Alternativen Ladda ner och skriv ut fungerar inte för uppgiftsinlämningsfiler

Blackboard Instructor-appen har för tillfället inte stöd för nedladdnings- eller utskriftsfunktionerna för uppgiftsfiler eller anteckningar. När användare trycker på ikonen Ladda ner händer ingenting. När användare väljer Skriv ut i menyn kan de inte skriva ut filen eller dess anteckningar.

Push-aviseringar för anslag för Ultra-kurser måste aktiveras på systemnivå

I de flesta fall aktiveras push-aviseringar för anslag på systemnivå. I nuläget är det inte en inställning för användare att aktivera eller inaktivera push-aviseringar för anslag i appen eller webbvyn för Blackboard Learn. Om användare inte får push-aviseringar för anslag för Ultra-kurser, ställ in systemets standardinställningar för aviseringar på "på" eller "alltid på" på administratörspanelen. Observera att de inte kan välja bort dem just nu. Mer om standardinställningar för aviseringar.

Tvinga fram förhöjda webbinloggningar i tabellen aktivitetsackumulator

När Mobile B2 är konfigurerad med Force to Web-autentisering registrerar aktivitetsackumulatortabellen i Blackboard Learn-databasen mobilinloggningsförsök flera gånger för varje användarinloggning för mobilapp på iOS och Android. Detta påverkar inloggningar från apparna Blackboard och Blackboard Instructor. I den här tabellen visas hur aktivitetsstatistiken över mobilinloggningar kommer att vara förhöjd:

Krav för Blackboard-appen
Learn-version

Appen Blackboard

iOS

Appen Blackboard Instructor

iOS

Appen Blackboard

Android

Appen Blackboard Instructor

Android

Enterprise/klassisk2 poster2 poster3 poster3 poster
SaaS2 poster2 poster1 post1 post

Android-användare måste uppdatera för att fortsätta ta emot push-aviseringar

Google Cloud Messaging (GCM) lades ner i april 2019. På grund av denna förändring migrerade Blackboard-apparna till Googles nya Firebase Cloud Messaging (FCM). För att fortsätta ta emot push-aviseringar på din Android-enhet behöver du uppdatera till Blackboard Instructor 2.5.

iOS Force to Web-loggningar registrerades tre gånger i aktivitetstabellen (löst)

Löst i Blackboard Instructor-appversion 2.8 från 24 juni 2019.

Aktivitetstabellen i Blackboard Learn-databasen registrerar inloggningsförsök i mobilen tre gånger för varje användare med iOS när Mobile B2 är inställd på Force to Web-verifiering Detta påverkar inloggningar från apparna Blackboard och Blackboard Instructor Statistiken över mobilinloggningar kommer att vara förhöjd för iOS-användare

Det går inte att bläddra efter anteckningar som gjorts i uppgiftsfilen

Under bedömningen kan läraren inte bläddra i öppnade bifogade filer för uppgifter efter att anteckningsläget använts. När lärare växlar till anteckningsläget med pennikonen och sedan trycker på Klar kan de inte längre bläddra upp och ned i dokumentet. För att lösa problemet kan läraren stänga dokumentet och öppna det igen för att återaktivera bläddringsfunktionen. 

Resultatavrundningen skiljer sig från skrivbordsvyn (löst)

Löst i Blackboard Instructor-appversion 2.8 från 24 juni 2019.

Blackboard Instructor och Blackboard-appen använder avrundningsregler som kan få resultat att se annorlunda ut jämfört med hur de ser ut i Blackboard Learn på en stationär dators webbläsare.

  1. Om poängen eller procentandelen är större än 100 avrundas den till närmaste heltal.
  2. Om poängen eller procentandelen är mindre än 100 avrundas den till 2 decimaler.
  3. Obetydliga siffror visas inte.

Återkommande Collaborate-sessioner öppnas inte i appen (åtgärdat)

Åtgärdat i Blackboard Instructor-appversion 2.12 från 24 oktober 2019.

När användare öppnar en kurs via Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-appen och trycker på en Collaborate-session öppnas sessionen inte om den ingår i en återkommande serie. Appen visar ett felmeddelande med instruktioner för åtkomst via webben. Problemet inträffar inte för enstaka Collaborate-sessioner, endast återkommande sessioner.

