En administratör kan ge dig en länk till dig så att du kan ansluta till en session eller för att logga in på Schemaläggaren. Denna länk ger dig moderatorbehörigheter.

Mer information om sessionsroller

Öppna länken i webbläsaren.

Blackboard Collaborate med skärmläsare fungerar bäst om du använder ChromeTM och JAWS i ett Windows®-system. På en Mac® ska du använda Safari® och VoiceOver.

När sidan har lästs in ska nu ansluta till sessionen eller logga in på Schemaläggning.

Collaborate Schemaläggning

När du först öppnar Blackboard Collaborate stöter du på en intuitiv design för att schemalägga sessioner i Ultra-gränssnittet och titta på inspelningar. Det är det som är Collaborate Schemaläggning.

Collaborate schemaläggning finns tillgänglig i Blackboard Learn- och LTI-kompatibla LMS-kurser eller direkt från en webblänk. Collaborate schemaläggning är inte tillgänglig i aktivitetsmodulen Blackboard Open LMS Collaborate.

Ställ in datum för din session, tänkta start- och sluttider och tala sedan om för deltagarna hur de hittar den.

I Schemaläggning, eller sessionslistan, hittar du dessa saker.

 • Kursrum: I början av sidan finns ett kursrum. Kursrummet är en öppen session för bara din kurs.

  Det är bara tillgängligt när du går till Collaborate från en kurs.

 • Skapa session Skapa nya sessioner. Sessioner som du skapar visas efter kursrummet och knappen Skapa session
 • Sessionsalternativ: Öppna menyn Sessionsalternativ för att ansluta till, redigera eller ta bort sessionen. Du kan även kopiera en gästlänk och visa rapporter för denna session.
 • Meny: Öppna menyn för att växla mellan en lista över sessioner och en lista över sessionsinspelningar.

Filtrera och sök efter sessioner

Du kan filtrera listan med sessioner som visas efter alla kommande sessioner, alla tidigare sessioner och sessioner inom en datumintervall. Använd filtret för att hjälpa dig hitta sessionen du söker efter.

Om du kan namnet på sessionen du söker efter väljer du Sök efter session och skriver in sessionens namn.

Anslut till sessioner för moderatorer


Ansluta till sessioner

En unik sessionslänk skapas i Blackboard Collaborate Ultra för att hjälpa sessionen att identifiera dig. Varje länk är kopplad till en enskild session och en specifik användare i den sessionen. Det innebär att du endast kan använda länken i just den sessionen. Du kan inte använda länken för att gå med i sessionen igen eller dela din länk med en annan användare. Sessionslänkar upphör att gälla efter fem minuter.

Om ditt lärosäte erbjuder det kan du kommunicera med andra användare med hjälp av telefonfunktionen. För att läsa mer, seAnslut via Collaborate Teleconference.

 1. Från Schemaläggning ska du välja den session som du vill ansluta till.
 2. Välj Gå med i session.

Skapa sessioner

Skapa Collaborate-sessioner

I sessionslistan i Schemaläggning ska du välja Skapa session. Panelen Skapa session är ordnad med flikar.

Vilka flikar du ser beror på om du skapar sessioner från en kurs eller inte. Endast evenemangsinformation krävs för att skapa sessionen. De andra flikarna är valfria.

 • Evenemangsinformation: Grundläggande information som krävs för en session. Mer information om evenemangsinformation.
 • Inbjudningar: Du kan även skicka e-postinbjudningar till specifika närvarande. Mer information om inbjudningar.

  Den här funktionen är endast tillgänglig från webbsidan för Schemaläggning. Du kan inte skicka inbjudningar från LMS-kurser.

 • Sessionsinställningar: Du kan även bestämma om användare kan ladda ner inspelningar, dela ljud eller bild, publicera chattmeddelanden med mera. Mer information om sessionsinställningar.
 • Närvarorapportering: Om du vill kan du dela närvarodata i sessionen med din Blackboard Learn-kurs. Mer om närvarorapportering.

  Den här funktionen är endast tillgänglig i Blackboard Learn.


Evenemangsinformation

Evenemangsinformation inkluderar namn, datum och tid för en session. Bestäm om sessionen är öppen eller återkommande.

Sessioner som varar längre än 12 timmar kopplas bort. Inspelningar får inte vara längre än 8 timmar.

Döp sessionen till något meningsfullt så att deltagarna vet vad den är till för.

