Moderators can record their sessions and share them. The recordings are saved as MP4 files. Users can stream or download the recordings to view them.

Recordings capture the audio, video, and any content that is shared during a session. Audio is recorded in mono.

Recordings also capture any real time captions or subtitles available during the session. If there are more than one caption available during the session, the recording captures only the first one.

More on recordings for moderators

Why can’t I see my LMS recordings under All Recordings?

Managers and administrators can only see the recordings of sessions the manager or administrator accounts were invited to and don't show the Learning Management System (LMS) recordings at this time.

Recording content

Spela in innehåll i Collaborate

Inspelade sessioner komprimeras och sparas som MP4. Aktiviteter som utförs under livesessionerna inkluderas i inspelningarna.

 • Ljud
 • Innehåll som delats eller video från den aktiva talaren. Om båda delas under sessionen spelas bara delat innehåll in.
 • Undertexter som läggs till under livesessionen eller läggs till senare av moderatorn. Endast ett textningsspår är tillgängligt. Om sessionen har fler än ett textspår spelas bara det första in.
 • Chattmeddelanden i kanalen Alla. Privata meddelanden och chattmeddelanden som skickas i smågrupper sparas inte.

Det är bara moderatorer som kan spela in sessioner.

Alla kan titta på inspelningarna så ofta de vill från valfri enhet. Det finns inga visningsgränser.

Inspelningarna behöver konverteras till ett spelbart format innan de visas. Konverteringen börjar första gången en inspelning öppnas. Det kan ta några minuter men när det väl har gjorts kan alla visa inspelningen.


Recording and storage

Session files and recordings are stored Amazon's S3 service by region.

Stored data regions
Regions Amazon Web Service (AWS) zone
US US-East (Virginia)
EU Ireland

AU

Sydney
CA Montreal

MP4 Recordings created before November 24, 2018 in the AU and CA regions are stored in Ireland. Learn more about AU and CA recordings on Behind the Blackboard (available in English only).

Amazon S3 uses Amazon CloudFront caching to speed up access to files stored. Those files can be cached for no less than 24 hours on the CloudFront edge server.

If you are hosted on AWS Ireland, the file may be cached on a United States hosted Amazon CloudFront edge server. This depends on your location.

If your data can't be stored in Ireland, you can disable persistent content and recordings. Submit a request to turn off these features on Behind the Blackboard (available in English only).

More on Collaborate with the Ultra experience file and recording storage on Behind the Blackboard (available in English only)

Filtrera och söka efter inspelningar i Collaborate


Filtrera och söka efter inspelningar

Du kan filtrera listan över inspelningar efter alla inspelningar som har utförts under de senaste 30 dagarna och inspelningarna i ett visst datumintervall. Använd filtret för att hjälpa dig hitta inspelningen du letar efter.

Om du vet namnet på inspelningen som du letar efter väljer du Sök efter inspelningar och skriver in inspelningsnamnet.

Redigera inspelningsnamn i Collaborate


Redigera inspelningsnamn

Collaborate Schemaläggning finns tillgänglig i Blackboard Learn- och LTI-kompatibla LMS-kurser. Collaborate Schemaläggning är inte tillgänglig i aktivitetsmodulen Blackboard Open LMS Collaborate.

Ge dina inspelningar ett nytt namn.

 1. Från Collaborate Schemaläggning väljer du Inspelningar och letar upp den inspelning du vill ha.
 2. Öppna Inspelningsalternativ och välj Inspelningsinställningar.
 3. Ändra namn och välj Spara.

Inspelningsnamnet börjar alltid med sessionsnamnet. Om du redigerar namnet ändras bara texten efter snedstrecket (/).

Ta bort Collaborate-inspelningar


Ta bort inspelningar

Collaborate Schemaläggning finns tillgänglig i Blackboard Learn- och LTI-kompatibla LMS-kurser. Collaborate Schemaläggning är inte tillgänglig i aktivitetsmodulen Blackboard Open LMS Collaborate.

 1. Från Collaborate Schemaläggning väljer du Inspelningar och letar upp den inspelning du vill ha.
 2. Öppna Inspelningsalternativ och välj Ta bort.
 3. Klicka på knappen Ja, ta bort den för att bekräfta.

