Push-aviseringar visas på din mobila enhet för kurshändelser. Svep från aviseringen för att visa innehållet. Push-aviseringar skapas endast i Ultra-kurser för diskussioner som just skapats och svar på dina inlägg. När du är inloggad på Blackboard på en webbläsare kan du kontrollera vilka push-aviseringar som visas på den mobila enhet där du har Blackboard Instructor installerad.

Push-aviseringar i kurser med ursprunglig vy stöds inte i Blackboard Instructor-appen

Har jag det ursprungliga gränssnittet eller Ultra-gränssnittet?

Slå på eller ändra inställningarna för aviseringar på enheten

Välj OK eller Tillåt om din mobila enhet frågar om du vill tillåta aviseringar för Blackboard Instructor.

Du kan ändra hur enheten visar aviseringar och slå på eller stänga av dem.

  • iOS: Gå till Inställningar. Välj Aviseringar och leta rätt på Blackboard Instructor i listan över appar.
  • Android: Gå till Inställningar. Gå till Appar, välj Blackboard Instructoroch tryck på Aviseringar.

Ändra de typer av push-aviseringar som du får

Du kan ändra vilka händelser som skickar push-aviseringar till din enheter från appen eller i webbvyn av Blackboard Learn med Ultra-gränssnittet.

I appens huvudmeny trycker du på Inställningar. Välj push-aviseringar och ställ in dina inställningar. Ändringar du gör i appen återspeglas i webbvyn för Blackboard Learn och vice versa.

Webbvy för Ultra-gränssnittet: ändra push-aviseringsinställningar

I de flesta fall aktiveras push-aviseringar för anslag på systemnivå. I nuläget kan du inte kontrollera push-aviseringar för anslag i appen eller webbvyn för Blackboard Learn. Om du inte får några push-aviseringar för anslag för Ultra-kurser ska du kontakta din skolas Blackboard supportavdelning.