Tillgänglighet i Blackboard Collaborate med Ultra-gränssnittet

De länkade filerna är endast tillgängliga på engelska.

Vi på Blackboard arbetar hela tiden för att säkerställa att alla våra produkter är tillgängliga och kan användas av alla användare, oavsett ålder, förmåga eller situation. Vi har länge haft en ledande position när det gäller tillgänglighet, och vi fortsätter att utforma och utveckla våra produkter i enlighet med nivå AA i de internationellt erkända riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1, liksom standarderna i avsnitt 508 i amerikanska lagen Rehabilitation Act. En tredje part utvärderar regelbundet vår programvara för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls och upprätthålls.

Mer information om Blackboards arbete för tillgänglighet


Bästa skärmläsarupplevelsen

 • Alla de viktigaste arbetsflödena kan skötas med en heltäckande skärmläsare.
 • Vanliga åtgärder kan utföras med allmänna kortkommandon. Det finns även ett antal extra kortkommandon. Mer information finns i Tangentbordsgenvägar
 • Skärmläsaren klarar av whiteboardaktiviteter och uppladdade filer utan någon komplicerad konvertering.
 • Undertextning kan göras i realtid. Mer information finns i Textning för hörselskadade i realtid.

Collaborate Best Screen Reader Experience


Screen reader browser support

For the best Blackboard Collaborate experience with your screen reader use Firefox® and JAWS on a Windows® system. On a Mac® use Safari® and VoiceOver.

 • Windows 10
  • Firefox with JAWS v17: Provisional
 • Windows 7
  • Firefox with JAWS v17: Compatible
 • macOS
  • Safari with VoiceOver: Certified
  • Firefox with VoiceOver: Provisional

Tangentbordsnavigering

De vanliga kortkommandona för navigering via tangentbordet används i hela Blackboard Collaborate. Mönster för tangentbordsnavigering skiljer sig åt mellan webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome), men interaktionen inom en viss webbläsare är allmän och konsekvent.

Om du använder en Mac med Firefox eller Safari och har problem med att navigera via tangentbordet kan du granska och uppdatera ditt operativsystem och dina webbläsarinställningar. Det säkerställer att de är riktigt konfigurerade för tangentbordnavigering. Mer information finns i:

Vanliga åtgärder kan utföras med allmänna kortkommandon i Blackboard Collaborate. Dessutom finns följande kortkommandon:

 • Tryck på Alt + M i Windows för att sätta på eller stänga av mikrofonen. På en Mac trycker du på Alternativ + M.
 • Tryck på Alt + C i Windows för att sätta på eller stänga av kameran. På en Mac trycker du på Alternativ + C.
 • Tryck på Alt + H i Windows för att räcka upp eller ta ner handen. På en Mac trycker du på Alternativ + C.
 • Tryck på Alt + Page Up för att gå till nästa bild. På en Mac trycker du på Alt + Fn + uppåtpil.
 • Tryck på Alt + Page Down när du vill gå tillbaka till föregående bild. På en Mac trycker du på Alt + Fn + nedåtpil.
 • För att få åtkomst till listan över närvarande måste du först ta fram närvarandepanelen genom att tabba till och aktivera knappen ”Öppna Collaborate-panelen”. Om knappen är märkt ”Stäng Collaborate-panelen” är panelen redan öppen. Gå sedan till fliken ”Närvarande” och aktivera den med returtangenten. Du har nu öppnat närvarandepanelen. Härifrån tabbar du till knappen ”Öppna lista över närvarande” och trycker på returtangenten. Du kan endast få tillgång till denna knapp med tabbtangenten. Den visas bara när den är i fokus. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera den. Om du är en moderator kan du nu använda tabbtangenten för att gå igenom kontrollknapparna för varje närvarande.

Tangentbordsgenvägar för uppspelning

 • Tryck på mellanslag för att pausa eller spela upp inspelningen.
 • För att upprepa och hoppa framåt 10 sekunder i inspelningen trycker du på vänster och höger piltangent. Du kan även trycka på skift + vänsterpil eller skift + högerpil för att flytta markören på förloppsindikatorn 10 sekunder framåt eller bakåt.
 • Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen för att öka eller sänka volymen med 5 %.

Navigera i Collaborate-panelen med skärmläsare

Collaborate-panelen med en skärmläsare

Använd ”knappen” eller snabbtangenterna för länkar (B i JAWS eller VO + Kommando + L i VoiceOver) och leta efter knappen med namnet ”Öppna Collaborate-panelen”.

