Introduktion till sessionsnärvarorapport

Den här rapporten använder tidszonen UTC/GMT (00:00).

Sessionsnärvarorapporten ger en översikt av när de närvarande anslöt till och lämnade sessioner. Det ger dig även en uppfattning om hur länge deltagarna var närvarande i sessionen i genomsnitt.

Alla närvarande räknas. Det spelar ingen roll om du ansluter från en webbläsare eller en mobilapp.

Om dina sessioner används mer än en gång genereras en rapport för varje tillfälle den användes.

Välj Visa rapport för att se hela rapporten. Se när varje deltagare gick med i och lämnade sessionen. Med det här i åtanke kan du kontakta enskilda deltagare för att kontrollera om de har tekniska problem eller om de behöver en snabbgenomgång av vad som har presenterats och diskuterats.

View session attendance reports

Managers can view attendance reports for all sessions on their instance. Moderators can view Session attendance reports for only their own sessions. Administrators can export this data in a Printable view or in CSV format.

Moderators can view reports for their own sessions. To learn more, see Session attendance report for moderators.

Moderator and administrator view of reports

 1. From the Sessions list, find the session you want.
 2. Select the Session options menu and select View reports.
 3. Choose the report you want to view and select View Report.

Skriva ut sessionsnärvarorapport

Exportera och skriva ut rapporter

Ladda ner en utskrivbar version av den fullständiga rapporten.

 1. Leta upp rapporten som du vill ladda ner och välj Visa rapport.
  • Välj Utskrivbar och skriv ut sidan.

   I den utskrivbara versionen av rapporten ingår alla deltagare för det valda datumintervallet. Om du filtrerar rapporten efter användare och väljer Utskrivbar, visar den utskrivbara versionen alla användare.

  • Välj Exportera till CSV för att exportera rapporten.

   iPhone- och iPad-användare ska ha Microsoft Excel installerat på sina enheter för att visa rapporten korrekt.

CSV-export av kolumnnamn

Den här rapporten använder tidszonen UTC/GMT (00:00).

 • Namn: Namn på en unik deltagare
 • Användarnamn: Unikt användarnamn för deltagare
  • Gå med i LMS: Användarnamnet är deltagarens unika användarnamn i LMS.
  • Gästlänk: Användarnamnet är samma som kolumnen namn eftersom de inte ansluter som deltagare i en LMS.
 • Roll: Den närvarandes roll
  • Moderator
  • Presentatör
  • Deltagare
 • Deltagartyp: Typ av deltagare, loggade deltagaren in med sitt användarkonto eller som gäst
 • Första anslutning: Datum och tid när deltagaren först anslöt till sessionen. Använder tidszonen UTC/GMT (00:00).
 • Sista lämning: Datum och tid när den närvarande lämnade sessionen senast. Använder tidszonen UTC/GMT (00:00).
 • Total tid: Den totala tid som den närvarande var med på sessionen
 • Anslutningar: Antal gånger som den närvarande anslöt till och/eller återanslöt till sessionen

  Ett högre antal anslutningar kan betyda att deltagaren hade problem med uppkopplingen

Filter reports

Use the search and filters to find the report you are looking for.

 • By date range: From the Reports page, select Recent Reports or Reports In A Range from the Filter by menu. By default, recent reports from the last 30 days appear. Uses the UTC/GMT (00:00) time zone.
 • By session name: From the Reports page, select Search Reports. Type the name of the session you are looking for.

Want to view a specific attendee? Open a report and select Search Report. Type the name of the attendee you are looking for.

Sessions-ID i sessionsnärvarorapport

Sessions-ID

Sessions-ID är en unik sessionsidentifierare i rapporten. Det innehåller information som Blackboards support kan använda vid felsökning av eventuella sessionsproblem.

 1. Skicka in ett ärende via Behind the Blackboard (endast på engelska)
 2. Beskriv ditt problem i detalj. Ju mer detaljerat desto bättre.
 3. Inkludera dessa detaljer i beskrivningen.
  • Sessionsidentifierare
  • Sessionsnamn
  • Start- och slutdatum och tider