Inspelningar som markeras som borttagna kommer automatiskt att raderas helt (”hard delete”) från våra servrar (inklusive chatt, undertexter och så vidare) 30 dagar senare och efter denna tidsfrist finns ingen möjlighet att begära återskapande via support.

Dela Collaborate-inspelningar

Dela dina inspelningar

Deltagarna kan hitta inspelade sessioner från sina kurser. Var inspelningarna finns beror på ditt lärosäte. Berätta för deltagarna hur de kan hitta dem.

Om du vill dela dina inspelningar med någon som inte är i en kurs måste du göra dem tillgängliga för allmänheten. Öppna Inspelningsinställningarna, gå till menyn Åtkomst och välj Allmän.

Recording options menu open. An arrow points from the Recording settings option to the open settings. The access menu is open in the setting.

Du kan snabbt se om inspelningen är tillgänglig för allmänheten eller endast för kursmedlemmar på inspelningssidan.

När du har aktiverat allmän åtkomst kan du skicka en länk till inspelningen till vem som helst. En inspelningslänk skickas till din e-postadress när du avslutar inspelningen av en session. Du kan även kopiera inspelningslänken från sidan Inspelning.

Inspelningslänkarna använder sig av slumpmässigt valda tecken istället för beskrivande filnamn. På så sätt kan användarna endast se en inspelning om de har länken. Åtkomsten till inspelningarna är inte begränsad och inget lösenord krävs, just för att gäster ska kunna se inspelningarna. Det innebär att alla som har åtkomst till länken kan titta på inspelningen och även dela länken med andra. Tänk på det innan du delar inspelningslänkar med potentiellt konfidentiellt eller annat känsligt innehåll.

 1. Gå till sidan Inspelningar.
 2. Leta reda på den inspelning som du vill dela och öppna menyn Inspelningsalternativ.
 3. Välj Kopiera länk.
 4. Dela den offentliga länken med vem du vill.

Lägg till undertexter för dina Collaborate-inspelningar

Undertexter

Om du har använt dolda undertexter i realtid i din session finns det redan undertexter för din inspelning! 

Undertexter till videor ger deltagarna ytterligare en möjlighet att komma åt den information de behöver på det sätt de behöver eller vill ha den. Och även om undertexter gör innehållet mer tillgängligt för personer som är döva eller hörselskadade är det också något som underlättar för alla.  

Exempel 

 • Till exempel är det till nytta för de som arbetar i bullriga miljöer.
 • De som inte är modersmålstalare kan läsa undertexterna för att förbättra förståelsen. 
 • Deltagare som håller på att lära sig läsa kan läsa undertexterna samtidigt som de lyssnar på rösten i videon. 
 • Dessutom underlättar det för deltagarna att se hur olika termer som de kommer behöva använda sig av under kommande prov stavas. 

Skapa datorgenererade undertexter eller ladda upp din egen undertextfil. Video Text Tracks-filer (VTT) och SubRip Subtitle-filer (SRT) stöds.  

Skapa automatiska undertexter

Om du inte ser det här alternativet betyder det att det inte har aktiverats av ditt lärosäte. Användning av denna funktion kan medföra kostnader för lärosätet beroende på avtal. 

Collaborate använder sig av AI-driven ”tal till text”-igenkänning för att generera en transkribering av vad som sägs under sessionen. Automatiska undertexer kan inte mäta sig med undertexter som skapats av en verklig människa, men det är en enkel lösning att börja med.

”Tal till text”-tjänsten och undertexterna som genereras sparas i samma datacenter som din Collaborate-session.

Använd automatiska undertexter för att skapa undertexter åt dig som sessionsägare:

 1. Från Collaborate Schemaläggning ska du välja Inspelningar för att hitta den inspelning du vill ha.
 2. Välj menyn Inspelningsalternativ och klicka på Inspelningsinställningar.
 3. Välj Aktivera undertexter om de inte redan är aktiverade.
 4. Välj Skapa automatiska undertexter och Spara.

  Det kan ta tid för de automatiska undertexterna att skapas. Du kan lämna skärmen och komma tillbaka senare för att visa och dela dem.

Recording settings screen open with all of the fields visible.

När undertexterna har skapats ser du att de är tillgängliga i inspelningslistan. Undertexterna syns även direkt i uppspelaren för de som har tillgång till inspelningen.

