Tips för bästa möjliga upplevelse

 • Använd en fast (Ethernet) anslutning om möjligt. Om en sådan inte är tillgänglig ska du använda en Wi-Fi-anslutning. Om du använder Wi-Fi kan du prova att vara så nära routern som möjligt. Du kan kontrollera anslutningsstatus för alla i sessionen, inklusive dig själv.

  Mer hjälp med felsökning av problem med nätverksanslutning

 • Stäng andra program. Stäng alla program och streamingtjänster på din dator förutom den webbläsare du använder för din Collaborate-session.
 • Håll din webbläsare aktuell. Använd endast uppdaterade webbläsare för internet som stöds av Blackboard Collaborate.  
 • Begränsa användningen av bild. Använd bara video när det behövs i sessionen.
 • Använd mobila webbläsare som stöds. Om du har en mobil enhet Använd en mobil webbläsare som stöds. För bästa upplevelse bör du använda Safari på iOS-enheter och Chrome på Android-enheter.
 • Använd hörlurar. Minska bakgrundsbruset och använd hörlurar.
 • Inaktivera adblockers. Adblockers kan stänga av ljud och bild och kan leda till att knapparna inte visas.
 • Spela endast in när det behövs. Begränsa inspelningarna till endast de sessioner som kräver det.
 • Begränsa programdelning. Dela program och skärmar endast när det behövs.
 • Gör om dina presentationer till PDF-filer. PDF-filer belastar nätverket så lite som möjligt. Konvertera vad du planerar att dela till en PDF-fil och Ladda upp den till Collaborate.
 • Håll sessionerna korta. Spela in din presentation och dela den med deltagarna i förväg. Ge dem tid på att tänka på det och använda sessionen för att diskutera.

Smart schemaläggning

 • Tillåt tidig ankomst. Låt deltagarna ansluta till sessionen tidigt. Det ger nya deltagare en chans att bekanta sig med rummet och se vad de kan och inte kan göra. Anslut tidigt till sessionen själv och öva på att använda verktygen.
 • Var selektiv med deltagarbehörigheter. När du skapar en session kan du välja vilka deltagarbehörigheter som du vill tillåta i Sessionsinställningar. Du kan slå på eller stänga av deltagarnas möjligheter att chatta, dela bild, dela ljud och rita på delade filer eller whiteboard. Behörigheterna är inaktiverade för alla deltagare i sessionen. Om du vill låta en deltagare prata eller chatta ska du befordra deltagaren till presentatör.
 • Meddela deltagare om vad de kan förvänta sig. Berätta för deltagarna hur de kan hitta sessionen. Berätta vad sessionen handlar om. Dela med dig av alla förväntningar du har på dem under sessionen.
 • Bjud in gästtalare. Om du har en gästtalare kan du göra dem till presentatör i din session. Presentatörer kan dela sina skärmar och ladda upp bilder och presentatonsfiler men kan inte ändra andras behörigheter som moderatorer kan. Var försiktig när du delar moderatorbehörigheter och inbjudningslänkar.
 • Var försiktig när du delar gästlänkar. Gästlänkar är offentliga länkar. Alla med länken kan gå med i din session och delta. Dela inte länkar på offentliga platser som på sociala medier. Använd funktionen Bjud in deltagare för att skapa säkra länkar som inte kan delas. Om din session ligger i din kurs har alla i kursen säker åtkomst till sessionen som inte kan delas.

Förbered session

 • Gör om dina presentationer till PDF-filer. PDF-filer belastar nätverket så lite som möjligt. Konvertera vad du planerar att dela till en PDF-fil och Ladda upp den till Collaborate.
 • Gör det till en gemensam session. Spela in din presentation och dela den med deltagarna i förväg. Ge dem tid på att tänka på det. Använd sedan sessionen för att diskutera.
 • Ha undersökningstexten redo. Om du planerar att göra en Undersökning ska du ha texten som du vill använda redo så att du bara kan kopiera och klistra in den.
 • Gå med tidigt. Ge dig tid att kontrollera ljud och bild, om du tänker använda dem. Ladda upp filer som du tänker dela. Öva på att använda verktygen.
 • Ge deltagarna några minuter att gå med. Deltagare kanske kör från en annan session, kan ha problem med anslutningen eller lär sig hur man använder Collaborate för första gången. Ge dem några minuter för att gå med och bli bekväma. 

Tillgänglighetsaspekter

 • Gör ditt innehåll tillgängligt. Se till att det du delar är tillgängligt. Använd checklistan för tillgänglighet i Blackboard Ally.
 • Dela innehåll före sessionen. Ge deltagare åtkomst till allt innehåll som du planerar att dela före sessionen. Gör det möjligt för användarna att granska materialet så att de kan delta mer under en session. Du kan till exempel dela dina presentationsfiler eller en inspelning av din föreläsning. Ge deltagarna tid att tänka på materialet. Använd sedan sessionen för att diskutera.
 • Ladda upp presentationer till Collaborate. Om du använder skärmläsare kan man komma åt text från PowerPoint- och PDF-filer som delats i sessionen. Detta gör det enkelt att följa med när bilderna växlar. Moderatorer och presentatörer måste välja Dela filer och ladda upp filerna till Collaborate för att skärmläsare ska få åtkomst till texten.
 • Beskriv anteckningar. När du delar filer eller whiteboard kan du låta deltagare markera dem. Beskriv ändringar för deltagare med nedsatt syn.
 • Tillhandahåll undertexter. Tillhandahåll undertexter på det som sägs i sessionen. Tilldela någon rollen undertextare under live-sessionen. Eller lägg till undertexter till inspelningen senare.
 • Dela material från sessionen direkt. Placera inspelningar, presentationsfiler och transkriptioner där deltagarna kan hitta och granska dem. Dela materialet direkt. Ge deltagarna längsta möjliga tid att läsa på före nästa session eller förhör, prov och så vidare.

