Träffa dina deltagare online.

Beroende på ditt lärosäte kan du ansluta till en session direkt från en webblänk, från din kurs och från din telefon.

  • Via en webblänk: Din administratör har skickat en länk till dig så att du kan ansluta till en individuell session eller för att logga in på Collaborate Schemaläggning. Öppna länken i din webbläsare och antingen anslut till sessionen eller logga in på Schemaläggning.
  • Via din kurs: Öppna Collaborate inifrån kursen. Det öppnas i din läroplattform.
  • Via din telefon: Om ditt lärosäte erbjuder det kan du kommunicera med andra användare med hjälp av telefonfunktionen.
  • Från Blackboard Instructor-appen: Du kan använda appen Blackboard Instructor för att ansluta till en session från en länk eller från din Blackboard Learn-kurs.

Via en länk

En administratör kan ge dig en länk till dig så att du kan ansluta till en session eller logga in på Schemaläggning. Denna länk ger dig moderatorbehörigheter.

Mer information om sessionsroller

Öppna länken i webbläsaren. ChromeTM eller Firefox® fungerar bäst. Blackboard Collaborate med skärmläsare fungerar bäst om du använder Firefox och JAWS i ett Windows®-system. På en Mac® använder du Safari® och VoiceOver.

När sidan har hämtats skriver du ditt namn och väljer Gå med i session.

Om du har appen Blackboard Instructor kan du öppna länken på din mobila enhet och följa anvisningarna för att ansluta till sessionen från appen.

Om det är första gången som du ansluter till sessionen konfigurerar du ljud och bild och lägger till en profilbild. Om telefonfunktionen är aktiverad kan du även kommunicera med andra användare med hjälp av den.

Användare av mobila enheter kan inte använda telefonkonferens för ljudkommunikation när de ansluter till en session från appen. Anledningen till detta är att appen som standard använder sessionsljudet.

Mer om att ansluta från Schemaläggning eller webblänken


Från din kurs

Om du har Collaborate i din kurs kan du ansluta till kursrummet eller skapa nya sessioner direkt från din kurs. Det är upp till dig vad sessionerna är till för. Det kan vara som privatlektioner, klasslektioner eller en plats där deltagarna kan leda gruppstudier.

Gå till Collaborate i din kurs. Välj sessionsnamnet och sedan alternativet för att gå med.

Om ditt lärosäte erbjuder det kan du använda telefonnumret för att gå med i en session anonymt. Mer information finns i Gå med i sessioner via telefonen.

Gå med via en Blackboard Learn-kurs

Gå med via en Blackboard Open LMS-kurs

Gå med via en annan kurs


Via din telefon

Anslut till Collaborate från en telefon

Om ditt lärosäte erbjuder det kan du kommunicera med andra användare med hjälp av telefonfunktionen.

Användare av mobila enheter, som använder Blackboard Student- eller Blackboard Instructor-appen för att ansluta till en session, kan inte använda uppringningen till telekonferensen samtidigt som de använder appljudet för kommunikation under sessionen.

Upp till 25 närvarande kan ringa in till en session från sina telefoner. Om maximalt antal uppringare har nåtts kan ingen annan ringa in.

Det finns mer än ett sätt att ringa in till en Collaborate-session när uppringning är tillgängligt.

  • Från sessionen: Om du har anslutit till sessionen via en webbläsare och vill använda telefonen för ljudet ska du öppna menyn Session och välja Använd din telefon för ljud. Ring numret som listas och ange det tillfälliga personliga identifieringsnumret (PIN-koden). Med denna personliga PIN-kod visas du som dig själv i sessionen. 

    Denna PIN-kod hör samman med ditt personliga konto. Dela den inte med någon.

  • Från listan över sessioner: Välj namnet på den session som du vill ringa upp. Välj informationen Anonym uppringning i menyn. Din enhet ringer upp sessionen. Du visas som anonym uppringare för andra närvarande i sessionen. 
  • Från uppringningsinformation som skickats till dig: Ring numret och ange PIN-koden för Anonym uppringning som skickats till dig. Du visas som anonym uppringare för andra närvarande i sessionen. 

Behöver du ett annat nummer än det som anges eller vill du få reda på mer om telekonferensfunktionen i Collaborate? Gå till Telekonferens i Collaborate.


Från Blackboard Instructor-appen

Blackboard Instructor-appen är utformad för mobila iOS-, Android- och Windows-enheter. Appen innehåller Collaborate med ultragränssnittet, så du kan hålla virtuella klasser där du delar filer och videor.

Information och nedladdning av Blackboard-appen

Du måste inte vara inskriven som användare i en kurs för att vara med i en session i Collaborate Ultra med Blackboard Instructor. Om du har en länk till sessionen och har appen installerad så är det bara att köra på.

Gå med i en session via en länk