Appen kraschar när diskussionstrådar öppnas i iOS 12 (löst)

Löst i Blackboard Instructor version 2.1.1 från 27 september 2018.

När användare trycker på en diskussionsforumstråd kraschar alltid Blackboard Instructor-appen i iOS 12. Blackboard arbetar med att hitta en lösning. I nuläget är det bäst att vänta med att uppgradera iOS tills en snabbkorrigering är tillgänglig för appen.

Box-molnlagring är inte tillgängligt på iOS (löst)

Löst i Blackboard Instructor version 2.1 via integrering med appen Filer i iOS. I Filer i iOS kan du lägga till Box som en plats. Mer om integrering med Filer i iOS

Appens iOS-version har stöd för Dropbox, Google Drive och OneDrive (personlig). Integrering med Box-molnlagring stöds i nuläget inte av Blackboard Instructor på iOS-enheter. Däremot erbjuder Android alla molnlagringsappar integrerade med enhetens filsystem.

OneDrive för företag stöds ej (löst)

Löst i Blackboard Instructor version 2.1.

Länken till molnlagringsfunktionen stöder integrering med Dropbox, Google Drive och personliga MS OneDrive-konton. OneDrive för företag stöds ej.

Kurslistefavoriter (löst)

I Ultra-gränssnittet i webbläsaren på en dator kan användare lägga till kurser till en lista med Favoriter för att snabbt kunna komma åt dem. Favoritkurser visas högst upp i kurslistan. Listan Favoriter stöds inte av mobilapparna och dina favoritkurser visas inte överst på listan.

Löst i Blackboard Instructor version 2.13 från 28 november 2019.

Aktivitetsindikatorer för aktiva Collaborate-rum

En indikator visas när ett Collaborate-rum används för Ultra-kurser i en webbläsare på en dator. Aktivitetsindikator för aktiva Collaborate-rum stöds inte av mobilapparna.

Push-aviseringar av typen DUO 2FA stöds inte

Push-aviseringsmetoden DUO 2FA stöds för närvarande inte av Blackboards mobilappar. Vissa konfigurationer verkar fungera på Android och äldre iOS-enheter, men det finns ett känt problem med iOS 11. Använd lösenkodsmetoden för att autentisera i apparna via en mekanism som har implementerat DUO 2FA-säkerhet.

Det går inte att öppna gamla eller framtida kurser (löst)

Löst i Blackboard Instructor version 2.13. Lärare kan se tidigare, aktuella och framtida kurser samt ej tillgängliga eller dolda kurser. Mer information om kurslistan i Blackboard Instructor

Som det ser ut idag går det bara att öppna de kurser som för tillfället är tillgängliga för kursdeltagarna i appen Blackboard Instructor.

Ej tillgängliga kurser visas inte i appen Blackboard Instructor. Det finns en bugg.

Support för anpassade lärarroller

För support för anpassade lärarroller behövs följande hyrprogramsversion, kumulativ uppdatering eller byggblocket Blackboard Mobile Web Services:

  • SaaS 3300.6.0
  • SaaS 3300.0.2 FDO
  • Q4 CU2 2017
  • Q2 CU6 2017
  • Q4 2016 Mobile B2 94.9.8
  • Q2 2016 Mobile B2 94.9.8

Blackboard Instructor är inte kompatibelt med sessionsfingeravtryck

Löst i Blackboard Learn SaaS 3500.7 +

Blackboard Instructor-appen är inte kompatibel med sessionsfingeravtryck för att skapa en ny session när fingeravtrycket ändras. Flera typer av innehåll som det inte finns stöd för i det interna användargränssnittet läses in i en appwebbläsare (webbvy), som använder en annan användaragent än den interna appvyn. Trafik för webbvyförfrågningar går inte igenom mBaaS-reläet på samma sätt som lokala förfrågningar, vilket gör att fjärr-IP-adressen och användaragenten ändras. Därför måste användaragenten och IP-adressen ändras i samtliga webbvyarbetsflöden och försök att skapa en ny session vid en ändring av sessionsfingeravtrycket orsakar ett sessionsfel i appwebbläsarens webbvy.

Användning av appen registreras inte i Mobile Building Block-analysen

Mobile Building Block-analysen inkluderar inte användning av Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-appen. Länken Mobilanalys togs bort från Mobile B2 från version 94.9.11.

Mer information om mobilanvändningsaktivitet


*Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.