Spola tillbaka och upprepa!

Spela in dina sessioner så att deltagarna kan komma åt dem när de behöver. Stoppa och starta om när du behöver och dela med deltagarna när du är klar.

Spela in innehåll i Collaborate

Inspelade sessioner komprimeras och sparas som MP4. Aktiviteter som utförs under livesessionerna inkluderas i inspelningarna.

 • Ljud
 • Innehåll som delats eller video från den aktiva talaren. Om båda delas under sessionen spelas bara delat innehåll in.
 • Undertexter som läggs till under livesessionen eller läggs till senare av moderatorn. Endast ett textningsspår är tillgängligt. Om sessionen har fler än ett textspår spelas bara det första in.
 • Chattmeddelanden i kanalen Alla. Privata meddelanden och chattmeddelanden som skickas i smågrupper sparas inte.

Det är bara moderatorer som kan spela in sessioner.

Alla kan titta på inspelningarna så ofta de vill från valfri enhet. Det finns inga visningsgränser.

Inspelningarna behöver konverteras till ett spelbart format innan de visas. Konverteringen börjar första gången en inspelning öppnas. Det kan ta några minuter men när det väl har gjorts kan alla visa inspelningen.

Om du vill att chattmeddelandena ska vara anonyma i inspelningen måste du ange detta i sessionsinställningarna innan sessionen startar. Mer information finns i Sessionsinställningar.

Om det finns mer än en textning tillgänglig under sessionen fångar inspelningen bara upp den första. Mer information finns i Textning för hörselskadade i realtid.


Spela in sessioner

Du kan göra flera inspelningar under en session. Om du bestämmer dig för att fortsätta spela in en session efter att du har stoppat sparas en ny inspelning. Den läggs till i listan över inspelningar för den sessionen.

Öppna sessionsmenyn och välj Starta inspelning. Inspelningskameran visas med en röd prick när inspelningen pågår.

Avsluta inspelningen genom att öppna sessionsmenyn och välja Stoppa inspelning.

Om du delar en fil ska du vänta åtta sekunder för att låta inspelningen ta med den delade filen innan du går vidare.

Påminnelse om inspelning

Collaborate använder en avisering för att påminna dig om att starta inspelningen. Påminnelsen visas tills du startar inspelningen eller stänger påminnelsen.

Så här hittar du Collab-inspelningar


Hur hittar jag inspelningarna?

Du kan se inspelningar för de kurser du är anmäld till. Du kan eventuellt ladda ner inspelningar. Moderatorerna måste tillåta nedladdningar av sessionsinspelningen för varje session.

Gå till Collaborate, öppna Meny, och välj Inspelningar eller Visa alla inspelningar.

Filtrera och söka efter inspelningar i Collaborate


Filtrera och söka efter inspelningar

Du kan filtrera listan över inspelningar efter alla inspelningar som har utförts under de senaste 30 dagarna och inspelningarna i ett visst datumintervall. Använd filtret för att hjälpa dig hitta inspelningen du letar efter.

Om du vet namnet på inspelningen som du letar efter väljer du Sök efter inspelningar och skriver in inspelningsnamnet.

Vet du inte var du kan hitta Collaborate-inspelningar i din kurs? Gå till Gå med i sessioner och gå till din LMS för att läsa mer.

E-postmeddelande med inspelning

Collaborate skickar e-postmeddelanden till moderatorer med länkar till deras inspelningar. Detta kräver en giltig e-postadress. Moderatorer som äger sessionen eller går med via en personlig inbjudan får e-postmeddelandet. E-postmeddelandet skickas inte till moderatorer som gått med via en gästlänk eller befordrats under sessionen.

Om din Collaborate-session skapades i en kurs skickas inte ett e-postmeddelande med inspelning. Lärare och deltagare kan på ett säkert sätt komma åt inspelningen från kursen.

Uppspelare


Uppspelare

Uppspelaren ser ut och fungerar på samma sätt som din Collaborate-session. Det finns en inspelningsmeny som påminner om sessionsmenyn i dina livesessioner samt uppspelningskontroller.

 • Inspelningsmeny: Öppna inspelningsmenyn högst upp till vänster på skärmen. Härifrån kan du ladda ned hela inspelningen, ladda ned textningstranskriptioner, ladda ned chattranskriptioner, få mer hjälp eller rapportera fel om du har problem med inspelningen.
 • Undertexter: Undertexter är tillgängliga om de läggs till senare av en moderator eller dold textning i realtid används under sessionen. Textning för hörselskadade är aktiverad i inspelningen som standard. Välj Dold textning
  i uppspelningskontrollerna för att stänga av undertexter eller justera teckensnitt.

  Du kan även ladda ned en transkription av undertexterna från inspelningsmenyn.

