Komma åt Blackboard Collaborate

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet om att hitta Blackboard Collaborate via din kurs.

Administratören kan lägga till Blackboard Collaborate med ultragränssnittet i dina Blackboard Learn-kurser. Du kan hitta Blackboard Collaborate i Kursverktyg.

Administratören avgör vilken Blackboard Collaborate med ultragränssnittet som du använder i din kurs.

Blackboard Collaborate Ultra: Du har både ett avsett kursrum och möjlighet att schemalägga så många nya sessioner som du vill.

Blackboard Collaborate: Du har ett rum som är avsett för kursen. Du kan redigera rummet och lägga till en länk till det i kursinnehållet.


Filtrera och sök efter sessioner

Du kan filtrera listan med sessioner som visas efter alla kommande sessioner, alla tidigare sessioner och sessioner inom en datumintervall. Använd filtret för att hjälpa dig hitta sessionen du söker efter.

Om du kan namnet på sessionen du söker efter väljer du Sök efter session och skriver in sessionens namn.

Anslut till sessioner för moderatorer


Ansluta till sessioner

En unik sessionslänk skapas i Blackboard Collaborate Ultra för att hjälpa sessionen att identifiera dig. Varje länk är kopplad till en enskild session och en specifik användare i den sessionen. Det innebär att du endast kan använda länken i just den sessionen. Du kan inte använda länken för att gå med i sessionen igen eller dela din länk med en annan användare. Sessionslänkar upphör att gälla efter fem minuter.

Om ditt lärosäte erbjuder det kan du kommunicera med andra användare med hjälp av telefonfunktionen. För att läsa mer, seAnslut via Collaborate Teleconference.

 1. Från Schemaläggning ska du välja den session som du vill ansluta till.
 2. Välj Gå med i session.

Visa kursen medan du deltar i en session

Collaborate-sessioner öppnas i ett nytt fönster eller en ny flik beroende på webbläsarinställningarna. Gå till kursens flik eller fönster om du vill visa kursinnehållet under en session.


Kursrum

Översikt av kursrum

Kursrummet är en öppen session för bara din kurs.

Det gör det enklare för dig att använda Collaborate med ultragränssnittet i dina kurser. Det ger även dig och dina deltagare en smidig startplats för lektioner och en plats för spontana möten.

Kursrummet är aktiverat som standard, men kan inaktiveras. Mer information finns i Inaktivera kursrummet.

Vet du inte var du kan hitta Blackboard Collaborate i din kurs? Gå till Anslut till sessioner och välj din LMS.

Välj sessionsnamnet eller menyn Sessionsalternativ för att gå med i sessionen. Detta öppnar en panel med den information du behöver för att ansluta till sessionen:

 • Länken Anslut till session är sammankopplad med ditt konto. Välj för att öppna sessionen. Varje länk är unik för en enskild session och en användare i den sessionen. Det innebär att du enbart kan använda länken i just den sessionen. Du kan inte använda länken för att gå med i sessionen igen eller dela din länk med en annan användare. Sessionslänkar upphör att gälla efter fem minuter.
 • Uppringningsinformation, om tillgänglig

Inaktivera det dedikerade kursrummet

Om du inte vill att deltagare ska kunna se eller ansluta till kursrummets öppna session kan du inaktivera det.

 1. Öppna menyn Mer för kursrummet.
 2. Välj Lås kursrummet.

Om du inte kan se eller öppna kursrummet har administratören inaktiverat det.

Vanliga frågor om kursrummet i Collaborate


Kan deltagarna använda rummet om jag inte är med?

Ja, rummet är öppet tills du inaktiverar det. Mer information finns i Inaktivera kursrummet.


Varför skapa nya sessioner om jag har ett kursrum?

Det finns ett antal skäl att vilja skapa schemalagda sessioner när man har ett kursrum. Två exempel:

 • Övervakade sessioner: När kursrummet är olåst kan alla gå med i sessionen när som helst. Lärare behöver inte vara närvarande för att deltagare ska kunna delta i sessionen. Om du inte vill att deltagarna ska kunna delta i en session utan uppsikt kan du låsa kursrummet och skapa schemalagda sessioner.
 • Flera sessioner samtidigt: Om du vill köra flera sessioner samtidigt som deltagare kan använda som ett virtuellt studierum kan du t.ex. skapa flera sessioner som de olika grupperna kan gå med i.

Skapa och redigera sessioner

Skapa Collaborate-sessioner

I listan Sessioner ska du välja Skapa session. Ge sessionen ett betydelsefullt namn. Gör sessionens syfte tydligt i namnet.

Vet du inte var sessionslistan finns? Gå till Anslut till sessioner och välj din upplevelse.

Händelseinformation

Du måste lägga till lite grundläggande information om händelsen innan du skapar den.