Om länkens snabbtangent i VoiceOver inte identifierar denna åtgärd kan du prova med VO + Command + G för att gå till nästa bild, eller VO + högerpil för att läsa nästa objekt tills du hittar det. 

När du aktiverar den här knappen öppnas en ”fliklista” som fungerar så här:

 1. Den första fliken ”Chatt” är markerad som standard. Använd tabbtangenten på ditt tangentbord för att välja mellan elementen på chattpanelen, inklusive att läsa och publicera meddelanden.
 2. Använd höger- och vänsterpilarna för att gå igenom flikarna (Chatt, Närvarande, Innehåll och Inställningar).
 3. När en flik är markerad kan du använda tabbtangenten för att gå igenom elementen på den sidan. Du kan även gå tillbaka till fliklistan.
 4. Tabba till knappen ”Stäng Collaborate-panelen” för att avsluta den här upplevelsen.

Tangentbordsinställningar i chatthistoriken

Tangentbordsinställningar för chatthistorik i Collaborate

Använd tangentbordsinställningarna högst upp på chattpanelen för att gå mellan meddelandena. Tangentbordskontrollerna är endast tillgängliga när meddelanden har publicerats i chatten och är enbart tillgängliga med tangentbordsnavigering.

 1. Utgå från textinmatningsfältet på chattpanelen och tryck på Skift + tabbtangenten för att öppna tangentbordskontrollerna. Eller så trycker du på tab från menyn Chatta med överst på panelen
 2. Som standard ligger fokus på kontrollen Nästa chattmeddelande . Tryck på Shift + Tab för att hitta kontrollerna Föregående chattmeddelande och Första chattmeddelande . Tryck på Tab för att hitta kontrollen Senaste chattmeddelande . I Collaborate-chatthistoriken visas endast 50 meddelanden åt gången.
 3. Tryck på mellanslag för att aktivera inställningen och lyssna på meddelandet.
 4. Tryck på tabbtangenten för att navigera genom inställningarna och gå tillbaka till chattens textinmatningsfält.

Undersökningar

Skärmläsaranvändare kan tabba sig genom undersökningar och välja ett alternativ från den tillgängliga listan. Skärmläsare uppger bara siffror för varje alternativ. Moderatorerna måste se till att deltagarna vet vad varje siffra står för.

Mer om undersökningar för deltagare

Mer information om undersökningar för moderatorer


Dela innehåll

I nuläget finns det inte stöd för programdelning för skärmläsare i Blackboard Collaborate. Om du använder en skärmläsare kan du dela filer och en tom whiteboard med närvarande. Du kan inte dela ett program som är öppet på din enhet. Till exempel går det inte att dela Microsoft® PowerPoint® om det är öppet på din dator.

Dela filer

Om du använder skärmläsare kan man komma åt text från PowerPoint- och PDF-filer som delats i sessionen. Detta gör det enkelt att följa med när bilderna växlar.

Moderatorer och presentatörer måste dela filer och ladda upp dem till Collaborate för att skärmläsare ska få åtkomst till texten.


Ställa in ljud och bild

Har du problem med att ställa in ljud och bild med JAWS? Gå till avsnittet om att konfigurera ljud med JAWS i Google ChromeTM.

Har du problem med att ställa in ljud och bild med VoiceOver? Gå till avsnittet om att konfigurera ljud med VoiceOver.


Ljudaviseringar

Collaborate använder ljud för att uppmärksamma dig på nyheter. Olika aviseringar har olika ljud. 

 • Ljud av: Låter som ett antal noter från högt till lågt.
 • Ljud på: Låter som ett antal noter från lågt till högt.
 • Frånkopplad: Tre noter som låter som ”buh da da”.
 • Inaktivitet: Låter som en studs eller fjäder.

Du kan välja att aktivera eller inaktivera dessa aviseringar.

 • Avisering om att någon gått med i sessionen: Låter som ”boing”.
 • Avisering om ny chatt: Låter som ett dunk-ljud.
 • Avisering om handuppräckning: Låter som ”duh da”. Det är bara moderatorer som kan höra aviseringar om handuppräckning.
 • Avisering om att någon lämnat sessionen: Låter som ”bing bong”.

Textning för hörselskadade i realtid

I ultragränssnittet ingår textning för hörselskadade i realtid. På så sätt blir undervisningen tillgänglig för döva och hörselskadade deltagare liksom för deltagare som har annat modersmål än moderatorn.

