Spola tillbaka och upprepa!

Spela in dina sessioner så att deltagarna kan komma åt dem när de behöver. Stoppa och starta om när du behöver och dela med deltagarna när du är klar.

Inspelningar fångar upp ljud, bild och allt innehåll som delas under en session. Inspelningar fångar även upp textning eller chatt som sker i realtid och som finns tillgänglig under sessionen.

Om du vill att chattmeddelandena ska vara anonyma i inspelningen måste du ange detta i sessionsinställningarna innan sessionen startar. Mer information finns i Sessionsinställningar.

Om det finns mer än en textning tillgänglig under sessionen fångar inspelningen bara upp den första. Mer information finns i Textning för hörselskadade i realtid.


Spela in sessioner

Du kan göra flera inspelningar under en session. Om du bestämmer dig för att fortsätta spela in en session efter att du har stoppat sparas en ny inspelning. Den läggs till i listan över inspelningar för den sessionen.

Öppna sessionsmenyn och välj Starta inspelning. Inspelningskameran visas med en röd prick när inspelningen pågår.

Avsluta inspelningen genom att öppna sessionsmenyn och välja Stoppa inspelning.

Om du delar en fil ska du vänta åtta sekunder för att låta inspelningen ta med den delade filen innan du går vidare.

Inspelningar

Collaborate Recording Content

Recorded sessions are saved as MP4s. Recordings include activity in the live session.

 • Audio
 • Any content shared or active speaker video. If both are shared during the session, only the content shared is recorded.
 • Captions entered during the live session or added later by a moderator. Only one caption track is available. If your session had more than one caption track, only the first available one is captured.
 • Chat messages in the Everyone channel. Private messages and chat messages in breakout groups are not recorded.

Only moderators can turn recording on in sessions.

Everyone can view the recordings from any device as often as they want. There are no view limits.

Recordings need to be converted into a playable format before viewing. The first time a recording is accessed the conversion begins. It may take a few minutes but once is has been done the recording can be viewed by everybody.


Uppspelare

Uppspelaren ser ut och fungerar på samma sätt som din Collaborate-session. Det finns en inspelningsmeny som påminner om sessionsmenyn i dina livesessioner samt uppspelningskontroller.

Uppspelaren är en HTML5-spelare. Den är för närvarande bara tillgänglig i SAS (Session Administrator System), LTI (Learning Tools Interoperability) och Blackboard Collaborate ULTRA byggblock-användare.

 • Inspelningsmeny: Öppna inspelningsmenyn uppe till vänster på skärmen. Härifrån kan du ladda ned hela inspelningen, ladda ned textningstranskriptioner, ladda ned chattranskriptioner, få mer hjälp eller rapportera fel om du har problem med inspelningen.
 • Undertexter: Undertexter är tillgängliga om de läggs till senare av en moderator eller dold textning i realtid används under sessionen. Dold textning är aktiverad i inspelningen som standard. Välj Dold textning i uppspelningskontrollerna för att stänga av undertexter eller justera teckensnitt.

  Du kan även ladda ned en transkription av undertexterna från inspelningsmenyn.

 • Uppspelningskontroller: Med hjälp av de intuitiva uppspelningskontrollerna kan du navigera genom inspelningen som du vill.
  • Paus: Tryck på mellanslag på tangentbordet för att pausa och spela upp inspelningen.
  • Upprepa/Spola framåt: Tryck på vänsterpilen eller högerpilen på tangentbordet för att upprepa eller spola framåt inspelningen med 10 sekunder.
  • Förlopp: Skjut markören på förloppsindikatorn för att bläddra igenom inspelningen. Tryck på skift + vänsterpil eller skift + högerpil på tangentbordet för att upprepa eller spola framåt inspelningen med 10 sekunder.
  • Volym: Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen på tangentbordet för att öka eller sänka volymen med 5 %.
  • Textning för hörselskadade: Välj Textning för hörselskadade för att se textningen med inspelningarna. Du kan även ladda ned en transkription av textningarna från inspelningsmenyn.
 • Chattmeddelanden: Öppna chattpanelen längst ned till höger på skärmen för att se hela chatthistoriken för den inspelade sessionen. Mer information finns i Chattmeddelanden i inspelningar.

Oroa dig inte, vi vägleder dig genom processen. När du öppnar uppspelaren första gången visar vi dig var allt finns.


Chattmeddelanden i inspelningar

Öppna chattpanelen längst ned till höger på skärmen för att se hela chatthistoriken för den inspelade sessionen.

Endast chattmeddelanden som skickas i kanalen Alla sparas. Privata meddelanden och chattmeddelanden som skickas inom smågrupper sparas inte.

När inspelningen spelas upp markeras chattmeddelandena som skrivits, vilket gör att du kan se vad som sades under ett visst ögonblick. Du kan också navigera till ett särskilt ställe i inspelningen genom att välja chattmeddelandets tidsstämpel. Om meddelandet är borttonat innebär det att du ännu inte har nått dit i inspelningen.

Moderatorer kan också anonymisera chattmeddelanden i inspelningen från sessionsinställningarna. Detta måste göras innan livesessionen startas och spelas in. Mer information finns i Sessionsinställningar för moderatorer.

Chattinspelningarna finns endast i HTML5-uppspelaren, som bara är tillgänglig i SAS (Session Administrator System), LTI (Learning Tools Interoperability) och Blackboard Collaborate ULTRA byggblock-användare. Är du osäker på vilken kurs det är? Gå till Anslut till sessioner.

Alla chattranskriptioner

Du kan ladda ned chattranskriptioner från inspelningsmenyn. Dessa finns endast i uppspelaren.