 • Ange datum och tid för när mötet ska börja och sluta. Du kan välja att hålla en session öppen eller upprepa. Du kan även ange om deltagarna ska kunna gå med i sessionen före starttiden.

  Collaborate använder din dators lokala tidszon för att ange start- och stopptider i sessionerna.

 • Skriv in en detaljerad beskrivning av mötet. Då blir det lättare för deltagarna att hitta rätt session.

Om du förväntar dig över 250 närvarande i din session måste du skicka in en begäran om stora sessioner till Collaborate-supportteamet hos Behind the Blackboard. Skicka in begäran INNAN sessionen börjar.


Sessionsinställningar

Bestäm vem som kan göra vad i dina sessioner.

 • Tillåt hämtning av inspelningar från inspelningssidan samt från uppspelningssidan för inspelningar.
 • Visa bara profilbilder för moderatorer.
 • Tillåt att deltagarna använder redigeringsverktygen för ljud, bild, chatt och whiteboard.
 • Tillåt att användarna går med i sessionen via telefon för ljudet.

Mer information om sessionsinställningar


Lägg till sessioner i kursinnehållet

Lägg till en länk till sessionen i din kurs. Kopiera gästlänken och klistra in den på en plats där det är lätt för deltagarna att hitta den.

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet om att lägga till sessioner.

Om du använder Blackboard Collaborate Ultra-verktyget kan du lägga till Blackboard Collaborate direkt i ditt kursinnehåll.

 1. Välj Verktyg och Fler verktyg på innehållsytan.
 2. Välj Blackboard Collaborate Ultra. Länknamnet är som standard Blackboard Collaborate Ultra.

  När du lägger till Blackboard Collaborate i ditt kursinnehåll länkar det till verktyget och inte en viss session. Hjälp dina deltagare att hitta sessionen som du vill att de ska ansluta till. Ange sessionsnamnet i länknamnet eller i innehållsredigeraren.

 3. Klicka på Skicka.

Om du använder Blackboard Collaborate-verktyget går du till Blackboard Collaborate i Kursverktyg. Använd datumalternativen under Lägg in länk till kurs för att lägga till sessioner i din kurs. Välj när och hur länge sessionen ska visas på en innehållsyta.

Lägg till påminnelser för dina sessioner så att ingen missar dem. Mer information finns i Ställa in påminnelser.

Gruppsessioner


Gruppsessioner

Förbättra kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, anpassningsbarhet och kommunikation med gruppsessioner. Det finns olika sätt som du kan konfigurera gruppsessioner.

 • Smågrupper: Använd smågrupper under en session för spontana gruppsamarbeten.
 • Flera sessioner: Skapa flera sessioner. Om du vill köra flera sessioner samtidigt som deltagare kan använda som ett virtuellt studierum kan du t.ex. skapa flera sessioner som de olika grupperna kan gå med i.
 • Kursens gruppverktyg: Om det är för långvariga grupparbeten kan du skapa grupper i din kurs och ge tillgång till en Collaborate-session.

Mer om att skapa grupper i din Blackboard Learn-kurs


Visa sessionsinspelningar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet om att visa inspelningar.

Spela in dina sessioner så att deltagarna kan komma åt dem när de behöver.

Inspelade sessioner sparas som MP4. Inspelningar består av ljud, innehåll som delats eller video från den aktiva talaren samt textning som angetts under livesessionen.

Om du vill att användare ska kunna ladda ner inspelningarna måste du tillåta nedladdning av sessionsinspelningar för varje session. Öppna en sessions Sessionsinställningar och markera Tillåt nedladdning av inspelning. Alla inspelningar som görs under denna session kan laddas ner medan det är tillåtet.

 • Gå till Blackboard Collaborate Ultra-verktyget och öppna verktygsmenyn. Välj Inspelningar för att visa en lista över alla inspelningar.
 • I Blackboard Collaborate-verktyget listas inspelningar under kursrummet.

Mer information om att spela in sessioner


Närvarorapportering

Möjligheten att dela närvaroinformation för en kurs är endast tillgängligt i Blackboard Learn. Har du inte Blackboard Learn? Du kan ändå visa närvaroinformationen i Närvarorapport för session.

Låt Collaborate ta närvaron åt dig. Håll i en Collaborate-session från din Blackboard Learn-kurs utan att spåra närvaron manuellt.

Collaborate-närvaro i LMS

Närvarorapportering är avstängt som standard. Du måste aktivera närvarorapportering för varje session som du vill spåra närvaron på. 

 1. Från sessionslistan kan du skapa en ny session eller redigera en session med ett slutdatum och en sluttid.

  Närvarorapporteringen är endast tillgänglig under sessioner med ett slutdatum och en sluttid. Du kan inte spåra närvaro i ditt kursrum.

