Nätverksanslutningsstatus

Collaborate övervakar och justerar sig efter din anslutningshastighet. Detta innebär att du kan delta i sessioner även när din anslutning är långsam eller om nätverket är dåligt.


Anslutningsstatus

Du kan kontrollera anslutningsstatus för alla i sessionen, inklusive dig själv. Det finns två ställen som du kan se statusen för nätverksanslutningar.

 • Från panelen Deltagare
 • Från din profilbild på huvudsidan

Leta efter indikatorn för anslutningsstatus och för pekaren över den. Ur informationen som visas kan du avgöra om anslutningen är bra, okej eller dålig. För att lära dig mer om vad informationen betyder, se Information gällande anslutningsstatus.

Om du använder ett tangentbord för navigering, använd det till att öppna deltagarlistan i panelen Deltagare. Navigera till en deltagare. Anslutningsinformation för den deltagaren visas. Användare av skärmläsare kan komma åt detta innehåll med hjälp av standardkommandon för navigering med tangentbordet.

Om din anslutning är dålig visas en indikator för anslutningsstatus över din profilbild. För pekaren över den för att få anslutningsinformationen.

Denna information uppdateras hela tiden. Collaborate justerar din upplevelse baserat på din aktuella anslutning.

Mer om dynamiska justeringar


Information gällande anslutningsstatus

Det finns mycket information i anslutningsstatusen. Men vad betyder den?

En deltagares nätverksanslutning kan antingen vara utmärkt, bra, hyfsad eller dålig.

 • Utmärkt: Deltagaren kan dela, se och höra allt utan problem.
 • Bra: Deltagaren kan dela, se och höra allt med små eller inga problem.
 • Hyfsad: Deltagaren kan drabbas av förändringar i sin upplevelse.
 • Dålig: Deltagaren kan ha svårt att höra, se eller dela något alls.

Upp och Ner

Upp och Ner visar deltagarens möjlighet att ladda upp eller ner information vid tidpunkten. Detta inkluderar dennes möjlighet att dela eller se ljud, bild och innehåll.

Om Upp är dålig kan deltagaren ha problem att dela sin bild. Om Upp är bra borde det inte vara några problem. Om Ner är bra borde deltagaren inte ha några problem med att se och höra allt. Om Nedladdningshastigheten är dåligt kan deltagaren ha problem.

Uppladdningshastigheten visas endast när den närvarande delar något.

Överföringshastighet

Överföringshastighet är ett mått på hur mycket ljud- och bilddata som levereras. Generellt sett ger högre tal bättre kvalitet. Men även innehållet som delas har påverkan på denna hastighet. Om du t.ex. bara delar ljud kan talet vara lågt eftersom ljud inte har särskilt hög överföringshastighet. Här kommer några exempel på hur stor skillnad olika funktioner gör för överföringshastigheten:

 • Ljud använder alltid 48 kbps.
 • Varje filmklipp använder vanligen 360 kbps men kan sjunka så¨lågt som till 20 kbps beroende på nätverksförhållandena.
 • Delning av program kan sträcka sig från 70 kbps till 500 kbps beroende på innehållet som delas och nätverksförhållandena.

Som tur är behöver du inte lista ut vad dessa siffror har för påverkan på en deltagares upplevelse. Collaborate sköter räkningen åt dig. Indikatorn för anslutningsstatus talar om för dig hur en deltagares upplevelse troligtvis är (utmärkt, bra, hyfsad eller dålig).

Förlust (ljud)

När ljud och filmklipp strömmas över nätverket kan en del information gå förlorad. Videoförlust är generellt sett inte viktig, men det är ljudförlust. Raden Förlust (ljud) indikerar procentandelen för ljudförlust på upp- och nerlänken. Följande är de tröskelvärden som Collaborate använder för att bedöma en deltagares upplevelse:

 • 10 % och lägre: Bra eller Utmärkt. Deltagarna ska inte ha några problem med att höra allt.  
 • 10 % till 20 %: Hyfsad. Deltagarna kan ha lite problem med att höra. Men även på denna förlustnivå är ljudet oftast mycket bra. Problem kan uppstå om förlusten är koncentrerad till vissa tidpunkter.
 • 20 % eller högre: Dålig. Deltagarna kommer troligen att märka att ljudet försvinner ibland eller att det låter robotaktigt emellanåt.

