Visa sessionsrapporter

Du kan visa rapporter från sessionslistan i Blackboard Collaborate-verktyget.

 1. Leta upp sessionen som du vill visa rapporten för och öppna menyn Sessionsalternativ.
 2. Välj Visa rapporter.

Om du inte kan se alternativet Visa rapporter är det inte tillgängligt för ditt system.

Administratörer kan visa rapporter för alla sessioner. Mer information finns i avsnittet om sessionsnärvarorapporter för administratörer.


Sessionsnärvarorapport

Introduktion till sessionsnärvarorapport

Den här rapporten använder tidszonen UTC/GMT (00:00).

Sessionsnärvarorapporten ger en översikt av när de närvarande anslöt till och lämnade sessioner. Det ger dig även en uppfattning om hur länge deltagarna var närvarande i sessionen i genomsnitt.

Alla närvarande räknas. Det spelar ingen roll om du ansluter från en webbläsare eller en mobilapp.

Om dina sessioner används mer än en gång genereras en rapport för varje tillfälle den användes.

Välj Visa rapport för att se hela rapporten. Se när varje deltagare gick med i och lämnade sessionen. Med det här i åtanke kan du kontakta enskilda deltagare för att kontrollera om de har tekniska problem eller om de behöver en snabbgenomgång av vad som har presenterats och diskuterats.

Collaborate – Hämta undersökningsresultat


Ladda ner undersökningsresultat

Moderatorer, lärare och administratörer kan ladda ner en sessionsenkätrapport. Rapporten innehåller enkätfrågan och hur alla närvarande har svarat.

När du har lämnat sessionen öppnar du menyn Sessionsalternativ och väljer Visa rapporter.

 • Om en deltagare kopplas från sparas undersökningssvaren i rapporten.
 • Om undersökningsfrågan eller undersökningsalternativen uppdateras av moderatorn innehåller undersökningsrapporten uppdateringen och inte den gamla versionen.

Skriva ut sessionsnärvarorapport

Exportera och skriva ut rapporter

Ladda ner en utskrivbar version av den fullständiga rapporten.

 1. Leta upp rapporten som du vill ladda ner och välj Visa rapport.
  • Välj Utskrivbar och skriv ut sidan.

   I den utskrivbara versionen av rapporten ingår alla deltagare för det valda datumintervallet. Om du filtrerar rapporten efter användare och väljer Utskrivbar, visar den utskrivbara versionen alla användare.

  • Välj Exportera till CSV för att exportera rapporten.

   iPhone- och iPad-användare ska ha Microsoft Excel installerat på sina enheter för att visa rapporten korrekt.

CSV-export av kolumnnamn

Den här rapporten använder tidszonen UTC/GMT (00:00).

 • Namn: Namn på en unik deltagare
 • Användarnamn: Unikt användarnamn för deltagare
  • Gå med i LMS: Användarnamnet är deltagarens unika användarnamn i LMS.
  • Gästlänk: Användarnamnet är samma som kolumnen namn eftersom de inte ansluter som deltagare i en LMS.
 • Roll: Den närvarandes roll
  • Moderator
  • Presentatör
  • Deltagare
 • Deltagartyp: Typ av deltagare, loggade deltagaren in med sitt användarkonto eller som gäst
 • Första anslutning: Datum och tid när deltagaren först anslöt till sessionen. Använder tidszonen UTC/GMT (00:00).
 • Sista lämning: Datum och tid när den närvarande lämnade sessionen senast. Använder tidszonen UTC/GMT (00:00).
 • Total tid: Den totala tid som den närvarande var med på sessionen
 • Anslutningar: Antal gånger som den närvarande anslöt till och/eller återanslöt till sessionen

  Ett högre antal anslutningar kan betyda att deltagaren hade problem med uppkopplingen


Filtrera rapporter

Filtrera rapportlistan efter datumintervall och närvarande.

 • Efter datumintervall: Gå till sidan Rapporter och välj Visa rapporter i ett visst intervall i menyn Visa rapporter.
 • Efter deltagare: Välj Sök på sidan för hela rapporten. Ange namnet på den närvarande du letar efter.

Sessions-ID i sessionsnärvarorapport

Sessions-ID

Sessions-ID är en unik sessionsidentifierare i rapporten. Det innehåller information som Blackboards support kan använda vid felsökning av eventuella sessionsproblem.

 1. Skicka in ett ärende via Behind the Blackboard (endast på engelska)
 2. Beskriv ditt problem i detalj. Ju mer detaljerat desto bättre.
 3. Inkludera dessa detaljer i beskrivningen.
  • Sessionsidentifierare
  • Sessionsnamn
  • Start- och slutdatum och tider