Undertexter i Collaborate

Textning för hörselskadade i realtid

I ultragränssnittet ingår textning för hörselskadade i realtid. På så sätt blir undervisningen tillgänglig för döva och hörselskadade deltagare liksom för deltagare som har annat modersmål än moderatorn.

Det finns i dagsläget inget stöd för text till tal med undertextning i realtid.

Moderatorer måste tilldela närvarande rollen Undertextare. Textarna skriver in vad som sägs i en session. Andra närvarande kan direkt se vad som skrivs. Det kan finnas olika textare för olika språk.

Mer information för moderatorer om att göra en närvarande till textare

Undertexter som läggs in under livesessionen inkluderas när sessionen spelas in. Om sessionen har fler än ett textspår spelas bara det första in.

Mer information för deltagare om sessionsinspelningar


Att vara textare

Som textare förser du andra deltagare i sessionen med undertexter. Det är en roll som du tilldelas av moderatorn.

Det kan finnas fler än en textare i en session. Textare markeras med en CC-ikon på närvarandepanelen.

Textning för hörselskadade i realtid finns inte på japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska eller koreanska. Användare med webbläsare på de här språken får ett felmeddelande när de sätter igång.

 1. När en moderator har gjort dig till undertextare visas texten ”Nu kan du lägga till undertexter för andra i sessionen” längst upp på sidan.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Kom igång med undertexter för tittare som visas visuellt med texten Kom igång.
 3. Efter att undertextning valts flyttas fokus till redigeringsfältet ”Skapa undertexter för tittare” med platshållartexten Skriv undertexter.
 4. Undertexter kan nu skrivas in i redigeringsfältet.

När du har valt att börja skapa undertexter får alla närvarande ett meddelande om att undertexter är tillgängliga. Undertexterna visas på deras skärmar direkt när du skriver in dem.

Som standard sätts ditt namn som namn på undertexterna. Det kan vara bra att ändra det till något som andra kan känna igen när de ser undertexterna. Till exempel Undertexter för hörselskadade eller Spanska undertexter.

 1. Gå till ditt namn längst upp till höger i redigeringsfältet för undertexter.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Redigera undertextnamn: [ditt gästnamn].
 3. Ta bort ditt namn.
 4. Skriv in en ny titel i rutan "Ange ett nytt namn på undertexter. Tryck på returtangenten för att uppdatera eller ESC för att avbryta. ” redigeringsfält med platshållartext Ange namn på undertexter.
 5. Tryck på returtangenten för att uppdatera.
 6. Fokus placeras i redigeringsfält ”Skapa undertexter till tittare” med platshållartext Skriv undertexter.

Ser du innehållet som delas och vill se den som pratar? Välj bild-i-bild för att se den aktiva talaren.


Visa undertexter

När undertextaren har accepterat rollen visas meddelandet ”Undertexter för hörselskadade är tillgängliga för den här sessionen. Vill du använda dem?” längst upp på sidan.

 1. Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Ja, aktivera undertexter för hörselskadade som visuellt visas som Ja för att se undertexterna.
 2. Efter att du valt Ja aktiveras redigeringsfältet [namn på undertexter] undertexter för hörselskadade längst ner i mitten på sidan.

Använd mellanslagstangenten eller välj knappen Nej tack, fortsätt utan undertexter som visas visuellt som Nej tack för att stänga av undertexter.

Ändra undertextens teckenstorlek

 1. I det skrivskyddade redigeringsfältet för undertextning går du till fältet Välj teckenstorlek för undertexter för hörselskadade. Standardalternativet är inställt på Normal.
 2. Använd mellanslagstangenten eller välj fältet Välj teckenstorlek för undertexter för hörselskadade.
 3. Navigera och välj ett av följande alternativ:
  • Mindre
  • Liten
  • Normal
  • Stor
  • Större
 4. Teckenstorleken och storleken på undertextfältet justeras efter ändringen.

Undertexter i realtid och kinesiska, japanska och koreanska webbläsare

Det går inte att skriva undertexter i realtid i webbläsare inställda på kinesiska, japanska eller koreanska. Det innebär att det som skrivs in inte ser ut som det ska. Närvarande ser alla tangentnedtryckningar, inte bara de avsedda orden.

Exempel: För att skriva det japanska ordet ”河口” skriver textaren ”kakou”, som visas som ”kかkこう”. De här tecknen konverteras manuellt till ”河口”. Närvarande som visar undertextningen ser både de skrivna och de konverterade tecknen vilket gör att det blir svårt att förstå texten.


Inspelning av undertexter och chattranskriptioner

Ladda ner inspelningar och transkriptioner i Collaborate

Om moderatorn tillåter att ladda ner sessionsinspelningar kan du nu ladda ner inspelningar och transkriptioner från uppspelarmenyn Inspelning.

Öppna menyn Inspelning uppe till vänster på skärmen.

 • Ladda ner hela inspelningen
 • Ladda ner undertextstranskriptioner
 • Ladda ner chattranskriptioner

Du kan också ladda ner undertexter från huvudlistan över Inspelningar.

 1. Från Inspelningar kan du hitta en inspelning med undertexter (CC).
 2. Öppna menyn Alternativ för dolda undertexter och välj Ladda ner undertexter.

Hur kan jag se undertexter i inspelningen som jag laddade ner?

Öppna den nedladdade MP4-filen i din spelare. Klicka på undertextspåret i spelaren så att det visas. Vissa spelare har undertexter på som standard. Andra har inte det.

Lägg till undertexter för dina Collaborate-inspelningar

Undertexter

Om du har använt dolda undertexter i realtid i din session finns det redan undertexter för din inspelning! 

