Lista över deltagare i Collaborate

Var kan jag hitta deltagare?

Öppna listan över deltagare för att visa alla deltagare. Öppna Collaborate-panelen och välj Närvarande.

Attendees list panel is open. Attendees are grouped as moderators, presenters, and participants.

Du kan snabbt se:

 • Varje deltagares roll. Vi har grupperat deltagare utifrån rolltillhörighet. Det blir då enklare att se vem som kan göra vad i sessionen.
 • Deltagare som räcker upp handen. De som räcker upp handen visas högst upp i den egna rollistan.
 • Närvarande personens status eller återkoppling.
 • Närvarande som har aktiverat mikrofonen.

Bläddra igenom listan över deltagare eller öppna Fler alternativ överst i panelen och välj Sök. Du kan dölja listorna Deltagare och Presentatörer.

Håll pekaren över en deltagare för att visa mer information, till exempel deras nätverksanslutning. Moderatorer kan välja deltagarnas kontrollknappar bredvid en närvarande persons namn för att befordra dem, stänga av deras mikrofon eller ta bort dem.

Om du använder tangentbordsnavigering trycker du på tabbtangenten med början överst i panelen tills du kommer till ”Öppna lista över närvarande”. ”Öppna lista över närvarande” syns endast om fokus ligger på det. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera den. Moderatorer kan nu använda tabbtangenten för att gå igenom deltagarnas kontrollknappar för varje närvarande.


Låt närvarandepanelen vara öppen hela tiden

Du kan låta panelen Närvarande vara öppen hela tiden. Chatta med andra och se alla i sessionen samtidigt. Du kan se vem som är borta, har mikrofonen igång eller har anslutningsproblem. Allt detta medan du chattar och deltar i sessionen.

Du måste lösgöra panelen Närvarande för att hålla den öppen. Det finns två sätt att göra detta:

 1. Öppna Collaborate-panelen. Dra och släpp närvarandeikonen på huvudsidan.
 2. Öppna Collaborate-panelen och välj Närvarande. Välj Fler alternativ högst upp på panelen. Välj Lösgör panel.
Shows the flow of detaching the Attendees list from the Collaborate panel.

Huvudsidan justeras så att du fortfarande kan se allt på den. Videor, innehåll, whiteboardtavlor och program som delas flyttas till vänster för att lämna utrymme åt panelen. Collaborate-panelen har nu endast flikarna Chatta, Dela innehåll och Mina inställningar.

Stäng panelen när som helst. Klicka på panelen Närvarande och dra tillbaka den till panelen Collaborate. Eller välj Fler alternativ högst upp på panelen Närvarande och välj Sammanfoga panel.

Attendees list more controls menu is open with the Find Attendee and Merge panel options.

Deltagarkontroller

Använd Deltagarkontroller för att skicka individer en privat chatt, befordra en deltagare, stänga av mikrofonen för deltagaren eller ta bort personen från sessionen.

Håll pekaren över en deltagares video för att se Deltagarkontroller. Du kan också komma till Deltagarkontroller för varje deltagare genom listan över Deltagare

Attendee controls open from the video card and Attendees list.

Aviseringar

Aviseringar

My Settings panel with audio, video, notification, and session settings visible. Notification settings is highlighted.

Vill du bli meddelad när någon går med i eller lämnar en session? Eller när någon skriver ett chattmeddelande? Ska det visas något på skärmen eller höras ett ljud?

Öppna panelen Collaborate och välj Mina inställningar. Välj Aviseringsinställningar.

Alla inställningar är som standard aktiverade. De här inställningarna aktiverar/inaktiverar endast fönster och ljud för aviseringar.

Sample of a notification box that shows the attendee name, profile, picture, and text they typed. "I have a question about the group assignment."

Om du inaktiverar de här aviseringarna ser du fortfarande:

 • När deltagare går med i sessionen på närvarandepanelen.
 • Antal nya meddelanden som publicerats på chattikonen.
 • Uppräckta händer på närvarandepanelen.
 • Den röda pricken över inspelningsikonen när du spelar in.

Det här är personliga inställningar. Alla kan göra egna inställningar för aviseringar. Det är bara moderatorer och presentatörer som kan ställa in aviseringar för när någon räcker upp handen.


