Textning för hörselskadade i realtid

I ultragränssnittet ingår textning för hörselskadade i realtid. På så sätt blir undervisningen tillgänglig för döva och hörselskadade deltagare liksom för deltagare som har annat modersmål än moderatorn.

Moderatorer måste tilldela närvarande rollen Undertextare. Textarna skriver in vad som sägs i en session. Andra närvarande kan direkt se vad som skrivs. Det kan finnas olika textare för olika språk.

Mer information för moderatorer om att göra en närvarande till textare

Undertexter som läggs in under livesessionen inkluderas när sessionen spelas in. Om sessionen har fler än ett textspår spelas bara det första in.

Mer information för deltagare om sessionsinspelningar


Att vara textare

Som textare förser du andra deltagare i sessionen med undertexter. Det är en roll som du tilldelas av moderatorn.

Det kan finnas fler än en textare i en session. Textare markeras med en CC-ikon på närvarandepanelen.

Textning för hörselskadade i realtid finns inte på japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska eller koreanska. Användare med webbläsare på de här språken får ett felmeddelande när de sätter igång.


Nu sätter vi i gång!

När du utses till textare får du upp ett meddelande där det står att du kan börja skriva undertexter.

Välj Nu sätter vi i gång när du är klar att börja. Då visas ett meddelande för andra närvarande att det kommer att finnas undertexter. Undertexterna visas på deras skärmar direkt när du skriver in dem.

När du väljer Nu sätter vi i gång öppnas även ett textfält där du kan skriva in det du hör under sessionen.

Som standard sätts ditt namn som namn på undertexterna. Det kan vara bra att ändra det till något som de flesta kan känna igen när de ser undertexterna. Till exempel Undertexter för hörselskadade eller Spanska undertexter.

Ser du innehållet som delas och vill se den som pratar? Välj bild-i-bild för att se den aktiva talaren.


Kinesiska, japanska och koreanska webbläsare

Det går inte att skriva undertexter i realtid i webbläsare inställda på kinesiska, japanska eller koreanska. Det innebär att det som skrivs in inte ser ut som det ska. Närvarande ser alla tangentnedtryckningar, inte bara de avsedda orden.

Exempel: För att skriva det japanska ordet ”河口” skriver textaren ”kakou”, som visas som ”kかkこう”. De här tecknen konverteras manuellt till ”河口”. Närvarande som visar undertextningen ser både de skrivna och de konverterade tecknen vilket gör att det blir svårt att förstå texten.

Ställ in webbläsaren på engelska om du vill skriva undertexter på kinesiska, japanska eller koreanska.


Automatiska undertexter i Collaborate

Automatisk realtidstextning

Om du behöver textning i realtid och en undertextare inte är tillgänglig kan automatisk textning vara ett alternativ. Blackboard Collaborate inkluderar för närvarande inte automatisk realtidstextning, men det finns planer på att lägga till funktionen i framtiden. Innan dess kan automatisk realtidstextning finnas tillgänglig från tredje part. Google tillhandahåller till exempel en kostnadsfri tjänst som genererar undertexter för vissa ljudfiler, videor och direkt från en lärare. Om du vill ha mer information om tjänsten kan du kontakta Google direkt. Observera att Blackboard inte stöder eller rekommenderar några specifika tjänster för automatisk textning från tredje part för användning med Blackboard Collaborate eller annan användning. Vidare garanterar Blackboard inte att tjänster för automatisk textning från tredje part är lämpliga att använda i Blackboard Collaborate, följer tillämpliga lagar och bestämmelser eller kommer att uppfylla sitt avsedda eller önskade syfte. All användning av automatiska textningstjänster från tredje part sker på egen risk. Om en tjänst för automatisk textning från tredje part används rekommenderar Blackboard starkt att deltagaren och läraren som ska använda tjänsten övar på att använda den för att säkerställa att undertexterna faktiskt är tillgängliga och att tjänsten tolkar ljudinnehållet på rätt sätt. När det gäller textning för inspelningar har Blackboard Collaborate några lösningar för att göra det möjligt för lärosäten att ladda upp egna undertexter och en integrering med 3playmedia för lärosäten som har ett avtal med 3playmedia.