Skapa Collaborate-sessioner

I sessionslistan i Schemaläggning ska du välja Skapa session. Panelen Skapa session är ordnad med flikar.

Vilka flikar du ser beror på om du skapar sessioner från en kurs eller inte. Endast evenemangsinformation krävs för att skapa sessionen. De andra flikarna är valfria.

 • Evenemangsinformation: Grundläggande information som krävs för en session. Mer information om evenemangsinformation.
 • Inbjudningar: Du kan även skicka e-postinbjudningar till specifika närvarande. Mer information om inbjudningar.

  Den här funktionen är endast tillgänglig från webbsidan för Schemaläggning. Du kan inte skicka inbjudningar från LMS-kurser.

 • Sessionsinställningar: Du kan även bestämma om användare kan ladda ner inspelningar, dela ljud eller bild, publicera chattmeddelanden med mera. Mer information om sessionsinställningar.
 • Närvarorapportering: Om du vill kan du dela närvarodata i sessionen med din Blackboard Learn-kurs. Mer om närvarorapportering.

  Den här funktionen är endast tillgänglig i Blackboard Learn.


Evenemangsinformation

Evenemangsinformation inkluderar namn, datum och tid för en session. Bestäm om sessionen är utan tidsbegränsning eller återkommande. Döp sessionen till något meningsfullt så att deltagarna vet vad den är till för.

Collaborate använder din dators lokala tidszon för att ange start- och stopptider i sessionerna.

Du kan även tillåta gäståtkomst från fliken Evenemangsinformation.


Gäståtkomst

Gäster är deltagare som inte behöver logga in i sessionen eller vara inskrivna i din kurs för att gå med i sessionen. Gäster behöver inte autentiseras.

När du tillåter gäståtkomst är en gästlänk tillgänglig för sessionen. Länken är en offentlig länk som kan användas och delas av alla som har den. Alla med gästlänken kan gå med i sessionen.

Gäståtkomst är av som standard för att begränsa åtkomsten till autentiserade närvarande. Använd inte gästlänkar om du vill att din session ska vara säker.

Mer information om sessionssäkerhet

När du har tillåtit gäståtkomst väljer du en roll för dina gäster utifrån de behörigheter som du vill ge dem. Se till att du förstår de olika rollerna och deras behörigheter innan du tilldelar dem till gäster.

Mer om roller och behörigheter

Om du tillåter närvarande gå med i din session via telekonferens är även anonym uppringningsinformation tillgänglig. Precis som med gästlänkar kan alla som har uppringningsinformationen använda det. Du vet inte heller vem deltagarna är eftersom de kommer att vara anonyma. Om du vill att din session ska vara säker ska du inte dela den anonyma uppringningsinformationen. Närvarande kan fortfarande gå med i sessionen via telekonferens men med uppringningsinformation som autentiserar dem.

Mer om telekonferens i Collaborate

Ta bort gäståtkomst

Om du tillåter gäståtkomst och ändrar dig senare ska du avmarkera kryssrutan Gäståtkomst i sessionens flik för Evenemangsinformation. Alla gästlänkar som tidigare delades kommer inte längre att fungera. Sessionen är fortfarande aktiv men gästlänken är bruten. Deltagarna måste gå med i sessionen från din kurs eller en e-postinbjudan.


Session Settings

Collaborate Session Settings Before and During

Session Settings lets you control what you want to allow in your session. Some settings you need to set before the session begins. Other settings you can change any time before or during the session.

Settings to make before sessions begin

While most settings can be changed any time during the session, you must set some settings before the session begins, if you want to use them.

 • Guest access
 • Default Attendee Role
 • Anonymize chat messages
 • Enable session telephony
 • Private chat settings
 • Profanity filter
 • Allow 250+ attendees to join

  If you don't see this large scale session option, it may not be available in your integration. Your administrator can set this for you.

Settings you can change during a session

Some settings you can change during the session. If you want to change settings during a session, open the Collaborate panel, select My Settings, and open Session Settings.

 • Only show moderator profile pictures
 • Participant permissions

Collaborate Default Attendee Role

Default attendee role

By default, everyone joins the session as a participant. Session owners and course instructor join as a moderators. Use the Default Attendee Role menu to change the default for guests and students. 

You can't change the default during the session. But if there is no end date for the session, you can change the default before the next time you use it.

Make sure you understand the different roles and their permissions before making any a default.

More on roles and permissions


Recordings

Moderators can record their sessions and share them. The recordings are saved as MP4 files. Users can stream or download them to view them. Recordings capture the audio, video, and any content that is shared during a session. Recordings also capture any real time captions or subtitles available during the session. If there are more than one captions available during the session, the recording will capture only the first one.

More on recording storage on Behind the Blackboard (available in English only)

More on recordings for moderators

Session recording settings

Inställningar för sessionsinspelningar

 • Tillåt nedladdning av inspelningar: Om du är sessionsägare behöver du inte aktivera det här alternativet för att ladda ner inspelningar. Sessionsägare, kurslärare och administratörer kan alltid ladda ner inspelningar. Om kryssrutan Tillåt nedladdning av inspelningar markeras kan även andra ladda ner inspelningen. Välj det här alternativet om du vill att närvarande och deltagare ska kunna ladda ner inspelningar.