Collaborate använder din dators lokala tidszon för att ange start- och stopptider i sessionerna.

Du kan även tillåta gäståtkomst från fliken Evenemangsinformation.

Redigera återkommande sessioner

Återkommande sessioner baseras på den första sessionen i serien. Om du vill ändra tiden för hela serien ska du göra uppdateringen i den första förekomsten. Du kan även uppdatera enskilda förekomster.

 1. Från Schemaläggaren hittar du den återkommande sessionen.
 2. Expandera sessionen för att se alla förekomster.
 3. Välj menyn Sessionsalternativ och välj Redigera förekomst.
 4. Redigera förekomsten och spara.

Sessioner som håller på väldigt länge kopplas från automatiskt

Som standard kopplas sessioner som varar längre än 12 timmar bort. Det finns ingen tidsbegränsning för sessioner som schemaläggs, och de kan till och med schemaläggas utan sluttid, men det är ovanlig att någon stannar kvar i en session i 12 timmar i sträck. Vi förutsätter att detta är oavsiktligt och kopplar från rummet. Deltagare kan gå med i sessionen igen om de behöver det.


Gäståtkomst

Gäster är deltagare som inte behöver logga in i sessionen eller vara inskrivna i din kurs för att gå med i sessionen. Gäster behöver inte autentiseras.

När du tillåter gäståtkomst är en gästlänk tillgänglig för sessionen. Länken är en offentlig länk som kan användas och delas av alla som har den. Alla med gästlänken kan gå med i sessionen.

Gäståtkomst är av som standard för att begränsa åtkomsten till autentiserade närvarande. Använd inte gästlänkar om du vill att din session ska vara säker.

Mer information om sessionssäkerhet

När du har tillåtit gäståtkomst väljer du en roll för dina gäster utifrån de behörigheter som du vill ge dem. Se till att du förstår de olika rollerna och deras behörigheter innan du tilldelar dem till gäster.

Mer om roller och behörigheter

Om du tillåter närvarande gå med i din session via telekonferens är även anonym uppringningsinformation tillgänglig. Precis som med gästlänkar kan alla som har uppringningsinformationen använda det. Du vet inte heller vem deltagarna är eftersom de kommer att vara anonyma. Om du vill att din session ska vara säker ska du inte dela den anonyma uppringningsinformationen. Närvarande kan fortfarande gå med i sessionen via telekonferens men med uppringningsinformation som autentiserar dem.

Mer om telekonferens i Collaborate

Ta bort gäståtkomst

Om du tillåter gäståtkomst och ändrar dig senare ska du avmarkera kryssrutan Gäståtkomst i sessionens flik för Evenemangsinformation. Alla gästlänkar som tidigare delades kommer inte längre att fungera. Sessionen är fortfarande aktiv men gästlänken är bruten. Deltagarna måste gå med i sessionen från din kurs eller en e-postinbjudan.

Gruppsessioner


Gruppsessioner

Förbättra kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, anpassningsbarhet och kommunikation med gruppsessioner. Det finns olika sätt som du kan konfigurera gruppsessioner.

 • Smågrupper: Använd smågrupper under en session för spontana gruppsamarbeten.
 • Flera sessioner: Skapa flera sessioner. Om du vill köra flera sessioner samtidigt som deltagare till exempel kan använda som virtuella studierum kan du skapa flera sessioner som de olika grupperna kan gå med i.
 • Kursgruppsverktyget: Om det är för långvariga grupparbeten kan du skapa grupper i din kurs och ge tillgång till en Collaborate-session.

Bjud in deltagare

Bjud in deltagare till dina sessioner

Välj en session för att öppna sessionsinformationen. Den information du behöver för att ansluta till eller dela sessionen visas direkt efter sessionsnamnet. 

Du kan bjuda in användare på två sätt:

 • Skicka en offentlig gästlänk
 • Skicka en personlig inbjudan

Du kan inte skicka inbjudningar till sessioner i en Lärplattformskurs (LMS-kurs). Alla som är inskrivna i kursen har åtkomst till sessionen. Om du vill bjuda in någon som inte är med i din kurs skickar du en gästlänk.


Gästlänk

Gästlänken är en offentlig länk som kan användas och delas av alla som har den.

Använd inte gästlänkar om du vill att din session ska vara säker. Mer information finns i Sessionssäkerhet.

Gäståtkomst är av som standard. Avmarkera kryssrutan Gäståtkomst för att aktivera den. 

