Stöd för Edge (Chromium)

Ljud- och bildproblem

Om du har problem med ljud eller bild kan du kontrollera inställningarna för sessionen och webbläsaren.

 • Har du aktiverat ljud och bild? Om det är ett streck över ikonerna betyder det att enheten i fråga inte är på.
 • Använder du den senaste versionen av Edge (Chromium)? Uppdatera din webbläsare.
 • Har webbläsaren behörighet att komma åt din kamera och mikrofon?
  • Välj mikrofonikonen i webbadressfältet och kontrollera standardinställningarna för ljud och bild. I fönstret som öppnas kan du byta mikrofon eller kamera eller gå igenom inställningen av standardenheter igen. Du måste kanske uppdatera sidan för att ändringarna ska träda i kraft.
  • Öppna menyn Fler alternativ i Edge (Chromium). Den ser ut som tre staplade punkter. Välj Inställningar. Välj Webbplatsrättigheter och välj Kamera eller Mikrofon. Se till att sessionen finns i listan Tillåt.
  • Välj låsikonen till vänster om webbadressen för att visa webbplatsinformation och se om något är blockerat.

Konfigurera ljud med JAWS

Om du har problem med att konfigurera ljud och bild med JAWS kan du följa de här stegen:

 1. Tryck på tabbtangenten i en Collaborate-session för att flytta fokus till knappen Dela ljud. Om du inte hör ett meddelande om att ”växlingsknappen Dela ljud har tryckts in, delar ljud” delar du inte ljud.
 2. Inaktivera och aktivera den virtuella JAWS-markören på nytt. Nu kan du använda piltangenterna för att navigera i Collaborate.
 3. Tryck på nedåtpilen för att gå genom kontrollerna och felen. Du bör höra ett meddelande att webbläsaren har blockerat åtkomst till din kamera och mikrofon.
 4. Tryck på nedåtpilen tills JAWS kommer till ”Avbryt teknisk kontroll”.
 5. Tryck på returtangenten för att avsluta den tekniska kontrollen.
 6. Flytta fokus för JAWS till webbläsarens adressfält.
 7. Tabba till indikatorn som anger att mikrofonen och kameran är blockerade och tryck på returtangenten.
 8. Tabba till alternativknapparna för att tillåta/blockera åtkomst.
 9. Tryck på nedåtpilen för att gå till alternativknappen för Tillåt och tryck på blankstegstangenten.
 10. Tabba till knappen Klar och tryck på returtangenten.
 11. Flytta fokus för JAWS till Collaborate-fönstret.
 12. Tabba till Mina inställningar och tryck på returtangenten.
 13. Tabba till Konfigurera din kamera och mikrofon och tryck på returtangenten.
 14. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna för att välja vilken mikrofon du vill använda.
 15. JAWS meddelar ”Det låter bra!” när Collaborate tar emot ditt ljud. Tabba till Ja, det fungerar och tryck på returtangenten.
 16. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna för att välja vilken kamera du vill använda.
 17. JAWS meddelar ”Det ser perfekt ut!” när Collaborate tar emot din videobild. Tabba till Ja, det fungerar och tryck på returtangenten.
 18. Tabba till alternativet Stäng inställningarna. Tryck på returtangenten.

Problem med programdelning

Om du får ett meddelande om att Programdelning påbörjas men det inte syns någon delning på skärmen ska du avbryta och sätta igång programdelningen på nytt.

Använder du den senaste versionen av Edge (Chromium)? Uppdatera din webbläsare.


Problem med webbläsaraviseringar

Om du har problem med webbläsaraviseringar kan du kontrollera inställningarna för sessionen och webbläsaren.

 • Är webbläsaraviseringar aktiverade i sessionen? Gå till Mina inställningar. Expandera Aviseringsinställningar och välj popup-aviseringar i webbläsaren. Välj Tillåt i webbläsarens popup-fönster. Välj popup-aviseringar i webbläsaren igen, om du inte ser en grön bock.
 • Har webbläsaren tillstånd att skicka aviseringar?
  • Välj låsikonen i webbadressfältet för att kontrollera rättigheter. Välj Tillåt i menyn Aviseringar. Du måste kanske uppdatera sidan för att ändringarna ska träda i kraft.
  • Öppna menyn Fler alternativ i Edge (Chromium). Den ser ut som tre staplade punkter. Välj Inställningar. Välj Webbplatsrättigheter och välj Aviseringar. Se till att sessionen finns i listan Tillåt.

Behöver du hjälp?

Sök i kunskapsbasen (endast på engelska)

Skicka in ett ärende via Behind the Blackboard (endast på engelska)