Hitta panelen Dela innehåll

 1. Från Collaborate-panelen går du till panelfliken Dela innehåll.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på panelfliken Dela innehåll för att öppna den.
 3. Hitta rubriken Dela innehåll med kortkommandon, tabbtangenten eller visuellt.
 4. Fortsätt att navigera på panelen för att hitta följande funktioner:
  • Rubriken Primärt innehåll
   • Knappen Dela en tom whiteboard
   • Knappen Dela program/skärm
   • Knappen Dela filer
  • Rubriken Sekundärt innehåll
   • Knappen Undersökningar
   • Knappen Timer
  • Rubriken Interagera
   • Knappen Smågrupper

Dela whiteboard

 1. Gå till knappen Dela en tom whiteboard.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på Dela en tom whiteboard för att öppna whiteboardtavlan i huvudinnehållsavsnittet.
  • Fokus ligger kvar i panelen Dela innehåll på knappen Dela en tom whiteboard.
  • Aviseringstexten ”Delar whiteboard” visas under knappen Dela en tom whiteboard och återges för användare med skärmläsare som ”Dela whiteboard, whiteboarden delas”.

Mer information om whiteboardtavlan


Dela ett program eller din skärm

Program måste vara öppna för att kunna delas. Om programmet inte är öppet visas det inte som ett alternativ att dela.

 1. Gå till knappen Dela program/skärm.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Dela program/skärm för att öppna ett dialogfönster för operativsystem eller panelen Dela program/skärm i Collaborate. 
  • ChromeTM och Edge® öppnar dialogrutor för operativsystem
  • Firefox®  öppnar panelen Dela program/skärm i Collaborate
  • Safari®  stöds inte
 3. Följ anvisningarna i webbläsaren för att välja ett program eller en skärm att dela, inklusive aktivering av Flash
  • Fokus ligger kvar i panelen Dela innehåll på knappen Dela program/skärm.
  • Aviseringstexten ”Du delar ett program” visas under knappen Dela program/skärm och återges för skärmläsaranvändare som ”[Presentatörens namn] delar ett program”.

Mer information om att dela ett program


Dela filer

Innehåll som delas från Dela filer kan återges för skärmläsaranvändare, så länge innehållet i den delade filen är tillgängligt.

 1. Gå till knappen Dela filer.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Dela filer för att öppna panelen Dela filer.
 3. Navigera i panelen för att upptäcka följande funktioner:
  1. Knappen Välj för att lägga till bild-, PowerPoint- eller PDF-filer, som visas visuellt som Lägg till filer.
  2. Lista över filer som grupperats under rubrikerna i Filer för huvudrummet och Smågruppsfiler.
   • De här rubrikerna visas endast om det finns sparade filer. 
   • Huvudrumsfiler är filer sparade i sessionens huvudrum. 
   • Smågruppsfiler är filer i smågrupper som sparas i huvudrummet.

Mer information om att dela filer

Lägga till filer

 1. Gå till knappen Välj för att lägga till bild-, PowerPoint- eller PDF-filer, som visas visuellt som Lägg till filer.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen för att öppna mappen för operativsystemsfiler.
 3. Använd standardkommandon för att välja en fil på datorn.
  • Överföringsaviseringar visas på sidan och återges för skärmläsaranvändare.
 4. När filen har laddats upp visas den under rubriken Filer för huvudrummet med det antal sidor som den omfattar.
 5. För att dela använder du mellanslagstangenten eller klickar på knappen Dela nu för att öppna panelen Förhandsgranska bilder.
 6. Gå till Bild 1 och använd mellanslagstangenten eller klicka på 1 för att börja dela. 
  • Fokus ligger kvar i panelen Dela innehåll på knappen Dela filer.
  • Aviseringstexten ”Delar [filnamn]” visas under knappen Dela filer på panelen Dela innehåll och återges för skärmläsaranvändare som ”Dela whiteboard; whiteboarden delas [filnamn]”.

Filalternativ

 1. I panelen Dela filer går du till popup-knappen [namn] Filalternativ.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen [namn] Filalternativ för att öppna menyn [namn] Filalternativ.
 3. Fortsätt att navigera i menyn Filalternativ för att hitta följande funktioner: 
  • Knappen Ta bort fil
  • Knappen Byt namn på fil

Anteckningsverktyg med tekniska hjälpmedel


Anteckningsverktyg

Anteckningar är inte tillgängliga för användare av skärmläsare utan en person som ger en förklaring av vad som visas på skärmen i realtid.

När en fil eller whiteboard har delats går du till huvudsidan för att hitta följande funktioner:

 1. Knappen Välj
 2. Knappen Markör
 3. Knappen Penna
 4. Popup-knappen Former
  1. Knappen Rektangel
  2. Knappen Oval
  3. Knappen Linje
 5. Knappen Text
 6. Knappen Rensa
 7. Popup-knappen Färger (visas när Penna eller Text har valts)
 8. Knappen Sluta dela (för rollerna presentatörer och moderator)
 9. Växlingsknappen Visa visningskontroller
  1. Knappen Zooma in
  2. Knappen Zooma ut
  3. Knappen Bästa storlek
  4. Knappen Faktisk storlek

Välj en knapp med mellanslagstangenten eller genom att välja knappen.

Användare med tal-till-text kan använda kompletterande kontroller som musrutnät för att lägga till text eller rita på whiteboard eller annat delat innehåll.


Sluta dela

 1. Om du vill sluta dela whiteboard, program/skärm eller filer går du till knappen Sluta dela.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Sluta dela.
  • Whiteboard: Aviseringstexten ”Delar whiteboard” försvinner under knappen Dela en tom whiteboard och återges för skärmläsaranvändare som "Delar whiteboard. Whiteboarden delas inte längre”.
  • Program/skärm: Aviseringstexten ”[Personnamn] delar ett program” försvinner under knappen Dela program/skärm och återges för skärmläsaranvändare som ”Programdelning avslutad”.
  • Filer för presentatörer och moderatorer: Fokus flyttas till rubriken Dela filer på panelen Dela filer och återges för skärmläsaranvändare som ”Rubriknivå 1, dela filer, huvud”
  • Filer för deltagare: Aviseringstexten ”Delar [filnamn]” försvinner under knappen Dela filer på panelen Dela innehåll och återges för skärmläsaranvändare som ”Whiteboarden delas inte längre”.