Blackboard Collaborate är integrerat med CourseSites som ett fullständigt integrerat verktyg i hela miljön.

Men integreringen av Collaborate inom CourseSites är begränsad på följande sätt:

 • Endast 10 deltagare kan gå med
 • Det går inte att spela in sessioner
 • Det går inte att använda smågrupper
 • Det går inte att använda timern
 • Det går inte att se någons anslutningsstatus
 • Åtkomst via gästlänk är inte tillgänglig

Om ditt lärosäte har en Collaborate-licens kan du lägga till den fullständiga versionen i CourseSites-kurser.


Integrera din licensierade version av Collaborate med CourseSites

Collaborate-användare som betalar för en avdelningslicens eller en företagslicens kan begära LTI-autentiseringsuppgifter för att integrera Collaborate med en LMS. Detta görs vanligen av en användare med rollen systemadministratör och det integreras som ett verktyg över hela webbplatsen. CourseSites är en delad plattform som används av hundratusentals användare och CourseSites-användare ges endast rollen som lärare eller deltagare i en kurskontext.

Det är dock enkelt för enskilda lärare att lägga till LTI-verktyg som Collaborate i sina kurser och använda en integrerad version av Collaborate.


Begär dina LTI-autentiseringsuppgifter

Det är bara systemadministratörer som kan begära LTI-autentiseringsuppgifter. 

Om din licens ger rätt att integrera Collaborate med ett LMS kan du begära autentiseringsuppgifter genom att skapa ett ärende hos Behind the Blackboard.

Mer information om att begära dina autentiseringsuppgifter 

Om du redan har Collaborate integrerat med en annan LMS ska du skapa ett ärende för att begära en annan uppsättning autentiseringsuppgifter. Du kan dock använda samma autentiseringsuppgifter i olika kurser i CourseSites.

Du behöver följande information som Blackboard ger dig:

 • LTI-tjänstens URL. URL beror på vilket område du befinner dig i.
  • US-SAS: https://us-lti.bbcollab.com/lti
  • CA-SAS: https://ca-lti.bbcollab.com/lti
  • EU-SAS: https://eu-lti.bbcollab.com/lti
  • AU-SAS: https://au-lti.bbcollab.com/lti
 • Användarnamn = konsumentnyckel
 • Lösenord = delad hemlighet/säkerhetstoken

Du kan även få ett URL för en CSA-tjänst. Du behöver inte detta URL för att konfigurera integreringen.


Lägg till integreringen i din kurs

 1. Logga in i CourseSites som lärare och gå till den kurs som du vill lägga till Collaborate i.
 2. Klicka på Skapa.
 3. Klicka på Lärarverktyg med LTI-anslutning.
 4. Ersätt texten Ny LTI-länk med något som är meningsfullt för deltagarna. Till exempel Blackboard Collaborate. Den här texten visas på sidan Kursinnehåll.
 5. Lägg till Konfigurations-URL. Använd LTI-tjänstens URL för din region.
 6. Lägg till angiven nyckel och säkerhetstoken.
 7. Lämna kryssrutan Open in new window omarkerad.
 8. Klicka på Spara.

Collaborate-integreringen visas på din Kursinnehållssida. Integreringen använder standardtexten för Ny LTI-länk om du inte ändrar den till något meningsfullt.

Gör integreringen synlig för deltagare om du vill att de ska använda den.

När du har valt integreringen öppnas Collaborate schemaläggning i en kurspanel. Närvarande som går med i en session anger det namn som de använde när de registrerade sig i CourseSites-kursen.


Inaktivera det ursprungliga kursrummet

Om du vill undvika förvirring och hindra deltagare från att gå med i fel kursrum ska du inaktivera Collaborate-kursrummet under Detaljer och åtgärder. Deltagare kommer endast att kunna gå med i rummet i integreringen.

 1. Hitta Blackboard Collaborate i Detaljer och åtgärder.
 2. Välj menyn Fler alternativ för Collaborate.