Skapa Collaborate-sessioner

I sessionslistan i Schemaläggning ska du välja Skapa session. Panelen Skapa session är ordnad med flikar.

Vilka flikar du ser beror på om du skapar sessioner från en kurs eller inte. Endast evenemangsinformation krävs för att skapa sessionen. De andra flikarna är valfria.

 • Evenemangsinformation: Grundläggande information som krävs för en session. Mer information om evenemangsinformation.
 • Inbjudningar: Du kan även skicka e-postinbjudningar till specifika närvarande. Mer information om inbjudningar.

  Den här funktionen är endast tillgänglig från webbsidan för Schemaläggning. Du kan inte skicka inbjudningar från LMS-kurser.

 • Sessionsinställningar: Du kan även bestämma om användare kan ladda ner inspelningar, dela ljud eller bild, publicera chattmeddelanden med mera. Mer information om sessionsinställningar.
 • Närvarorapportering: Om du vill kan du dela närvarodata i sessionen med din Blackboard Learn-kurs. Mer om närvarorapportering.

  Den här funktionen är endast tillgänglig i Blackboard Learn.


Evenemangsinformation

Evenemangsinformation inkluderar namn, datum och tid för en session. Bestäm om sessionen är öppen eller återkommande.

Sessioner som varar längre än 12 timmar kopplas bort. Inspelningar får inte vara längre än 8 timmar.

Döp sessionen till något meningsfullt så att deltagarna vet vad den är till för.

Collaborate använder din dators lokala tidszon för att ange start- och stopptider i sessionerna.

Du kan även tillåta gäståtkomst från fliken Evenemangsinformation.

Redigera återkommande sessioner

Återkommande sessioner baseras på den första sessionen i serien. Om du vill ändra tiden för hela serien ska du göra uppdateringen i den första förekomsten. Du kan även uppdatera enskilda förekomster.

 1. Från Schemaläggaren hittar du den återkommande sessionen.
 2. Expandera sessionen för att se alla förekomster.
 3. Välj menyn Sessionsalternativ och välj Redigera förekomst.
 4. Redigera förekomsten och spara.

Sessioner som håller på väldigt länge kopplas från automatiskt

Som standard kopplas sessioner som varar längre än 12 timmar bort. Det finns ingen tidsbegränsning för sessioner som schemaläggs, och de kan till och med schemaläggas utan sluttid, men det är ovanlig att någon stannar kvar i en session i 12 timmar i sträck. Vi förutsätter att detta är oavsiktligt och kopplar från rummet. Deltagare kan gå med i sessionen igen om de behöver det.


Gäståtkomst

Gäster är deltagare som inte behöver logga in i sessionen eller vara inskrivna i din kurs för att gå med i sessionen. Gäster behöver inte autentiseras.

När du tillåter gäståtkomst är en gästlänk tillgänglig för sessionen. Länken är en offentlig länk som kan användas och delas av alla som har den. Alla med gästlänken kan gå med i sessionen.

Gäståtkomst är av som standard för att begränsa åtkomsten till autentiserade närvarande. Använd inte gästlänkar om du vill att din session ska vara säker.

Mer information om sessionssäkerhet

När du har tillåtit gäståtkomst väljer du en roll för dina gäster utifrån de behörigheter som du vill ge dem. Se till att du förstår de olika rollerna och deras behörigheter innan du tilldelar dem till gäster.

Mer om roller och behörigheter

Om du tillåter närvarande gå med i din session via telekonferens är även anonym uppringningsinformation tillgänglig. Precis som med gästlänkar kan alla som har uppringningsinformationen använda det. Du vet inte heller vem deltagarna är eftersom de kommer att vara anonyma. Om du vill att din session ska vara säker ska du inte dela den anonyma uppringningsinformationen. Närvarande kan fortfarande gå med i sessionen via telekonferens men med uppringningsinformation som autentiserar dem.