Underlätta dynamiska sessioner

 • Uppmuntra alla att delta. Video och chatt är bra sätt att engagera deltagarna i sessionen.
 • Följ våra tips för tillgänglighet. Se till att alla kan delta.
 • Håll deltagarpanelen öppen. Du kan se vem som är borta, har mikrofonen igång, eller har anslutningsproblem. Övervaka anslutningsstatus för deltagarna för att se om någon missar något. 
 • Presentera dig själv. Utgå inte ifrån att deltagarna känner igen din röst. Säg ditt namn de första gångerna du pratar. Låt dem lära känna dig.
 • Presentera gästtalare. Du kan bjuda in en gästtalare eller uppmuntra till grupparbete i kursen genom att befordra en av deltagarna till presentatör eller moderator. Presentatörer kan dela sina skärmar och ladda upp bilder och presentatonsfiler men kan inte ändra andras behörigheter som moderatorer kan.
 • Markera viktiga punkter i din presentation. Du kan bläddra i presentationer med hjälp av pilarna. Lägg till text och olika markeringar på whiteboardtavlan eller i presentationer med hjälp av anteckningsverktygen.
 • Inkludera frågestund. Uppmuntra deltagarna att ställa frågor. När flera deltagare pratar följer ultragränssnittet i Blackboard Collaborate automatiskt ledaren och namnet på den som pratar för tillfället visas på skärmen.
 • Stäng av din mikrofon när du inte pratar. Inget är mer distraherande än att höra ljud utifrån, till exempel någon som skriver eller en annan konversation.
 • Stäng av mikrofonen för deltagareStäng av mikrofonen för deltagarna vid större sessioner. Om du behöver kan du även hindra deltagarna från att dela deras video från Sessionsinställningar.
 • Håll ögonkontakt. Om du delar din bild ska du titta in i kameran och inte på sessionen. Det kan kännas lite konstigt men det hjälper deltagarna att känna att de är en del av sessionen och inte så isolerade.
 • Ta bort oönskade eller störande deltagare. Håll pekaren över en deltagare på panelen Deltagare och välj Deltagarkontroller. Klicka på Ta bort från session.
 • Ta bort deltagarbehörigheter. Stoppa alla deltagare från att använda ljud, bild, chatt eller skriva på whiteboarden. Alla deltagare har samma behörigheter. Om du inaktiverar dem och vill att en deltagare ska kunna prata ska du befordra deltagaren till presentatör.

Bra uppföljning

 • Dela material från sessionen direkt. Placera inspelningar, presentationsfiler och transkriptioner där deltagarna kan hitta och granska dem. Dela materialet direkt. Ge deltagarna längsta möjliga tid att läsa på före nästa session eller förhör, prov och så vidare.

Källa

”Web Conferencing Etiquette: Top Tips.” – Användarforum för Adobe Connect. Ingen utgivare, inget utgivningsdatum. Webb. 11 sept. 2015.

Klassrumshantering i Collaborate


Klassrumshantering

När en Blackboard Collaborate-session skapas med administratörsgränssnittet eller API kan alla användare som har webbadressen komma åt sessionen. Detta är normalt eftersom inga begränsningar utöver att man har gästwebbadressen har ställts in. Användare kan lägga till det namn de vill innan de ansluter till sessionen.

Begränsa åtkomst

Du kan begränsa åtkomsten till din session. Så här gör du.

 1. Ta bort användarbehörigheter i sessionsinställningar. Användarnas behörigheter kan aktiveras av moderatorn i sessionen. Med begränsad behörighet stoppas användare som stör eftersom de inte kommer att kunna göra något efter att de gått med.

  Behörigheterna är inaktiverade för alla deltagare i sessionen. Om du vill låta en deltagare prata eller chatta i sessionen ska du ändra deltagarens roll till presentatör.

 2. Använd Inbjudningsfunktionen från administratörsschemaläggaren. Detta inbegriper manuellt arbete, men ser till att endast autentiserade användare ansluter till sessionen.

  Det här är inte tillgängligt för lärare som vill schemalägga sessioner i sin onlinekurs. Alla i kursen har säker åtkomst till sessionen som inte kan delas.

 3. Utnyttja integreringen med lärplattformen (LMS). Från LMS ansluter användarna till sessionen med hjälp av enkel inloggning, med sitt fullständiga namn och bild. Om deltagare försöker dela webbadressen med en extern, oautentiserad användare får den externa användaren ett felmeddelande när de försöker öppna sessionen.
 4. Utveckla den aktuella portalen för att tillåta följande:
  1. Lägg till användare med API. Collaborate-användare kan skapas från ett formulär och valideras mot registret så att endast giltiga användare får åtkomst till sessionerna.
  2. Lägg till inskrivningar med API. Se till att endast de användare som behövs har åtkomst till de rätta sessionerna.