Blackboards ljudbehandlingsalgoritmer kan ofta mildra även mycket höga värden för dataförlust. Förluster på 20 % till 30 % av ljuddata kan ändå resultera i användbart ljud om data förloras jämnt över tid. Om någons förluster ligger på dessa nivåer är kommunikation fortfarande möjlig, men kan inte garanteras.

Fördröjning

Värdet Fördröjning indikerar hur lång tid det tar för ljuddata från deltagarens maskin att nå Blackboard-servrarna.

Deltagare som har särskilt höga fördröjningar på 1 eller fler sekunder kanske inte verkar svara på en konversation. Ge dem tid att svara innan du antar att de inte kommer att göra det.


Tips för bästa möjliga upplevelse

Alla deltagare

 • Stäng alla program på din dator förutom den webbläsare du använder för din Collaborate-session.
 • Använd en fast (Ethernet) anslutning om möjligt. Om en sådan inte är tillgänglig ska du använda en Wi-Fi-anslutning.
 • Använd endast uppdaterade webbläsare för internet som stöds av Blackboard Collaborate.  
 • Använd rut- eller talarvy istället för gallerivy.
 • Stäng av Galleri-vyn, som ger dig möjlighet att visa maximalt antal videor, om du behöver minska belastningen på ditt nätverk. 
 • Använd bara video när det behövs i sessionen.

Moderatorer

Om du är bekymrad över att deltagarna kommer att missa något på grund av dåliga nätverksanslutningar kan du prova dessa saker.

Mer om bästa praxis på Behind the Blackboard (endast tillgängligt på engelska)


Ansluta och koppla upp sig på nytt

Collaborate meddelar även när närvarande håller på att ansluta eller återansluta till sessionen.

 • Om en deltagare fortfarande håller på att ansluta visas Ansluter sig... bredvid deras namn. Personens avatar omges först av en lila och sedan en grön cirkel på närvarandepanelen. När de har anslutit visas avataren som vanligt.
 • Om en deltagare återansluter visas Återansluter sig... bredvid deras namn. Personens avatar omges av en röd cirkel på närvarandepanelen. När de har anslutit igen visas avataren som vanligt.
 • Om du kopplar upp dig på nytt ändras din status för att indikera att du ansluter igen och dina huvudverktyg, såsom ljud och video, inaktiveras.

Du kan aktivera visuella och ljudaviseringar så att du får reda på om någon ansluter eller kopplar upp sig på nytt. Gå till Mina inställningar och välj Aviseringsinställningar. Välj den avisering som du vill ha.

Dynamiska justeringar i Collaborate


Dynamiska justeringar

Collaborate justeras dynamiskt efter bandbreddsförändringar avseende sändning och mottagning för din internetanslutning. Om din anslutning förbättras eller försämras kommer bandbreddsförbrukningen för video att justeras upp respektive ner.

För vissa situationer krävs ytterligare justering. Collaborate innehåller ändringar i användarupplevelsen för en större mängd anslutningsproblem.

När upplevelsen ändras får du ett meddelande med orsaken.

Ändringar i upplevelsen på grund av nedladdningsförhållanden

När din nätverksanslutning inte kan hantera nedladdningar förändras video- och programdelningsupplevelsen.

Ändringar i upplevelsen på grund av nedladdningsförhållanden
Optimal bandbredd Minskad bandbredd Varför den ändras
Bilden för en aktiv talare visas. Ljudet är på för alla närvarande. Den aktiva talarens bild ersätts av den personens profilbild.

Ljudet ändras inte.

Anslutningen kan inte hantera nedladdning av video.
Bilden för en aktiv talare visas medan ett program delas. Ljudet är på för alla närvarande. Den aktiva talarens bild ersätts av den personens profilbild.

Ljudet och programdelningen ändras inte.