Moderatorer måste göra närvarande till textare. Textarna skriver in vad som sägs i en session. Andra närvarande kan direkt se vad som skrivs. Det kan finnas olika textare för olika språk.

Mer information för moderatorer om att göra en närvarande till textare

Undertexter som läggs in under livesessionen inkluderas när sessionen spelas in. Om sessionen har fler än ett textningsspår spelas bara det första in.

Mer information för deltagare om sessionsinspelningar


Att vara textare

Som textare förser du andra deltagare i sessionen med undertexter. Det är en roll som du tilldelas av moderatorn.

Det kan finnas fler än en textare i en session. Textare markeras med en CC-ikon på närvarandepanelen.

Textning för hörselskadade i realtid finns inte på japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska eller koreanska. Användare med webbläsare på de här språken får ett felmeddelande.


Nu sätter vi i gång!

När du utses till textare får du upp ett meddelande där det står att du kan börja skriva undertexter.

Välj Nu sätter vi i gång när du är klar att börja. Då visas ett meddelande för andra närvarande att det kommer att finnas undertexter. Undertexterna visas på skärmen direkt när du skriver in dem.

När du väljer Nu sätter vi i gång öppnas även ett textfält där du kan skriva in det du hör under sessionen.

Som standard sätts ditt namn som namn på undertexterna. Det kan vara bra att ändra det till något som de flesta kan känna igen när de ser undertexterna. Välj till exempel Textning för hörselskadade eller Spansk undertextning.

Ser du innehållet som delas och vill se den som pratar? Välj bild-i-bild för att se den aktiva talaren.


Kinesiska, japanska och koreanska webbläsare

Det går inte att skriva undertexter i realtid i webbläsare inställda på kinesiska, japanska eller koreanska. Det innebär att det som skrivs in inte ser ut som det ska. Närvarande ser alla tangentnedtryckningar, inte bara de avsedda orden.

Exempel: För att skriva det japanska ordet ”河口” skriver textaren ”kakou”, som visas som ”kかkこう”. De här tecknen konverteras manuellt till ”河口”. Närvarande som visar undertextningen ser både de skrivna och de konverterade tecknen vilket gör att det blir svårt att förstå texten.

Ställ in webbläsaren på engelska om du vill skriva undertexter på kinesiska, japanska eller koreanska.


Inspelning av undertexter och chattranskriptioner

Ladda ner inspelningar och transkriptioner i Collaborate

Om moderatorn tillåter att ladda ner sessionsinspelningar kan du nu ladda ner inspelningar och transkriptioner från uppspelarmenyn Inspelning.

Öppna menyn Inspelning uppe till vänster på skärmen.

 • Ladda ner hela inspelningen
 • Ladda ner undertextstranskriptioner
 • Ladda ner chattranskriptioner

Du kan också ladda ner undertexter från huvudlistan över Inspelningar.

 1. Från Inspelningar kan du hitta en inspelning med undertexter (CC).
 2. Öppna menyn Alternativ för undertextning och välj Hämta undertexter.

Add Captions to Your Collaborate Recordings

Add captions to your recordings

If you used live closed captioning in your session, there are captions with your recording already!

Add captions to your videos to engage all learners. Captioning video creates accessible content for individuals who are deaf or hearing impaired. Captions can help all students consume the video content. The uses for captions are limitless.

Examples

 • Anyone working in a noisy environment can read captions.
 • Non-native speakers can read captions in their own language.
 • Students learning to read can follow along with the speaker.
 • Students can see the spelling of terms that will be on a test.
 • Anyone can search the session for key terms.

You can upload Video Text Tracks (VTT) caption and SubRip Subtitle (SRT) files to add or replace captions in recordings.

To learn more about VTT caption files, visit W3C WebVTT and Mozilla WebVTT.

To learn more about SRT files, visit the SubRip topic on Wikipedia and How to Create an SRT File by 3Play Media.

 1. From Collaborate scheduler, select Recordings and find the recording you want.

  The Collaborate Scheduler is available in Blackboard Learn and LTI compliant LMS courses. The Collaborate Scheduler is not available in the Blackboard Open LMS Collaborate activity module.

 2. Select the Recording options menu, and select Add caption source.
 3. Browse for the VTT file and upload it.

Overwrite captions

Recordings with captions have a Closed caption options menu. Open that menu if you want to overwrite the captions.

 1. From Recordings, find the recording you want.
 2. Select the Closed captions options menu, and select Overwrite caption source.
 3. Browse for the VTT file and upload it.