Undertexter till videor ger deltagarna ytterligare en möjlighet att komma åt den information de behöver på det sätt de behöver eller vill ha den. Och även om undertexter gör innehållet mer tillgängligt för personer som är döva eller hörselskadade är det också något som underlättar för alla.  

Exempel 

 • Till exempel är det till nytta för de som arbetar i bullriga miljöer.
 • De som inte är modersmålstalare kan läsa undertexterna för att förbättra förståelsen. 
 • Deltagare som håller på att lära sig läsa kan läsa undertexterna samtidigt som de lyssnar på rösten i videon. 
 • Dessutom underlättar det för deltagarna att se hur olika termer som de kommer behöva använda sig av under kommande prov stavas. 

Skapa datorgenererade undertexter eller ladda upp din egen undertextfil. Video Text Tracks-filer (VTT) och SubRip Subtitle-filer (SRT) stöds.  

Skapa automatiska undertexter

Om du inte ser det här alternativet betyder det att det inte har aktiverats av ditt lärosäte. Användning av denna funktion kan medföra kostnader för lärosätet beroende på avtal. 

Collaborate använder sig av AI-driven ”tal till text”-igenkänning för att generera en transkribering av vad som sägs under sessionen. Automatiska undertexer kan inte mäta sig med undertexter som skapats av en verklig människa, men det är en enkel lösning att börja med.

”Tal till text”-tjänsten och undertexterna som genereras sparas i samma datacenter som din Collaborate-session.

Använd automatiska undertexter för att skapa undertexter åt dig som sessionsägare:

 1. Från Collaborate Schemaläggning ska du välja Inspelningar för att hitta den inspelning du vill ha.
 2. Välj menyn Inspelningsalternativ och klicka på Inspelningsinställningar.
 3. Välj Aktivera undertexter om de inte redan är aktiverade.
 4. Välj Skapa automatiska undertexter och Spara.

  Det kan ta tid för de automatiska undertexterna att skapas. Du kan lämna skärmen och komma tillbaka senare för att visa och dela dem.

Recording settings screen open with all of the fields visible.

När undertexterna har skapats ser du att de är tillgängliga i inspelningslistan. Undertexterna syns även direkt i uppspelaren för de som har tillgång till inspelningen.

Moderatorer kan granska undertexterna. Om du vill förbättra eller korrigera något i undertexterna kan du ladda ner undertextfilen för att redigera den. Ladda upp den nya filen när du är klar.

Ladda upp din egen undertextfil

Collaborate har stöd för Video Text Tracks-filer (VTT) och SubRip Subtitle-filer (SRT). VTT- och SRT-filer är enkla textfiler som du skapar och som ofta innehåller följande element:

 • Undertextens nummer
 • Tidsstämpel för undertexten
 • Textning av det som sades i sessionen

Om du vill veta mer om VTT-filer hänvisar vi till W3C WebVTT och Mozilla WebVTT.

Om du vill veta mer om SRT-filer går du till SubRip-ämnet på Wikipedia och Så här skapar du en SRT-fil av 3Play Media.

 1. Från Collaborate Schemaläggning ska du välja Inspelningar för att hitta den inspelning du vill ha.

  Collaborate Schemaläggning finns tillgänglig i Blackboard Learn- och LTI-kompatibla LMS-kurser. Collaborate Schemaläggning är inte tillgänglig i aktivitetsmodulen Blackboard Open LMS Collaborate.

 2. Välj menyn Inspelningsalternativ och klicka på Inspelningsinställningar.
 3. Välj Aktivera undertexter om de inte redan är aktiverade.
 4. Klicka på Ladda upp/skriva över undertexter.
 5. Bläddra fram till VTT-filen och ladda upp den.

  Knappen Spara är inaktiv, men oroa dig inte, undertexter laddas upp och sparas automatiskt.

Skriv över undertexter

Inspelningar med textning har en meny för Alternativ för textning för hörselskadade. Öppna menyn om du vill skriva över undertexterna.

 1. Hitta den inspelning du vill ha under Inspelningar.
 2. Öppna menyn Alternativ för textning för hörselskadade, och välj Skriv över undertextkälla.
 3. Bläddra fram till VTT-filen och ladda upp den.

Automatiska undertexter i Collaborate

Automatisk realtidstextning

Om du behöver textning i realtid och en undertextare inte är tillgänglig kan automatisk textning vara ett alternativ. Blackboard Collaborate inkluderar för närvarande inte automatisk realtidstextning, men det finns planer på att lägga till funktionen i framtiden. Innan dess kan automatisk realtidstextning finnas tillgänglig från tredje part. Google tillhandahåller till exempel en kostnadsfri tjänst som genererar undertexter för vissa ljudfiler, videor och direkt från en lärare. Om du vill ha mer information om tjänsten kan du kontakta Google direkt. Observera att Blackboard inte stöder eller rekommenderar några specifika tjänster för automatisk textning från tredje part för användning med Blackboard Collaborate eller annan användning. Vidare garanterar Blackboard inte att tjänster för automatisk textning från tredje part är lämpliga att använda i Blackboard Collaborate, följer tillämpliga lagar och bestämmelser eller kommer att uppfylla sitt avsedda eller önskade syfte. All användning av automatiska textningstjänster från tredje part sker på egen risk. Om en tjänst för automatisk textning från tredje part används rekommenderar Blackboard starkt att deltagaren och läraren som ska använda tjänsten övar på att använda den för att säkerställa att undertexterna faktiskt är tillgängliga och att tjänsten tolkar ljudinnehållet på rätt sätt. När det gäller textning för inspelningar har Blackboard Collaborate några lösningar för att göra det möjligt för lärosäten att ladda upp egna undertexter och en integrering med 3playmedia för lärosäten som har ett avtal med 3playmedia.