Anslutningen kan inte hantera nedladdningar av video och programdelning.
Profilbilden för en aktiv talare visas medan ett program delas. Ljudet är på för alla närvarande. Den aktiva talarens profilbild och ljud ändras inte.

Om det finns tillräckligt med bandbredd, skickas programdelning med reducerad kvalitet. I så fall visas en bruten delningsikon. Om det inte finns tillräckligt med bandbredd, stoppas programdelningen.

Anslutningen kan inte hantera nedladdning av programdelning.
Bilden för flera talare visas. Ljudet är på för alla närvarande. Bilden visas bara för den aktiva talaren.

Ljudet ändras inte.

Anslutningen kan inte hantera flera nedladdningar av video.

Ändringar i upplevelsen på grund av uppladdningsförhållanden

När din nätverksanslutning inte kan hantera uppladdningar förändras video- och programdelningsupplevelsen.

Ändringar i upplevelsen på grund av uppladdningsförhållanden
Optimal bandbredd Minskad bandbredd Varför den ändras
En användare delar högkvalitativ bild. Det kan vara kamerabild eller bildinnehåll som delas. Bilden växlar till en bildström av sämre kvalitet. Anslutningen kan inte hantera uppladdning av högkvalitativ video.
En användare delar högkvalitativ bild. Det kan vara kamerabild eller bildinnehåll som delas. Kameran inaktiveras och bilden sänds inte längre.

Ljudet sänds fortfarande.

Andra ser den närvarande personens profilbild i stället.

Anslutningen kan inte hantera uppladdning av video.
En moderator med inaktiverad bild delar ett program. Ljudet kan fortfarande skickas. Om det finns tillräckligt med bandbredd, visas programdelning med reducerad kvalitet. Om det inte finns tillräckligt med bandbredd, kan du inte längre se programdelning. Anslutningen kan inte hantera uppladdningar av programdelning.

Vanliga frågor och svar

Vilka är de viktigaste faktorerna för bandbreddsförbrukning när man använder Collaborate med Ultra-gränssnittet?

Collaborate justerar bandbreddsanvändningen dynamiskt. Detta gör det möjligt för oss att aktivt bevaka en användares nätverksanslutning och justera nedladdningshastigheten innan användaren får problem.

De primära faktorerna för bandbreddsförbrukningen för Collaborate Ultra är delning av webbkameravideor och program.

 • Bandbreddsförbrukningen för webbkameravideo sträcker sig från 360 kbps ner till 20 kbps per kamera, för upp till 4 kameror
 • Ljud använder alltid 48 kbps
 • Möjlighet att ta emot programdelning och ljud vid så lite som 88 kbps
 • Bandbreddsförbrukningen för programdelning sträcker sig från 500 kbps ner till 70 kbps
 • Kan visa 4 kameror med ljud på så lågt som 128 kbps och med max 1488 kbps.

Man bör även räkna med lite extra förbrukning för chatten och så vidare.

Om nätverksförhållandena vacklar och inte kan bibehålla den minsta bandbredd som krävs stänger vi av kameror och programdelning. För 1 kamera och ljud blir utlösaren 68 kbps och för programdelning och ljud 118 kbps.

När nätverksförhållandena förbättras aktiveras kamera- och programdelning igen automatiskt.

Vad ska jag göra om bandbredden är ett problem?

För sessioner där bandbredd är ett problem rekommenderar vi att inga närvarande delar sin webbkameravideo om det inte behövs för instruktionen. Vi rekommenderar även att moderatorn eller presentatören använder fildelning och whiteboard för innehåll istället för programdelning. Använd programdelning när den krävs för instruktionen. Om inte finns någon video eller programdelning kan en användare med en anslutning på 128 kbps delta helt i sessionen.

Vi rekommenderar att du underrättar dina lärare om att inaktivera videodelning för deltagare och förlita sig mer på fildelning än programdelning. Tänk även på att bandbredd inte bara är ett problem som har med nätverket att göra. Andra faktorer, till exempel svarstider, darr och paketförlust kan påverka sessionens kvalitet.

Mer information om att hantera deltagare