Mer om telekonferens i Collaborate

Ta bort gäståtkomst

Om du tillåter gäståtkomst och ändrar dig senare ska du avmarkera kryssrutan Gäståtkomst i sessionens flik för Evenemangsinformation. Alla gästlänkar som tidigare delades kommer inte längre att fungera. Sessionen är fortfarande aktiv men gästlänken är bruten. Deltagarna måste gå med i sessionen från din kurs eller en e-postinbjudan.


Session Settings

Inställningar före och under Collaborate-sessionen

Sessionsinställningar gör det möjligt för dig att kontrollera vad du vill tillåta i din session. Vissa inställningar måste ställas in innan sessionen börjar. Andra inställningar kan du ändra när som helst innan eller under sessionen.

Inställningar som ska göras innan sessionen börjar

De flesta inställningarna kan ändras när som helst under sessionen, men det finns några som du måste göra innan sessionen börjar om du vill att de ska användas.

 • Gäståtkomst
 • Standardroll för närvarande
 • Anonymisera chattmeddelanden
 • Aktivera sessionstelefoni
 • Inställningar för privat chatt
 • Svordomsfilter
 • Tillåt 250+ närvarande att ansluta till sessionen

  Om du inte ser alternativet för stor session kanske det inte är tillgängligt i din integrering. Din administratör kan ställa in det åt dig.

Inställningar som du kan ändra under en session

Några inställningar kan ändras under sessionen. Om du vill ändra inställningarna under en session öppnar du panelen Collaborate, väljer Mina inställningar, och öppnar Sessionsinställningar.

 • Välj det språk du föredrar
 • Visa endast moderatorernas profilbilder
 • Gallerivy
 • Deltagarbehörigheter

Standardroll för deltagare i Collaborate

Standardroll för deltagare

Som standard ansluter alla till sessionen som deltagare. Sessionsägare och kurslärare ansluter som moderatorer. Använd menyn Standardroll för närvarande för att ändra standardinställningen för gäster och deltagare. 

Du kan inte ändra standardvärdet under sessionen. Men om det inte finns något slutdatum för sessionen kan du ändra standardinställningen innan du använder den nästa gång.

Se till att du förstår de olika rollerna och deras behörigheter innan du ändrar någon av dem till standard.

Mer om roller och behörigheter


Recordings

Moderators can record their sessions and share them. The recordings are saved as MP4 files. Users can stream or download them to view them. Recordings capture the audio, video, and any content that is shared during a session. Recordings also capture any real time captions or subtitles available during the session. If there are more than one captions available during the session, the recording will capture only the first one.

More on recording storage on Behind the Blackboard (available in English only)

More on recordings for moderators

Session recording settings

Inställningar för sessionsinspelningar

 • Tillåt nedladdning av inspelningar: Om du är sessionsägare behöver du inte aktivera det här alternativet för att ladda ner inspelningar. Sessionsägare, kurslärare och administratörer kan alltid ladda ner inspelningar. Om kryssrutan Tillåt nedladdning av inspelningar markeras kan även andra ladda ner inspelningen. Välj det här alternativet om du vill att närvarande och deltagare ska kunna ladda ner inspelningar. 

  Du kan aktivera den här inställningen när sessionen är slut. Om sessionen har avslutats ändrar du slutdatumet för sessionen till aktuellt datum eller ett framtida datum och klickar på Spara.

  Chrome-tillägget Collaborate Downloader gör det möjligt för användare att ladda ner inspelningen även om kryssrutan Tillåt nedladdning av inspelningar inte har markerats.

 • Anonymisera chattmeddelanden: Chattmeddelanden som publicerats under sessionen visas som anonyma i inspelningen. Du måste planera framåt med det här alternativet och slå på det innan du spelar in sessionen. När inspelningen har påbörjats kan du inte ändra dig. Det här alternativet kan inte ångras.

Sessionsrättigheter från Collaborate

Välj det språk du föredrar

Fram tills nu har Collaborate använt det standardspråk som ställts in i webbläsaren, vilket kanske inte är det språk du föredrar. Nu kan du välja vilket språk som helst av de som stöds av Collaborate som standardspråk under en session i Sessionsinställningar. Webbläsaren kommer sedan ihåg ditt val för framtida sessioner på den här enheten.

