Varför ska man använda ljud?

Ljud är bra när man vill ha en konversation med deltagarna. Ljud hjälper dig att visa ditt engagemang genom ton och betoning. Och om deltagarna också delar sitt ljud kan du få en uppfattning om hur det går för dem utifrån hur de uttrycker sig.

Om du använder ljud kanske du också kan överväga att använda video i din session.

Vad händer om deltagarna inte vill aktivera ljudet? Det är ok. Det är inte alla som är bekväma med att sätta på sitt ljud direkt. Ljud är bara ett sätt att prata med deltagarna. Du kan även kommunicera med deltagarna med chattomröstningar, återkoppling, och så vidare.

Då sätter vi igång och aktiverar ditt ljud

Aktivera ljudet

Efter att du konfigurerat ljud och bild ska du slå på både din kamera och mikrofon för att bli sedd och hörd.

Moderatorer kan stänga av deltagares mikrofoner när som helst under sessionen. Du får ett meddelande om en moderator stänger av din mikrofon. När du inte pratar är det bra om du stänger av mikrofonen. Läs mer i Tips för sessioner.

Använd mikrofon- och kameraikonerna längst ner på huvudytan eller området för innehållspresentation. Tryck på Alt + M på tangentbordet för att stänga av och slå på mikrofonen. Tryck på Alt + C när du vill aktivera eller inaktivera kameran.

Mikrofonen är aktiv när du har aktiverat den.

Konfigurera ljud

Du måste ge webbläsaren behörighet att använda din mikrofon och kamera för att kunna använda dem i en session.

Vissa webbläsare måste komma åt din mikrofon för att kunna spela upp ljud, även om du inte planerar att tala. För att kunna höra andra i sessionen måste du ge webbläsaren tillstånd att komma åt mikrofonen.

Du uppmanas att göra detta när du först ansluter till en session eller när du först slår på ditt ljud. Följ dessa steg för att när som helst konfigurera ljud och bild:

  1. Öppna Mina inställningar. Välj dina profilbilder och ditt namn. Eller öppna Collaborate-panelen och välj Mina inställningar.
  2. Välj Konfigurera din kamera och mikrofon.
  3. Välj vilken mikrofon du vill använda. Collaborate meddelar att det låter bra när programmet tar emot ditt ljud. Välj Ja, det fungerar för att fortsätta.
  4. Välj vilken kamera du vill använda. Collaborate meddelar att det ser bra ut när programmet tar emot din videobild. Välj Ja, det fungerar för att fortsätta. Din video kommer att visas spegelvänt för dig. Detta är normalt.

Som standard hörs du inte när du gjort konfigurationen. Aktivera ljudet när du är klar.

Har du problem med att konfigurera ljud och bild med JAWS och VoiceOver? Gå till Felsökning och hitta supportsidan för din webbläsare.

Stäng av mikrofonen för deltagare i Collaborate


Stäng av mikrofonen för deltagare

Moderatorer kan stänga av mikrofonen för vissa eller alla närvarande i en session. Här ingår även deltagare som använder Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-appen.

  • Stäng av mikrofonen för enskilda deltagare: Peka på en deltagare som har ljudet påslaget. Välj Deltagarkontroller och sedan Stäng av mikrofon
  • Stäng av mikrofonen för alla deltagare: Välj Fler alternativ högst upp på panelen Deltagare. Välj Stäng av mikrofonen för alla.

Berörda personer får en avisering som meddelar dem att en moderator har stängt av deras mikrofon.

OBS! Deltagare kan slå på sina mikrofoner igen efter att de har stängts av.

Mute options are in the Attendees list More controls menu and in the individual Attendee controls on attendee video cards and in the Attedees list.

Problem med ljud och bild i Collaborate


Ljud- och bildproblem

Om du har problem med ljud eller bild kan du kontrollera inställningarna för sessionen och webbläsaren.

  • Har du aktiverat ljud och bild? Om det är ett streck över ikonerna betyder det att enheten i fråga inte är på.
  • Använder du den senaste versionen av webbläsaren? Uppdatera din webbläsare.
  • Har webbläsaren behörighet att komma åt din kamera och mikrofon?

Dynamiska justeringar i Collaborate


Dynamiska justeringar

Collaborate justeras dynamiskt efter bandbreddsförändringar avseende sändning och mottagning för din internetanslutning. Om din anslutning förbättras eller försämras kommer bandbreddsförbrukningen för video att justeras upp respektive ner.

För vissa situationer krävs ytterligare justering. Collaborate innehåller ändringar i användarupplevelsen för en större mängd anslutningsproblem.

När upplevelsen ändras får du ett meddelande med orsaken.

Vanliga frågor om ljud och bild i Collaborate


Vanliga frågor och svar

Jag hör inget. Kan jag ändra volymen?

Justera volymen för din mikrofon och högtalaren i Mina inställningar. Peka på din avatarbild för att öppna Mina inställningar. Välj Ljud- och bildinställningar.

Jag hittar inte ljudknappen. Hur sätter jag igång ljudet?

Moderatorn kan ha stängt av ditt ljud för sessionen. Moderatorer kan stänga av verktygen för ljud, bild, chatt och redigering för sina sessioner.