Blackboard Instructor-appen hjälper dig att enkelt hitta kurser där du behöver bedöma deltagarnas inlämningar. Instruktörer och bedömare kan granska, kommentera på, och bedöma inlämningar och snabbt publicera resultaten för deltagarna.

Den första utgåvan av appens bedömningsfunktion är endast tillgänglig för uppgifter i Original-kurser. I nuläget behöver ditt lärosäte Blackboard Learn som hyrprogram eller Blackboard Learn 9.1 Q2 2018 CU4+.

Läs mer om hur du kan göra bedömningar i appen

Du kan komma åt bedömningsfunktionen på två sätt:

 • Huvudmeny. Tryck på Resultat för att få en global vy över objekt som ska bedömas eller publiceras för alla kurser.
 • Kursöversikt. Se objekt som behöver din uppmärksamhet nu eller tryck på Resultat för att se alla bedömningar för en enda kurs.

Bedömning stöds på både mobiltelefoner och surfplattor. Samtliga skärmstorlekar har samma funktioner, men gränssnittet i telefoner och surfplattor skiljer sig något åt från varandra.

Resultat för alla kurser

Välj Resultat i huvudmenyn för att se i vilka kurser det finns uppgifter som behöver din uppmärksamhet. Tryck på en enstaka uppgift för att se dess inlämningar och resultat. Tryck på Se alla utvärderingar för att visa alla bedömda objekt i den kursen.

För varje kurs visar sidan Resultat upp till tre utvärderingar med förfallodagar som behöver din uppmärksamhet. Tryck på Se alla utvärderingar för att kontrollera om det finns fler utvärderingar som är klara att bedömas eller publiceras.

På sidan Resultat kan du dölja kurser som du inte behöver fokusera på. Tryck på ikonen Visa eller dölj kurser, välj kurserna som du vill dölja och Spara. Tryck på ikonen igen för att visa en dold kurs. Eller så trycker du på kortet i slutet av listan som anger antalet dolda kurser.

Resultat för enskilda kurser

När du är i en kurs kan du se utvärderingar som omedelbart behöver din uppmärksamhet i kursöversikten. Du kan också trycka på Resultat för att visa alla utvärderingar.

Kursöversikt

Den första informationsdelen i kursöversikten är avsnittet Kräver uppmärksamhet. I det här avsnittet visas uppgifter med inlämningar som är klara att bedömas eller publiceras. Du kan trycka på ett objekt för att påbörja bedömningen.

Om du inte har några bedömningsuppgifter kommer du inte att se avsnittet Kräver uppmärksamhet.

Bedömningsöversikt

Tryck på Resultat i kursöversikten för att se alla bedömningsbara objekt i kursen. Denna vy är uppdelad i avsnitt:

 • Kräver uppmärksamhet. Inlämningar som är klara att bedömas eller publiceras.
 • Publicerade. Inlämningar som har blivit bedömda och publicerade. Publicerade resultat är synliga för deltagarna. Generellt behöver dessa objekt inte någon ytterligare uppmärksamhet.
 • Inte inlämnade än. Bedömningsbara objekt, t.ex. kommande uppgifter, som inte har några inlämningar än.
 • Anonyma och delegerade. Uppgifter som har statusen anonym bedömning eller delegerad bedömning visas här. Om du inte har några uppgifter i det här avsnittet visas det inte i appen.

I nuläget kan du bara trycka på och bedöma uppgifter. Andra utvärderingar såsom diskussioner, wiki-webbplatser och tester visas för att ge dig en överblick, men du kan inte bedöma dem i appen. Du måste gå till kursen via en webbläsare för att bedöma dessa inlämningar.

Visa inlämningar

Efter att du går in på Resultat från huvudmenyn eller en enskild kursöversikt trycker du på en uppgift för att se dess inlämningar.

Inlämningslistan är uppdelad i avsnitt för att hjälpa dig att fokusera ditt arbete.

 • Sammanfattning. Visar hur många av dina deltagare som har lämnat in den här uppgiften och klassens övergripande genomsnitt för publicerade resultat. På surfplattor kan du även se ett diagram över resultatfördelningen.
 • Utvärderingsinformation. Tillhandahåller information såsom inlämningsdatum och antal försök. Du kan även se filbilagor och kriteriet som används för bedömning. På surfplattor trycker du på informationsikonen för att få tillgång till detaljerna.
 • Klar att bedömas. Deltagare har lämnat in det här arbetet och du kan börja bedöma.
 • Klar att publiceras. Inlämningar har bedömts och är klara att publiceras för deltagarna.
 • Publicerade resultat. De här resultaten har publicerats för deltagare.
 • Inte inlämnad. De här deltagarna har inte lämnat in uppgiften.

Tryck bara på en inlämning i avsnittet Klar att bedömas för att starta bedömningen.

