Stöd för Blackboard Open Content upphörde den 31 december 2019. Användare kan inte längre komma åt Blackboard Open Content. Mer information finns i bulletinen Blackboard Open Content End of Life support på Behind the Blackboard (endast tillgängligt på engelska).