Ställa in ljud och bild

Konfigurera

Du måste tillåta att webbläsaren använder ljud och bild för att kunna delta i en session. Annars kan de andra inte se och höra dig.

Du ombeds att göra detta när du går med i en session eller första gången du ska dela ljud eller bild.

Vissa webbläsare måste komma åt din mikrofon för att kunna spela upp ljud, även om du inte planerar att tala. För att kunna höra andra i sessionen måste du ge webbläsaren tillstånd att komma åt mikrofonen.

Följ dessa steg för att kära konfiguration av ljud och bild:

 1. Öppna Mina inställningar. Välj dina profilbilder och ditt namn. Eller öppna Collaborate-panelen och välj Mina inställningar.
 2. Välj Konfigurera din kamera och mikrofon.
 3. Välj vilken mikrofon du vill använda. Collaborate meddelar att det låter bra när programmet tar emot ditt ljud. Välj Ja, det fungerar för att fortsätta.
 4. Välj vilken kamera du vill använda. Collaborate meddelar att det ser bra ut när programmet tar emot din videobild. Välj Ja, det fungerar för att fortsätta.

Som standard varken syns eller hörs du när du är färdig med konfigurationen. Klicka på mikrofon- och kameraikonerna för att använda dessa funktioner under mötet. Tryck på Alt + M på tangentbordet om du vill stänga av och slå på mikrofonen. Tryck på Alt + C när du vill aktivera eller inaktivera kameran.

Du kan när som helst justera volymen för högtalare och mikrofon i Mina inställningar.

Har du problem med att konfigurera ditt ljud och video med JAWS och VoiceOver? Gå till Felsökning och hitta supportsidan för din webbläsare.

Collaborate Audio and Video Sharing


Let others hear and see you

You can select the microphone and video camera icons any time during a meeting to turn them on or off.

With your keyboard, press Alt + M to turn your microphone on and off. Press Alt + C to turn your camera on and off.

The microphone automatically turns on after you enable it, but you will get to preview how you'll look on screen before sharing your video.

Moderators can mute attendees anytime during the session. You are notified, if a moderator has muted you.

Vill du använda din telefon för ljud? Gå till Ringa till en session.

Ljud- och videohögtalare live i Collaborate


Följ talaren

När diskussionen sätter igång visas den som talar i mitten av skärmen. Välj Rutnätsvy för att se fler än en närvarande.

Mikrofoner visas bredvid de närvarande som har aktiverat ljud via mikrofon eller telefon. En mörk mikrofon visar vem som pratar just nu. Den flyttas för att markera aktuell talare under diskussionen.


Collaborate meddelar när andra sessionsdeltagare kan se din videobild. Om du ser ett öga på din bild ser andra deltagare din bild i mitten av skärmen. Om du ser ett öga samtidigt som innehåll delas kan andra se din bild som en bild i bilden.


Ljud- och nätverksindikatorer

 • Live: Collaborate meddelar när andra sessionsdeltagare kan se din videobild. Om du ser ett öga är din bild i fokus på allas skärmar. Om du ser ett öga samtidigt som innehåll delas kan andra se din bild som en bild i bilden.
 • Ljudstatus: Visa vem som pratar och vem som har aktiverat sin mikrofon. Mikrofoner visas bredvid närvarande som har aktiverat sin mikrofon. En mörk mikrofon visar vem som pratar just nu. Precis som med följ talaren-vyn flyttar den mörka mikrofonen till den som pratar under hela diskussionen.
 • Nätverksstatus: Du kan direkt ta reda på vilka som finns i sessionen och vilka som kanske har problem med att ansluta. Nätverksindikatorer har lagts till på närvarandepanelen. De visar när någon håller på att ansluta till sessionen, om användare är anslutna och hur deras anslutning ser ut. Håll pekaren över närvarande på närvarandepanelen för att se indikatorerna. Håll pekaren över en indikator för att visa information om nätverksstatus.
 • Oemottaglig status: Se vem i din session som kan vara oemottaglig och inte kan delta fullt ut. Till exempel kanske personen inte kan räcka upp handen eller skicka ett chattmeddelande.

Collaborate Dynamic Adjustments


Dynamic adjustments

Collaborate dynamically adjusts to sending and receiving connection bandwidth changes in the quality of your internet connection. As your connection improves or degrades, the bandwidth use for video is adjusted up and down.

Some situations may require additional adjustment. Collaborate adds explicit experience changes to accommodate a wider range of connectivity blips.

When the experience changes, you are notified and told why.

Problem med ljud och bild i Collaborate


Ljud- och bildproblem

Om du har problem med ljud eller bild kan du kontrollera inställningar för sessionen och webbläsaren.

 • Har du aktiverat ljud och bild? Om det är ett streck över ikonerna betyder det att enheten i fråga inte är på.
 • Använder du den senaste versionen av webbläsaren? Uppdatera din webbläsare.
 • Har webbläsaren behörighet att komma åt din kamera och mikrofon?

Vanliga frågor om ljud och bild i Collaborate


Vanliga frågor och svar

Jag hör inget. Kan jag ändra volymen?

Justera volymen för din mikrofon och högtalaren i Mina inställningar. Peka på din avatarbild för att öppna Mina inställningar. Välj Ljud- och bildinställningar.

Jag hittar inte ljudknappen. Hur sätter jag igång ljudet?

Moderatorn kan ha stängt av ditt ljud för sessionen. Moderatorer kan stänga av verktygen för ljud, bild, chatt och redigering för sina sessioner. 

Stäng av mikrofonen för närvarande i Collaborate


Stäng av mikrofonen för närvarande

Moderatorer kan stänga av mikrofonen för vissa eller alla närvarande i en session. Här ingår även närvarande som använder Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-appen.

 • Stänga av mikrofonen för enskilda närvarande: Håll pekaren över en närvarande på panelen Närvarande som har mikrofonen på. Välj Närvarokontroller. Välj Tyst.
 • Stänga av mikrofonen för alla närvarande: Välj Fler alternativ högst upp på panelen Närvarande. Välj Stäng av mikrofonen för alla.

Berörda personer får en avisering som meddelar dem att en moderator har stängt av deras mikrofon.

Obs! Närvarande kan slå på sina mikrofoner igen efter att de har stängts av.