Sessionsnärvarorapport

Introduktion till sessionsnärvarorapport

Sessionsnärvarorapporten ger en översikt av när de närvarande anslöt till och lämnade sessioner. Det ger dig även en uppfattning om hur länge deltagarna var närvarande i sessionen i genomsnitt.

Alla närvarande räknas. Det spelar ingen roll om du ansluter från en webbläsare eller en mobilapp.

Om dina sessioner används mer än en gång genereras en rapport för varje tillfälle den användes.

Välj Visa rapport för att se hela rapporten. Se när varje deltagare gick med i och lämnade sessionen. Med det här i åtanke kan du kontakta enskilda deltagare för att kontrollera om de har tekniska problem eller om de behöver en snabbgenomgång av vad som har presenterats och diskuterats.


Visa sessionsrapporter

Du kan visa rapporter från sessionslistan i Blackboard Collaborate-verktyget.

 1. Leta upp sessionen som du vill visa rapporten för och öppna menyn Sessionsalternativ.
 2. Välj Visa rapporter.

Om du inte kan se alternativet Visa rapporter är det inte tillgängligt för ditt system.

Administratörer kan visa rapporter för alla sessioner. Mer information finns i avsnittet om sessionsnärvarorapporter för administratörer.


Skriva ut sessionsnärvarorapport

Exportera och skriva ut rapporter

Skapa en utskrivbar version av den fullständiga rapporten.

 1. Leta upp rapporten som du vill skriva ut och välj Visa rapport.
  • Välj Utskrivbar och skriv ut sidan.

   I den utskrivbara versionen av rapporten ingår alla deltagare för det valda datumintervallet. Om du filtrerar rapporten efter användare och väljer Utskrivbar, visar den utskrivbara versionen alla användare. Den visar inte bara den användare som du sökte efter.

  • Välj Exportera till CSV för att exportera rapporten.

CSV-export av kolumnnamn

 • Namn: Namn på en unik närvarande
 • Roll: Den närvarandes roll
  • Moderator
  • Presentatör
  • Deltagare
 • Typ: Typ av närvarande, loggade den närvarande in med sitt användarkonto eller som gäst
 • Första anslutning: Datum och tid när den närvarande först anslöt till sessionen
 • Sista lämning: Datum och tid när den närvarande lämnade sessionen för sista gången
 • Total tid: Den totala tid som den närvarande var med på sessionen
 • Anslutningar: Antal gånger som den närvarande anslöt till och/eller återanslöt till sessionen

  Ett högre antal anslutningar kan betyda att den närvarande hade problem med uppkopplingen


Filtrera rapporter

Filtrera rapportlistan efter datumintervall och närvarande.

 • Efter datumintervall: Gå till sidan Rapporter och välj Visa rapporter i ett visst intervall på menyn Visa rapporter.
 • Efter närvarande: Välj Sök på sidan för hela rapporten. Ange namnet på den närvarande du letar efter.

Sessions-ID i sessionsnärvarorapport

Sessions-ID

Sessions-ID är en unik sessionsidentifierare i rapporten. Det innehåller information som Blackboards support kan använda vid felsökning av eventuella sessionsproblem.

 1. Skicka in ett ärende via Behind the Blackboard (endast på engelska)
 2. Beskriv ditt problem i detalj. Ju mer detaljerat desto bättre.
 3. Inkludera dessa detaljer i beskrivningen.
  • Sessionsidentifierare
  • Sessionsnamn
  • Start- och slutdatum och tider