Gör dina sessioner mer engagerande med chatt!

De flesta deltagare är mycket vana vid någon form av textbaserad kommunikation. Det kan finnas deltagare som kanske tvekar inför att prata när ljud och bild används.

Öppna Collaborate-panelen och välj Öppna chatt för att börja chatta.

Vet du inte var Collaborate-panelen finns? Gå till Hitta i gränssnittet.


Tillåta chatt i dina sessioner

Chatt kanske inte är på när du först ansluter till sessionen. Du kan behöva aktivera funktionen.


Collaborate Chat Emoji


Chat emoji

An important part of a classroom dynamic is the non-verbal communication. The look on someone's face, or hearing their tone, tells you a lot about how they are getting along in the class. Emojis bring that non-verbal communication to a virtual setting. Browse or search for the emoji that conveys exactly what you want to.

The emoji pack for Collaborate with the Ultra experience supports diversified emojis and Unicode 8 characters.

Use one of five supported skin tones on any human emoji. Use the Select skin tone button to change the skin tone of all human emoji at once. Or use Unicode characters to set the skin tone for the emoji when you use it.

  • Select skin tone: Select the Select skin tone button and choose the tone you want.
  • Unicode 8 characters: Add underscore, tone, and the supported tone number (1 through 5) to your emoji when typing. Don't forget the colons on either end of your emoji text. For example, :wave_tone5:

Inställningar för privata chattar

Moderatorer kan begränsa vem som deltagarna kan chatta med. Moderatorer kan även övervaka alla privata chattar.

Om du vill övervaka privata chattar eller enbart låta deltagare chatta med moderatorer måste du markera de alternativen i Sessionsinställningar INNAN sessionen startar.

  • Deltagarna kan endast chatta privat med moderatorer: Privat chatt är tillgänglig som standard. När det här alternativet väljs kan deltagare endast chatta privat med moderatorer. Om du inte väljer alternativet kan deltagare chatta privat med alla andra i sessionen.

  • Moderatorerna övervakar alla privata chattar: När det här alternativet väljs kan moderatorer se allt som sägs i kanaler med privat chatt. En avisering visas högst upp i kanalen med privat chatt med information för användarna att chatten övervakas. Om du inte väljer alternativet ser du inte kanalerna med privat chatt.

Håll koll på chatten


Håll koll på chatten

Det kan finnas deltagare i chatten som kanske tvekar inför att prata när ljud och bild används.

Håll koll på chatten och se om någon håller på att ställa en fråga eller skriver en kommentar. Öppna Collaborate-panelen och välj Öppna chatt.

Du kan även övervaka alla privata chattar.

Om du vill övervaka privata chattar eller enbart låta deltagare chatta med moderatorer måste du markera de alternativen i Sessionsinställningar INNAN sessionen startar.