Deltagarpanel i Collaborate

Var kan jag hitta närvarande?

Öppna listan över närvarande för att visa alla närvarande. Öppna Collaborate-panelen och välj Närvarande.

Du kan snabbt se:

 • Varje närvarande persons roll. Vi har grupperat närvarande utifrån rolltillhörighet. Det blir då enklare att se vem som kan göra vad i sessionen.
 • Närvarande som räcker upp handen. De som räcker upp handen visas högst upp i den egna rollistan.
 • Närvarande personens status eller återkoppling.
 • Närvarande som har aktiverat mikrofonen.

Bläddra igenom listan över närvarande eller öppna Fler alternativ överst i panelen och välj Sök.

Håll pekaren över en närvarande för att visa mer information, till exempel nätverksanslutning. Moderatorer kan välja deltagarnas kontrollknappar bredvid en närvarande persons namn för att befordra dem, stänga av deras mikrofon eller ta bort dem.

Om du använder tangentbordsnavigering trycker du på tabbtangenten med början överst i panelen tills du kommer till Öppna lista över närvarande. Alternativet Öppna lista över närvarande är bara synligt om fokus ligger på det. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera den. Moderatorer kan nu använda tabbtangenten för att gå igenom deltagarnas kontrollknappar för varje närvarande.


Låt närvarandepanelen vara öppen hela tiden

Du kan låta panelen Närvarande vara öppen hela tiden. Chatta med andra och se alla i sessionen samtidigt. Du kan se vem som är borta, har mikrofonen igång eller har anslutningsproblem. Allt detta medan du chattar och deltar i sessionen.

Du måste lösgöra panelen Närvarande för att hålla den öppen. Det finns två sätt att göra detta:

 1. Öppna Collaborate-panelen. Dra och släpp närvarandeikonen på huvudsidan.
 2. Öppna Collaborate-panelen och välj Närvarande. Välj Fler alternativ högst upp på panelen. Välj Lösgör panel.

Huvudsidan justeras så att du fortfarande kan se allt på den. Samtliga videor, innehåll, whiteboard och program som delas flyttas till vänster för att lämna utrymme åt panelen.

Stäng panelen när som helst. Välj Fler alternativ högst upp på panelen. Välj Sammanfoga panel.


Aviseringar

Aviseringar

Vill du bli meddelad när någon går med i eller lämnar en session? Eller när någon skriver ett chattmeddelande? Ska det visas något på skärmen eller höras ett ljud?

Öppna Collaborate-panelen och välj Mina inställningar. Välj Aviseringsinställningar.

Alla inställningar är som standard aktiverade. De här inställningarna aktiverar/inaktiverar endast fönster och ljud för aviseringar.

Om du inaktiverar de här aviseringarna ser du fortfarande:

 • När deltagare går med i sessionen på närvarandepanelen.
 • Antal nya meddelanden som publicerats på chattikonen.
 • Uppräckta händer på närvarandepanelen.
 • Den röda pricken över inspelningsikonen när du spelar in.

Det här är personliga inställningar. Alla kan göra egna inställningar för aviseringar. Det är bara moderatorer och presentatörer som kan ställa in aviseringar för när någon räcker upp handen.

Håll koll på chatten


Håll koll på chatten

Det kan finnas deltagare i chatten som kanske tvekar inför att prata när ljud och bild används.

Håll koll på chatten och se om någon håller på att ställa en fråga eller skriver en kommentar. Öppna Collaborate-panelen och välj Öppna chatt.

Du kan även övervaka alla privata chattar.

Om du vill övervaka privata chattar eller enbart låta deltagare chatta med moderatorer måste du markera de alternativen i Sessionsinställningar INNAN sessionen startar.

Stäng av mikrofonen för närvarande i Collaborate


Stäng av mikrofonen för närvarande

Moderatorer kan stänga av mikrofonen för vissa eller alla närvarande i en session. Här ingår även närvarande som använder Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-appen.

 • Stänga av mikrofonen för enskilda närvarande: Håll pekaren över en närvarande på panelen Närvarande som har mikrofonen på. Välj Närvarokontroller. Välj Tyst.
 • Stänga av mikrofonen för alla närvarande: Välj Fler alternativ högst upp på panelen Närvarande. Välj Stäng av mikrofonen för alla.

Berörda personer får en avisering som meddelar dem att en moderator har stängt av deras mikrofon.

Obs! Närvarande kan slå på sina mikrofoner igen efter att de har stängts av.

Hantera uppräckta händer i Collaborate


Hantera uppräckta händer

Närvarande kan räcka upp händer när de vill under en session. Det gör de för att fånga din uppmärksamhet eller ställa en fråga. Du kan välja om du vill låta dem tala på en gång eller stänga aviseringsfönstret och låta dem tala senare.

En bild av en person som håller upp handen visas bredvid de närvarande som räcker upp handen. Dessa närvarande förs upp till toppen av deras rollista i panelen Närvarande så att de inte ska glömmas bort och är lätta att hitta.

