Inställningar före och under Collaborate-sessionen

Sessionsinställningar gör det möjligt för dig att kontrollera vad du vill tillåta i din session. Vissa inställningar måste ställas in innan sessionen börjar. Andra inställningar kan du ändra när som helst innan eller under sessionen.

Inställningar som ska göras innan sessionen börjar

De flesta inställningarna kan ändras när som helst under sessionen, men det finns några som du måste göra innan sessionen börjar om du vill att de ska användas.

 • Gäståtkomst
 • Standardroll för närvarande
 • Anonymisera chattmeddelanden
 • Aktivera sessionstelefoni
 • Inställningar för privat chatt
 • Svordomsfilter
 • Tillåt 250+ närvarande att ansluta till sessionen

  Om du inte ser alternativet för stor session kanske det inte är tillgängligt i din integrering. Din administratör kan ställa in det åt dig.

Inställningar som du kan ändra under en session

Några inställningar kan ändras under sessionen. Om du vill ändra inställningarna under en session öppnar du panelen Collaborate, väljer Mina inställningar, och öppnar Sessionsinställningar.

 • Välj det språk du föredrar
 • Visa endast moderatorernas profilbilder
 • Gallerivy
 • Deltagarbehörigheter

Video: Session Settings in Blackboard Collaborate with the Ultra Experience

Watch a video about session settings

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Session settings shows you session settings that must be set before a session and settings you can change during a session.

Gäståtkomst

Gäster är deltagare som inte behöver logga in i sessionen eller vara inskrivna i din kurs för att gå med i sessionen. Gäster behöver inte autentiseras.

När du tillåter gäståtkomst är en gästlänk tillgänglig för sessionen. Länken är en offentlig länk som kan användas och delas av alla som har den. Alla med gästlänken kan gå med i sessionen.

Mer om gäståtkomst

Standardroll för deltagare i Collaborate

Standardroll för deltagare

Som standard ansluter alla till sessionen som deltagare. Sessionsägare och kurslärare ansluter som moderatorer. Använd menyn Standardroll för närvarande för att ändra standardinställningen för gäster och deltagare. 

Du kan inte ändra standardvärdet under sessionen. Men om det inte finns något slutdatum för sessionen kan du ändra standardinställningen innan du använder den nästa gång.

Se till att du förstår de olika rollerna och deras behörigheter innan du ändrar någon av dem till standard.

Mer om roller och behörigheter

Inställningar för sessionsinspelningar

Inställningar för sessionsinspelningar

 • Tillåt nedladdning av inspelningar: Om du är sessionsägare behöver du inte aktivera det här alternativet för att ladda ner inspelningar. Sessionsägare, kurslärare och administratörer kan alltid ladda ner inspelningar. Om kryssrutan Tillåt nedladdning av inspelningar markeras kan även andra ladda ner inspelningen. Välj det här alternativet om du vill att närvarande och deltagare ska kunna ladda ner inspelningar. 

  Du kan aktivera den här inställningen när sessionen är slut. Om sessionen har avslutats ändrar du slutdatumet för sessionen till aktuellt datum eller ett framtida datum och klickar på Spara.

  Chrome-tillägget Collaborate Downloader gör det möjligt för användare att ladda ner inspelningen även om kryssrutan Tillåt nedladdning av inspelningar inte har markerats.

 • Anonymisera chattmeddelanden: Chattmeddelanden som publicerats under sessionen visas som anonyma i inspelningen. Du måste planera framåt med det här alternativet och slå på det innan du spelar in sessionen. När inspelningen har påbörjats kan du inte ändra dig. Det här alternativet kan inte ångras.

Sessionsrättigheter från Collaborate

Välj det språk du föredrar

Fram tills nu har Collaborate använt det standardspråk som ställts in i webbläsaren, vilket kanske inte är det språk du föredrar. Nu kan du välja vilket språk som helst av de som stöds av Collaborate som standardspråk under en session i Sessionsinställningar. Webbläsaren kommer sedan ihåg ditt val för framtida sessioner på den här enheten.

In My Settings under Sessions Settings is a Default Language menu

För att förbättra säkerheten och stödja den här versionen kommer Blackboard implementera produktändringar som stärker säkerheten i Collaborate-integreringar. Den här ändringen kommer automatiskt att lanseras som en del av den kommande versionen inom det schemalagda publiceringsfönstret.

Visa endast profilbilder för moderatorer

Om du vill att din session ska vara säker och fri från olämpliga profilbilder kan du välja att endast låta moderatorer visa sina bilder. Om detta väljs visas inte deltagares profilbilder någonstans där profilbilder visas i en session. Detta gäller listan över närvarande, chatt, smågrupper och huvudsidan. Istället visas standardavataren för deltagarna.

Gallerivy

I gallerivyn kan du se flest deltagare på en gång. I denna vy kan du se upp till 25 deltagare på en sida. 25 är det optimala antalet videor som du kan visa på en sida och ändå se tillräckligt med detaljer för visuell och icke-verbal återkoppling.

