Tillgänglighet i Blackboard Collaborate med Ultra-gränssnittet

De länkade filerna är endast tillgängliga på engelska.

Vi på Blackboard arbetar hela tiden för att säkerställa att alla våra produkter är tillgängliga och kan användas av alla användare, oavsett ålder, förmåga eller situation. Vi har länge haft en ledande position när det gäller tillgänglighet, och vi fortsätter att utforma och utveckla våra produkter i enlighet med nivå AA i de internationellt erkända riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0, liksom standarderna i avsnitt 508 i amerikanska lagen Rehabilitation Act. En tredje part utvärderar regelbundet vår programvara för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls och upprätthålls.

Mer information om Blackboards arbete för tillgänglighet


Bästa skärmläsarupplevelsen

 • Alla de viktigaste arbetsflödena kan skötas med en heltäckande skärmläsare.
 • Vanliga åtgärder kan utföras med allmänna kortkommandon. Det finns även ett antal extra kortkommandon. Mer information finns i Tangentbordsgenvägar
 • Skärmläsaren klarar av whiteboardaktiviteter och uppladdade filer utan någon komplicerad konvertering.
 • Undertextning kan göras i realtid. Mer information finns i Textning för hörselskadade i realtid.

Blackboard Collaborate med skärmläsare fungerar bäst om du använder Firefox® och JAWS i ett Windows®-system. På en Mac® använder du Safari® och VoiceOver.


Tangentbordsnavigering

De vanliga kortkommandona för navigering via tangentbordet används i hela Blackboard Collaborate. Mönster för tangentbordsnavigering skiljer sig åt mellan webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome), men interaktionen inom en viss webbläsare är allmän och konsekvent.

Om du använder en Mac med Firefox eller Safari och har problem med att navigera via tangentbordet kan du granska och uppdatera ditt operativsystem och dina webbläsarinställningar. Det säkerställer att de är riktigt konfigurerade för tangentbordnavigering. Mer information finns i:

Vanliga åtgärder kan utföras med allmänna kortkommandon i Blackboard Collaborate. Dessutom finns följande kortkommandon:

 • Tryck på Alt + M i Windows för att sätta på eller stänga av mikrofonen. På en Mac trycker du på Alternativ + M.
 • Tryck på Alt + C i Windows för att sätta på eller stänga av kameran. På en Mac trycker du på Alternativ + C.
 • Tryck på Alt + H i Windows för att räcka upp eller ta ner handen. På en Mac trycker du på Alternativ + C.
 • Tryck på Alt + Page Up för att gå till nästa bild. På en Mac trycker du på Alt + Fn + uppåtpil.
 • Tryck på Alt + Page Down när du vill gå tillbaka till föregående bild. På en Mac trycker du på Alt + Fn + nedåtpil.
 • För att få åtkomst till listan över närvarande måste du först ta fram närvarandepanelen genom att tabba till och aktivera knappen ”Öppna Collaborate-panelen”. Om knappen är märkt ”Stäng Collaborate-panelen” är panelen redan öppen. Gå sedan till fliken ”Närvarande” och aktivera den med returtangenten. Du har nu öppnat närvarandepanelen. Härifrån tabbar du till knappen ”Öppna lista över närvarande” och trycker på returtangenten. Du kan endast få tillgång till denna knapp med tabbtangenten. Den visas bara när den är i fokus. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera den. Om du är en moderator kan du nu använda tabbtangenten för att gå igenom kontrollknapparna för varje närvarande.

Tangentbordsgenvägar för uppspelning

 • Tryck på mellanslag för att pausa eller spela upp inspelningen.
 • För att upprepa och hoppa framåt 10 sekunder i inspelningen trycker du på vänster och höger piltangent. Du kan även trycka på skift + vänsterpil eller skift + högerpil för att flytta markören på förloppsindikatorn 10 sekunder framåt eller bakåt.
 • Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen för att öka eller sänka volymen med 5 %.

Navigera i Collaborate-panelen med skärmläsare

Collaborate Panel With a Screen Reader

Using the "button" or link quick keys (B in JAWS or VO + Command + L in VoiceOver) look for the button labeled "Open Collaborate Panel".

If the link quick key in VoiceOver doesn't identify this action, try VO + Command + G to go to the next graphic, or VO + Right Arrow to read the next item until you find it. 

Activating this button opens a 'tab list' which works as follows:

 1. The first tab "Chat" is focused by default. Use the TAB key on your keyboard to interact with the elements within the chat panel including reading and posting messages.
 2. Use the right and left arrow keys to move through the tabs (Chat, Attendees, Content, and Settings).
 3. Once a tab has focus you can use the TAB key to move through the elements on the page. Or back to the list of tabs.
 4. Tab to the "close Collaborate Panel" button to exit out of this experience.

Tangentbordsinställningar i chatthistoriken

Chat history keyboard controls in Collaborate

Use the keyboard controls at the top of the Chat panel to move between messages. The keyboard controls are only available after messages have been posted in Chat and are only available with keyboard navigation.

 1. From the text entry field in the Chat panel press Shift + Tab to open the keyboard controls. Or from the Chat with menu at the top of the panel press Tab.
 2. By default, the focus is on the Next chat message control. Press Shift + Tab to find the Previous chat message and First chat message controls. Press Tab to find the Last chat message control. Collaborate's chat history only has 50 messages displayed at any given time.
 3. Press Space Bar to activate the control and listen to the message.
 4. Press Tab to move through the controls and return to the chat text entry field.

