Hitta i gränssnittet

Lär dig hitta i Collaborate. Vi har delat in allt innehåll i tre smidiga ytor: medieytan, sessionsmenyn och Collaborate-panelen.


Medieyta

På medieytan (eller huvudytan) i Collaborate visas allt innehåll för sessionen. Storleken på ytan är maximerad för att skapa en sammanhängande fullskärmsupplevelse på alla skärmstorlekar.

Välj bild-i-bild-fönstret för att växla fokus. Din huvudskärm blir bild-i-bild och bild-i-bild blir huvudskärmen.

Om det inte finns något delat innehåll ser du de närvarandes profiler och bilder i en rutnätsvy. Du kan växla mellan en rutnätsvy och en vy som följer den som talar.

Med vyn Följ ledaren flyttas fokus till den som för tillfället har ordet i diskussionen.

Ultragränssnittet går automatiskt över till att följa den som talar när det är fler än fem närvarande.


Verktyg på medieytan

De verktyg som visas på medieytan är direkt kopplade till vad som pågår i sessionen. Verktygen är även beroende av vilka behörigheter som moderatorerna ställer in.

Verktyg på medieytan
VerktygBeskrivning
Ljud Aktivera ljudet. Linjer över mikrofonikonen betyder att mikrofonen är inaktiverad. Välj Dela ljud för att aktivera den.

Tryck på Alt + M på tangentbordet om du vill inaktivera eller aktivera mikrofonen.

Video Aktivera videobilden. Linjer över kameraikonen betyder att kameran är inaktiverad. Välj Dela bild för att aktivera den.

Tryck på Alt + C på tangentbordet om du vill aktivera eller inaktivera kameran.

Handuppräckning Räcka upp handen för att svara på en fråga eller påkalla en annan moderators uppmärksamhet. Välj Räck upp handen.

Med tangentbordet trycker du på Alt + H.

Collaborate-panelen Öppna Collaborate-panelen.
Sessionsmeny Öppna sessionsmenyn.
Följ talaren-vy Byt till Följ talaren-vy.
Rutnätsvy Byt till rutnätsvy.
Bild-i-bild Ändra fokus på skärmen. Om det finns delat innehåll på din huvudskärm växlar du till att titta på talaren. Välj bild-i-bild för att flytta det innehållet till din huvudskärm.
Status Visa din status som borta. Peka på den gröna markeringen vid din avatar-bild och markera Ställ in som borta. Välj Nu är jag tillbaka! när du kommer tillbaka.

Du kan också uppdatera din status för att ge återkoppling under sessionen.


Sessionsmeny

På sessionsmenyn finns flera sessionsåtgärder och information. Öppna sessionsmenyn med knappen längst upp till vänster på skärmen.


Verktyg på sessionsmenyn

De verktyg och funktioner som du bara använder en eller två gånger under en session finns ordnade här.

Verktyg på sessionsmenyn
VerktygBeskrivning
Starta en inspelning Moderatorer kan börja spela in sessionen från sessionsmenyn.
Använda din telefon Få ett nummer att ringa upp och en unik PIN-kod så att du kan använda din telefon för ljud under en session.
Rapportera ett problem Rapportera ett problem med sessionen.
Hjälp Gå till hjälpen för Blackboard Collaborate på help.blackboard.com.
Lär dig hur du använder Collaborate Öppna självstudier för hur man använder Collaborate.
Lämna sessionen Avsluta sessionen och fyll i en snabb enkät för att berätta om din upplevelse.
Stäng Stäng sessionsmenyn.

Collaborate-panelen

Dra full nytta av din session med Collaborate-panelen. Du har nu en enhetlig yta där du kan kommunicera med andra närvarande med hjälp av alla samarbetsverktygen


Verktyg på Collaborate-panelen

Verktyg på Collaborate-panelen
VerktygBeskrivning
Chatt Chatta med alla i sessionen. Öppna Collaborate-panelen och välj Öppna chatt.

Moderatorn kan stänga av chattfunktionen.

Emoji-paketet för Collaborate med ultragränssnittet har stöd för mångfalds-emojis och Unicode 8-tecken.

Använd en av de fem hudtonerna som finns på alla person-emojis. Lägg till understrykning, ton och tonnummer (1–5) till din emoji när du skriver. Glöm inte kolontecknen i början och slutet av din emoji-text.

Exempel: :wave_tone5:

I Collaborate-chatthistoriken visas endast 50 meddelanden åt gången.

Närvarandepanelen Visa listan över närvarande. Öppna Collaborate-panelen och välj Öppna lista över närvarande.
Dela innehåll Moderatorer och presentatörer kan dela en tom whiteboard, ett program, PDF-filer, PowerPoint®-presentationer och bilder i formaten GIF, JPEG och PNG.
Mina inställningar Lägg till en profilbild, konfigurera ljud och bild samt dina aviseringar. Öppna Collaborate-panelen och välj Mina inställningar.
Stäng Stäng Collaborate-panelen.
Dela whiteboard Moderatorer och presentatörer kan dela en tom whiteboard via panelen Dela innehåll.
Dela program Moderatorer och presentatörer kan dela hela skrivbordet eller bara ett öppet program via panelen Dela innehåll.
Dela filer Moderatorer och presentatörer kan dela PDF-filer, PowerPoint®-presentationer och bilder i formaten GIF, JPEG och PNG.
Undersökningar Moderatorer kan starta och genomföra undersökningar under en session.
Smågrupper Moderatorer kan starta och hålla smågrupper.
Timer Moderatorer kan starta timer.
Alternativ Öppna menyn med närvarandealternativ.

Collaborate-panelen med en skärmläsare

Collaborate Panel With a Screen Reader

Using the "button" or link quick keys (B in JAWS or VO + Command + L in VoiceOver) look for the button labeled "Open Collaborate Panel".

If the link quick key in VoiceOver doesn't identify this action, try VO + Command + G to go to the next graphic, or VO + Right Arrow to read the next item until you find it. 

Activating this button opens a 'tab list' which works as follows:

  1. The first tab "Chat" is focused by default. Use the TAB key on your keyboard to interact with the elements within the chat panel including reading and posting messages.
  2. Use the right and left arrow keys to move through the tabs (Chat, Attendees, Content, and Settings).
  3. Once a tab has focus you can use the TAB key to move through the elements on the page. Or back to the list of tabs.
  4. Tab to the "close Collaborate Panel" button to exit out of this experience.

Tangentbordsinställningar i chatthistoriken

Chat history keyboard controls in Collaborate

Use the keyboard controls at the top of the Chat panel to move between messages. The keyboard controls are only available after messages have been posted in Chat and are only available with keyboard navigation.

  1. From the text entry field in the Chat panel press Shift + Tab to open the keyboard controls. Or from the Chat with menu at the top of the panel press Tab.
  2. By default, the focus is on the Next chat message control. Press Shift + Tab to find the Previous chat message and First chat message controls. Press Tab to find the Last chat message control. Collaborate's chat history only has 50 messages displayed at any given time.
  3. Press Space Bar to activate the control and listen to the message.
  4. Press Tab to move through the controls and return to the chat text entry field.