Kopiera och skicka gästlänken till deltagarna eller till andra gäster.

Sessionslänkar kan vara långa och brytas när de skickas. Använd en tjänst för att förkorta URL:er, till exempel TinyURLTM eller Bitly och skapa ett kortalias för din session.

Alla som ansluter från denna länk får samma gästroll. Bestäm om gästerna ansluter som deltagare, presentatörer eller moderatorer.

Är du inte riktigt säker på vilka behörigheter du ska ställa in? Det gör inget. Du kan ställa in behörigheter även under själva mötet.

Se till att du förstår de olika rollerna innan du gör någon till gästmoderator. Alla moderatorer har fullständig kontroll över sessionen.

Mer om roller och behörigheter


Inbjudning

Om du inte använder Collaborate integrerat med en lärplattform (LMS) kan du skicka personliga inbjudningar. 

Den här funktionen är endast tillgänglig från webbsidan för Schemaläggning. Du kan inte skicka inbjudningar från LMS-kurser. Skicka en gästlänk istället.

Om du bjuder in någon som moderator har de fullständig kontroll över sessionen. De får även inspelningslänken skickad till dem via e-post.

 1. Från Inbjudningar ska du välja menyn Alternativ för inbjudan.
 2. Välj Bjud in deltagare.
 3. Skriv in namn och e-postadress för deltagaren.
 4. Ange vilken roll du vill att denne ska ha.
 5. Välj Lägg till i session.

Massinbjudning av deltagare i Collaborate


Massinbjudning av deltagare

Du kan skapa en kommaseparerad (CSV) fil och bjuda in upp till 500 deltagare på en gång.

Collaborate har stöd för 250 deltagare per session. Administratörer kan aktivera webbseminarieläget för att stödja stora sessioner med upp till 500 närvarande. Om du bjuder in fler deltagare än vad sessionen stödjer kan inte alla som bjudits in gå med.

Börja med CSV-filen. Begränsa CSV-filen till 500 närvarande. CSV-filen måste använda dessa fält i den här ordningen och kolumnrubrikerna måste skrivas på följande sätt:

 • displayName (obligatoriskt)
 • email (obligatoriskt)
 • role (valfritt)
  • moderator
  • presenter
  • participant

  Om ”role” är tomt tilldelas rollen ”participant” som standard.

Kolumnrubrikerna i CSV-filen måste skrivas exakt som de visas här. Använd till exempel "displayName" och inte "Display Name". Rubrikerna måste även vara på engelska. Översatta rubriker fungerar inte.

Ladda upp filen

 1. I Sessionsinställningar väljer du Inbjudningar.
 2. Klicka på Bjud in deltagare.
 3. Klicka på Importera nya deltagare, bläddra efter din CSV-fil och välj Ladda upp.
 4. Om allt är OK väljer du Bekräfta för att slutföra uppladdningen av deltagare. Om det finns fel ska du åtgärda dem i CSV-filen och ladda upp filen igen.
 5. Välj Lägg till i session.
 6. Välj Spara för att skicka inbjudningar.

Inbjudan via e-post

Collaborate mejlar den personliga inbjudan med allt som deltagaren behöver för att ansluta till sessionen, inklusive en unik sessionslänk som bara denne kan använda.

 • Sessionsinformation
 • Unik sessionslänk för att ansluta

  Två personer kan inte använda samma inbjudningslänk. Länken är unik för alla inbjudna deltagare.

 • Uppringningsinformation, om tillgänglig

Se till att ditt sessionsnamn tydligt informerar om sessionens syfte.

Du kan skicka inbjudningar på nytt om en deltagare inte fick eller har tappat bort inbjudan. Du kan även ta bort inbjudna deltagare. Detta hindrar dem från att ansluta från sina unika länkar. De kan fortfarande ansluta via en gästlänk.

Du kan inte redigera en inbjudan. Om du behöver ändra något som en e-postadress i inbjudan ska du ta bort inbjudan och skapa en ny. 

Om du vill skicka en inbjudan till en registrerad användare, någon som har ett användarkonto på Collaborate, ska du välja Sök efter registrerade användare.

 

Ta bort inbjudningar

Du kan ta bort inbjudningar för en enskild person eller alla i sessionen från panelen Inbjudningar.

 • Enskild person: Leta upp den deltagare som du vill ta bort inbjudan för och välj Ta bort inbjudan.
 • Alla: Öppna menyn Alternativ för inbjudan och välj Ta bort alla inbjudningar.