Kommunicera i ett virtuellt klassrum precis som om i ett vanligt klassrum.

Fler deltagare och oftare. Det går enkelt och snabbt att ansluta till de webbläsarbaserade sessionerna överallt där det finns internetanslutning. Deltagarna kan närvara även i situationer där det traditionellt sett inte hade gått.

Interaktionen deltagare emellan och mellan deltagare och lärare ökar. ”Diskussionerna kan återigen bli dynamiska och spontana, inspirerande och engagerande eftersom ljud- och bildkomponenterna i gränssnittet främjar inlärning och diskussion i realtid.”1

Det möjliggör aktiv inlärning. Deltagarna kan dela idéer och feedback i realtid. De kan engagera sig genom att ha chattdiskussioner och använda interaktiva whiteboardtavlor.

Deltagare i ljudbaserade kurser är med. Traditionella onlinekurser är helt textbaserade. Med Blackboard Collaborate kan du engagera deltagare med olika inlärningsstilar.

Deltagarna kan i sin egen takt gå igenom innehåll som de tycker är svårt. Spela in sessioner för framtida referens.


Använd det i din kurs

Vad har du? Välj det alternativ som verkar bekant.

Moderatoråtkomst till schemaläggaren i Collaborate

Öppna Collaborate från en URL. I listan ser du först ditt namn, sedan sessioner, inspelningar, utloggning och ett alternativ för att växla till Original-gränssnittet.


Collaborate i en Blackboard Open LMS-kurs

Lärare i Blackboard Open LMS kan klicka på Lägg till aktivitet eller resurs för att öppna Collaborate.


Collaborate i en Blackboard Learn-kurs

Blackboard Learn-lärare som använder den ursprungliga kursvyn kan öppna Blackboard Collaborate under Kursverktyg på menyn Kurshantering.

I Ultra-kursvyn kan lärare komma åt Blackboard Collaborate på menyn Information och åtgärder på sidan Kursinnehåll.


Collaborate i en LTI-kompatibel läroplattform

Öppna Collaborate inifrån kursen. Det öppnas i din läroplattform. I listan ser du först ditt namn, sessioner och inspelning. Listan innehåller inget alternativ för utloggning eller för att växla mellan gränssnitt.


Moderatoråtkomst till det ursprungliga systemet för sessionsadministration

Öppna Collaborate från en URL. På flikarna ser du Mitt schema, Inspelningar, Profil, Verktyg, Rapporter och Utloggning.


Källa

1. Macaulay, Linda, EdD. och La Tonya Dyer. ”Adding a Synchronous Component to Online Courses.” Fokus på undervisande personal. Magna Publications, 14 nov. 2011. Läst på webben. 15 sep. 2015.