Resultatavrundningen skiljer sig från den som visas på en stationär dator

Blackboard Instructor och Blackboard-appen upprätthåller avrundningsregler som kan få resultat att se annorlunda ut jämfört med hur de ser ut i Blackboard Learn på en stationär dators webbläsare.

  1. Om poängen eller procentandelen är större än 100 avrundas den till närmaste heltal.
  2. Om poängen eller procentandelen är mindre än 100 avrundas den till 2 decimaler.
  3. Obetydliga siffror visas inte.

Återkommande Collaborate-sessioner öppnas inte i appen

När användare öppnar en kurs via Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-appen och trycker på en Collaborate-session, öppnas sessionen inte om den ingår i en återkommande serie. Appen visar ett felmeddelande med instruktioner för åtkomst via webben. Problemet inträffar inte för enstaka Collaborate-sessioner, endast återkommande sessioner.

Appen kraschar när diskussionstrådar öppnas i iOS 12 (löst)

Löst i Blackboard Instructor version 2.1.1 från 27 september 2018.

När användare trycker på en diskussionsforumstråd kraschar alltid Blackboard Instructor-appen i iOS 12. Blackboard arbetar med att hitta en lösning. I nuläget är det bäst att vänta med att uppgradera iOS tills en snabbkorrigering är tillgänglig för appen.

Box-molnlagring är inte tillgängligt på iOS (löst)

Löst i Blackboard Instructor version 2.1 via integrering med appen Filer i iOS. I Filer i iOS kan du lägga till Box som en plats. Mer om integrering med Filer i iOS

Appens iOS-version har stöd för Dropbox, Google Drive och OneDrive (personlig). Integrering med Box-molnlagring stöds i nuläget inte av Blackboard Instructor på iOS-enheter. Däremot erbjuder Android alla molnlagringsappar integrerade med enhetens filsystem.

OneDrive för företag stöds ej (löst)

Löst i Blackboard Instructor version 2.1.

Länken till molnlagringsfunktionen stöder integrering med Dropbox, Google Drive och personliga MS OneDrive-konton. OneDrive för företag stöds ej

Kurslistfavoriter

I Ultra-gränssnittet i webbläsaren på en dator kan användare lägga till kurser till en lista med Favoriter för att snabbt kunna komma åt dem. Favoritkurser visas högst upp i kurslistan. Listan Favoriter stöds inte av mobilapparna och dina favoritkurser visas inte överst i listan i apparna.

Aktivitetsindikatorer för aktiva Collaborate-rum

En indikator visas när ett Collaborate-rum används för Ultra-kurser i en webbläsare på en dator. Aktivitetsindikator för aktiva Collaborate-rum stöds inte av mobilapparna.

Push-aviseringar av typen DUO 2FA stöds inte

Push-aviseringsmetoden DUO 2FA stöds för närvarande inte av Blackboards mobilappar. Vissa konfigurationer verkar fungera på Android och äldre iOS-enheter, men det finns ett känt problem med iOS 11. Använd lösenkodsmetoden för att autentisera i apparna via en mekanism som har implementerat DUO 2FA-säkerhet.

Det går inte att öppna gamla eller framtida kurser

Som det ser ut idag går det bara att öppna de kurser som för tillfället är tillgängliga för kursdeltagarna i appen Blackboard Instructor.

Ej tillgängliga kurser visas inte i appen Blackboard Instructor. Det finns en bugg.

Support för anpassade lärarroller

För support för anpassade lärarroller behövs följande hyrprogramsversion, kumulativ uppdatering eller byggblocket Blackboard Mobile Web Services:

  • SaaS 3300.6.0
  • SaaS 3300.0.2 FDO
  • Q4 CU2 2017
  • Q2 CU6 2017
  • Q4 2016 Mobile B2 94.9.8
  • Q2 2016 Mobile B2 94.9.8

Blackboard Instructor är inte kompatibel med sessionsfingeravtryck (åtgärdat)

Åtgärdat i Blackboard Learn SaaS 3500.7+ och kommer att vara åtgärdat i den kommande* Blackboard Learn 9.1 Q2 2019 (3600.0.0)+.

Blackboard Instructor-appen är inte kompatibel med sessionsfingeravtryck för skapande av en ny session när fingeravtrycket ändras. Flera typer av innehåll som det inte finns stöd för i det interna användargränssnittet läses in i en appwebbläsare (webbvy), som använder en annan användaragent än den interna appvyn. Trafik för webbvyförfrågningar går inte igenom mBaaS-reläet på samma sätt som lokala förfrågningar, vilket gör att fjärr-IP-adressen och användaragenten ändras. Därför måste användaragenten och IP-adressen ändras i samtliga webbvyarbetsflöden och försök att skapa en ny session vid en ändring av sessionsfingeravtrycket orsakar ett sessionsfel i appwebbläsarens webbvy.

Användning av appen registreras inte i Mobile Building Block-analysen

Användning av Blackboard-appen eller appen Blackboard Instructor ingår inte i Mobile Building Block-analysen.


*Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.