Träffa dina deltagare online.

Beroende på ditt lärosäte kan du ansluta till en session direkt från en webblänk, från din kurs och från din telefon.

 • Via en webblänk: Din administratör har skickat en länk till dig så att du kan ansluta till en individuell session eller för att logga in på Collaborate Schemaläggning. Öppna länken i din webbläsare och antingen anslut till sessionen eller logga in på Schemaläggning.
 • Via din kurs: Öppna Collaborate inifrån kursen. Det öppnas i din lärplattform.
 • Via din telefon: Om ditt lärosäte erbjuder det kan du kommunicera med andra användare med hjälp av telefonfunktionen.
 • Via Blackboard Instructor-appen: Du kan starta sessioner från Blackboard Instructor när länkar finns i dina kurser.

Via en länk

En administratör kan ge dig en länk till dig så att du kan ansluta till en session eller logga in på Schemaläggning. Denna länk ger dig moderatorbehörigheter.

Mer information om sessionsroller

Öppna länken i webbläsaren. Blackboard Collaborate med skärmläsare fungerar bäst om du använder ChromeTM och JAWS i ett Windows®-system. På en Mac® ska du använda Safari® och VoiceOver.

När sidan har hämtats skriver du ditt namn och väljer Gå med i session.

Om det är första gången som du ansluter till sessionen konfigurerar du ljud och bild och lägger till en profilbild. Om telefonfunktionen är aktiverad kan du även kommunicera med andra användare med hjälp av den.

Användare av mobila enheter kan inte använda telefonkonferens för ljudkommunikation när de ansluter till en session från appen. Anledningen till detta är att appen som standard använder sessionsljudet.

Mer om att ansluta från Schemaläggning eller webblänken


Via din kurs

Om du har Collaborate i din kurs kan du ansluta till kursrummet eller skapa nya sessioner direkt från din kurs. Det är upp till dig vad sessionerna är till för. Det kan vara som privatlektioner, klasslektioner eller en plats där deltagarna kan leda gruppstudier.

Gå till Collaborate i din kurs. Välj sessionsnamnet och sedan alternativet för att gå med.

Om ditt lärosäte erbjuder det kan du använda telefonnumret för att gå med i en session anonymt. Mer information finns i Gå med i sessioner via telefonen.

Gå med via en Blackboard Learn-kurs

Gå med via en annan kurs


Via din telefon

Anslut till Collaborate från en telefon

Om ditt lärosäte erbjuder det kan du kommunicera med andra användare med hjälp av telefonfunktionen.

Användare av mobila enheter, som använder Blackboard Student- eller Blackboard Instructor-appen för att ansluta till en session, kan inte använda uppringningen till telekonferensen samtidigt som de använder appljudet för kommunikation under sessionen.

Upp till 25 närvarande kan ringa in till en session från sina telefoner. Om maximalt antal uppringare har nåtts kan ingen annan ringa in.

Det finns mer än ett sätt att ringa in till en Collaborate-session när uppringning är tillgängligt.

 • Inifrån en session: Om du har anslutit till sessionen via en webbläsare och vill använda telefonen för ljudet ska du öppna menyn Session och välja Använd din telefon för ljud. Tryck på numret som listas och ange det tillfälliga personliga identifieringsnumret (PIN-koden).

  På iPhone anges PIN-koden åt dig. Du behöver inte skriva ner den först.

  Med denna personliga PIN-kod visas du som dig själv i sessionen. Denna PIN-kod hör till ditt personliga konto. Dela den inte med någon.

  In the Session menu the user your phone for audio text changes to the phone number and PIN you need to dial in.
 • Från listan över sessioner: Välj namnet på den session som du vill ringa in till. Välj informationen Anonym uppringning i menyn. Din enhet ringer upp sessionen. Du visas som anonym uppringare för andra närvarande i sessionen. 
  Session information includes a button to join the session on the browser and a button to see the information to dial in.
 • Från uppringningsinformation som skickats till dig: Ring numret och ange den Anonyma PIN-koden för uppringning som skickats till dig. Du visas som anonym uppringare för andra närvarande i sessionen. 

Behöver du ett annat nummer än det som anges eller vill du få reda på mer om telekonferensfunktionen i Collaborate? Gå till Telekonferens i Collaborate.


Från Blackboard Instructor-appen

Blackboard Instructor är en mobilapp som gör det möjligt för dig att se kursinnehåll, bedöma uppgifter, diskutera med kursdeltagare och starta Blackboard Collaborate-sessioner. Appen finns för mobila enheter med iOS och Android.

Användare kan även öppna en Collaborate Ultra-session från Blackboard Instructor om det finns en länk i en kurs. Användare ombes att använda en webbläsare för att gå med i sessionen.

Information om och nedladdning av Blackboard Instructor