Välj Ta ner hand i aviseringen för att ta bort uppräckta händer. Stäng aviseringen för att låta handen vara uppräckt och gå tillbaka till den senare.

Du kan även ta ner händer via panelen Närvarande. Peka på deltagaren med handen uppräckt och välj Kontroller för närvarande. Välj Ta ner handen.

Du får som standard en avisering när någon räcker upp handen. Om du inte får aviseringar vid handuppräckningar kan du kontrollera dina aviseringsinställningar i Mina inställningar.


Deltagarbehörigheter

Vill du stänga av mikrofonen för alla med rollen deltagare medan en gästtalare gör en presentation? Kan deltagarna använda whiteboard-tavlan?

Ställ in vem som kan göra vad i Sessionsinställningar när som helst före eller under en session. Öppna Collaborate-panelen och välj Mina inställningar. Välj Sessionsinställningar.

Vet du inte var Collaborate-panelen finns? Gå till Hitta i gränssnittet.

Som standard kan alla med deltagarroll visa sin profilbild, dela ljud och video, publicera chattmeddelanden och rita på whiteboard och delade filer.

Mer information om sessionsinställningar


Befordra närvarande

Delar du moderator- eller presentatörsrollen med någon annan under föreläsningen? Du kan när som helst befordra närvarande till andra roller.

Mer information om andra roller

Håll pekaren över en närvarande på panelen Närvarande och välj Reglage för närvarande. Ange vilken roll du vill att närvarande ska ha.

Befordra alla närvarande

Du kan även välja att låta alla närvarande gå med som presentatörer eller moderatorer. Välj en session i sessionslistan. Välj Sessionsalternativ och Redigera inställningar. Välj Presentatör eller Moderator på menyn Gästroll.

Det här är i nuläget endast tillgängligt för användare med moderatoråtkomst till schemaläggaren, som använder Collaborate i en LTI-kompatibel läroplattform eller använder Blackboard Collaborate Ultra i Blackboard Learn-kursen. Vet du inte vad du använder? Gå till Schemalägga sessioner.


Vad kan de olika rollerna göra?

Användarna kan vara moderatorer, presentatörer, deltagare eller textare i ultragränssnittet.

 • Moderator: Moderatorer har full kontroll över allt material som delas. De kan ge valfri närvarande rollen som presentatör eller moderator. Moderatorer ser när någon räcker upp handen och kan sänka händer. De kan ta bort närvarande från en session, men de kan inte ta bort andra moderatorer. Moderatorer kan göra inställningar av sessionerna, till exempel bestämma vad deltagarna får och inte får göra.
 • Presentatör: I rollen som presentatör kan deltagarna hålla muntliga redovisningar utan fullständig moderatorbehörighet. Presentatörer kan överföra, dela, redigera och sluta dela innehåll. De ser även när någon räcker upp handen och kan sänka händer.
 • Deltagare: Deltagare kan aktivera och inaktivera aviseringar, till exempel när deltagare går in och ur en session eller när någon har skrivit något i chatten. Moderatorer avgör om deltagare ska kunna dela ljud och video, chatta och rita på whiteboard eller delade filer.

  Mer information om deltagarbehörigheter

 • Textare: Den här rollen har tagits fram för att göra undervisningen tillgänglig för döva och hörselskadade deltagare, liksom för deltagare som har ett annat modersmål än moderatorn. En närvarande tilldelas den här rollen av en moderator. Textare får upp en ruta där de kan skriva in vad som sägs. Andra närvarande kan se direkt vad textaren skriver. Det kan finnas olika textare för olika språk.

  Mer om att vara textare


Ta bort närvarande

Du kan ta bort en närvarande när du behöver det.

Håll pekaren över en närvarande på panelen Närvarande och välj Reglage för närvarande. Klicka på Ta bort från session.

Kan en närvarande ansluta på nytt?

Ja. Närvarande får meddelande om att de har kopplats från och de kan ansluta igen.

Kan jag ta bort andra moderatorer?

Nej. Moderatorer kan inte tas bort. Du kan bara ta bort deltagare, presentatörer och textare.

 

Närvaro

Låt Collaborate ta närvaron åt dig. Collaborate spårar när deltagare ansluter till och lämnar sessioner. Det ger dig även en uppfattning om hur länge deltagarna var närvarande i sessionen i genomsnitt.

Du kan visa Sessionsnärvarorapport för varje session.

Närvaro i din Blackboard Learn-kurs

Närvaroinställningar i Collaborate för Blackboard Learn

Om du använder Collaborate från din Blackboard Learn-kurs kan du välja att låta Collaborate skicka deltagarnas närvaro till din Blackboard Learn-kurs sida för Närvaro.

Detta måste ställas in INNAN sessionen påbörjas.

Delning av närvaroinformation för en kurs är endast tillgängligt i Blackboard Learn. Är du inte säker på om du använder Blackboard Learn? Gå till Schemlägg ett möte för att se vilket lärhanteringssystem du har.

Mer om närvarorapportering