Använd  Sessionsinställningar  för att bestämma om användare kan ladda ner inspelningar, dela ljud eller bild, publicera chattmeddelanden med mera.

Det är bara moderatorer och administratörer som kan ändra sessionsinställningar.


Inställningar FÖRE sessionen

De flesta inställningarna kan ändras när som helst under sessionen, men det finns några som vi rekommenderar att du anger före sessionen om du vill att de ska användas. Dessa innefattar bland annat att anonymisera chattmeddelanden och aktivera telefoni.

 1. Gå till skärmen Sessioner och leta upp en session.
 2. Välj Sessionsalternativ, Redigera inställningar och Sessionsinställningar.
 3. Du kan även ange följande inställningar:
  • Tillåt hämtning av inspelningar: Om du vill att användare ska kunna ladda ner inspelningar kan du ange det före sessionen och innan inspelningen startar.

   Du kan ställa in inspelningsnedladdning vid ett senare tillfälle om du ändrar dig. Om sessionen har avslutats ändrar du slutdatumet för sessionen till aktuellt eller ett framtida datum och väljer Spara.

  • Anonymisera chattmeddelanden: Du kan göra chattmeddelanden som publicerats under livesessionen anonyma i inspelningen.

   Alla inspelningar som gjorts efter att detta alternativ har aktiverats har anonyma chattmeddelanden. Detta gäller inte för inspelningar som gjordes innan du aktiverade detta alternativ.

   Chattinspelningarna finns endast i HTML5-uppspelaren, som bara är tillgänglig i Schemaläggning i Ultra, LTI (Learning Tools Interoperability) och Blackboard Collaborate ULTRA byggblock-användare.

  • Tillåt att användare går med i sessionen via telefon: Om detta väljs kan alla närvarande se ett alternativ på sessionsmenyn för att använda telefonen för ljud i en session. Om du inte väljer det här alternativet är telefonen inte tillgänglig under sessionen.

   Mer information om telefoni och att ringa in till en session

  • Deltagarna kan endast chatta privat med moderatorer: Privat chatt är tillgänglig som standard. När det här alternativet väljs kan deltagare endast chatta privat med moderatorer. Om du inte väljer alternativet kan deltagare chatta privat med alla andra i sessionen.

  • Moderatorerna övervakar alla privata chattar: När det här alternativet väljs kan moderatorer se allt som sägs i kanaler med privat chatt. En avisering visas högst upp i kanalen med privat chatt med information för användarna att chatten övervakas. Om du inte väljer alternativet ser du inte kanalerna med privat chatt.

Det här är i nuläget endast tillgängligt för användare med moderatoråtkomst till schemaläggaren, som använder Collaborate i en LTI-kompatibel läroplattform eller använder Blackboard Collaborate Ultra i Blackboard Learn-kursen. Vet du inte vad du använder? Gå till Schemalägga sessioner.


Närvarorapportering

Närvaroinställningar i Collaborate för Blackboard Learn

Om du använder Collaborate från din Blackboard Learn-kurs kan du välja att låta Collaborate skicka deltagarnas närvaro till din Blackboard Learn-kurs sida för Närvaro.

Detta måste ställas in INNAN sessionen påbörjas.

Delning av närvaroinformation för en kurs är endast tillgängligt i Blackboard Learn. Är du inte säker på om du använder Blackboard Learn? Gå till Schemlägg ett möte för att se vilken lärplattform du har.

Mer om närvarorapportering


Inställningar som du kan ändra UNDER en session

Moderatorer kan när som helst ändra deltagarbehörigheter före och under en session. Öppna Collaborate-panelen och välj Mina inställningar. Välj Sessionsinställningar.

Vet du inte var Collaborate-panelen finns? Gå till Hitta i gränssnittet.

Som standard kan alla med deltagarroll visa sin profilbild, dela ljud och video, publicera chattmeddelanden och rita på whiteboard och delade filer.

Alternativt kan du ändra de här inställningarna:

 • Visa endast profilbilder för moderatorer: Om detta väljs visas inte deltagares profilbilder någonstans där profilbilder visas i en session. Detta omfattar närvarandepanelen, chatt, smågrupper och huvudsidan. Istället visas standardavataren för deltagarna.
 • Dela deras ljud: Om det här väljs kan moderatorer stänga av deltagares mikrofoner vid behov. Om det inte väljs kan endast moderatorer och presentatörer aktivera ljudet.
 • Dela deras video: Om det inte väljs kan endast moderatorer och presentatörer aktivera videobilden.
 • Skicka chattmeddelanden: Om det här inte väljs kan moderatorer och presentatörer fortfarande använda chatten. Deltagare kan inte använda chatten, men de kan se alla chattmeddelanden som skickas av moderatorer och presentatörer.
 • Rita på whiteboard och filer: Om det inte väljs är det endast moderatorer och presentatörer som kan rita på whiteboard.

Inställningar i webbseminarieläge

Som standard har sessioner stöd för upp till 250 deltagare. Administratörer kan skapa sessioner i webbseminarieläget för att stödja fler deltagare. I webbseminarieläget kan en session stödja upp till 500 deltagare.

Alla funktioner är inte tillgängliga i webbseminarieläget. Dessa funktioner är avstängda.

 • Deltagarbehörigheter: Deltagare kan inte dela ljud, bild, skicka chattmeddelanden eller rita på whiteboard och filer.

  Moderatorer kan välja att stänga av chatten under en session. Moderatorbehörigheter ändras inte.

 • Smågrupper: Smågrupper är inte tillgängliga i webbseminarieläge.

Om du förväntar dig mer än 250 deltagare i din session kan du be administratören skapa en session i webbseminarieläget.

Hur gör jag om jag vill låta deltagarna chatta eller använda ljud?

Om du vill att en enskild deltagare ska kunna dela ljud eller bild, skicka chattmeddelanden eller rita på whiteboarden och filer ska du befordra den till presentatör.

Mer om att hantera deltagare