Moderatorer kan granska undertexterna. Om du vill förbättra eller korrigera något i undertexterna kan du ladda ner undertextfilen för att redigera den. Ladda upp den nya filen när du är klar.

Ladda upp din egen undertextfil

Collaborate har stöd för Video Text Tracks-filer (VTT) och SubRip Subtitle-filer (SRT). VTT- och SRT-filer är enkla textfiler som du skapar och som ofta innehåller följande element:

 • Undertextens nummer
 • Tidsstämpel för undertexten
 • Textning av det som sades i sessionen

Om du vill veta mer om VTT-filer hänvisar vi till W3C WebVTT och Mozilla WebVTT.

Om du vill veta mer om SRT-filer går du till SubRip-ämnet på Wikipedia och Så här skapar du en SRT-fil av 3Play Media.

 1. Från Collaborate Schemaläggning ska du välja Inspelningar för att hitta den inspelning du vill ha.

  Collaborate Schemaläggning finns tillgänglig i Blackboard Learn- och LTI-kompatibla LMS-kurser. Collaborate Schemaläggning är inte tillgänglig i aktivitetsmodulen Blackboard Open LMS Collaborate.

 2. Välj menyn Inspelningsalternativ och klicka på Inspelningsinställningar.
 3. Välj Aktivera undertexter om de inte redan är aktiverade.
 4. Klicka på Ladda upp/skriva över undertexter.
 5. Bläddra fram till VTT-filen och ladda upp den.

  Knappen Spara är inaktiv, men oroa dig inte, undertexter laddas upp och sparas automatiskt.

Skriv över undertexter

Inspelningar med textning har en meny för Alternativ för textning för hörselskadade. Öppna menyn om du vill skriva över undertexterna.

 1. Hitta den inspelning du vill ha under Inspelningar.
 2. Öppna menyn Alternativ för textning för hörselskadade, och välj Skriv över undertextkälla.
 3. Bläddra fram till VTT-filen och ladda upp den.

Auto-generate captions

Auto-generating captions is available through our seamless integration with 3PlayMedia. You must have a 3PlayMedia license and account to use this feature. We set up the integration for you. If you want the integration, submit a case on Behind the Blackboard (available in English only).

Learn more about 3PlayMedia on their website

Use the Recording options to auto-generate captions.

 1. Open the Recordings page in Collaborate Scheduler.
 2. Find the recording and open the Recording options.
 3. Select Auto-generate captions.

The generated captions will be available to anybody who has access to the recording.


FAQs

Do I need to configure my firewall to view recordings?

Most institutions allow access to the Amazon AWS service. If you have trouble accessing recordings, visit these resources to learn more.

Firewall and proxy settings

Networking article on Behind the Blackboard

Do deleted recordings count against the institution's storage quota?

No. Deleted recordings don't count against Collaborate's storage quota. Recordings do still exist on the AWS servers for 30 days in case recovery is necessary. 

Can I track who has viewed the MP4?

No, you can't track who viewed the MP4.

Can I password protect a recording?

No, you can't password protect your recordings.

Can I migrate my Collaborate Original recordings?

Collaborate Original recording file formats are VCR. Collaborate Ultra are MP4. There is no way to migrate Collaborate Original recordings into the Ultra format. All VCR and MP4 recordings for Collaborate Original remain available for use.

Can I set the Blackboard Collaborate building block to only allow recording access?

Yes. Blackboard Learn administrators can give users access to their building block recordings.

How to Enable Recordings only on the Blackboard Collaborate Building Block (available in English only)

Is there a MP4 Viewing Limit?

No. There are no MP4 viewing limits.

How long are my recordings stored?

There is no limit on the amount of time a Collaborate Ultra recording is stored.

Are recordings compressed?

Yes. Recordings are compressed using the H.264 video compression standard and delivered as MP4s. The degree of compression is variable and depends on the content of the recording. Factors that determine the level of compression and ultimate size of the recording include the presence or absence of application sharing, whiteboards, cameras and microphones, and the overall length of the recording.

Bulk download or copy recordings

Only manager accounts can choose to download their institution recordings to a local drive or copy them to the Amazon S3 storage.

Learn more in Recordings for Managers.

Bulk Delete Recordings

To manage your institution's storage capacity, only Manager accounts can delete recordings in bulk. Before you do it, make sure you download locally or copy the recordings you want to keep.

Learn more in Recordings for Managers.