Välj en session för att öppna sessionsinformationen. Den information du behöver för att ansluta till eller dela sessionen visas direkt efter sessionsnamnet. 

Du kan bjuda in användare på två sätt:

  • Skicka en offentlig gästlänk
  • Skicka en personlig inbjudan

Du kan inte skicka inbjudningar till sessioner i en kurs. Alla som är inskrivna i kursen har åtkomst till sessionen. Om du vill bjuda in någon som inte är med i din kurs skickar du en gästlänk.


Gästlänk

Gästlänken är en offentlig länk som kan användas och delas av alla som har den.

Använd inte gästlänkar om du vill att din session ska vara säker. Mer information finns i Sessionssäkerhet.

Gäståtkomst är av som standard. Avmarkera kryssrutan Gäståtkomst för att aktivera den. 

Kopiera och skicka gästlänken till deltagarna eller till andra gäster.

Sessionslänkar kan vara långa och brytas när de skickas. Använd en tjänst för att förkorta URL:er, till exempel TinyURLTM eller Bitly och skapa ett kortalias för din session.

Alla som ansluter från denna länk får samma gästroll. Bestäm om gästerna ansluter som deltagare, presentatörer eller moderatorer.

Är du inte riktigt säker på vilka behörigheter du ska ställa in? Det gör inget. Du kan ställa in behörigheter även under själva mötet.

Se till att du förstår de olika rollerna innan du gör någon till gästmoderator. Alla moderatorer har fullständig kontroll över sessionen.

Mer om roller och behörigheter


Inbjudning

Om du inte använder Collaborate integrerat med en lärplattform (LMS) kan du skicka personliga inbjudningar. 

Den här funktionen är endast tillgänglig från webbsidan för Schemaläggning. Du kan inte skicka inbjudningar från LMS-kurser. Skicka en gästlänk istället.

Om du bjuder in någon som moderator har de fullständig kontroll över sessionen. De får även inspelningslänken skickad till dem via e-post.

  1. Från inbjudningar välj Bjud in deltagare.
  2. Skriv in namn och e-postadress för deltagaren.
  3. Ange vilken roll du vill att denne ska ha.
  4. Klicka på Spara.

Collaborate mejlar den personliga inbjudan med allt som deltagaren behöver för att ansluta till sessionen, inklusive en unik sessionslänk som bara denne kan använda.

  • Sessionsinformation
  • Unik sessionslänk för att ansluta
  • Gästlänk om gäståtkomst är på
  • Uppringningsinformation, om tillgänglig

Se till att ditt sessionsnamn tydligt informerar om sessionens syfte.

Du kan skicka inbjudningar på nytt om en deltagare inte fick eller har tappat bort inbjudan. Du kan även ta bort inbjudna deltagare. Detta hindrar dem från att ansluta från sina unika länkar. De kan fortfarande ansluta via en gästlänk.

Du kan inte redigera en inbjudan. Om du behöver ändra något som en e-postadress i inbjudan ska du ta bort inbjudan och skapa en ny. 

Om du vill skicka en inbjudan till en registrerad användare, någon som har ett användarkonto på Collaborate, ska du välja Sök efter registrerade användare.