Tillgänglighet i Blackboard Collaborate med Ultra-gränssnittet

De länkade filerna är endast tillgängliga på engelska.

Vi på Blackboard arbetar hela tiden för att säkerställa att alla våra produkter är tillgängliga och kan användas av alla användare, oavsett ålder, förmåga eller situation. Vi har länge haft en ledande position när det gäller tillgänglighet, och vi fortsätter att utforma och utveckla våra produkter i enlighet med nivå AA i de internationellt erkända riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1, liksom standarderna i avsnitt 508 i amerikanska lagen Rehabilitation Act. En tredje part utvärderar regelbundet vår programvara för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls och upprätthålls.

Mer information om Blackboards arbete för tillgänglighet


Bästa skärmläsarupplevelsen

 • Alla de viktigaste arbetsflödena kan skötas med en heltäckande skärmläsare.
 • Vanliga åtgärder kan utföras med allmänna kortkommandon. Det finns även ett antal extra kortkommandon. Mer information finns i Tangentbordsgenvägar
 • Skärmläsaren klarar av whiteboardaktiviteter och uppladdade filer utan någon komplicerad konvertering.
 • Undertextning kan göras i realtid. Mer information finns i Textning för hörselskadade i realtid.

Collaborate Best Screen Reader Experience


Screen reader browser support

For the best Blackboard Collaborate experience with your screen reader use Firefox® and JAWS on a Windows® system. On a Mac® use Safari® and VoiceOver.

 • Windows 10
  • Firefox with JAWS v17: Provisional
 • Windows 7
  • Firefox with JAWS v17: Compatible
 • macOS
  • Safari with VoiceOver: Certified
  • Firefox with VoiceOver: Provisional

Tangentbordsnavigering

De vanliga kortkommandona för navigering via tangentbordet används i hela Blackboard Collaborate. Mönster för tangentbordsnavigering skiljer sig åt mellan webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome), men interaktionen inom en viss webbläsare är allmän och konsekvent.

Om du använder en Mac med Firefox eller Safari och har problem med att navigera via tangentbordet kan du granska och uppdatera ditt operativsystem och dina webbläsarinställningar. Det säkerställer att de är riktigt konfigurerade för tangentbordnavigering. Mer information finns i:

Vanliga åtgärder kan utföras med allmänna kortkommandon i Blackboard Collaborate. Dessutom finns följande kortkommandon:

 • Tryck på Alt + M i Windows för att sätta på eller stänga av mikrofonen. På en Mac trycker du på Alternativ + M.
 • Tryck på Alt + C i Windows för att sätta på eller stänga av kameran. På en Mac trycker du på Alternativ + C.
 • Tryck på Alt + H i Windows för att räcka upp eller ta ner handen. På en Mac trycker du på Alternativ + C.
 • Tryck på Alt + Page Up för att gå till nästa bild. På en Mac trycker du på Alt + Fn + uppåtpil.
 • Tryck på Alt + Page Down när du vill gå tillbaka till föregående bild. På en Mac trycker du på Alt + Fn + nedåtpil.
 • För att få åtkomst till listan över närvarande måste du först ta fram närvarandepanelen genom att tabba till och aktivera knappen ”Öppna Collaborate-panelen”. Om knappen är märkt ”Stäng Collaborate-panelen” är panelen redan öppen. Gå sedan till fliken ”Närvarande” och aktivera den med returtangenten. Du har nu öppnat närvarandepanelen. Härifrån tabbar du till knappen ”Öppna lista över närvarande” och trycker på returtangenten. Du kan endast få tillgång till denna knapp med tabbtangenten. Den visas bara när den är i fokus. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera den. Om du är en moderator kan du nu använda tabbtangenten för att gå igenom kontrollknapparna för varje närvarande.

Tangentbordsgenvägar för uppspelning

 • Tryck på mellanslag för att pausa eller spela upp inspelningen.
 • För att upprepa och hoppa framåt 10 sekunder i inspelningen trycker du på vänster och höger piltangent. Du kan även trycka på skift + vänsterpil eller skift + högerpil för att flytta markören på förloppsindikatorn 10 sekunder framåt eller bakåt.
 • Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen för att öka eller sänka volymen med 5 %.