Ljud och bild

Konfigurera ljud med JAWS

Om du har problem med att konfigurera ljud och bild med JAWS kan du följa de här stegen:

 1. Tryck på tabbtangenten i en Collaborate-session för att flytta fokus till knappen Dela ljud. Om du inte hör ett meddelande om att ”växlingsknappen Dela ljud har tryckts in, delar ljud” delar du inte ljud.
 2. Inaktivera och aktivera den virtuella JAWS-markören på nytt. Nu kan du använda piltangenterna för att navigera i Collaborate.
 3. Tryck på nedåtpilen för att gå genom kontrollerna och felen. Du bör höra ett meddelande att webbläsaren har blockerat åtkomst till din kamera och mikrofon.
 4. Tryck på nedåtpilen tills JAWS kommer till ”Avbryt teknisk kontroll”.
 5. Tryck på returtangenten för att avsluta den tekniska kontrollen.
 6. Flytta fokus för JAWS till webbläsarens adressfält.
 7. Tabba till indikatorn som anger att mikrofonen och kameran är blockerade och tryck på returtangenten.
 8. Tabba till alternativknapparna för att tillåta/blockera åtkomst.
 9. Tryck på nedåtpilen för att gå till alternativknappen för Tillåt och tryck på blankstegstangenten.
 10. Tabba till knappen Klar och tryck på returtangenten.
 11. Flytta fokus för JAWS till Collaborate-fönstret.
 12. Tabba till Mina inställningar och tryck på returtangenten.
 13. Tabba till Konfigurera din kamera och mikrofon och tryck på returtangenten.
 14. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna för att välja vilken mikrofon du vill använda.
 15. JAWS meddelar ”Det låter bra!” när Collaborate tar emot ditt ljud. Tabba till Ja, det fungerar och tryck på returtangenten.
 16. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna för att välja vilken kamera du vill använda.
 17. JAWS meddelar ”Det ser perfekt ut!” när Collaborate tar emot din videobild. Tabba till Ja, det fungerar och tryck på returtangenten.
 18. Tabba till alternativet Stäng inställningarna. Tryck på returtangenten.

Konfigurera ljud med VoiceOver

Använd tabbtangenten eller VoiceOvers navigeringsknappar för att ställa in fokus på Dela ljud-knappen. Tryck på mellanslag för att aktivera den. VoiceOver säger att ljudet delas.

Om du har problem med att konfigurera ljud och bild med VoiceOver kan du följa de här stegen:

 1. Gå till växlingsknappen ”Mina inställningar” och tryck på mellanslag för att aktivera den.
 2. Gå till fliken “Ljud- och bildinställningar” och tryck på VO + mellanslag på den för att aktivera den.
 3. Tabba fram till och tryck på mellanslag på knappen ”Kamera- och mikrofoninställningar”.
 4. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna för att välja vilken mikrofon du vill använda.
 5. VoiceOver meddelar ”Det låter bra!” när Collaborate tar emot ditt ljud. Tryck på piltangenterna för att gå till ”Ja, det fungerar” och tryck på returtangenten.
 6. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna för att välja vilken kamera du vill använda.
 7. VoiceOver meddelar ”Det ser perfekt ut!” när Collaborate tar emot din videobild. Tryck på piltangenterna för att gå till ”Ja, det fungerar” och tryck på returtangenten.
 8. Tryck på VO + mellanslag på knappen ”Stäng” för att stänga dialogrutan.

Ljudaviseringar

Collaborate använder ljud för att uppmärksamma dig på nyheter. Olika aviseringar har olika ljud.

 • Ljud av: Låter som ett antal noter från högt till lågt.
 • Ljud på: Låter som ett antal noter från lågt till högt.
 • Frånkopplad: Tre noter som låter som ”buh da da”.
 • Inaktivitet: Låter som en studs eller fjäder.

Du kan välja att aktivera eller inaktivera dessa aviseringar.

 • Avisering om att någon gått med i sessionen: Låter som ”boing”.
 • Avisering om ny chatt: Låter som ett dunk-ljud.
 • Avisering om handuppräckning: Låter som ”duh da”. Det är bara moderatorer som kan höra aviseringar om handuppräckning.
 • Avisering om att någon lämnat sessionen: Låter som ”bing bong”.
 • Omnämnande i chatten: Låter som ”Ba dun”.