In My Settings under Sessions Settings is a Default Language menu

För att förbättra säkerheten och stödja den här versionen kommer Blackboard implementera produktändringar som stärker säkerheten i Collaborate-integreringar. Den här ändringen kommer automatiskt att lanseras som en del av den kommande versionen inom det schemalagda publiceringsfönstret.

Visa endast profilbilder för moderatorer

Om du vill att din session ska vara säker och fri från olämpliga profilbilder kan du välja att endast låta moderatorer visa sina bilder. Om detta väljs visas inte deltagares profilbilder någonstans där profilbilder visas i en session. Detta gäller listan över närvarande, chatt, smågrupper och huvudsidan. Istället visas standardavataren för deltagarna.

Gallerivy

I gallerivyn kan du se flest deltagare på en gång. I denna vy kan du se upp till 25 deltagare på en sida. 25 är det optimala antalet videor som du kan visa på en sida och ändå se tillräckligt med detaljer för visuell och icke-verbal återkoppling.

Med inställningarna för gallerivy kan du bestämma om:

 • Alla i sessionen kan använda gallerivyn
 • Endast moderatorer kan använda gallerivy
 • Stäng av gallerivy för alla

När du inaktiverar gallerivyn visas upp till 4 videor. Deltagare kan inte välja att se mer.

Deltagarbehörigheter

Som standard är alla deltagarbehörigheter aktiverade för sessioner med färre än 250 deltagare. Deltagare kan dela ljud, bild, skicka chattmeddelanden samt rita på whiteboardtavlan och filer. Avmarkera kryssrutan för respektive behörighet för att stänga av den.

Du kan när som helst ändra deltagarbehörigheter före och under en session. De här inställningarna aktiverar eller inaktiverar behörighet för alla deltagare. Du kan inte ändra behörigheter för bara en deltagare. Om du vill att vissa närvarande ska ha olika behörigheter ska du ändra deras roll.

Deltagarbehörigheter ändrar inte vad moderatorer och presentatörer kan göra.

För större sessioner är alla deltagarbehörigheter inaktiverade som standard och kan inte ändras. Mer information finns i Inställningar i läget för webbseminarieläget.

Aktivera sessionstelefoni

Klicka på Tillåt närvarande att ansluta till sessionen via en telefon för att låta deltagarna ringa in i sessionen via telekonferens. Upp till 25 närvarande kan ringa in till en session från sina telefoner. Om maximalt antal uppringare har nåtts kan ingen annan ringa in.

Du kan inte ändra den här inställningen under sessionen. Om du vill att deltagarna ska ringa in markerar du den här kryssrutan innan sessionen börjar.

Mer om telekonferens i Collaborate

Inställningar för privat chatt

Privat chatt mellan närvarande är aktiverat som standard, men du kan begränsa hur det används.

 • Deltagarna kan endast chatta med moderatorer: När det här alternativet väljs kan deltagare endast chatta privat med moderatorer. Om du inte väljer alternativet kan deltagare chatta privat med alla andra i sessionen.

 • Moderatorer övervakar alla privata chattar: När det här alternativet väljs kan moderatorer se allt som sägs mellan deltagare i privata chattkanaler. En avisering visas högst upp i den privata chattkanalen med information till deltagarna om att chatten övervakas. Om du inte väljer alternativet ser du inte kanalerna med privat chatt.

Mer information om privat chatt


Use a toll-free number

Save your students long distance charges and add a toll-free number for session dial in. Owners of the toll-free number are responsible for the charges instead.

Collaborate doesn't provide toll-free numbers. If you don't already have one, you can purchase them from services like Toll-Free Forwarding

 1. Set up your toll-free number to forward to one of Collaborate's dial-in telephony numbers.
 2. Submit a request to replace the number in the session user interface with the toll-free number on Behind the Blackboard.

