Timer med tekniska hjälpmedel


Tidur

Efter att en moderator startar timern får skärmläsaranvändare ett meddelande om hur mycket tid de har. När timern räknar ner meddelas det uttryckligen när det är en minut kvar, och sedan när det är 30 sekunder kvar.

När timern gått ut visas ett meddelande visuellt längst upp till höger på sidan med texten ”Tiden är slut”. Texten på timerknappen ändras till ”Klar” och skärmläsaranvändare hör ”tiden är slut”.

Information om timer

 1. Om du vill höra timernedräkningen i realtid går du till popup-knappen Timer: Aktiv.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj popup-knappen Timer: Aktiv för att öppna timerområdet.
  • Timerinformationen öppnas och tiden som är kvar visas i stor vit text i fetstil i formatet MM:SS. Den totala tiden visas i ett mindre vitt teckensnitt nedanför, även den i MM:SS-format. 
  • Skärmläsaranvändare hör ”MM: SS kvar av MM: SS”.

När timerområdet är öppet kan det inte stängas förrän tiden är slut. Vid det tillfället går du till knappen Klar. Använd mellanslagstangenten eller välj Klar för att ta bort timern från sidan om moderatorn inte gör det.


Ställa in en timer

 1. Från panelen Dela innehåll går du till knappen Timer.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Timer för att öppna panelen Starta timer.
 3. Navigera i panelen Starta timer för att ändra följande funktioner efter behov:
  • Det stegvist inställbara textfältet Antal minuter som krävs
   • Fältet fylls i automatiskt med 5. Använd delete- eller backtangenten för att rensa värdet och ange sedan ett nytt numeriskt värde. Använd tabb eller välj fältet Sekunder att lämna fältet Minuter
  • Det stegvist inställbara textfältet Antal sekunder som krävs
   • Fältet fylls i automatiskt med 0. Använd delete- eller backtangenten för att rensa värdet och ange sedan ett nytt numeriskt värde. Använd tabbtangenten eller välj fältet Timerbeskrivning efter fältet Sekunder. Redigeringsfältet för timerbeskrivningen får innehålla högst 120 tecken.
  • Fältet Timern räknar med värdena Ner och Upp
  • Fältet Timern kan ses av med värdena Alla och Moderatorer.
 4. Gå till knappen Starta.
 5. Använd mellanslagstangenten eller välj Starta för att öppna timern.
 6. Timern visas ovanför knapparna Dela ljud och Dela video i huvudavsnittet. Skärmläsaranvändare hör ”Timern startad, # minuter kvar”.

Pausa timer

 1. Gå till popup-knappen Timer: Aktiv som visas visuellt ovanför knapparna Dela ljud och Dela video som en räknare som räknar upp eller ner.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj popup-knappen Timer: Aktiv för att öppna timerområdet.
  • Fokus placeras på knappen Pausa och skärmläsaranvändare hör "Pausknapp, timerområdet”.
 3. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Pausa för att pausa timern.
  • Timern pausas och skärmläsaranvändare hör ”Timern har pausats; Återstående tid [MM: SS]”.
  • Tidsområdet förblir öppet och fokus ligger kvar på knappen Återuppta.

Återuppta timer

 1. När timern har pausats fortsätter timerområdet vara öppet. Om fokus inte är på knappen Återuppta går du till den.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Återuppta
  • Timern återupptas och skärmläsaranvändare hör ”Timer återupptagen: Återstående tid [MM: SS]”.
  • Timerområdet är fortfarande öppet och fokus ligger kvar på knappen Pausa.

Återställ timer

Du kan endast återställa timern efter att du har pausat timern.

 1. Pausa timern för att aktivera knappen Återställ timer.
 2. Gå till knappen Återställ timer.
 3. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Återställ timer.
  • Tiden återställs och fokus placeras på knappen Pausa.
  • Skärmläsaranvändare hör ”knappen Pausa”.

Timerinställningar

 1. Pausa timern för att aktivera knappen Timerinställningar.
 2. Gå till knappen Timerinställningar.
 3. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Timerinställningar.
  • Panelen Starta timer öppnas och fokus flyttas till rubriken Starta timer.
 4. Följ stegen i timern för att ändra timerinställningarna.
  • Det finns två smärre skillnader i panelen Starta timer när knappen Timerinställningar aktiveras.
   • Texten Aktiv timer, texten Pausad och knappen Avsluta timer visas strax under rubriken Starta timer och skärmläsaranvändare som navigerar i panelen hör det som ”Aktiv timer; Pausad; Knappen Avsluta timer "
   • Aviseringen ”Detta skriver över aktuell timer” läggs till längst ner i panelen strax ovanför knappen Avbryt.

Avsluta timer

Du kan avsluta timern från timerområdet, timerinställningarna och panelen Dela innehåll.

Timerområde

 1. Pausa timern för att göra knappen Avsluta timer tillgänglig.
 2. Gå till knappen Avsluta timer.
 3. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Avsluta timer.
  • Timerområdet stängs och skärmläsaranvändare hör ”Timer rensad”.
  • Fokus flyttas till popup-knappen Min status och mina inställningar.

Timerinställningar

 1. Gå till Timerinställningar att öppna panelen Starta timer.
 2. Gå till knappen Avsluta timer.
 3. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Avsluta timer.
  • Timerområdet stängs och skärmläsaranvändare hör ”Timer rensad”.
  • Om du vill återställa fokus kan du använda tabb för att gå till det stegvist inställbara fältet Minuter.

Dela innehåll

 1. Gå till panelen Dela innehåll.
 2. Gå till knappen Avsluta timer .
 3. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Avsluta timer.
  • Timerområdet stängs och skärmläsaranvändare hör ”Timer rensad”.
  • Om du vill återställa fokus kan du använda tabb för att gå till knappen Smågrupper.

Dölj/Visa timer

 1. I huvudavsnittet i Collaborate går du till knappen Dölj timerräknare som visas visuellt som ett öga.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Dölj timerräknare.
  • Knappens ikon ändras, timervärdena syns inte längre och skärmläsaranvändare hör ”knappen Visa timerräknare”.
 3. Om du vill visa timern ska du använda mellanslagstangenten eller klicka på knappen Visa timerräknare som ser ut som ett öga med en linje genom.
  • Knappikonen ändras, timervärdena visas och skärmläsaranvändare hör ”Knappen Göm timerräknare”.