Webbläsarstöd

Blackboard Collaborate med ultragränssnittet är baserat på modern webbteknik som HTML 5 och WebRTC. Java eller startprogram behöver inte installeras.

Använd helst Google ChromeTM eller Firefox® (version 52 eller senare).

Blackboard Collaborate med skärmläsare fungerar bäst om du använder Firefox® och JAWS i ett Windows®-system. På en Mac® använder du Safari® och VoiceOver. Besök avsnittet om tillgänglighet för att läsa mer om Blackboards metoder för tillgänglighetsprogram.

Kompatibla webbläsare
WebbläsareLjud/bildProgramdelning
ChromeTM version 54 eller senare

På Windows® och Mac®

Stöds med hög kvalitet

Majoriteten av videor visas i konferensläge

Se video av fem personer: fyra talare och du själv

Delning och visning
Firefox® med WebRTC (version 55 eller senare)

På Windows, Mac och Linux®

Se video av tre personer: två talare och du självDelning och visning
Firefox®

På Windows, Mac och Linux®

Med Flash®, version 17 och senare

Se video av två personer: den som talar och du självEndast visning
Safari®

Med Flash, version 17 och senare

Se video av två personer: den som talar och du självEndast visning
Internet Explorer®

Med Flash, version 17 och senare

IE 10 stöds inte. Mer information finns i artikeln Behind the Blackboard IE 10 in Collaborate Ultra. (endast på engelska)

Se video av två personer: den som talar och du självEndast visning
Microsoft Edge®

Med Flash, version 17 och senare

Se video av två personer: den som talar och du självEndast visning

Mobila enheter

Webbläsare på mobila enheter stöds i nuläget på Windows®-pekenheter, till exempel Surface. Användare kan välja att använda Blackboard-appen, Blackboard Instructor eller en webbläsare på enheten.

Mer information om webbläsarstöd i Behind the Blackboard (endast på engelska)


Best browsers for the Ultra experience - Student

Best browsers for the Ultra experience

You can use many Blackboard products in a web browser. You don't need to download anything to get started in courses or meetings in the Ultra experience. Choose a browser compatible with the Blackboard products your institution uses. You can move between products and still have a great experience with a supported browser.

Blackboard tests and optimizes Ultra experience features on Google Chrome and Mozilla Firefox. Other browsers are still supported. Refer to the table below for more information.

Select the link in the first column to learn more about each product's browser support.

  Google Chrome™ Mozilla Firefox® Microsoft Edge® Internet Explorer® Safari®
Blackboard Learn Supported Supported Supported (v 20+) Not supported Supported (v6+)
Blackboard Collaborate Supported Supported (WebRTC recommended) Supported with Flash (v17+) Supported (v11+) with Flash (v17+) Supported with Flash (v17+)
Predict Supported Supported Supported (v 20+) Not supported Supported (v6+)
Ally Same as shared program Same as shared program Same as shared program Same as shared program Same as shared program
Web Community Manager Supported Supported Supported Supported (v11+) Supported (v9+)
Blackboard_Open_LMS Supported Supported Supported Supported (v11+) Supported on mobile

Based on the configurations listed above, Blackboard recommends using Google Chrome or Mozilla Firefox for the best possible experience using Ultra.

Supported operating systems for mobile apps

You can access your courses and content on the go with Blackboard's mobile applications. Your mobile device needs to be on a supported operating system to use any of the following apps.

Not all Blackboard products are available through our mobile applications. See the product documentation for information on mobile compatibility.

  iOS® Android™ Windows®
Blackboard App 9.0+ 4.2+ 10+
Community Engagement 8.0+ 5.0+ Not supported
Web Community Manager Apps 9.0+ 4.1+ Not supported

Screen readers in Ultra

For the best Blackboard Ultra experience with your screen reader, use Firefox and Jaws on a Windows system. On a Mac use Safari and VoiceOver.