Introduktion för Kom igång med Collaborate

Har du inte använt Collaborate tidigare eller behöver du en genomgång?

Blackboard CollaborateTM är en enkel, smidig och pålitlig webbkonferenslösning för utbildning och undervisning. Samverka med materialet och läraren. Med stabila samarbets- och konferensverktyg får alla känslan att de är i samma rum, oavsett var de befinner sig eller vilken sorts enhet de använder.


Introduktion om navigering i Collaborate


Hitta rätt i sessioner

Föreställ dig att du går in i ett rum som är perfekt utrustat för samarbete. Antalet verktyg för att engagera och kommunicera är nästan oändligt. Precis som i ett vanligt klassrum måste allt vara organiserat.

Vi har delat in allt innehåll i tre smidiga områden: medieytan, sessionsmenyn och Collaborate-panelen.

Använd våra tillgängliga självstudier inuti produkten för att snabbt komma ihåg och spara värdefull sessionstid. I menyn Session väljer du Berätta mer om Collaborate och väljer de funktioner som ska förklaras.

Active Collaborate session with a presentation in the main content area, whiteboard tools above the presentation, and the Collaborate panel open on the Attendees list.

Lägg till en profilbild i Collaborate


Lägga in en profilbild

En social närvaro kan vara viktig för att lyckas med nätbaserat lärande. Något så enkelt som att lägga till en profilbild kan göra deltagare mer bekväma med att delta online.

Preview of select profile picture with crosshairs to crop. The picture is followed by Cancel and I like it buttons.
  1. Öppna Mina inställningar. Välj din profilbild och ditt namn. Eller öppna Collaborate-panelen och välj Mina inställningar.
  2. Peka på profilbilden och välj den.
  3. Ladda upp en bild eller använd enhetens kamera för att ta en bild. Du kan välja att använda den här profilbilden för varje session.

    Filtyperna PNG, JPEG och JPG stöds.

  4. Justera bildytan.
  5. Välj Den blir bra!

Collaborate kommer ihåg ditt val. Du behöver inte göra detta igen från samma enhet eller webbläsare, om du inte rensar din cache.

Om du har anslutit via en gästwebblänk istället för från en kurs måste du ladda upp en bild för varje ny session du ansluter till.

Introduktion om att ställa in ljud och bild i Collaborate


Ställa in ljud och bild

Du måste konfigurera ljud och bild minst en gång innan du kan använda funktionerna.

Vissa webbläsare måste komma åt din mikrofon för att kunna spela upp ljud, även om du inte planerar att tala. För att kunna höra andra i sessionen måste du ge webbläsaren tillstånd att komma åt mikrofonen.

Full screen audio test. When Collaborate hears sound from your microphone text appears that says "You sound grea!" There are buttons for more help or to confirm the audio is working.

Du kan när som helst klicka på mikrofon- eller videokameraikonerna för att aktivera eller inaktivera dem. Tryck på Alt + M på tangentbordet för att stänga av och slå på mikrofonen. Tryck på Alt + C när du vill aktivera eller inaktivera kameran.

Collaborate kommer ihåg ditt val. Du behöver inte göra detta igen från samma enhet eller webbläsare, om du inte rensar din cache.

Status och återkoppling i Collaborate


Status och återkoppling

Ändra din status till borta eller låt andra få veta vad du tycker om något som sagts eller delats i sessionen. Använd återkoppling för att reagera på presentationer.

Profile picture has a menu with options to go to the My Settings panel, mark yourself as away, leave a session, or use emojis to react to something in the session. Feedback appears at the top of the Attendees list.

Välj din profilbild från huvudytan.

Återkoppling visas med en användares profilbild på huvudytan, i panelen Närvarande och i chatten. Efter 30 sekunder försvinner återkopplingen.

Statusen Borta är kvar tills du återvänder och väljer Jag är tillbaka!

En sammanfattning av återkopplingen som valts visas under panelens rubrik. Den visar nuvarande återkoppling med antal närvarande som använder den.

Du kan sortera närvarande efter återkoppling på närvarandepanelen. Om du till exempel vill veta vem som är nöjd med det som sades väljer du Glad under rubriken Närvarande. Endast de som är glada visas.

Collab Chatbot Support

Chatbot support

Have an issue? Get support from Collaborate's chatbot during sessions. The chatbot is always on and responds to commonly asked Collaborate questions and issues. You can ask Chatbot your questions or select from a pre-populated list. Select Chat Support in My Settings to open the Chatbot.

At the bottom of My Settings panel is a Chat support link that opens a chatbot mobel. Common issues appear in a list. Focus is on the Type your message input field.

Nu är du redo

Nu när du har bekantat dig med Collaborate är du redo att sätta igång.

Använd Collaborate i dina kurser för att engagera deltagarna i ett virtuellt klassrum. Schemalägg sessioner, dela innehåll och samarbeta med deltagarna.