Bedöma objekt

I appen är bedömning en procedur i två steg. Bedöm först objektet och publicera sedan resultatet så att deltagarna kan se det. Deltagarna kan inte se sina resultat innan du publicerar dem. Du kan publicera resultaten allt eftersom de blir färdiga eller alla på en gång när du har avslutat alla bedömningar.

 1. Gå till en uppgift via huvudmenyn eller inom en enskild kurs.
 2. I inlämningslistan trycker du på Klar att bedömas.
 3. Välj en deltagares inlämning. Eller så trycker du på Börja bedöma för att börja bedöma inlämningarna i följd.
 4. Granska deltagarens inlämnade innehåll och bilagor.
  • Navigera mellan bilagor med rullgardinsmenyn bredvid filnamnet på bilagan.
  • Rita på bilagor och stryk under och gör anteckningar direkt. Fyll i textrutan genom att skriva in kommentarer eller använda enhetens mikrofon.
  • Skicka bilagorna till din e-postadress eller dela dem i en annan app.
 5. Tryck på informationsikonen om du vill se uppgiftsanvisningarna, uppgiftskriteriet och annan information.
 6. Tryck på återkopplingsikonen för att lägga till kommentarer.
 7. Tryck på resultatkapseln och ange ett resultat. Kom ihåg att deltagaren inte kan se resultatet förrän du har publicerat det.

Varje gång du lägger till ett resultat eller en kommentar synkroniseras dessa ändringar med Blackboard Learn och alla dina enheter.

Kriterier

Om ett kriterium är kopplat till utvärderingen visas det efter att du har tryckt på resultatkapseln. Välj de korrekta prestationsnivåerna så beräknas resultatet automatiskt. För att skriva över det övergripande kriterieresultatet trycker du på resultatkapseln eller Manuell överskrivning. Du kan inte skriva över resultat för enskilda kriterier eller prestationsnivåer.

Om fler än ett kriterium är kopplat till en utvärdering i en Original-kurs används det kriterium som angetts som Används för bedömning i appen. Ultra-kurser tillåter endast ett kopplat kriterium per utvärdering.

  Publicera resultat

  När du har bedömt en eller flera inlämningar återgår du till inlämningslistan för att publicera resultaten så att deltagarna kan se dem.

  1. Stäng vid behov ett bedömningsfönster. Tryck på tillbaka-pilen för att navigera till inlämningslistan.
  2. Tryck på Klar att publiceras för att se listan.
  3. Tryck på Publicera resultat.
  4. Avmarkera kryssrutan för objekt som du inte vill publicera.
  5. Tryck på Publicera utvalda för att publicera de resultaten för deltagarna.

  De resultat som du precis publicerade visas under Publicerade resultat på inlämningslistan.

  Efter att du har publicerat resultat i appen måste du gå till kursen i en webbläsare för att kunna redigera resultat och återkopplingar.

  För Original-kurstester som bedöms automatiskt publiceras även inlämningar automatiskt. I appen visas dessa inlämningar i resultatöversikten för en kurs i avsnittet Publicerat.

  Vad kan jag bedöma?

  Du kan använda följande bedömningsfunktioner i appen:

  • Bedömning för uppgifter
  • Resultat i form av poäng, text, procentsatser och bokstäver
  • Bedömning med kopplade kriterier

  Följande bedömningsfunktioner är inte tillgängliga i appen för närvarande:

  • Bedömning av tester**
  • Bedömning av gruppinlämningar**
  • Bedömning av diskussioner, bloggar, wiki-webbplatser och loggböcker**
  • Anonym och delegerad bedömning**
  • Återkoppling för ljud och video
  • Bedömning offline

  ** Angiven som Endast tillgänglig i webbläsare i appen. Gå till din kurs i en webbläsare för att bedöma dessa utvärderingar.

  Följande förbättringar planeras för framtida versioner:

  • Bedömningsuppgifter för Ultra-kurser*
  • Bedöma tester*

  Kan jag göra bedömningar i appen?

  Bedömningsmöjligheter finns i Blackboard Instructor version 2.0+ för dessa villkor:

  • Endast uppgifter
  • Endast Original-kurser
  • Blackboard Learn som hyrprogram eller Blackboard Learn 9.1 Q2 2018 CU4+
  • Enheter med Android 4.2+ eller iOS 9+

  Klienter med Blackboard Learn-versioner före Q2 2018 måste uppgradera till Q2 2018 för att installera nödvändiga kumulativa uppdateringar för bedömningsfunktioner.

  Mer information om systemkraven för bedömning i appen

  Förhandsgranska utvärderingar

  Gå till Kursinnehåll i Blackboard Instructor och öppna tester och uppgifter. Förhandsgranskningen visar hur deltagare ser kursutvärderingarna i Blackboard-appen.