Gå med i en Collaborate-session med tekniska hjälpmedel

Gå med i en session

 1. Öppna sessionslänken från möteskoordinatorn. 
 2. Kontrollera att Blackboard Collaborate-sidan är öppen. Namnet på mötet finns i en rubrik som börjar med ordet Ansluter.

  Om du använder en bärbar dator som kan användas som surfplatta får du frågan om hur du vill ansluta till sessionen. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Gå med i en webbläsare för att fortsätta. 

 3. Gå till fältet Ange ditt namn för att ansluta till sessionen som gäst och ange ditt namn.
 4. Tryck på returtangenten eller använd knappen Gå med i session för att ansluta till mötet
 5. Kontrollera att mötessidan är tillgänglig. Namnet på sidan motsvarar namnet på mötet på Blackboard Collaborate-sidan.

Logga in i en session som moderator

Dessa är steg för att gå med i en session via en länk. 

 1. Starta Collaborate-sessionen.
 2. Kontrollera att Blackboard Collaborate-sidan är öppen. Namnet på mötet finns i en rubrik som börjar med ordet Ansluter.
 3. Gå till fältet Användarnamn och ange ditt användarnamn.
 4. Gå till fältet Lösenord och ange ditt lösenord.
 5. Tryck på returtangenten eller använd knappen Logga in för att ansluta till mötet.
 6. Kontrollera att mötessidan är tillgänglig. Namnet på sidan motsvarar namnet på mötet på Blackboard Collaborate-sidan.

Navigera i sessionsmenyn med tekniska hjälpmedel

Sessionsmeny

 1. På huvudsidan går du till knappen Öppna session-meny.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Öppna Session-menyn för att öppna dialogrutan Session-meny.
 3. Gå till dialogrutan sessionsmeny, följande funktioner blir tillgängliga:
  • Rubrik med namnet på Collaborate-mötet
  • Lista som innehåller:
   • Knappen Starta inspelning (endast moderatorroll) som genererar meddelandet Sessionen spelas in eller Inspelningen har stoppats
   • Knappen använd din telefon för ljud som växlar för att visa en textbeskrivning med sessionens telefonnummer och PIN-kod. När du har valt att använda din telefon kan du inte gå tillbaka till datorns ljudkontroller. Detta är ett programfel som alla användare upplever.
   • Knappen Rapportera ett problem som öppnar Rapportera ett problem på fliken Mina inställningar i panelen Collaborate
   • Popup-knappen Berätta om Collaborate som öppnar en meny med alternativen Introduktion till Collaborate och Mer om privat chatt
   • Länken Blackboard Collaborate-hjälp som öppnar hjälpen för Collaborate Ultra för din roll i en ny flik i webbläsaren
   • Länken Integritetspolicy som öppnar Blackboards integritetspolicy i en ny webbläsarflik
   • Knappen Lämna sessionen i sidfoten som öppnar en dialogruta för att ge återkoppling eller låter dig fortsätta att lämna sessionen

Berätta om Collaborate – introduktion till Collaborate

 1. Från popup-fönstret Berätta om Collaborate går du till knappen Introduktion till Collaborate.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Introduktion till Collaborate för att öppna den första av de tre dialogrutor.
  1. Text i dialogruta 1: I sessionsmenyn kan du spela in en session, använda din telefon för ljud, hitta hjälp och lämna sessionen. Du kan även öppna den här genomgången senare.
  2. Text i dialogruta 2: Hitta chatt, deltagare, delningsalternativ och inställningar på panelen Collaborate.
  3. Text i dialogruta 3: Slå på ljud och bild, ställ in din status eller räck upp handen med kontrollpanelen.
 3. Gå till och använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Nästa för att öppna nästa dialogruta.
 4. Gå till och använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Föregående för att gå till föregående dialogruta.
 5. Gå till och använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Stäng för att stänga sessionsmenypanelen.
 6. I det sista dialogfönstret går du till knappen Starta installation av ljud och bild för att konfigurera ljud och bild.

  Varje webbläsare har en annan process för att få åtkomst till mikrofonen och videon på din dator.