 2. Expandera Närvarorappportering.
 3. Välj Dela närvaroinformation med LMS.
 4. Alternativt kan du ändra sessionströsklarna för sen, närvaro och tid.
  • Sen efter: Närvarande som ansluter till sessionen efter det antal minuter som du har ställt in markeras som sena. Som standard är deltagare sena om de ansluter till sessionen 6-20 minuter efter den schemalagda starttiden.
  • Frånvarande efter: Närvarande som ansluter till sessionen efter det antal minuter som du har ställt in markeras som sena. Som standard är deltagare frånvarande om de ansluter till sessionen 2i minuter eller mer efter den schemalagda starttiden.
  • Tid som krävs i session: Deltagarna måste vara med på session i den procentandel av tiden som valts, eller längre, för att markeras som närvarande. Som standard måste deltagarna vara med på sessionen minst halva tiden för att markeras som närvarande.
 5. Klicka på Spara.

Baserat på de kriterier du ställer in spårar Collaborate om en deltagare är närvarande, sen eller frånvarande från en session. Collaborate skickar sedan den informationen direkt till sidan Närvaro i din Blackboard Learn-kurs.

Närvaron från Collaborate-sessionen räknas in i varje deltagares genomsnittliga närvaro för kursen, som även kan användas för att beräkna deltagares resultat.

Mer om närvaro i din Blackboard Learn-kurs


ULTRA: Komma åt Blackboard Collaborate

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att komma åt Blackboard Collaborate.

Administratören kan lägga till Blackboard Collaborate med Ultragränssnittet i dina Blackboard Learn-kurser. Du hittar Blackboard Collaborate under Information och åtgärder för din kurs. Bredvid Blackboard Collaborate kan du öppna menyn Fler alternativ för Collaborate.

Från denna meny kan du komma till kursrummets gästlänk, visa kursrummets närvarorapport och inaktivera kursrummet.

Du kan även visa alla schemalagda sessioner och titta på inspelningar.

Collaborate visas endast när kursen är tillgänglig för deltagare. Om du inte ser Blackboard Collaborate kan du behöva göra kursen tillgänglig för deltagarna. Kontakta lärosätets administratör för mer hjälp.


ULTRA: Ansluta till sessioner

En unik sessionslänk skapas i Blackboard Collaborate Ultra för att hjälpa sessionen att identifiera dig. Varje länk är kopplad till en enskild session och en specifik användare i den sessionen. Det innebär att du endast kan använda länken i just den sessionen. Du kan inte använda länken för att gå med i sessionen igen eller dela din länk med en annan användare. Sessionslänkar upphör att gälla efter fem minuter.

Om ditt lärosäte erbjuder det kan du kommunicera med andra användare med hjälp av telefonfunktionen. För att läsa mer, se Anslut via Collaborate Teleconference.

 1. Från din kurs Information och åtgärder, ska du välja Anslut till session.
 2. Välj den session som du vill ansluta till.

ULTRA: Kursrum

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att komma åt Blackboard Collaborate.

Kursrummet är en öppen Collaborate-session för bara din kurs. Det gör det enklare för dig att använda Collaborate med ultragränssnittet i dina kurser. Det ger även dig och dina deltagare en smidig startplats för lektioner och en plats för spontana möten.

Rummet är öppet som standard. Den lila kameraikonen för Collaborate visar dig och andra kursmedlemmar när personer är aktiva i Collaborate-rummet.

Välj Anslut till session och Kursrum för att ansluta till sessionen. Då skapas en unik länk som hjälper sessionen att identifiera dig.

Varje länk är unik för en enskild session och en användare i den sessionen. Det innebär att du enbart kan använda länken i just den sessionen. Du kan inte använda länken för att gå med i sessionen igen eller dela din länk med en annan användare. Sessionslänkar upphör att gälla efter fem minuter.


ULTRA: Inaktivera kursrummet

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att inaktivera kursrum.

För att inaktivera kursrummet ska du öppna menyn Fler alternativ för Collaborate. Välj Inaktivera kursrum för att hindra deltagare och andra kursmedlemmar från att ansluta till det. Länken Gå med i session ändras till Rummet är inaktiverat. Du kan aktivera kursrummet igen från samma meny.


ULTRA: Lägg till sessioner i kursinnehåll

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att schemalägga sessioner.

 1. Från menyn Fler alternativ för Collaborate ska du välja Hantera alla sessioner.
 2. Leta upp sessionen som du vill komma åt och öppna menyn Sessionsalternativ.
 3. Kopiera sessionens gästlänk.
 4. Från Kursinnehåll ska du välja Lägg till.
 5. Välj Skapa och välj Länk.
 6. Namnge länken och klistra in sessionslänken i fältet Länk-URL.
 7. Klicka på Spara.

ULTRA: Visa sessionsinspelningar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att visa inspelningar.

Du hittar dina sessionsinspelningar i menyn. Öppna menyn Fler alternativ för Collaborate och välj Visa alla inspelningar.