 • Uppspelningskontroller: Med hjälp av de intuitiva uppspelningskontrollerna kan du navigera genom inspelningen som du vill.
  Recording playback controls
  • Pausa: Tryck på mellanslag på tangentbordet för att pausa och spela upp inspelningen.
  • Upprepa/framåt: Tryck på vänsterpilen eller högerpilen på tangentbordet för att upprepa eller spola framåt inspelningen med 10 sekunder.
  • Förlopp: Skjut markören på förloppsindikatorn för att bläddra igenom inspelningen. Tryck på skift + vänsterpil eller skift + högerpil på tangentbordet för att upprepa eller spola framåt inspelningen med 10 sekunder.
  • Volym: Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen på tangentbordet för att öka eller sänka volymen med 5 %.
  • Dold textning: Välj Dold textning
   för att se inspelningar med textning. Du kan även ladda ned en transkription av textningen från inspelningsmenyn.
 • Chattmeddelanden: Öppna chattpanelen längst ned till höger på skärmen för att se hela chatthistoriken för den inspelade sessionen. Mer information finns i Chattmeddelanden i inspelningar.

Oroa dig inte, vi vägleder dig genom processen. När du öppnar uppspelaren första gången visar vi dig var allt finns.

Collab – Chattmeddelanden i inspelningar


Chattmeddelanden i inspelningar

Öppna chattpanelen längst ned till höger på skärmen för att se hela chatthistoriken för den inspelade sessionen.

Endast chattmeddelanden som skickas i kanalen Alla sparas. Privata meddelanden och chattmeddelanden som skickas inom smågrupper sparas inte.

När inspelningen spelas upp markeras chattmeddelandena som skrivits, vilket gör att du kan se vad som sades under ett visst ögonblick. Du kan också navigera till ett särskilt ställe i inspelningen genom att välja chattmeddelandets tidsstämpel. Om meddelandet är borttonat innebär det att du ännu inte har nått dit i inspelningen.

Du kan ladda ned chattranskriptioner från inspelningsmenyn.

Inspelningar och transkriptioner finns bara i HTML5-uppspelaren.

Moderatorer kan också anonymisera chattmeddelanden i inspelningen från sessionsinställningarna. Detta måste göras innan livesessionen startas och spelas in. Mer information finns i Sessionsinställningar.


Ladda ner inspelningar och transkriptioner

Ladda ner inspelningar och transkriptioner i Collaborate

Om moderatorn tillåter att ladda ner sessionsinspelningar kan du nu ladda ner inspelningar och transkriptioner från uppspelarmenyn Inspelning.

Öppna menyn Inspelning uppe till vänster på skärmen.

 • Ladda ner hela inspelningen
 • Ladda ner undertextstranskriptioner
 • Ladda ner chattranskriptioner

Du kan också ladda ner undertexter från huvudlistan över Inspelningar.

 1. Från Inspelningar kan du hitta en inspelning med undertexter (CC).
 2. Öppna menyn Alternativ för undertextning och välj Hämta undertexter.

Tillåt nedladdning av inspelningar och anonymisera chattmeddelanden

Från Collaborate Schemaläggning, öppna en sessions Sessionsinställningar för att se inställningarna för inspelningar.

Inställningar för sessionsinspelningar

 • Tillåt nedladdning av inspelningar: Om du är sessionsägare behöver du inte aktivera det här alternativet för att ladda ner inspelningar. Sessionsägare, kurslärare och administratörer kan alltid ladda ner inspelningar. Om kryssrutan Tillåt nedladdning av inspelningar markeras kan även andra ladda ner inspelningen. Välj det här alternativet om du vill att närvarande och deltagare ska kunna ladda ner inspelningar.

  Du kan aktivera den här inställningen när sessionen är slut. Om sessionen har avslutats ändrar du slutdatumet för sessionen till aktuellt eller ett framtida datum och väljer Spara.

 • Anonymisera chattmeddelanden: Chattmeddelanden som publicerats under sessionen visas som anonyma i inspelningen. Du måste planera framåt med det här alternativet och slå på det innan du spelar in sessionen. När inspelningen har påbörjats kan du inte ändra dig. Det här alternativet kan inte ångras.

Redigera inspelningsnamn i Collaborate


Redigera inspelningsnamn

Collaborate Schemaläggning finns tillgänglig i Blackboard Learn- och LTI-kompatibla LMS-kurser. Collaborate Schemaläggning är inte tillgänglig i aktivitetsmodulen Blackboard Open LMS Collaborate.

Ge dina inspelningar ett nytt namn.

 1. Från Collaborate Schemaläggning väljer du Inspelningar och letar upp den inspelning du vill ha.
 2. Öppna Inspelningsalternativ och välj Inspelningsinställningar.
 3. Ändra namn och välj Spara.

Inspelningsnamnet börjar alltid med sessionsnamnet. Om du redigerar namnet ändras bara texten efter snedstrecket (/).

Ta bort Collaborate-inspelningar


Ta bort inspelningar

Collaborate Schemaläggning finns tillgänglig i Blackboard Learn- och LTI-kompatibla LMS-kurser. Collaborate Schemaläggning är inte tillgänglig i aktivitetsmodulen Blackboard Open LMS Collaborate.