Berätta om Collaborate – Lär dig om privat chatt

 1. Från popup-fönstret Berätta om Collaborate går du till knappen Lär dig om privat chatt.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Lär dig om privat chatt för att öppna den första av fyra dialogfönster.
  1. Text i dialogruta 1: Börja skicka meddelanden till andra deltagare genom att öppna chatten på panelen Collaborate.
  2. Text i dialogruta 2: Använd kanalen ”alla” för att skicka meddelanden till alla deltagare i sessionen.
  3. Text i dialogruta 3: Hitta någon att chatta med genom att använda Sökfältet på chattpanelen.
  4. Text i dialogruta 4: Du kan skapa en privat chatt med en enskild deltagare genom att öppna menyn deltagarkontroller.
 3. Gå till och använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Nästa för att öppna nästa dialogruta.
 4. Gå till och använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Föregående för att gå till föregående dialogruta.
 5. Gå till och använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Stäng för att stänga panelen Sessionsmeny.

Lämna sessionen

 1. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Lämna sessionen i dialogrutan Sessionsmeny för att öppna dialogrutan Lämna sessionen.
 2. När dialogrutan Lämna session öppnas placeras fokus på knappen Hoppsan, ta mig tillbaka!. Om man använder mellanslagstangenten eller klickar på knappen Hoppsan, ta mig tillbaka! går man tillbaka till huvudsidan för Collaborate mötet.
 3. Navigera på sidan. Det finns en rubrik till en enkät som frågar Hur var ljudet och videon under sessionen?
 4. Om du vill hoppa över enkäten går du till länken Hoppa över.
 5. Om du vill svara på enkäten väljer du någon av följande alternativknappar med piltangenterna eller så klickar du på Dålig, Okej, Bra, Jättebra eller Utmärkt.
  • Dåligt, Okej eller Bra öppnar en lista över ytterligare frågor under rubriken Vilka typer av problem hade du?
  • Jättebra eller Utmärkt aktiverar automatiskt knappen Skicka och avsluta. Om du använder mellanslagstangenten eller klicka på knappen Skicka och avsluta utlöser det ett dunkljud och rubriken ”Du har lämnat sessionen och kan stänga ditt webbläsarfönster.” visas, vilket meddelar att du har lämnat sessionen

Lämna sessionen – vilka typer av problem hade du?

 1. När du har valt alternativet Dåligt, Okej eller Bra går du till rubriken Vilka typer av problem hade du?
 2. Gå antingen till rubriken Jag hade ljudproblem eller rubriken Jag hade bildproblem.
 3. Under rubriken Jag hade ljudproblem går du till listan och använder mellanslagstangenten eller klickar på en eller flera av följande kryssrutor:
  • Jag kunde inte höra andra
  • Andra kunde inte höra mig
 4. Under rubriken Jag hade bildproblem går du till listan och använder mellanslagstangenten eller så klickar du på en eller flera av följande kryssrutor:
  • Jag kunde inte se andra
  • Andra kunde inte se mig
 5. Om du varken hade ljud- eller bildproblem kan du gå till texten Jag hade ett annat problem.
  • Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Jag hade ett annat problem för att aktivera redigeringsfältet Beskriv ditt problem (max. 1 000 tecken).
  • Gå till och ange ditt problem i redigeringsfältet Beskriv ditt problem.
 6. När du är klar med enkäten går du till knappen Skicka och avsluta Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Skicka och avsluta för att lämna sessionen.
 7. Ett dunkljud, rubriken ”Tack för att du hjälper oss att göra Blackboard Collaborate ännu bättre!” och texten ”Du har lämnat sessionen och kan stänga webbläsarfönstret.” meddelar dig att du har lämnat sessionen.

Lämna sessionen – hoppa över enkäten

 1. Om du vill hoppa över enkäten går du till och trycker på retur eller klickar på Hoppa över länk till utloggning.
 2. Ett dunkljud och rubriken ”Du har lämnat sessionen och kan stänga ditt webbläsarfönster.” används för att meddela dig att du har lämnat sessionen.