Undersökningar

Användare med skärmläsare kan använda Tabb-tangenten för att navigera genom undersökningen och välja ett alternativ i listan.


Dela innehåll

I nuläget finns det inte stöd för programdelning för skärmläsare i Blackboard Collaborate. Om du använder en skärmläsare kan du dela filer och en tom whiteboard med närvarande. Du kan inte dela ett program som är öppet på din enhet. Till exempel går det inte att dela Microsoft® PowerPoint® om det är öppet på din dator.

Dela filer

Om du använder skärmläsare kan man komma åt text från PowerPoint- och PDF-filer som delats i sessionen. Detta gör det enkelt att följa med när bilderna växlar.

Moderatorer och presentatörer måste dela filer och ladda upp dem till Collaborate för att skärmläsare ska få åtkomst till texten.


Ställa in ljud och bild

Har du problem med att ställa in ljud och bild med JAWS? Gå till avsnittet om att konfigurera ljud med JAWS i Google ChromeTM.

Har du problem med att ställa in ljud och bild med VoiceOver? Gå till avsnittet om att konfigurera ljud med VoiceOver.


Textning för hörselskadade i realtid

I ultragränssnittet ingår textning för hörselskadade i realtid. På så sätt blir undervisningen tillgänglig för döva och hörselskadade deltagare liksom för deltagare som har annat modersmål än moderatorn.

Moderatorer måste göra närvarande till textare. Textarna skriver in vad som sägs i en session. Andra närvarande kan direkt se vad som skrivs. Det kan finnas olika textare för olika språk.

Mer information för moderatorer om att göra en närvarande till textare

Undertexter som läggs in under livesessionen inkluderas när sessionen spelas in. Om sessionen har fler än ett textningsspår spelas bara det första in.

Mer information för deltagare om sessionsinspelningar


Att vara textare

Som textare förser du andra deltagare i sessionen med undertexter. Det är en roll som du tilldelas av moderatorn.

Det kan finnas fler än en textare i en session. Textare markeras med en CC-ikon på närvarandepanelen.

Textning för hörselskadade i realtid finns inte på japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska eller koreanska. Användare med webbläsare på de här språken får ett felmeddelande.


Nu sätter vi i gång!

När du utses till textare får du upp ett meddelande där det står att du kan börja skriva undertexter.

Välj Nu sätter vi i gång när du är klar att börja. Då visas ett meddelande för andra närvarande att det kommer att finnas undertexter. Undertexterna visas på skärmen direkt när du skriver in dem.

När du väljer Nu sätter vi i gång öppnas även ett textfält där du kan skriva in det du hör under sessionen.

Som standard sätts ditt namn som namn på undertexterna. Det kan vara bra att ändra det till något som de flesta kan känna igen när de ser undertexterna. Välj till exempel Textning för hörselskadade eller Spansk undertextning.

Ser du innehållet som delas och vill se den som pratar? Välj bild-i-bild för att se den aktiva talaren.


Kinesiska, japanska och koreanska webbläsare

Det går inte att skriva undertexter i realtid i webbläsare inställda på kinesiska, japanska eller koreanska. Det innebär att det som skrivs in inte ser ut som det ska. Närvarande ser alla tangentnedtryckningar, inte bara de avsedda orden.

Exempel: För att skriva det japanska ordet ”河口” skriver textaren ”kakou”, som visas som ”kかkこう”. De här tecknen konverteras manuellt till ”河口”. Närvarande som visar undertextningen ser både de skrivna och de konverterade tecknen vilket gör att det blir svårt att förstå texten.

Ställ in webbläsaren på engelska om du vill skriva undertexter på kinesiska, japanska eller koreanska.


Inspelning av undertexter och chattranskriptioner

Download Collaborate Recording and Transcripts

If the moderator has allowed session recording downloads, you can download recordings and transcripts from the recording player Recording menu.

Open the Recording menu at the top left of your screen.

 • Download the full recording
 • Download caption transcripts
 • Download chat transcripts

You can also download captions from the main Recordings list.

 1. From Recordings find a recording with Closed Captions (CC).
 2. Select the Closed caption options menu and select Download captions.

Add Captions to Your Collaborate Recordings

Add captions to your recordings

If you used live closed captioning in your session, there are captions with your recording already!

Add captions to your videos to engage all learners. Captioning video creates accessible content for individuals who are deaf or hearing impaired. Captions can help all students consume the video content. The uses for captions are limitless.

Examples

 • Anyone working in a noisy environment can read captions.
 • Non-native speakers can read captions in their own language.
 • Students learning to read can follow along with the speaker.
 • Students can see the spelling of terms that will be on a test.
 • Anyone can search the session for key terms.

You can upload Video Text Tracks (VTT) caption and SubRip Subtitle (SRT) files to add or replace captions in recordings.

To learn more about VTT caption files, visit W3C WebVTT and Mozilla WebVTT.

To learn more about SRT files, visit the SubRip topic on Wikipedia and How to Create an SRT File by 3Play Media.

 1. From Collaborate scheduler, select Recordings and find the recording you want.

  The Collaborate Scheduler is available in Blackboard Learn and LTI compliant LMS courses. The Collaborate Scheduler is not available in the Blackboard Open LMS Collaborate activity module.

 2. Select the Recording options menu, and select Add caption source.
 3. Browse for the VTT file and upload it.

Overwrite captions

Recordings with captions have a Closed caption options menu. Open that menu if you want to overwrite the captions.

 1. From Recordings, find the recording you want.
 2. Select the Closed captions options menu, and select Overwrite caption source.
 3. Browse for the VTT file and upload it.