  Du kan aktivera den här inställningen när sessionen är slut. Om sessionen har avslutats ändrar du slutdatumet för sessionen till aktuellt eller ett framtida datum och väljer Spara.

 • Anonymisera chattmeddelanden: Chattmeddelanden som publicerats under sessionen visas som anonyma i inspelningen. Du måste planera framåt med det här alternativet och slå på det innan du spelar in sessionen. När inspelningen har påbörjats kan du inte ändra dig. Det här alternativet kan inte ångras.

Collaborate Session Permissions

Show profile pictures for moderators only

If you want to keep your session secure and free from inappropriate profile pictures, only allow moderators to show theirs. If selected, participant profile pictures don't appear anywhere profile pictures are seen in the session. This includes in the Attendees list, chat, breakout groups, and on the main stage. The default avatar appears for participants instead.

Participant permissions

By default, all participant permissions are on for sessions with fewer than 250 participants. Participants can share share audio, video, post chat messages, and draw on whiteboards and files. Clear any check box to turn off the permission.

You can change participant permissions any time before or during the session. These settings turn the permission on or off for all participants. You can't change permissions for just one participant. If you want certain attendees to have different permissions, change their role.

Participant permissions don't change what moderators and presenters can do.

For larger sessions all participant permissions are off by default and can't be changed. To learn more, go to Settings in webinar mode.

Enable session telephony

Select Allow attendees to join the session using a telephone to let attendees dial into the session teleconference. Up to 25 attendees can call into a session from the phone. If the maximum number of dial-in attendees has been reached, nobody else can call in.

You can't change this setting during the session. If you want to let attendees dial in, select this check box before the session starts.

More on Collaborate teleconference

Private chat settings

Private chat between attendees is on by default but you can limit how it's used.

 • Participants can only chat with moderators: When selected, participants can only chat privately with moderators. If you don't select it, participants can chat privately with any body else in the session.

 • Moderators supervise all private chats: When selected, moderators can see everything that is said in private chat channels between attendees. An alert appears at the top of the private chat channel informing attendees that the chat is being supervised. If you don't select it, you don't see the private chat channels.

More on private chat


Use a toll-free number

Save your students long distance charges and add a toll-free number for session dial in. Owners of the toll-free number are responsible for the charges instead.

Collaborate doesn't provide toll-free numbers. If you don't already have one, you can purchase them from services like Toll-Free Forwarding

 1. Set up your toll-free number to forward to one of Collaborate's dial-in telephony numbers.
 2. Submit a request to replace the number in the session user interface with the toll-free number on Behind the Blackboard.

Collab – Chattfilter för svordomar


Chattfilter för svordomar

Om någon använder olämpliga ord i chatten kommer dessa ord att filtreras i både live-sessionen och inspelningen. Orden ersätts med en rad stjärnor.

Olämpliga engelska och spanska begrepp filtreras.

Chattfiltret för svordomar är inaktiverat som standard. Vissa begrepp kanske inte är olämpliga för alla ämnen. Till exempel kan vissa biologiska begrepp som är lämpliga för biologilektioner filtreras bort. Listan över olämpliga begrepp är förutbestämd och kan inte ändras för tillfället.

Du kan inte ändra den här inställningen under sessionen. Om du vill filtrera bort svordomar klickar du på kryssrutan Dölj svordomar i chattmeddelanden innan sessionen startar.


Turn on webinar mode

Webinar mode is not available for our clients on the Moderator Access (Classroom) license. It is available for clients on our Department and Enterprise licenses. For questions about your license or to upgrade, please contact your Blackboard Account Executive.

Change a session to webinar mode and support up to 500 attendees. To help manage the increased number of attendees, webinar sessions have these limitations.

 • Webinar sessions can't be longer than 24 hours in length
 • Guests must be assigned the participant role
 • Participant permissions are turned off
 • Breakout groups aren't available

To create a session in webinar mode, go to the Session Settings and select Allow 250+ attendees to join. If you don't see the option in Session Settings, submit a request to enable it on Behind the Blackboard.

Collaborate Bulk Invite Attendees


Bulk invite attendees

You can create a comma-separated (CSV) file and invite up to 500 attendees all at once. 

Collaborate sessions support 250 attendees at a time. Administrators can turn on webinar mode to support large scale sessions of up to 500 attendees. If you invite more attendees than the session supports, not everybody invited will be able to join.

Start with the CSV. Limit the CSV file to 500 attendees. The CSV file must use these fields in this order and column headers written this way:

 • displayName (required)
 • email (required)
 • role (optional)
  • moderator
  • presenter
  • participant

  If role is blank, participant is assigned by default.

CSV column headers must be written exactly as shown here. For example, use "displayName" not "Display Name". The headers must also be in English. Translated headers don't work.

Upload the file

 1. From Session Settings, select Invitations.
 2. Select Import Attendees.
 3. Select Import new attendees, browse for your CSV file and select Upload.
 4. If everything is ok, select Confirm to finish uploading the attendees. If there are errors, resolve them in the CSV file and upload the file again.
 5. Select Add To Session.
 6. Select Save to send the invitations.

Reports

Administrators, managers, and moderators can view reports from the Scheduler.

More on reports