Min status och mina inställningar med tekniska hjälpmedel


Min status och mina inställningar

 1. På huvudsidan går du till popup-knappen Min status och mina inställningar. Popup-knappen är två tabbstopp efter knapparna Öppna session-meny och Öppna Collaborate.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på Min status och mina inställningar för att öppna området status och inställningar.
 3. För att öppna panelen Mina inställningar , gå till och använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Mina inställningar (ditt namn). Panelen Mina inställningar öppnas när den här knappen aktiveras.
 4. Om du vill verifiera din nätverks-/internetanslutning går du till inforutan Anslutningsstatus.
  1. Statusvärdet anges som utmärkt, bra, okej eller dåligt
  2. Din upplevelse anges som utmärkt, bra, okej eller dålig
  3. Bithastighet kan ha värden för upp och ned
 5. Gå till knappen Borta om du vill ställa in status som Borta.
 6. Gå till knappen Lämna sessionen för att lämna sessionen.
 7. Gå till avsnittet Återkoppling för att välja en Återkopplingsknapp. Återkopplingsknappar innehåller Glad, Förvånad, Snabbare, Håller med, Ledsen, Förvirrad, Långsammare, och Håller inte med.
 8. Om du vill stänga området trycker du på ESC-tangenten eller ett liknande röstkommando

Ljud-, bild- och handuppräckningskontroller

Ljud-, bild- och handuppräckningskontroller finns på huvudsidan i Collaborate och kommer efter popup-knappen Min status och mina inställningar i navigeringsordningen.

Grundläggande information om att aktivera och avaktivera Dela ljud

 1. På en Windows-dator använder du Alt + M på en Mac-dator alternativ + M.
 2. Tryck på mellanslagstangenten på knappen Dela ljud.
 3. Välj knappen Dela ljud.
 4. Aktiva Dela ljud-knappar är enfärgade och rör sig medan du pratar och återges som markerade växlingsknappar.
 5. Inaktiva Dela ljud-knappar har snedstreck som kontur och återges som växlingsknapp.

Grundläggande information om att aktivera och inaktivera Dela video

 1. På en Windows-dator använder du Alt + C och på en Mac-dator alternativ + C.
 2. Tryck på mellanslagstangenten på knappen Dela video.
 3. Välj knappen Dela video.
 4. Aktiva Dela video-knappar är enfärgade och rör sig medan du pratar och återges som markerade växlingsknappar. Din video ligger längst ner till vänster på sidan.
 5. Inaktiva Dela video-knappar har snedstreck som kontur och återges som växlingsknappar.

Grundläggande information om handuppräckning

 1. På en Windows-dator använder du Alt + H och på en Mac alternativ + H.
 2. Använd mellanslagstangenten på knappen Räck upp handen.
 3. Klicka på knappen Räck upp handen.
 4. Räck upp handen-knapparna är en helfärgade med en siffra och återges som markerad, växlingsknapp. När handen räcks upp genereras en ljudsignal.
 5. Inaktiva Dela ljud-knappar har snedstreck som kontur och återges som växlingsknapp.

Växlingsknapp för Växla läge

 1. På huvudsidan går du till växlingsknappen Växla för att följa högtalarläget.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj att Växla för att följa högtalarläget. Deltagarikoner växlar från att visa flera lika stora rutor till en stor ruta och 2 till 4 mindre rutor under den stora rutan.
 3. Gå till växlingsknappen Växla till gruppläge.
 4. Använd mellanslagstangenten eller klicka på växlingsknappen Växla till gruppläge. Deltagarikoner visar lika stora rutor igen, med max. 3 upptill och 2 nedtill.

Grundläggande information om att navigera i Collaborate-panelen


Collaborate-panelen

 1. På huvudsidan går du till knappen Öppna Collaborate-panelen. Knappen är ett tabbstopp efter knappen Öppna sessionsmenyn.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Öppna Collaborate-panelen för att öppna Collaborate-panelen. Collaborate-panelen har följande fyra panelflikar:
  • Chatt
  • Deltagare
  • Dela innehåll
  • Mina inställningar
 3. Använd vänster- och högerpilarna eller klicka på fliknamnet för att växla mellan flikarna. Om du använder JAWS i Chrome för att navigera i panelinnehåll:
  1. Använd Insert + F6 för att öppna dialogrutan Rubriker.
  2. Välj rubriken på den panel som du är i.
  3. Använd tabbtangenten för att gå till varje knapp och länk i panelen, förutom för panelen Deltagare där du använder nedåtpilen för att växla mellan deltagartyper och sedan använder tabbtangenten för att gå till knapparna.