Anslut till Collaborate från en telefon

Om ditt lärosäte erbjuder det kan du kommunicera med andra användare med hjälp av telefonfunktionen.

Användare av mobila enheter, som använder Blackboard Student- eller Blackboard Instructor-appen för att ansluta till en session, kan inte använda uppringningen till telekonferensen samtidigt som de använder appljudet för kommunikation under sessionen.

Upp till 25 närvarande kan ringa in till en session från sina telefoner. Om maximalt antal uppringare har nåtts kan ingen annan ringa in.

Det finns mer än ett sätt att ringa in till en Collaborate-session när uppringning är tillgängligt.

 • Inifrån en session: Om du har anslutit till sessionen via en webbläsare och vill använda telefonen för ljudet ska du öppna menyn Session och välja Använd din telefon för ljud. Tryck på numret som listas och ange det tillfälliga personliga identifieringsnumret (PIN-koden).

  På iPhone anges PIN-koden åt dig. Du behöver inte skriva ner den först.

  Med denna personliga PIN-kod visas du som dig själv i sessionen. Denna PIN-kod hör till ditt personliga konto. Dela den inte med någon.

  In the Session menu the user your phone for audio text changes to the phone number and PIN you need to dial in.
 • Från listan över sessioner: Välj namnet på den session som du vill ringa in till. Välj informationen Anonym uppringning i menyn. Din enhet ringer upp sessionen. Du visas som anonym uppringare för andra närvarande i sessionen. 
  Session information includes a button to join the session on the browser and a button to see the information to dial in.
 • Från uppringningsinformation som skickats till dig: Ring numret och ange den Anonyma PIN-koden för uppringning som skickats till dig. Du visas som anonym uppringare för andra närvarande i sessionen. 

Behöver du ett annat nummer än det som anges? Gå till avsnittet om internationella telekonferensnummer.


Information om Collaborate telekonferens för deltagare

Stäng av och aktivera ljudet på din telefon

Välj *6 på din enhets knappsats för att stänga av eller aktivera ljudet på din telefon.

Detta fungerar även om en moderator stänger av ditt eller alla närvarandes ljud i sessionen. Välj *6 för att höras.


Använd din telefon för att få ljud när du är med i sessionen

Om du har anslutit till en Collaborate-session via en webbläsare kan du välja att använda din telefon för att få ljud.

Om du vill ringa in till sessionen utan att ansluta via en webbläsare, se Anonym uppringning.

Öppna menyn Session och välj Använd din telefon för ljud. Ring numret som listas och ange det tillfälliga personliga identifieringsnumret (PIN-koden). iPhone-användare behöver inte kopiera PIN-koden eftersom den matas in åt dem.

Denna tillfälliga PIN-kod hör till ditt personliga konto. Det hjälper sessionen att identifiera dig. När du skriver in denna PIN-kod paras ljudet från din telefon samman med din profilbild. Det hjälper alla att hålla reda på vem som talar.

Dela inte din personliga PIN-kod med någon. Den fungerar bara för dig och bara i den aktuella sessionen. Du kan inte använda PIN-koden i en annan session eller dela den med en annan användare. Personliga PIN-koder slutar fungera när sessionen avslutas.

Så länge du har sessionen öppen i din webbläsare har du tillgång till alla sessionsverktyg. Din mikrofon ändras till en telefon. Övriga ser din telefonikon vid ditt namn i panelen Närvarande.

När du först ringer in är inte din mikrofon avstängd. Alla kan höra dig direkt. Klicka på telefonikonen för att slå på och stänga av ljudet i webbläsaren.

Tryck på Alt + M på tangentbordet om du vill stänga av och slå på telefonljudet. Du kan fortfarande använda ljudavstängningen på din telefon. Se bara till att ljudet är på i din webbläsare om du vill att andra ska höra dig. Moderatorer kan även stänga av närvarande personers mikrofoner när som helst under sessionen. Du får ett meddelande om en moderator stänger av din mikrofon.

Du kan stänga din webbläsare när du har ringt upp och ändå höra sessionen och prata. Men du kan inte chatta eller dela något om du inte har sessionen öppen i en webbläsare.

Vad händer om jag lägger på telefonen?