 1. Från Collaborate Schemaläggning väljer du Inspelningar och letar upp den inspelning du vill ha.
 2. Öppna Inspelningsalternativ och välj Ta bort.
 3. Klicka på knappen Ja, ta bort den för att bekräfta.

Borttagna inspelningar är inte permanenta och räknas inte in i din lagringskvot.

Dela Collaborate-inspelningar

Dela dina inspelningar

Deltagarna kan hitta inspelade sessioner från sina kurser. Var inspelningarna finns beror på ditt lärosäte. Berätta för deltagarna hur de kan hitta dem.

Om du vill dela dina inspelningar med någon som inte är i en kurs måste du göra dem tillgängliga för allmänheten. Öppna Inspelningsinställningar och markera kryssrutan Tillåt allmän åtkomst.

Recording options menu open. An arrow points from the Recording settings option to the open settings. The access menu is open in the setting.

Du kan snabbt se om inspelningen är tillgänglig för allmänheten eller endast för kursmedlemmar på inspelningssidan.

När du har aktiverat allmän åtkomst kan du skicka en länk till inspelningen till vem som helst. En inspelningslänk skickas till din e-postadress när du avslutar inspelningen av en session. Du kan även kopiera inspelningslänken från sidan Inspelning.

Inspelningslänkarna använder sig av slumpmässigt valda tecken istället för beskrivande filnamn. På så sätt kan användarna endast se en inspelning om de har länken. Åtkomsten till inspelningarna är inte begränsad och inget lösenord krävs, just för att gäster ska kunna se inspelningarna. Det innebär att alla som har åtkomst till länken kan titta på inspelningen och även dela länken med andra. Tänk på det innan du delar inspelningslänkar med potentiellt konfidentiellt eller annat känsligt innehåll.

 1. Gå till sidan Inspelningar.
 2. Leta reda på den inspelning som du vill dela och öppna menyn Inspelningsalternativ.
 3. Välj Kopiera länk.
 4. Dela den offentliga länken med vem du vill.

Lägg till undertexter för dina Collaborate-inspelningar

Lägg till undertexter för inspelningar

Om du har använt textning för hörselskadade i realtid i din session finns det redan text för din inspelning!

Lägg till undertexter på dina videor om du vill engagera alla deltagare. Genom att lägga till texter i videor kan du göra innehållet tillgängligt för personer som inte hör eller som har nedsatt hörsel. Undertexter kan göra det möjligt för alla deltagare att ta del av videoinnehåll. Textning kan fylla en rad olika funktioner.

Exempel:

 • Det är till nytta för alla som arbetar i bullriga miljöer.
 • Den som har ett annat modersmål än det språk som hörs på videon kan läsa undertexter på sitt eget språk.
 • Deltagare som håller på att lära sig läsa kan följa berättarrösten på videon.
 • Deltagare kan se hur olika ord och termer som ingår i testet stavas.
 • Alla kan söka efter nyckeltermer i sessionen.

Du kan ladda upp Video Text Tracks-textfiler (VTT) och SubRip Subtitle-filer (SRT) för att lägga till eller ersätta undertexter i inspelningar.

Om du vill veta mer om VTT-textfiler går du till W3C WebVTT och Mozilla WebVTT.

Om du vill veta mer om SRT-filer går du till SubRip-ämnet på Wikipedia och Så här skapar du en SRT-fil av 3Play Media.

 1. Från Collaborate Schemaläggning ska du välja Inspelningar för att hitta den inspelning du vill ha.

  Collaborate Schemaläggning finns tillgänglig i Blackboard Learn- och LTI-kompatibla LMS-kurser. Collaborate Schemaläggning är inte tillgänglig i aktivitetsmodulen Blackboard Open LMS Collaborate.

 2. Öppna menyn Inspelningsalternativ och klicka på Lägg till undertextkälla.
 3. Bläddra fram till VTT-filen och ladda upp den.

Skriv över undertexter

Inspelningar med textning har en meny för Alternativ för textning för hörselskadade. Öppna menyn om du vill skriva över undertexterna.

 1. Hitta den inspelning du vill ha under Inspelningar.
 2. Öppna menyn Alternativ för textning för hörselskadade, och välj Skriv över undertextkälla.
 3. Bläddra fram till VTT-filen och ladda upp den.

Smågrupper och inspelningar i Collaborate


Inspelningar och smågrupper

Det som diskuteras och visas i parallellgrupprum spelas inte in. Collaborate avslutar inspelningen av sessionen om alla deltagare lämnar huvudrummet för att ansluta sig till smågrupper. 

Du kan påbörja inspelningen igen från Sessionsmenyn när en eller flera deltagare går tillbaka till huvudrummet.


Vanliga frågor och svar

Hur skapar jag fler än en inspelning i min session?

Använd alternativet starta och stoppa inspelning i sessionsmenyn. När du väljer stoppa avslutas inspelningen. När du väljer starta påbörjas en ny inspelning.

Hur lång tid tar det innan jag eller någon annan kan se inspelningarna?

Det bör bara ta några minuter innan inspelningen blir tillgänglig att visas.