Hitta deltagarpanelen med tekniska hjälpmedel

Hitta deltagarpanelen

 1. Från panelen Collaborate går du till panelfliken Deltagare.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på panelfliken Deltagare för att öppna.
 3. Hitta rubriken # Deltagare med rubrikkortkommandon, tabbtangenten eller visuellt.
 4. Fortsätt att navigera på panelen för att hitta följande funktioner:
  1. Popup-knappen Fler alternativ
  2. Lista över deltagare grupperas efter roller under rubrikerna Moderatorer (#), Presentatörer (#), och Deltagare (#)
  3. Popup-knapp för Deltagarkontroller för alla deltagare
  4. Inforuta med indikator för nätverksstyrka för varje deltagare

Popup-knappen Fler alternativ

 1. Gå till popup-knappen Fler alternativ .
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på popup-knappen Fler alternativ för att öppna en meny.
 3. Menyn Fler alternativ innehåller följande funktioner:
  1. Knappen Hitta deltagare
  2. Knappen Lösgör panel eller knappen Sammanfoga panel
  3. Knappen Stäng av mikrofon för alla (endast moderatorroll)

Inaktiva deltagare

När deltagare har lämnat eller tagits bort från sessionen blir en ny lista under rubriken Inaktiva tillgänglig.

Om du vill interagera med den här listan kan du göra följande:

 1. Gå till rubriken Inaktiva.
 2. Gå igenom listan för att upptäcka vilka deltagare som har blivit kvar och vilka som har tagits bort.
  • Deltagare som lämnade frivilligt är Lämnade: [namn]
  • Deltagare som togs bort är Borttagna: [namn]
 3. Om du vill dölja listan går du till knappen Göm. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Dölj om du vill dölja listan. 
  • Rubriktexten Inaktiva ändras till Inaktiva (#)
 4. Om du vill visa listan går du till knappen Visa. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Visa för att visa listan. 
  • Rubriktexten Inaktiva (#) ändras till Inaktiva

Grundläggande information om deltagarpanelen med tekniska hjälpmedel


Lösgör eller Sammanfoga panel

Panelen Deltagare fungerar på samma sätt om den lösgörs från eller sammanfogas till panelen Collaborate.

Lösgör panel

 1. I menyn Fler alternativ går du till knappen Lösgör panel.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Lösgör panel.
  1. Panelen Deltagare flyttas till huvudsidan för Collaborate-sessionen.
  2. Skärmläsare återger att panelen Deltagare har lösgjorts.
  3. Fokus placeras på knappen Fler alternativ i den lösgjorda panelen Deltagare.

Sammanfoga panel

 1. I menyn Fler alternativ ska du gå till knappen Sammanfoga panel.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Sammanfoga panel .
  1. Panelen Deltagare flyttar till panelen Collaborate.
  2. Skärmläsare återger att panelen Deltagare har sammanfogats.
  3. Fokus placeras på panelfliken Chatta och panelen Chatta är aktiv.

Hitta deltagare

 1. I menyn Fler alternativ, gå till knappen Hitta deltagare.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på Hitta deltagare för att öppna redigeringsfältet Sök efter deltagare med platshållartexten Hitta deltagare
  • Fokus placeras i det här redigeringsfältet när det öppnas.
 3. Börja ange namnet på en annan deltagare i fältet.
  • Om ingen deltagare hittas får du meddelandet 0 resultat för ”namn”
 4. Gå till knappen Deltagarkontroller [namn] för deltagaren. 

Popup-knapp för deltagarkontroller

 1. I panelen Deltagare går du till popup-knappen Deltagarkontroller för [namn].
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Deltagarkontroller för [namn] för att öppna menyn Deltagaren [namn].
 3. Fortsätt att navigera i menyn Deltagarkontroll för att hitta följande funktioner: 
  1. Knappen Skicka chattmeddelande
  2. Knappen Gör till moderator
  3. Knappen Gör till presentatör
  4. Knappen Gör till deltagare
  5. Knappen Gör till undertextare
  6. Knappen Slå av mikrofon

   Knappen Slå av mikrofon visas bara för deltagare som har ljud aktiverat.

  7. Växlingsknappen Ta bort från session

Chatta privat med tekniska hjälpmedel


Chatta privat

Chattbehörighet måste vara aktiverad för att du ska kunna chatta privat.

 1. Från popup-knappen Deltagarkontroller för [namn] går du till knappen Skicka ett chattmeddelande.
 2. Använd mellanslag eller klicka på knappen Skicka ett chattmeddelande.
 3. Fokus placeras i redigeringsfältet ”Skriv ett meddelande och tryck enter eller på returtangenten eller gå tillbaka till chatten.” med platshållartexten Säg någotChattpanelen.

Indikator för nätverksstatus med tekniska hjälpmedel


Inforutan nätverksstatusindikator

Knappen Öppna lista över deltagare visas endast när tangentbordets fokus ligger på den.

 1. Tabba till och använd sedan mellanslagstangenten eller klicka på knappen Öppna lista över deltagare.
  1. Fokus flyttas automatiskt till knappen Deltagarkontroller där följande information visas:
   • Statusvärdet anges som utmärkt, bra, okej eller dåligt
   • Din upplevelse anges som utmärkt, bra, okej eller dålig
   • Bithastighet kan ha värden för upp och ned
  2. Tabba till alla deltagare för att upptäcka nätverksstyrkan.

Stäng av mikrofonen för deltagare

 • Stäng av mikrofonen för alla deltagare: I menyn Fler alternativ ska du gå till knappen Stäng av mikrofonen för allaAnvänd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Stäng av mikrofonen för alla

  I små sessioner kan deltagare fortfarande sätta på mikrofonerna och delta med ljud.

 • Stänga av mikrofon för en deltagare: Hitta den deltagare som pratar i deltagarlistan.  Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Deltagarkontroller för [namn] för att öppna menyn Deltagaren [namn]. Gå till knappen Slå av mikrofonen. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Slå av mikrofon.


Befordra deltagare

Du kan befordra deltagare till moderatorer, presentatörer och undertextare.

 1. Från popup-knappen Deltagarkontroller för [namn] går du till någon av följande knappar:
  • Knappen Gör till moderator
  • Knappen Gör till presentatör
  • Knappen Gör till deltagare
  • Knappen Gör till undertextare
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen för att aktivera den.
  • Fokus ligger kvar på Deltagarkontroller för [namn].
  • Det finns inget statusmeddelande för att bekräfta att den nya rollen har tilldelats. En del användare av tekniska hjälpmedel kanske vill gå till rollrubriken och sedan kontrollera att deltagaren har flyttats till rätt roll.

Mer information om de olika rollerna


Ta bort deltagare

 1. Från popup-knappen Deltagarkontroller för [namn] går du till växlingsknappen Ta bort från session.
 2. Använd mellanslagstangenten eller klicka på knappen Ta bort från session.
  1. Statusmeddelandet ”[Namn] lämnade sessionen” återges/visas
  2. Listan Inaktiva läggs till i panelen Deltagare