Vi träffas på nätet!

Vad har du? Välj det alternativ som verkar bekant.

Moderatoråtkomst till schemaläggaren i Collaborate

Öppna Collaborate från en URL. I listan ser du först ditt namn, sedan sessioner, inspelningar, utloggning och ett alternativ för att växla till Original-gränssnittet.


Collaborate i en Blackboard Open LMS-kurs 

Lärare i Blackboard Open LMS kan klicka på Lägg till aktivitet eller resurs för att öppna Collaborate.


Collaborate i en Blackboard Learn-kurs

Blackboard Learn-lärare som använder den ursprungliga kursvyn kan öppna Blackboard Collaborate under Kursverktyg på menyn Kurshantering. Om du använder Ultra-kursvyn väljer du Anslut till kursrummet under Information och åtgärder för kursen för att öppna Blackboard Collaborate.


Collaborate i en LTI-kompatibel läroplattform

Öppna Collaborate inifrån kursen. Det öppnas i din läroplattform. I listan ser du först ditt namn, sedan sessioner och inspelning. Listan innehåller inget alternativ för utloggning eller för att växla mellan gränssnitt.


Moderatoråtkomst till det ursprungliga systemet för sessionsadministration

Öppna Collaborate från en URL. På flikarna ser du Mitt schema, Inspelningar, Profil, Verktyg, Rapporter och Utloggning.