iOS-inställning för att tillåta spårning mellan webbplatser för Blackboard Instructor-appen

I samband med lanseringen av Blackboard Instructor-appen v4.11 skapades en ny iOS-inställning för appen som tillåter spårning mellan webbplatser. Den här inställningen kan behövas för LTI-verktygslänkar från appen på iOS-enheter.

Innan inställningen ”Tillåt spårning mellan webbplatser” gjordes tillgänglig på iOS-enheter kan Blackboard Instructor-appanvändare ha påträffat fel i sessionscookies från tredje part när de öppnat LTI-verktygslänkar.

Dessa fel i sessionscookies från tredje part har inte observerats på Android-enheter när de öppnar LTI-verktygslänkar från appen.

Följ stegen nedan för att aktivera "Tillåt spårning mellan webbplatser" för Blackboard Instructor-appen:

  • Uppdatera appen Blackboard Instructor till v4.11 på en iOS enhet
  • Öppna appen för att lägga till alternativet ”Tillåt spårning mellan webbplatser” i menyn iOS-inställningar
  • Stäng appen för att aktivera inställningen
  • Gå till Inställningar och Instructor  för att aktivera inställningen

Den här informationen finns även dokumenterad på Behind the Blackboard i artikelnummer 000076036.

Alternativen Ladda ner, skriv ut och exportera fungerar inte för uppgiftsinlämningsfiler

Blackboard Instructor-appen har för tillfället inte stöd för nedladdnings- eller utskriftsfunktionerna för uppgiftsfiler eller anteckningar. När användare trycker på ikonen Ladda ner händer ingenting. När användare väljer Skriv ut i menyn kan de inte skriva ut filen eller dess anteckningar. Alternativet Exportera kan öppnas, men fungerar inte som förväntat.

Push-aviseringar för anslag för Ultra-kurser måste aktiveras på systemnivå

I de flesta fall aktiveras push-aviseringar för anslag på systemnivå. I nuläget är det inte en inställning för användare att aktivera eller inaktivera push-aviseringar för anslag i appen eller webbvyn för Blackboard Learn. Om användare inte får push-aviseringar för anslag för Ultra-kurser, ställ in systemets standardinställningar för aviseringar på "på" eller "alltid på" på administratörspanelen. Observera att de inte kan välja bort dem just nu. Mer om standardinställningar för aviseringar.

Tvinga fram förhöjda webbinloggningar i tabellen aktivitetsackumulator

När Mobile B2 är konfigurerad med Force to Web-autentisering registrerar aktivitetsackumulatortabellen i Blackboard Learn-databasen mobilinloggningsförsök flera gånger för varje användarinloggning för mobilapp på iOS och Android. Detta påverkar inloggningar från apparna Blackboard och Blackboard Instructor. I den här tabellen visas hur aktivitetsstatistiken över mobilinloggningar kommer att vara förhöjd:

Krav för Blackboard-appen
Learn-version

Blackboard-appen

iOS

Blackboard Instructor-appen

iOS

Blackboard-appen

Android

Blackboard Instructor-appen

Android

Enterprise/klassisk 2 poster 2 poster 3 poster 3 poster
SaaS 2 poster 2 poster 1 post 1 post

Blackboard Instructor är inte kompatibelt med sessionsfingeravtryck

Löst i Blackboard Learn SaaS 3500.7 +

Blackboard Instructor-appen är inte kompatibel med sessionsfingeravtryck för att skapa en ny session när fingeravtrycket ändras. Flera typer av innehåll som det inte finns stöd för i det interna användargränssnittet läses in i en appwebbläsare (webbvy), som använder en annan användaragent än den interna appvyn. Trafik för webbvyförfrågningar går inte igenom mBaaS-reläet på samma sätt som lokala förfrågningar, vilket gör att fjärr-IP-adressen och användaragenten ändras. Därför måste användaragenten och IP-adressen ändras i samtliga webbvyarbetsflöden och försök att skapa en ny session vid en ändring av sessionsfingeravtrycket orsakar ett sessionsfel i appwebbläsarens webbvy.


*Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.