Om du lägger på telefonen utan att lämna sessionen är du fortfarande ansluten till den. Din telefon kopplas bort. Om du även är med i sessionen i din webbläsare kan du fortfarande lyssna och prata via Internet.

Vad händer om jag stänger webbläsaren?

Om du stänger webbläsaren är din telefon fortfarande ansluten. Du kan fortfarande höra sessionen och prata genom din telefon. Men du kan inte chatta eller dela något om du inte har sessionen öppen i en webbläsare.

Du identifieras i panelen Närvarande som endast telefon. Det innebär att andra närvarande inte kan chatta privat med dig.

Kan jag fortfarande dela min bild om jag använder telefonen?

Ja. Om webbläsaren är öppen kommer du åt samma verktyg i sessionen. Du kan dela bilden, delta i en chatt, dela innehåll om du har moderatorbehörigheter och så vidare.

Varför får jag inget nummer när jag väljer Använd din telefon för ljud?

Upp till 25 närvarande kan ringa in till en session via telefon. Om max antal närvarande har nåtts får inte extra närvarande något telefonnummer att ringa.


Anonym uppringning

Med Anonym uppringning kan du ansluta till sessionen med endast telefon. Du behöver inte ansluta till sessionen med en webbläsare.

Alla kan använda samma Anonym uppringning. När du använder Anonym uppringning kopplas din telefon inte till ditt konto eller din sessionsprofilbild. I sessionen visas du som en anonym uppringare för andra närvarande.

Detta innebär också att din närvaro inte kommer att spåras i moderatorns rapport Sessionsnärvaro. Med Anonym uppringning vet inte Collaborate vem du är och kan inte spåra dig.

Om du vill para ihop ditt ljud med din profilbild och video i sessionen, se Använd din telefon för ljud när du är i en session.

Kan jag ändå använda sessionsverktyg som chatt med Anonym uppringning?

Du måste ansluta till sessionen från en webbläsare för att använda sessionsverktyg.

Om du använder Anonym uppringning och ansluter via en webbläsare förekommer du två gånger i sessionen: som anonym uppringare och som det namn du använde när du anslöt till sessionen i din webbläsare.

Alla kan använda samma Anonym uppringning, så din telefon kopplas inte till ditt konto eller din sessionsprofilbild. Om du vill para ihop ditt ljud med din profilbild och video i sessionen, se Använd din telefon för ljud när du är i en session.

Varför fungerar inte Anonym uppringning?

Det finns två anledningar till att Anonym uppringning inte fungerar.

 • Telekonferenstjänsten är full. Upp till 25 närvarande kan ringa in till en session från sina telefoner. Om maximalt antal uppringare har nåtts kan ingen annan ringa in. Då måste du istället ansluta till sessionen från din webbläsare.
 • Du är den enda i sessionen. Åtminstone en annan deltagare måste ha anslutit från sin webbläsare för att du ska kunna ringa in. Om du inte kommer fram, vänta några minuter och försök igen.

Lämna sessionen

När du ringer in till en session och vill lämna den lägger du på telefonen för att koppla bort den från sessionen. Alla samtalsminuter eller kostnader för långdistanssamtal stoppas när du lägger på.

Om du även har sessionen öppen i en webbläsare är du fortfarande med i sessionen, men din telefon kopplas bort. Välj Lämna sessionen eller stäng webbläsarfliken för att lämna sessionen i webbläsaren.

Vad händer om jag väljer Lämna sessionen innan jag lägger på?

Om du väljer Lämna sessionen i webbläsaren kopplas din telefon automatiskt från sessionen. Du hör inte längre något. Allt du behöver göra nu är att lägga på telefonen.

Om du använder anonym uppringning måste du lägga på din telefon för att koppla från den från sessionen.

Kan jag stänga av Anonym uppringning?

När du låter deltagarna gå med i sessionen via en telefon är anonym uppringning aktiverad som standard. Administratörer kan skicka in en begäran om att stänga av funktionen på Behind the Blackboard (finns endast på engelska).

En begäran om att stänga av anonym uppringning omfattar hela inloggningsgruppen och inte bara en enstaka session.


Tillåt att närvarande ansluter via telefon

Du kan tillåta att närvarande ringer in via telefon i Sessionsinställningar när du skapar eller redigerar en session. Öppna panelen Collaborate och välj Mina inställningar. Välj Sessionsinställningar och Tillåt att användare går med i sessionen via telefon.