Hur hittar jag inspelningarna?

Du kan se inspelningar för de kurser du är anmäld till. Du kan eventuellt ladda ner inspelningar. Lärare måste tillåta nedladdningar av sessionsinspelningen för varje session.

Gå till Collaborate, öppna Meny och välj Inspelningar.

Vet du inte var du kan hitta Collaborate-inspelningar i din kurs? Gå till Anslut till sessioner och gå till din LMS för att läsa mer.


Ladda ner inspelningar och transkriptioner

Ladda ner inspelningar och transkriptioner i Collaborate

Om moderatorn tillåter att ladda ner sessionsinspelningar kan du nu ladda ner inspelningar och transkriptioner från uppspelarmenyn Inspelning.

Öppna menyn Inspelning uppe till vänster på skärmen.

 • Ladda ner hela inspelningen
 • Ladda ner undertextstranskriptioner
 • Ladda ner chattranskriptioner

Du kan också ladda ner undertexter från huvudlistan över Inspelningar.

 1. Från Inspelningar kan du hitta en inspelning med undertexter (CC).
 2. Öppna menyn Alternativ för undertextning och välj Hämta undertexter.

Dela dina inspelningar

Deltagarna kan hitta inspelade sessioner från sina kurser. Var inspelningarna finns beror på ditt lärosäte. Berätta för deltagarna hur de kan hitta dem.

Vet du inte var du hittar Collaborate-inspelningar i din kurs?Gå till Delta i sessioner och till din LMS för att få mer information.

Du kan även dela dina inspelningar med personer som inte är med i en kurs med hjälp av en inspelningslänk. Kolla dina e-postmeddelanden för en inspelningslänk när du avbryter inspelningen av en session. Du kan även kopiera inspelningslänken från sidan Inspelning.

Inspelningslänkarna använder sig av slumpmässigt valda tecken istället för beskrivande filnamn. På så sätt kan användarna endast se en inspelning om de har länken. Åtkomsten till inspelningarna är inte begränsad och inget lösenord krävs, just för att gäster ska kunna se inspelningarna. Det innebär att alla som har åtkomst till länken kan titta på inspelningen och även dela länken med andra. Tänk på det innan du delar inspelningslänkar med potentiellt konfidentiellt eller annat känsligt innehåll.

 1. Gå till sidan Inspelningar.
 2. Leta reda på den inspelning som du vill dela och öppna menyn Inspelningsalternativ.
 3. Välj Kopiera länk.
 4. Dela den offentliga länken med vem du vill.

Låt deltagare ladda ner inspelningar

Från Collaborate Schemaläggning kan du tillåta nedladdning av sessionsinspelningar för var och en av sessionerna. Öppna en sessions Sessionsinställningar och markera Tillåt nedladdning av inspelning. Alla inspelningar som görs under denna session kan laddas ner medan det är tillåtet.

Collaborate Schemaläggning finns tillgänglig i Blackboard Learn- och LTI-kompatibla LMS-kurser. Collaborate Schemaläggning är inte tillgänglig i aktivitetsmodulen Blackboard Open LMS Collaborate.


Redigera inspelningsnamn

Collaborate Schemaläggning finns tillgänglig i Blackboard Learn- och LTI-kompatibla LMS-kurser. Collaborate Schemaläggning är inte tillgänglig i aktivitetsmodulen Blackboard Open LMS Collaborate.

Ge dina inspelningar ett nytt namn.

 1. Från Collaborate Schemaläggning ska du välja Inspelningar för att hitta den inspelning du vill ha.
 2. Öppna Inspelningsalternativ och välj Redigera namn.
 3. Ändra namn och välj Spara.

Inspelningsnamnet börjar alltid med sessionsnamnet. Om du redigerar namnet ändras bara texten efter snedstrecket (/).


Add Captions to Your Collaborate Recordings

Add captions to your recordings

If you used live closed captioning in your session, there are captions with your recording already!

Add captions to your videos to engage all learners. Captioning video creates accessible content for individuals who are deaf or hearing impaired. Captions can help all students consume the video content. The uses for captions are limitless.

Examples

 • Anyone working in a noisy environment can read captions.
 • Non-native speakers can read captions in their own language.
 • Students learning to read can follow along with the speaker.
 • Students can see the spelling of terms that will be on a test.
 • Anyone can search the session for key terms.

You can upload Video Text Tracks (VTT) caption and SubRip Subtitle (SRT) files to add or replace captions in recordings.

To learn more about VTT caption files, visit W3C WebVTT and Mozilla WebVTT.

To learn more about SRT files, visit the SubRip topic on Wikipedia and How to Create an SRT File by 3Play Media.

 1. From Collaborate scheduler, select Recordings and find the recording you want.

  The Collaborate Scheduler is available in Blackboard Learn and LTI compliant LMS courses. The Collaborate Scheduler is not available in the Blackboard Open LMS Collaborate activity module.

 2. Select the Recording options menu, and select Add caption source.
 3. Browse for the VTT file and upload it.

Overwrite captions

Recordings with captions have a Closed caption options menu. Open that menu if you want to overwrite the captions.

 1. From Recordings, find the recording you want.
 2. Select the Closed captions options menu, and select Overwrite caption source.
 3. Browse for the VTT file and upload it.

Collaborate Breakout Groups and Recordings


Recordings and breakout groups

What is said or viewed in a breakout room isn't captured in recordings. Collaborate stops recording your session if all attendees leave the main room to join breakout groups. 

You can start your recording again from the Session Menu when one or more attendees return to the main room.