Collab – Chattfilter för svordomar


Chattfilter för svordomar

Om någon använder olämpliga ord i chatten kan dessa ord filtreras i både live-sessionen och inspelningen. Orden ersätts med en rad stjärnor.

Svordomsfiltret filtrerar huvudsakligen bort vanliga svordomar som har att göra med etnicitet/nationalitet och könsidentitet/könsuttryck, samt nedsättande slang för kroppsdelar eller sexuella handlingar. Det är på engelska, franska och spanska. Det är i första hand avsett för grund- och gymnasieskolor.  Standardinställningen är att denna funktion är inaktiverad. Vi förstår att ingen sådan lista någonsin kan vara fullständig och att filtret sannolikt är över- eller underkänsligt ibland.

Moderatorer kan aktivera det i Sessionsinställningar.

 1. Markera kryssrutan bredvid Dölj svordomar i chattmeddelanden
 2. Avsluta aktuell session
 3. Starta en ny session för att tillämpa den ändrade inställningen. Ändringar kommer även att gälla för efterföljande inspelningar av sessioner.

  Det räcker inte att läsa in sessionen på nytt.


Turn on webinar mode

Webinar mode is not available for our clients on the Moderator Access (Classroom) license. It is available for clients on our Department and Enterprise licenses. For questions about your license or to upgrade, please contact your Blackboard Account Executive.

Change a session to webinar mode and support up to 500 attendees. To help manage the increased number of attendees, webinar sessions have these limitations.

 • Webinar sessions can't be longer than 24 hours in length
 • Attendees see a maximum of 2 videos at a time
 • Guests must be assigned the participant role
 • Participant permissions are turned off.

  Moderators can turn on chat while in the session.

 • Breakout groups aren't available
 • Session ends and attendees are removed at the scheduled end time

To create a session in webinar mode, go to the Session Settings and select Allow 250+ attendees to join. If you don't see the option in Session Settings, submit a request to enable it on Behind the Blackboard.

Invite attendees

You can invite users two ways:

 • Send a public guest link
 • Send a personal invitation

You can't send invitations to sessions in a Learning Management System (LMS) course. Everyone enrolled the course has access to the session. If you want to invite someone not in your course, send them a guest link.

More on how to invite attendees

Massinbjudning av deltagare i Collaborate


Massinbjudning av deltagare

Du kan skapa en kommaseparerad (CSV) fil och bjuda in upp till 500 deltagare på en gång.

Collaborate har stöd för 250 deltagare per session. Administratörer kan aktivera webbseminarieläget för att stödja stora sessioner med upp till 500 närvarande. Om du bjuder in fler deltagare än vad sessionen stödjer kan inte alla som bjudits in gå med.

Börja med CSV-filen. Begränsa CSV-filen till 500 närvarande. CSV-filen måste använda dessa fält i den här ordningen och kolumnrubrikerna måste skrivas på följande sätt:

 • displayName (obligatoriskt)
 • email (obligatoriskt)
 • role (valfritt)
  • moderator
  • presenter
  • participant

  Om ”role” är tomt tilldelas rollen ”participant” som standard.

Kolumnrubrikerna i CSV-filen måste skrivas exakt som de visas här. Använd till exempel "displayName" och inte "Display Name". Rubrikerna måste även vara på engelska. Översatta rubriker fungerar inte.

Ladda upp filen

 1. I Sessionsinställningar väljer du Inbjudningar.
 2. Klicka på Bjud in deltagare.
 3. Klicka på Importera nya deltagare, bläddra efter din CSV-fil och välj Ladda upp.
 4. Om allt är OK väljer du Bekräfta för att slutföra uppladdningen av deltagare. Om det finns fel ska du åtgärda dem i CSV-filen och ladda upp filen igen.
 5. Välj Lägg till i session.
 6. Välj Spara för att skicka inbjudningar.

Reports

Administrators, managers, and moderators can view reports from the Scheduler.

More on reports