Brukar du lagra filer i molnet så att du kan komma åt dem oavsett var du är? Du kan länka dina molnlagringskonton till Blackboard Instructor-appen för att enkelt kunna bifoga filer i diskussioner.

Mer information om att bifoga filer i diskussioner

Med iOS kan du länka till OneDrive®, Google Drive™ eller Dropbox i appen.

 1. Tryck på menyikonen och öppna Inställningar. Menyikonen visas när du inte befinner dig i en kurs.
 2. Tryck på Länkande konton.
 3. Välj OneDrive, Google Drive eller Dropbox.
 4. Följ uppmaningarna från molntjänsten och logga in.
 5. Du får en bekräftelse från molntjänsten om att du är inloggad. Du kan ändra eller ta bort kontot för den här tjänsten. Du kan länka till ett konto för varje molntjänst.
 6. Tryck på pilen bakåt för att gå tillbaka till Länkade konton. Gå tillbaka till Inställningar genom att klicka på pilen igen.
 7. Tryck på menyikonen för att gå till ett annat område i appen.

Box-molnlagring stöds inte i Blackboard Instructor-appen på iOS-enheter i nuläget.

Android

Android använder sitt operativsystem för att bifoga filer från alla de molnlagringsappar som du har installerat på enheten.

 1. Tryck på ikonen Lägg till filer i ett diskussionssvar.
 2. Välj ett område i enhetslagringen eller en molnlagringstjänst. Om du inte ser listan över alla tillgängliga områden trycker du på menyknappen för att gå tillbaka till menyn Öppna från och välja en annan filplats.
 3. Följ uppmaningarna från molntjänsten och logga in vid behov.
 4. Välj en fil att bifoga.
 5. Tryck på Lägg till svar.

Blackboard Instructor-appen är inte knuten till eller på något sätt sponsrad av Dropbox, Inc.

©2017 Google LLC Med ensamrätt.Google Drive™ är ett varumärke som tillhör Google LLC

OneDrive® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder