Varför använda video?

När du undervisar på distans vill du ha alla tillgängliga verktyg till ditt förfogande för att engagera deltagarna. Video hjälper dig att visa ditt engagemang genom gester och andra icke-verbala signaler. Och om deltagarna också delar sin video får du återkoppling i realtid eftersom du ser när de ler, himlar med ögonen och nickar.

Därför har Collaborate undersökt vilket som är det optimala antalet videor för att få tillräckligt med information för visuell återkoppling. Med Gallerivy, Rutvy och Talarvy har du kontroll över hur många deltagare du kan se åt gången.

Gallerivyn är inte tillgänglig i Safari® på iOS eller iPadOS för tillfället.

Vad händer om deltagarna inte vill aktivera video? Det är okej. Alla är inte bekväma med att aktivera sin video direkt. Video är bara ett sätt att engagera deltagarna. Du kan också engagera deltagarna med chatt, omröstningar, smågrupper, samarbete på en whiteboard och så vidare.

Nu är det dags att komma igång och slå på din video. När en person aktiverar sin video är det troligare att andra gör samma sak.

Aktivera videon

Efter att du konfigurerat ljud och bild ska du slå på både din kamera och mikrofon för att bli sedd och hörd.

Moderatorer kan stänga av deltagares mikrofoner när som helst under sessionen. Du får ett meddelande om en moderator stänger av din mikrofon. När du inte pratar är det bra om du stänger av mikrofonen och låter videon vara på. Läs mer i Tips för sessioner.

Använd mikrofon- och kameraikonerna längst ner på huvudytan eller området för innehållspresentation. Tryck på Alt + M på tangentbordet för att stänga av och slå på mikrofonen. Tryck på Alt + C när du vill aktivera eller inaktivera kameran.

Mikrofonen slås på så fort du har aktiverat den, men du kan förhandsgranska din video innan andra kan se dig.

Din video kommer att visas spegelvänt för dig. Detta är normalt. Du visas korrekt för andra i sessionen och i inspelningar. Du visas inte spegelvänt för andra deltagare eller i inspelningar. Videon speglas endast i förhandsgranskningsfönstret.

När din video är på ser du dig själv i en miniatyrbild längst ner i huvudinnehållsytan. 

Beskriv alla gester eller föremål som du visar i din video för de som kanske inte kan se vad du gör. Läs mer om tillgänglighet i Tips för sessioner.

Visa andra

Collaborate är byggt för utbildning. Så vi har frågat lärarna vad de ville ha:

  • Att kunna använda video som ett av sätten att se om deltagarna är uppmärksamma, engagerade, förvirrade och så vidare.
  • Att hitta deltagare snabbt.
  • Att allas uppmärksamhet är riktad mot den som pratar och innehållet som presenteras.

Av dessa skäl erbjuder Collaborate en anpassad inlärningsupplevelse som anpassar sig efter dina behov och önskemål. Du bestämmer hur många videor du vill se och hur framträdande de videorna ska vara med Gallerivy, Rutvy och Talarvy.

Gallerivyn är inte tillgänglig i Safari® på iOS eller iPadOS för tillfället.

Hur många videor du ser beror på stödet för din webbläsare, din enhet och sessionens storlek. Du ser även färre videor om du har Sessionsmenyn eller Collaborate-panelen öppen.

Gallerivy

Talarvy

Rutvy

Talarvy är standardvyn när du går med i sessionen. Klicka på knappen Ändra vy längst upp till höger på skärmen för att växla mellan vyer.

Om en deltagare inte har videon på visas deras profilbild i videorutan istället.

Gallerivy

Undertexter som skrivs i realtid av en undertextare är för närvarande inte synliga för deltagare som använder Gallerivyn. Realtidsundertexter kommer visas i en framtida version. Om du behöver undertexter ska du växla till Talarvy.

Gallerivyn är inte tillgänglig i Safari® på iOS eller iPadOS för tillfället.

I gallerivyn kan du se flest deltagare på en gång. I denna vy kan du se upp till 25 deltagare på en sida. 25 är det optimala antalet videor som du kan visa på en sida och ändå se tillräckligt med detaljer för visuell och icke-verbal återkoppling.

Hur många videor du ser beror på stödet för din webbläsare, din enhet och sessionens storlek. Firefox® visar endast 2 videor åt gången. Du ser även färre videor om du har Sessionsmenyn eller Collaborate-panelen öppen. 

Deltagarvideor visas i alfabetisk ordning. Moderatorer visas i början av listan på första sidan. Befordra en person till moderator om du vill att dennes video ska visas längst upp i listan.

Verktyg för gallerivy

Använd pilarna på vardera sidan av gallerivyn för att se fler videor. När du förflyttar dig mellan sidorna visas talarens video som en miniatyr längst ner till höger i huvudinnehållsytan.  

Använd zoomreglaget till vänster på skärmen för att se färre och större videor eller vice versa.

Håll pekaren över en deltagare och välj Deltagarkontroller för att skicka en privat chatt, befordra en deltagare, stänga av mikrofonen för deltagaren eller ta bort personen från sessionen.

Inställningar för gallerivy

Använd inställningar för gallerivy i Sessionsinställningar för att välja hur många videor du och dina deltagare ska se på en gång.

Låt alla se alla videor. Eller ställ in att du ser alla videor, men att deltagare bara ser 4 videor, så att de inte blir distraherade lika lätt. Med det här upplägget ser du alla deltagare medan de ser dig och kanske en eller två andra. Det liknar alltså det som alla är vana vid i klassrummet. Färre videor kan vara till hjälp för de deltagare som upplever stress vid videokonferenser.  

Med Inställningar för gallerivy är det du som bestämmer.

Stäng av eller sätt på gallerivyn

Att strömma videor kan innebära stor belastning på din nätverksanslutning eller ditt system. 25 videor som strömmar samtidigt är väldigt mycket. Collaborate kan stänga av gallerivyn vid för hög belastning för att förbättra din upplevelse. Du kan även stänga av gallerivyn om du vill.

  1. Gå till Mina inställningar och öppna Inställningar för ljud och bild. 
  2. Avmarkera kryssrutan Gallerivy på (rekommenderas) eller kryssrutan Visa maximalt antal videor.
Collaborate My Settings panel open with the option to turn off Galley view or display maximum videos visible.

Du kan även se alternativet att stänga av möjligheten att visa maximalt antal videor innan du ansluter till sessionen.

Option to turn off the ability to display maximum videos visible with a drawing of two people.

Rutvy och talarvy

Rutvy är inte tillgänglig i Safari® på iOS eller iPadOS för tillfället.

Rutvy och Talarvy framhäver den som talar. Dessa vyer visar upp till 4 videor med en video större än de andra. I den här större videon visas den som pratar så att du kan se den tydligare. Under diskussionens gång ändras den större videon beroende på vem som pratar. 

Peka på en deltagare, i valfri vy, och välj Deltagarkontroller för att skicka en privat chatt, befordra en deltagare, stänga av mikrofonen för deltagaren eller ta bort personen från sessionen.

Den enda skillnaden mellan Rutvy och Talarvy är layouten. Prova var och en och se vad du föredrar.

Talarvy

Rutvy

Fästa videor

Vi vet att det är viktigt för dig att välja vilka du vill fokusera på i en session. Lärare kan vilja hålla ett öga på de deltagare som verkar ha det kämpigt med kursen. Deltagare kan vilja titta på en teckenspråkstolk, fokusera på läraren eller se sina klasskamrater. Fäst videor så att de alltid visas.

När du fäster en video hamnar den högst upp i listan och fästs, eller förankras, där. Det ändrar inte antalet videor du ser, bara i vilken ordning du ser dem.

