Funktionsguide för Blackboard Instructor

På den här sidan

  I Blackboard Instructor visas endast de kurser där du är lärare, lärarassistent kursbyggare eller har någon annan anpassad roll. Kursdeltagarna öppnar sina kurser via Blackboard-appen för deltagare istället.

  Du kan göra följande i Blackboard Instructor:

  • Förhandsgranska kursobjekt, uppgifter och prov.
  • Delta i diskussioner.
  • Lägga upp anslag.
  • Interagera med din klass i Blackboard Collaborate.

  Blackboard Instructor fungerar med både original- och ultrakurser.


  Kurser

  När du har loggat in ser du alla dina aktuella kurser där du är lärare, lärarassistent, kursbyggare eller har någon annan anpassad roll. Du öppnar kurser genom att trycka på kortet för önskad kurs.

  Mer om kurslistan


  Kursöversikt

  Om du trycker på ett kurskort i kurslistan visas en kursöversikt för den kursen. I den här kortfattade översikten av kursen kan du se följande:

  Här kan du även se en lista över lärare och skicka e-post till dem. Kurserna ser kanske lite annorlunda ut än i en webbläsare, men det är lätt att hitta i dem.


  Prov och uppgifter

  Prov och uppgifter finns under Kursinnehåll. Du kan se information om ett prov eller en uppgift och förhandsgranska för att se hur det ser ut för kursdeltagarna.

  Mer om prov och uppgifter


  Diskussioner

  Du kan se pågående aktivitet och delta i diskussioner. Du kan läsa och svara på kursdeltagarnas inlägg.

  Mer om diskussioner


  Anslag

  Du kan lägga upp anslag i enskilda kurser för att motivera kursdeltagarna och se till att de vet vad som är på gång.

  Mer om anslag


  Meny

  Via menyn längst upp på kurssidan kan du öppna listor över dina kurser eller organisationer, eller se inställningar. Under Inställningar kan du logga ut, gå till hjälpwebbplatsen, lämna återkoppling samt läsa våra policyer.


  Organisationer

  Organisationer fungerar som kurser och innehåller verktyg som gör att medlemmarna kan kommunicera. För varje organisation där du är ledare kan du få åtkomst till innehåll, skapa anslag och moderera diskussioner.

  Mer information om organisationslistan


  Collaborate

  I Blackboard Instructor ingår Collaborate med ultragränssnittet för webbkonferenser i realtid i mobila enheter.

  När du trycker på en länk till Collaborate och har appen Blackboard Instructor kommer du direkt till sessionen.

  För närvarande stöds inte Collaborate för Blackboard Instructor i Windows.

  Mer information om Collaborate


  Språk

  Blackboard Instructor finns på över 30 språk, bland annat engelska, arabiska, kinesiska, nederländska, italienska, tyska, japanska, koreanska, portugisiska och spanska. I den viktiga informationen finns en lista över alla språk som Blackboard Instructor finns på.

  Språket i appen hämtas från enhetens operativsystem, inte från språkinställningen i Blackboard Learn. Språkinställningarna påverkar gränssnittet i appen, men inte kursinnehållet.


  Bedömning: Under utveckling

  För mobil bedömning kan du använda iPad-appen Bb Grader. Vi planerar* att lägga till arbetsflöden för bedömning i Blackboard Instructor under de kommande månaderna.


  Utformad för mobila enheter

  Med appen Blackboard Instructor är din kursåtkomst särskilt anpassad för en liten skärm. Våra inbyggda app för mobila enheter drar nytta av de mobila enheternas unika funktioner, och med den går det att utföra särskilda aktiviteter som vi har optimerat för appen.

  Blackboard Learn via en webbläsare är ett robust hanteringssystem för lärande, med en bred och djup funktionalitet. Vissa funktioner är endast tillgängliga i webbläsarvyn av Blackboard Learn.


  *Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.