Telefonnummer till Collaborates telekonferens

Telekonferenstjänsten

Med integrerad telefoni behöver du inte ha en egen telekonferensleverantör. Telekonferenstjänsten tillhandahålls av Blackboard Collaborate. Telefonnummer och PIN-koder för telekonferenserna genereras automatiskt när sessionen skapas. Vem som helst kan ringa till en session och initiera kopplingen mellan sessionen och telekonferensbryggan.

Vi tillhandahåller ett nummer från Virginia för USA och Kanada, ett nummer från Storbritannien för Europa och ett nummer från Sydney för Australien. Kostnader för långdistanssamtal och internationella samtal kan tillkomma.


Telefonnummer till telekonferens

Telefonnummer till telekonferenser genereras automatiskt när sessionen skapas. Vem som helst kan ringa till en session och initiera kopplingen mellan sessionen och telekonferensbryggan.

Vi tillhandahåller ett nummer från Virginia för USA och Kanada, ett nummer från Storbritannien för Europa och ett nummer från Sydney för Australien.

Administratörer som använder Collaborate från europeiska eller australiska datacenter kan begära ett av nedanstående nummer som standardnummer för sin Collaborate-inloggningsgrupp. Om de gör det visas det alternativa numret för alla sessioner som är kopplade till den inloggningsgruppen. Skicka in en begäran via Behind the Blackboard (endast på engelska).

Om du behöver ett nummer som skiljer sig från det som anges i din Collaborate-session kan du använda ett av de här alternativnumren istället.

Din PIN-kod ändras inte. Använd PIN-koden som anges i sessionen med det nya numret.

Kostnader för långdistanssamtal och internationella samtal kan tillkomma.

Telefonnummer till datacenter i Australien

Telekonferenstelefonnummer till datacenter i Australien
Land Region/ort Siffra
Australien Sydney

Standardnummer för datacenter i Australien

+61 2 8520 1004
Australien Adelaide +61 8 7100 1859
Australien Brisbane +61 7 3188 2549
Australien Darwin +61 8 7905 7043
Australien Melbourne +61 3 8362 3382
Australien Perth +61 8 6225 2653
Kina Beijing +86 (10) 5822-4426
Japan Tokyo +81 3-4540-0931
Singapore Nationellt +65 3163 8037
Sydkorea Nationellt +82 70 4784 4326
Nya Zeeland Auckland +64 9 801 0547

Telefonnummer till datacenter i Europa

Telekonferenstelefonnummer till datacenter i Europa
Land Region/ort Siffra
Storbritannien Nationellt

Standardnummer för datacenter i Europa

+44 20 33189610
Finland Nationellt +358 75 325 25 47
Frankrike Nationellt +33 9 77 55 44 57
Tyskland Nationellt +49 6980 883466
Italien Nationellt +39 0694807509
Nederländerna Nationellt +31 85 2084955
Spanien Nationellt +34 911 235 756
Sverige Nationellt +46 108 887 439

Telefonnummer till datacenter i USA

Telekonferenstelefonnummer till datacenter i USA
Land Region/ort Siffra
USA Virginia

Standardnummer för datacenter i USA

(571) 392-7650
USA USA (San Francisco) (415) 343-7693

Telefonnummer till datacenter i Kanada

Telekonferenstelefonnummer till datacenter i Kanada
Land Region/ort Siffra
Kanada USA (Virginia)

Standardnummer för datacenter i Kanada

(571) 392-7651
Kanada Alberta (587) 570-5603
Kanada British Columbia (236) 200-5296
Kanada Manitoba (431) 244-0321
Kanada New Brunswick (506) 305-5847
Kanada Newfoundland & Labrador (709) 200-0495
Kanada Northwest Territories, Nunavut, Hanekon (867) 988-1610
Kanada Northwest Territories, Nunavut, Hanekon (867) 991-0047
Kanada Nova Scotia, PEI (782) 201-0210
Kanada Nova Scotia, PEI (782) 823-4261
Kanada Ontario (226) 408-5317
Kanada Quebec (418) 887-0212
Kanada Saskatchewan (639) 299-0694