Kommunicera med deltagare i en samarbetsupplevelse för inlärning från din Blackboard Open LMS-kurs.

Skapa en session för varje möte, skapa en enda återanvändbar session för din klass och uppdatera datum och tid eller skapa en öppen session som du kan använda under hela terminen. Du kan även betygsätta deltagandet. Du bestämmer!


Ansluta till sessioner

Collaborate-sessions läggs till i ditt kursinnehåll. Varje Collaborate-aktivitetsmodul är en unik session. Hitta sessionen du vill ansluta till och välj modulen. Välj Gå med i session.


Lägga till sessioner i din kurs

Steg i Snap: Skapa en aktivitet eller resurs för inlärning > Collaborate > Lägg till

Steg i andra teman: Aktivera redigering > Lägg till en aktivitet eller resurs > Collaborate > Lägg till

 1. Välj Skapa en aktivitet eller resurs för inlärning i valfritt kursavsnitt och välj Collaborate. Klicka på Lägg till.

  Om du inte använder Snap väljer du Aktivera redigering. Välj Lägg till en aktivitet eller resurs och välj Avancerat forum. Klicka på Lägg till.

 2. Ange ett passande namn för aktiviteten.
 3. Välj datum och tid på menyerna för Start.
 4. Välj hur lång sessionen ska vara på menyn Längd. Som standard schemaläggs sessioner i en timme.

  Om du vill hålla sessionen öppen väljer du Kurslängd.

 5. Om du vill kan du välja Tillåt gäståtkomst i Collaborate för att bjuda in gäster som inte är inskrivna i kursen till sessionen. Du kan sedan välja gästernas roll i sessionen via menyn Gästroller i Collaborate. Gäster är som standard presentatörer i sessionen. Det är bara lärare som kan bjuda in gäster.

  Mer information om roller

 6. Du kan även ange en passande beskrivning. Hjälp deltagarna att förbereda sig för sessionen. Om du lägger till en beskrivning väljer du Visa beskrivning på kurssidan så att deltagare kan se den när de bläddrar genom kursen.

  Om du har grupper i kursen läggs individuella gruppsessioner till i din Collaborate-aktivitet. Låt deltagarna vet vilken grupp de ska välja för att gå med i en session. Om du vill samla alla i samma session ber du dem att välja Ingen grupp.

 7. Du kan även ange följande.
 8. Välj Spara och visa för att gå med i sessionen och kopiera gäståtkomstlänken.

Närvarande kan ansluta till sessionen 15 minuter före starttiden.


Inställningar för resultat

Steg i Snap: Collaborate > Redigera > Resultat

Steg i andra teman: Aktivera redigering > Collaborate > Redigera > Redigera inställningar > Resultat

Ge resultat för deltagande, närvaro, presentationer och annat som är viktigt för dig. Expandera Resultat när du lägger till eller uppdaterar din Collaborate-aktivitet och ställ in hur du vill göra det.

 1. Välj ett av följande från menyn Typ.
  • Inga: Det finns ingen resultattyp.
  • Skala: Använd en skala för resultat. Ange vilken skala du vill använda på menyn Skala.
  • Poäng: Använd poäng vid bedömning. Ange det högsta antalet poäng som kan tilldelas.
 2. Om du använder kategorier från Kursadministration och resultat kan du även välja kategori på menyn Resultatkategori.
 3. Du kan även ange det lägsta antalet poäng som en deltagare behöver för att bli godkänd.

Använd beskrivningen för att tydligt visa deltagare vad som förväntas av dem samt ange detaljerade anvisningar. Lista bedömningsvillkor. Glöm inte att markera alternativet för att visa beskrivningen på kurssidan!

Mer information om kategorier i Kursadministration och resultat i Blackboard Open LMS-hjälpen  för lärare

Mer information om att bedöma Collaborate-aktiviteter


Resultat

Steg i Snap: Skapa eller redigera en aktivitet > Resultat

Steg i andra teman: Aktivera redigering > Skapa eller redigera en aktivitet > Resultat

Resultat (kompetenser, standarder och mål) är specifika beskrivningar av vad en deltagare har visat att han eller hon förstår i slutet av en aktivitet eller kurs. Alla resultat utvärderas av läraren för att avgöra om deltagaren uppfyller kriterierna.

Platsens administratör måste ställa in resultat på platsnivå och resultaten måste inkluderas i kursinställningarna för att kunna kopplas.

Mer information om resultat i Blackboard Open LMS-hjälpen för lärare


Vanliga modulinställningar

Steg i Snap: Skapa eller redigera en aktivitet > Vanliga modulinställningar

Steg i andra teman: Aktivera redigering > Skapa eller redigera en aktivitet > Vanliga modulinställningar

Bestäm om du vill visa eller dölja aktiviteten för deltagarna. Skapa ett unikt ID-nummer för att identifiera aktiviteten för resultatberäkningar.

Mer information om vanliga modulinställningar i Blackboard Open LMS-hjälpen för lärare


Begränsa åtkomst

Steg i Snap: Skapa eller redigera en aktivitet > Begränsa åtkomst > Lägg till begränsning

Steg i andra teman: Aktivera redigering > Skapa eller redigera en aktivitet > Begränsa åtkomst > Lägg till begränsning

Bestäm när du vill att en resurs eller aktivitet ska vara tillgänglig för deltagare. Du kan använda datum, poängintervall, PLD-regler (Personalized Learning Designer), profilfält och/eller slutförandet av andra kursaktiviteter för att göra objekt tillgängliga.

Mer information om att begränsa åtkomst i Blackboard Open LMS-hjälpen för lärare


Slutförande av aktivitet

Steg i Snap: Skapa eller redigera en aktivitet > Slutförande av aktivitet

Steg i andra teman: Aktivera redigering > Skapa eller redigera en aktivitet > Slutförande av aktivitet

Du kan ställa in alternativ för Slutförande av aktivitet när du skapar eller redigerar en aktivitet. Slutförande av aktivitet fungerar tillsammans med slutförande av kurs. Tillåt att deltagarna kan ange sina framsteg i en kurs eller automatiskt uppdatera framstegen i en kurs baserat på villkoren för aktiviteter.

Mer information om att slutföra aktiviteter i Blackboard Open LMS-hjälpen för lärare


Bedöma sessioner

Steg i Snap: Kursverktyg > Kursadministration och resultat

Steg i andra teman:

Innan du kan bedöma en aktivitet i en Collaborate-session måste du aktivera bedömning.

Leta upp den deltagare och aktivitet som du vill bedöma i Kursadministration och resultat. Ange resultat i de tomma cellerna i form av poängvärde, procentandel eller bokstavsresultat. Tryck på returtangenten eller markera en annan cell för att spara resultatet.

Mer information om bedömning i Blackboard Open LMS-hjälpen för lärare


Var finns mina inspelningar?

När du har spelat in en session kan du och deltagarna se den i aktiviteten. Hitta Collaborate-aktiviteten i din kurs och välj den. Alla inspelningar för den aktiviteten visas längst ner på sidan. Välj en inspelning för att se på den.

Mer information om inspelningar


Kan jag bjuda in gäster?

Du kan bjuda in gäster till din session. Gäster kan vara presentatörer, deltagare eller moderatorer. Välj Tillåt gäståtkomst i Collaborate och välj gästrollen på menyn för gästroller i Collaborate.

När du har tillåtit gäståtkomst finns det en gästlänk på sidan Gå med i session i Collaborate. Kopiera länken och skicka den till dina gäster så att de kan ansluta.

Det är bara du som ser gästlänken. Deltagare kan inte se den.

Mer information om roller