Aviseringstyper

Vilken typ av avisering vill du ha? Vill du se den? Vill du att ett ljud ska avisera dig om nyheter? Välj den aviseringstyp som du vill ha. Det finns tre alternativ:

 • Popup från Collaborate: En visuell avisering som visas i Collaborates innehållspresentationsområde. Sessionsfönstret måste vara öppet och aktivt för att du ska se det.
 • Ljud: Ett ljud som meddelar dig om nyheter. Olika aviseringar har olika ljud.
  • Avisering om att någon gått med i sessionen: Låter som ”boing”.
  • Avisering om ny chatt: Låter som ett dunk-ljud.
  • Avisering om handuppräckning: Låter som ”duh da”. Det är bara moderatorer som kan höra aviseringar om handuppräckning.
  • Avisering om att någon lämnat sessionen: Låter som ”bing bong”.
  • Omnämnande i chatten: Låter som ”Ba dun”.

  Lyssna på alla ljud på sidan Tillgänglighet

 • Popup i webbläsaren: Ett visuellt meddelande som visas längst upp i ett webbläsarfönster. Popup-aviseringar i webbläsaren visas inte när sessionsfönstret är öppet och aktivt. De visas endast om ett annat webbläsarfönster eller ett annat program är öppet och aktivt.

Håll koll på chatten


Håll koll på chatten

Det kan finnas deltagare i chatten som kanske tvekar inför att prata när ljud och bild används.

Som standard meddelas du när någon publicerar ett nytt chattmeddelande. Om du inte kan se eller höra chattmeddelanden kan du kontrollera dina Aviseringsinställningar i Mina inställningar.

Håll koll på chatten och se om någon håller på att ställa en fråga eller skriver en kommentar. Öppna Collaborate-panelen och välj Öppna chatt.

Du kan även övervaka alla privata chattar.

Om du vill övervaka privata chattar eller enbart låta deltagare chatta med moderatorer måste du markera de alternativen i Sessionsinställningar INNAN sessionen börjar.

Missa inte några chattmeddelanden under presentationen. Se chattaviseringar när du är i ett annat program så som PowerPoint. Välj popup-avisering i webbläsare i dina aviseringsinställningar.

Stäng av mikrofonen för deltagare i Collaborate


Stäng av mikrofonen för deltagare

Moderatorer kan stänga av mikrofonen för vissa eller alla närvarande i en session. Här ingår även deltagare som använder Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-appen.

 • Stäng av mikrofonen för enskilda deltagare: Peka på en deltagare som har ljudet påslaget. Välj Deltagarkontroller och sedan Stäng av mikrofon
 • Stäng av mikrofonen för alla deltagare: Välj Fler alternativ högst upp på panelen Deltagare. Välj Stäng av mikrofonen för alla.

Berörda personer får en avisering som meddelar dem att en moderator har stängt av deras mikrofon.

OBS! Deltagare kan slå på sina mikrofoner igen efter att de har stängts av.

Mute options are in the Attendees list More controls menu and in the individual Attendee controls on attendee video cards and in the Attedees list.

Hantera uppräckta händer i Collaborate


Hantera uppräckta händer

Närvarande kan räcka upp händer när de vill under en session. Det gör de för att fånga din uppmärksamhet eller ställa en fråga. Du kan välja om du vill låta dem tala på en gång eller stänga aviseringsfönstret och låta dem tala senare.

Slå på aviseringar för när någon räckt upp handen. En bild av en person som håller upp handen visas bredvid de deltagare som räcker upp handen. Dessa deltagare placeras också högst upp i sin rollista i panelen Deltagare så att de inte glöms bort och är lätta att hitta.

Du kan ta ner händer via panelen Deltagare. Peka på deltagaren med handen uppräckt och klicka på Deltagarkontroller. Välj Ta ner handen.

Raised hand icons appear beside the attendee in the Attendees list and on the attendee's video card.

Du får som standard en avisering när någon räcker upp handen. Om du inte ser eller hör aviseringar vid handuppräckningar kan du kontrollera dina aviseringsinställningar i Mina inställningar.

 • Ljudaviseringar: Du hör en avisering som låter som ”duh da”.
 • Popup-avisering från Collaborate: Ett popup-fönster visas över medieytan. Välj Ta ner hand i aviseringen för att ta bort uppräckta händer. Stäng aviseringen för att låta handen vara uppräckt och gå tillbaka till den senare.
  A notification box appears with a raised hand icon, time stamp, name of attendee with raised hand, and a link to lower hand.
 • Popup-avisering i webbläsaren: Ett popup-fönster visas längst upp i webbläsarfönstret. Webbläsaraviseringarna visas endast om ett annat webbläsarfönster eller ett annat program är öppet och aktivt. Stäng aviseringen för att låta handen vara uppräckt och gå tillbaka till den senare.

Deltagarbehörigheter

My Settings panel where you control audio, video, notification, and session settings.

