Deltagare

Sessionsroller i Collaborate

Närvarande deltagare kan vara moderatorer, presentatörer, deltagare eller textare i Ultra-gränssnittet.

Är du nyfiken på vem som är vem? Öppna närvarandepanelen för att ta reda på det.


Moderator

Moderatorer har full kontroll över allt material som delas. De kan ge valfri närvarande rollen som presentatör eller moderator. Moderatorer ser när någon räcker upp handen och kan sänka händer. De kan ta bort närvarande från en session, men de kan inte ta bort andra moderatorer. Moderatorer kan göra inställningar av sessionerna, till exempel bestämma vad deltagarna får och inte får göra.

Mer om att vara moderator


Presentatör

I rollen som presentatör kan deltagarna hålla muntliga redovisningar utan fullständig moderatorbehörighet. Presentatörer kan överföra, dela, redigera och sluta dela innehåll. De ser även när någon räcker upp handen och kan sänka händer.

Mer om att presentera


Deltagare

Deltagare kan aktivera och inaktivera aviseringar, till exempel när andra närvarande ansluter till och lämnar en session eller när någon har skrivit något i chatten. Moderatorer avgör om deltagare ska kunna dela ljud och video, chatta och rita på whiteboard eller delade filer.

Mer om att vara deltagare


Textare

Den här rollen har tagits fram för att göra undervisningen tillgänglig för döva och hörselskadade deltagare, liksom för deltagare som har ett annat modersmål än moderatorn. En närvarande tilldelas den här rollen av en moderator. Textare får upp en ruta där de kan skriva in vad som sägs. De andra deltagarna kan se direkt vad textaren skriver. Det kan finnas olika textare för olika språk.

Mer om att vara textare


Lista över deltagare i Collaborate

Var kan jag hitta deltagare?

Öppna listan över deltagare för att visa alla deltagare. Öppna Collaborate-panelen och välj Närvarande.

Attendees list panel is open. Attendees are grouped as moderators, presenters, and participants.

Du kan snabbt se:

  • Varje deltagares roll. Vi har grupperat deltagare utifrån rolltillhörighet. Det blir då enklare att se vem som kan göra vad i sessionen.
  • Deltagare som räcker upp handen. De som räcker upp handen visas högst upp i den egna rollistan.
  • Närvarande personens status eller återkoppling.
  • Närvarande som har aktiverat mikrofonen.

Bläddra igenom listan över deltagare eller öppna Fler alternativ överst i panelen och välj Sök. Du kan dölja listorna Deltagare och Presentatörer.

Håll pekaren över en deltagare för att visa mer information, till exempel deras nätverksanslutning. Moderatorer kan välja deltagarnas kontrollknappar bredvid en närvarande persons namn för att befordra dem, stänga av deras mikrofon eller ta bort dem.

Om du använder tangentbordsnavigering trycker du på tabbtangenten med början överst i panelen tills du kommer till ”Öppna lista över närvarande”. ”Öppna lista över närvarande” syns endast om fokus ligger på det. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera den. Moderatorer kan nu använda tabbtangenten för att gå igenom deltagarnas kontrollknappar för varje närvarande.


Låt närvarandepanelen vara öppen hela tiden

Du kan låta panelen Närvarande vara öppen hela tiden. Chatta med andra och se alla i sessionen samtidigt. Du kan se vem som är borta, har mikrofonen igång eller har anslutningsproblem. Allt detta medan du chattar och deltar i sessionen.

Du måste lösgöra panelen Närvarande för att hålla den öppen. Det finns två sätt att göra detta:

  1. Öppna Collaborate-panelen. Dra och släpp närvarandeikonen på huvudsidan.
  2. Öppna Collaborate-panelen och välj Närvarande. Välj Fler alternativ högst upp på panelen. Välj Lösgör panel.
Shows the flow of detaching the Attendees list from the Collaborate panel.

Huvudsidan justeras så att du fortfarande kan se allt på den. Videor, innehåll, whiteboardtavlor och program som delas flyttas till vänster för att lämna utrymme åt panelen. Collaborate-panelen har nu endast flikarna Chatta, Dela innehåll och Mina inställningar.

Stäng panelen när som helst. Klicka på panelen Närvarande och dra tillbaka den till panelen Collaborate. Eller välj Fler alternativ högst upp på panelen Närvarande och välj Sammanfoga panel.

Attendees list more controls menu is open with the Find Attendee and Merge panel options.