Jag vill låta deltagarna använda mitt rum för sin studiegrupp. Hur gör jag det?

Det bästa sättet att göra det är att låta deltagarna ansluta till sessionen som moderatorer eller presentatörer. Som moderator har de samma behörigheter som du har. Som presentatör är de begränsade till att dela innehåll.

Du kan göra det på två sätt.

  1. Anslut till sessionen med deltagarna och befordra dem till den roll du väljer.
  2. Låt dem använda rummet utan dig. Schemalägg en session där alla gäster kan ansluta som moderatorer eller presentatörer.

Mer information om roller

Mer information om att befordra närvarande

Mer information om att schemalägga en session

Jag hör inget. Kan jag ändra volymen?

Justera volymen för din mikrofon och högtalaren i Mina inställningar. Peka på din avatarbild för att öppna Mina inställningar. Välj Ljud- och bildinställningar.

Mer information om att ställa in ljud och bild

Jag har svårt att se det som visas på skärmen. Kan jag förstora den?

Ja. Du kan zooma in på en whiteboard eller fil som delas. Du kan även förstora textningen om du visar den. Förstora objektet genom att dubbelklicka på det.

Mer information om att dela innehåll

Varför kan jag inte dela min skärm?

Kontrollera din webbläsare. Använder du ChromeTM eller Firefox®? Programdelning är i nuläget bara tillgängligt via webbläsarna Chrome och Firefox.

Mer information om webbläsarstöd

Mer information om att felsöka problem med programdelning


Behöver du hjälp?

Sök i kunskapsbasen (endast på engelska)

Skicka in ett ärende via Behind the Blackboard (endast på engelska)