Vill du stänga av mikrofonen för alla med rollen deltagare medan en gästtalare gör en presentation? Kan deltagarna använda whiteboard-tavlan?

Ställ in vem som kan göra vad i Sessionsinställningar när som helst före eller under en session. Öppna panelen Collaborate och välj Mina inställningar. Välj Sessionsinställningar.

Vet du inte var Collaborate-panelen finns? Gå till Hitta i gränssnittet.

Som standard kan alla med deltagarroll visa sin profilbild, dela ljud och video, publicera chattmeddelanden och rita på whiteboard och delade filer.

Mer information om sessionsinställningar


Befordra deltagare

Delar du moderator- eller presentatörsrollen med någon annan under föreläsningen? Du kan när som helst befordra närvarande till andra roller.

Se till att du förstår de olika rollerna innan du befordrar någon. Till exempel har befordrade moderatorer fullständig kontroll över sessionen.

Mer information om de olika rollerna

Peka på en deltagare och välj Deltagarkontroller. Ange vilken roll du vill att deltagaren ska ha.

Befordrade deltagare kan uppleva ett par sekunders avbrott innan de kan prata eller delta.

Options to make attendees moderators or presenters are in the Attendee controls on each attendee video card or in the Attendees list.

Befordra alla deltagare

Du kan även välja att låta alla närvarande gå med som presentatörer eller moderatorer. Välj en session i sessionslistan. Välj Sessionsalternativ och Redigera inställningar. Välj Presentatör eller Moderator på menyn Gästroll.

Det här är i nuläget endast tillgängligt för användare med moderatoråtkomst till schemaläggaren, som använder Collaborate i en LTI-kompatibel läroplattform eller använder Blackboard Collaborate Ultra i Blackboard Learn-kursen. Vet du inte vad du använder? Gå till Schemalägga sessioner.

Vad kan de olika rollerna göra?

Användarna kan vara moderatorer, presentatörer, deltagare eller undertextare i Ultra-gränssnittet.

 • Moderator: Moderatorer har full kontroll över allt innehåll som delas. 
 • Presentatör: Rollen presentatör är till för att tillåta deltagare att presentera utan att ge dem fullständiga moderatorbehörigheter. 
 • Deltagare: Moderatorer bestämmer vad deltagarna kan göra under sessionen. Om det tillåts kan deltagarna chatta, använda ljud och video och så vidare. 
 • Textare: Rollen textare är till för att tillhandahålla en tillgänglig inlärningsupplevelse för deltagare som är döva eller hörselskadade och för deltagare vars modersmål inte är detsamma som moderatorns. 

Mer information om de olika rollerna och vad de kan göra


Ta bort deltagare

Du kan ta bort en deltagare när du behöver det.

Peka på en deltagare och välj Deltagarkontroller. Klicka på Ta bort från session.

Remove attendee option appears in the Attendee controls on each attendee video card or in the Attendees list.

Kan en deltagare ansluta på nytt?

Om deltagaren gick med från en gästlänk så kan deltagaren använda gästlänken för att gå med igen direkt.

Om deltagaren gick med från en kurs eller personlig inbjudan så får deltagaren ett meddelande om att den kopplats från och får inte ansluta igen. Om sessionen är öppen på samma sätt som kursrummet kan deltagaren gå med på nytt när moderatorn har lämnat och sedan anslutit sig till sessionen igen. Deltagaren kan gå med i sessionen igen nästa gång som moderatorn ansluter.

Kan jag ta bort andra moderatorer?

Nej. Moderatorer kan inte tas bort. Du kan bara ta bort deltagare, presentatörer och textare.

 

Närvaro

Låt Collaborate ta närvaron åt dig. Collaborate spårar när deltagare ansluter till och lämnar sessioner. Det ger dig även en uppfattning om hur länge deltagarna var närvarande i sessionen i genomsnitt.

Du kan visa Sessionsnärvarorapport för varje session.

Närvaro i din Blackboard Learn-kurs

Närvaroinställningar i Collaborate för Blackboard Learn

Om du använder Collaborate från din Blackboard Learn-kurs kan du välja att låta Collaborate skicka deltagarnas närvaro till din Blackboard Learn-kurs sida för Närvaro.

Detta måste ställas in INNAN sessionen påbörjas.

Delning av närvaroinformation för en kurs är endast tillgängligt i Blackboard Learn. Är du inte säker på om du använder Blackboard Learn? Gå till Schemlägg ett möte för att se vilken lärplattform du har.

Mer om närvarorapportering