Anslut live och personligen med dina deltagare

Collaborate Schemaläggning

När du först öppnar Blackboard Collaborate stöter du på en intuitiv design för att schemalägga sessioner i Ultra-gränssnittet och titta på inspelningar. Det är det som är Collaborate Schemaläggning.

Collaborate schemaläggning finns tillgänglig i Blackboard Learn- och LTI-kompatibla LMS-kurser eller direkt från en webblänk. Collaborate schemaläggning är inte tillgänglig i aktivitetsmodulen Blackboard Open LMS Collaborate.

Ställ in datum för din session, tänkta start- och sluttider och tala sedan om för deltagarna hur de hittar den.

I Schemaläggning, eller sessionslistan, hittar du dessa saker.

  • Kursrum: I början av sidan finns ett kursrum. Kursrummet är en öppen session för bara din kurs.

    Det är bara tillgängligt när du går till Collaborate från en kurs.

  • Skapa session Skapa nya sessioner. Sessioner som du skapar visas efter kursrummet och knappen Skapa session
  • Sessionsalternativ: Öppna menyn Sessionsalternativ för att ansluta till, redigera eller ta bort sessionen. Du kan även kopiera en gästlänk och visa rapporter för denna session.
  • Meny: Öppna menyn för att växla mellan en lista över sessioner och en lista över sessionsinspelningar.