Använd zoomreglaget för att avgränsa ditt fokus ännu mer.

Du kan fästa mer än en video. Videor som du fäster visas i den ordning som du fäster dem. Den första videon du fäster är alltid den första videon som du ser. I Rutvy och Talarvy visas den aktiva talaren under videor som du fäster.

Det är bara du som vet vems videor du fäster. Videorna fästs bara i din vy. Ingen ser vem du fäster och de du fäster meddelas inte om detta.

Videor som du fäster är kvar högst upp tills du själv tar bort dem eller lämnar sessionen. Videor som du fäster visas högst upp även när du går in i smågrupper.

Använd deltagarkontroller i deltagarlistan eller i det nedre vänstra hörnet av en video för att fästa eller ta bort videor.

Presentera med video på

När någon presenterar kommer innehållet de delar att fylla skärmen, oavsett hur många personer som använder video. En miniatyrbild av den som pratar visas under innehållet. Använd miniatyren för att växla mellan innehåll och videor.

Klicka på videominiatyren för att fylla skärmen med deltagarvideor. Det delade innehållet finns nu i miniatyren. Videorna visas i den vy som du har valt: Gallerivy, Rutvy eller Talarvy.  Klicka på innehållsminiatyren för att gå tillbaka till det delade innehållet.

Gallerivyn är inte tillgänglig i Safari® på iOS eller iPadOS för tillfället.

Om du är i Gallerivy kan du använda zoomreglagen för att se talarna tydligare.

Konfigurera video

Du måste ge webbläsaren behörighet att använda din mikrofon och kamera för att kunna använda dem i en session.

Vissa webbläsare måste komma åt din mikrofon för att kunna spela upp ljud, även om du inte planerar att tala. För att kunna höra andra i sessionen måste du ge webbläsaren tillstånd att komma åt mikrofonen.

Du uppmanas att göra detta när du först ansluter till en session eller när du först slår på din video. Följ dessa steg för att när som helst konfigurera ljud och bild:

  1. Öppna Mina inställningar. Välj dina profilbilder och ditt namn. Eller öppna Collaborate-panelen och välj Mina inställningar.
  2. Välj Konfigurera din kamera och mikrofon.
  3. Välj vilken mikrofon du vill använda. Collaborate meddelar att det låter bra när programmet tar emot ditt ljud. Välj Ja, det fungerar för att fortsätta.
  4. Välj vilken kamera du vill använda. Collaborate meddelar att det ser bra ut när programmet tar emot din videobild. Välj Ja, det fungerar för att fortsätta. Din video kommer att visas spegelvänt för dig. Detta är normalt.

Bilden visas korrekt för andra i sessionen och i inspelningar. Du visas inte spegelvänt för andra deltagare eller i inspelningar. Videon speglas endast i förhandsgranskningsfönstret.

Som standard varken syns eller hörs du när du gjort konfigurationen. Slå på din video när du är klar.

Har du problem med att konfigurera ljud och bild med JAWS och VoiceOver? Gå till Felsökning och hitta supportsidan för din webbläsare.

Videoproblem

Om du har problem med ljud eller bild kan du kontrollera inställningarna för sessionen och webbläsaren.

Om problemet kvarstår ska du kontakta lärosätesadministratören för hjälp. Om du inte vet hur du kontaktar ditt lärosätes helpdesk kan du leta upp ditt universitet med hjälp av vår supporttjänst.

Dynamiska justeringar

Collaborate justeras dynamiskt efter bandbreddsförändringar avseende sändning och mottagning för din internetanslutning. Om din anslutning förbättras eller försämras kommer bandbreddsförbrukningen för video att justeras upp respektive ner.

För vissa situationer krävs ytterligare justering. Collaborate innehåller ändringar i användarupplevelsen för en större mängd anslutningsproblem.

När upplevelsen ändras får du ett meddelande med orsaken.

Mer om nätverksanslutning