Hitta deltagarpanelen med tekniska hjälpmedel

Hitta deltagarpanelen

 1. Från panelen Collaborate går du till panelfliken Deltagare.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på panelfliken Deltagare för att öppna.
 3. Hitta rubriken # Deltagare med rubrikkortkommandon, tabbtangenten eller visuellt.
 4. Fortsätt att navigera på panelen för att hitta följande funktioner:
  1. Popup-knappen Fler alternativ
  2. Lista över deltagare grupperas efter roller under rubrikerna Moderatorer (#), Presentatörer (#), och Deltagare (#)
  3. Popup-knapp för Deltagarkontroller för alla deltagare
  4. Inforuta med indikator för nätverksstyrka för varje deltagare

Popup-knappen Fler alternativ

 1. Gå till popup-knappen Fler alternativ .
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på popup-knappen Fler alternativ för att öppna en meny.
 3. Menyn Fler alternativ innehåller följande funktioner:
  1. Knappen Hitta deltagare
  2. Knappen Lösgör panel eller knappen Sammanfoga panel
  3. Knappen Stäng av mikrofon för alla (endast moderatorroll)

Grundläggande information om deltagarpanelen med tekniska hjälpmedel


Lösgör eller Sammanfoga panel

Panelen Deltagare fungerar på samma sätt om den lösgörs från eller sammanfogas till panelen Collaborate.

Lösgör panel

 1. I menyn Fler alternativ går du till knappen Lösgör panel.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Lösgör panel.
  1. Panelen Deltagare flyttas till huvudsidan för Collaborate-sessionen.
  2. Skärmläsare återger att panelen Deltagare har lösgjorts.
  3. Fokus placeras på knappen Fler alternativ i den lösgjorda panelen Deltagare.

Sammanfoga panel

 1. I menyn Fler alternativ ska du gå till knappen Sammanfoga panel.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Sammanfoga panel .
  1. Panelen Deltagare flyttar till panelen Collaborate.
  2. Skärmläsare återger att panelen Deltagare har sammanfogats.
  3. Fokus placeras på panelfliken Chatta och panelen Chatta är aktiv.

Hitta deltagare

 1. I menyn Fler alternativ, gå till knappen Hitta deltagare.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på Hitta deltagare för att öppna redigeringsfältet Sök efter deltagare med platshållartexten Hitta deltagare
  • Fokus placeras i det här redigeringsfältet när det öppnas.
 3. Börja ange namnet på en annan deltagare i fältet.
  • Om ingen deltagare hittas får du meddelandet 0 resultat för ”namn”
 4. Gå till knappen Deltagarkontroller [namn] för deltagaren. 

Popup-knapp för deltagarkontroller

 1. I panelen Deltagare går du till popup-knappen Deltagarkontroller för [namn].
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Deltagarkontroller för [namn] för att öppna menyn Deltagaren [namn].
 3. Fortsätt att navigera i menyn Deltagarkontroll för att hitta knappen Skicka ett chattmeddelande.

  Om chattbehörigheter är inaktiverade visas inte knappen.

Chatta privat med tekniska hjälpmedel


Chatta privat

Chattbehörighet måste vara aktiverad för att du ska kunna chatta privat.

 1. Från popup-knappen Deltagarkontroller för [namn] går du till knappen Skicka ett chattmeddelande.
 2. Använd mellanslag eller klicka på knappen Skicka ett chattmeddelande.
 3. Fokus placeras i redigeringsfältet ”Skriv ett meddelande och tryck enter eller på returtangenten eller gå tillbaka till chatten.” med platshållartexten Säg någotChattpanelen.

Indikator för nätverksstatus med tekniska hjälpmedel


Inforutan nätverksstatusindikator

Knappen Öppna lista över deltagare visas endast när tangentbordets fokus ligger på den.

 1. Tabba till och använd sedan mellanslagstangenten eller klicka på knappen Öppna lista över deltagare.
  1. Fokus flyttas automatiskt till knappen Deltagarkontroller där följande information visas:
   • Statusvärdet anges som utmärkt, bra, okej eller dåligt
   • Din upplevelse anges som utmärkt, bra, okej eller dålig
   • Bithastighet kan ha värden för upp och ned
  2. Tabba till alla deltagare för att upptäcka nätverksstyrkan.