Session roles

Sessionsroller i Collaborate

Närvarande deltagare kan vara moderatorer, presentatörer, deltagare eller textare i Ultra-gränssnittet.

Är du nyfiken på vem som är vem? Öppna närvarandepanelen för att ta reda på det.


Moderator

Moderatorer har full kontroll över allt material som delas. De kan ge valfri närvarande rollen som presentatör eller moderator. Moderatorer ser när någon räcker upp handen och kan sänka händer. De kan ta bort närvarande från en session, men de kan inte ta bort andra moderatorer. Moderatorer kan göra inställningar av sessionerna, till exempel bestämma vad deltagarna får och inte får göra.

Mer om att vara moderator


Presentatör

I rollen som presentatör kan deltagarna hålla muntliga redovisningar utan fullständig moderatorbehörighet. Presentatörer kan överföra, dela, redigera och sluta dela innehåll. De ser även när någon räcker upp handen och kan sänka händer.

Mer om att presentera


Deltagare

Deltagare kan aktivera och inaktivera aviseringar, till exempel när andra närvarande ansluter till och lämnar en session eller när någon har skrivit något i chatten. Moderatorer avgör om deltagare ska kunna dela ljud och video, chatta och rita på whiteboard eller delade filer.

Mer om att vara deltagare


Textare

Den här rollen har tagits fram för att göra undervisningen tillgänglig för döva och hörselskadade deltagare, liksom för deltagare som har ett annat modersmål än moderatorn. En närvarande tilldelas den här rollen av en moderator. Textare får upp en ruta där de kan skriva in vad som sägs. De andra deltagarna kan se direkt vad textaren skriver. Det kan finnas olika textare för olika språk.

Mer om att vara textareAnvändarkonton i Collaborate

Användarkonton

Blackboard ger er administratörs- och chefskonton när ni konfigurerar. Det finns bara ett chefskonto. Ni kan inte skapa fler. Ett chefskonto har högsta behörighetsnivå och kan skapa administratörs- och handledarkonton.

  • Chefer:Kan visa rapporter och skapa administratörer och handledare.
  • Administratörer: Kan visa rapporter, skapa handledare, skapa nya sessioner och bjuda in personer till dem.
  • Handledare: Kan skapa sessioner och bjuda in personer till dem.

Du kan ha mer än ett administratörskonto. Till exempel kan ni behöva en administratör för att hantera användare och sessioner per avdelning. Administratörskonton kan bara hanteras av chefer.

Handledarkonton kräver att en administratör hanterar dem. Om du är chef ska du tilldela en befintlig administratör till alla handledarkonton som du skapar. Om du är administratör tilldelas du automatiskt som administratör till alla handledarkonton som du skapar.

Om du skapar ett nytt användarkonto måste du berätta inloggningsinformationen för denna användare. Collaborate gör inte detta åt dig.