Med inställningarna för gallerivy kan du bestämma om:

 • Alla i sessionen kan använda gallerivyn
 • Endast moderatorer kan använda gallerivy
 • Stäng av gallerivy för alla

När du inaktiverar gallerivyn visas upp till 4 videor. Deltagare kan inte välja att se mer.

Deltagarbehörigheter

Som standard är alla deltagarbehörigheter aktiverade för sessioner med färre än 250 deltagare. Deltagare kan dela ljud, bild, skicka chattmeddelanden samt rita på whiteboardtavlan och filer. Avmarkera kryssrutan för respektive behörighet för att stänga av den.

Du kan när som helst ändra deltagarbehörigheter före och under en session. De här inställningarna aktiverar eller inaktiverar behörighet för alla deltagare. Du kan inte ändra behörigheter för bara en deltagare. Om du vill att vissa närvarande ska ha olika behörigheter ska du ändra deras roll.

Deltagarbehörigheter ändrar inte vad moderatorer och presentatörer kan göra.

För större sessioner är alla deltagarbehörigheter inaktiverade som standard och kan inte ändras. Mer information finns i Inställningar i läget för webbseminarieläget.

Aktivera sessionstelefoni

Klicka på Tillåt närvarande att ansluta till sessionen via en telefon för att låta deltagarna ringa in i sessionen via telekonferens. Upp till 25 närvarande kan ringa in till en session från sina telefoner. Om maximalt antal uppringare har nåtts kan ingen annan ringa in.

Du kan inte ändra den här inställningen under sessionen. Om du vill att deltagarna ska ringa in markerar du den här kryssrutan innan sessionen börjar.

Mer om telekonferens i Collaborate

Inställningar för privat chatt

Privat chatt mellan närvarande är aktiverat som standard, men du kan begränsa hur det används.

 • Deltagarna kan endast chatta med moderatorer: När det här alternativet väljs kan deltagare endast chatta privat med moderatorer. Om du inte väljer alternativet kan deltagare chatta privat med alla andra i sessionen.

 • Moderatorer övervakar alla privata chattar: När det här alternativet väljs kan moderatorer se allt som sägs mellan deltagare i privata chattkanaler. En avisering visas högst upp i den privata chattkanalen med information till deltagarna om att chatten övervakas. Om du inte väljer alternativet ser du inte kanalerna med privat chatt.

Mer information om privat chatt

Collab – Chattfilter för svordomar


Chattfilter för svordomar

Om någon använder olämpliga ord i chatten kan dessa ord filtreras i både live-sessionen och inspelningen. Orden ersätts med en rad stjärnor.

Svordomsfiltret filtrerar huvudsakligen bort vanliga svordomar som har att göra med etnicitet/nationalitet och könsidentitet/könsuttryck, samt nedsättande slang för kroppsdelar eller sexuella handlingar. Det är på engelska, franska och spanska. Det är i första hand avsett för grund- och gymnasieskolor.  Standardinställningen är att denna funktion är inaktiverad. Vi förstår att ingen sådan lista någonsin kan vara fullständig och att filtret sannolikt är över- eller underkänsligt ibland.

Moderatorer kan aktivera det i Sessionsinställningar.

 1. Markera kryssrutan bredvid Dölj svordomar i chattmeddelanden
 2. Avsluta aktuell session
 3. Starta en ny session för att tillämpa den ändrade inställningen. Ändringar kommer även att gälla för efterföljande inspelningar av sessioner.

  Det räcker inte att läsa in sessionen på nytt.

Stor session i Collaborate

Stor session

Som standard har sessioner stöd för upp till 250 deltagare. Du kan ställa in att din session ska stödja upp till 500 närvarande. Från sessionens inställningar väljer du Tillåt 250+ närvarande att ansluta innan sessionen börjar.

Om du inte ser alternativet för stor session kanske det inte är tillgängligt i din integrering. Din administratör kan ställa in det åt dig.

Med det här alternativet blir sessionen ett webbseminarium som stöder upp till 500 närvarande. Alla funktioner är inte tillgängliga i webbseminarieläget. Dessa funktioner är avstängda:

 • Video: Deltagare kan se högst 2 videor åt gången.
 • Deltagarbehörigheter: Deltagare kan inte dela ljud, bild, skicka chattmeddelanden eller rita på whiteboard och filer.

  Moderatorer kan välja att stänga av chatten under en session. Moderatorbehörigheter ändras inte.

 • Smågrupper: Smågrupper är inte tillgängliga i webbseminarieläge.
 • Sessionen stängs vid schemalagt slut: Deltagare tas bort från sessionen vid den schemalagda sluttiden.

Hur gör jag om jag vill låta deltagarna chatta eller använda ljud?

Om du vill att en enskild deltagare ska kunna dela ljud eller bild, skicka chattmeddelanden eller rita på whiteboarden och filer ska du befordra den till presentatör.

Mer om att hantera deltagare