I Blackboard Instructor visas endast de kurser där du är lärare, lärarassistent, kursbyggare eller har någon annan anpassad roll. Kursdeltagarna öppnar sina kurser via Blackboard-appen för deltagare istället.

Du kan göra följande i Blackboard Instructor:

 • Förhandsgranska kursobjekt, uppgifter och prov
 • Delta i diskussioner.
 • Lägga upp anslag
 • Interagera med din klass i Blackboard Collaborate
 • Bedöma uppgifter (endast Original-kurser)
 • Ändra objektsinställningar för utvärderingar och annat innehåll

Blackboard Instructor fungerar både för Original- och Ultra-kurser.


Kurser

När du har loggat in ser du alla dina kurser där du är lärare, lärarassistent, kursbyggare eller har en annan anpassad roll. Du öppnar kurser genom att trycka på kortet för önskad kurs.

Mer om kurslistan


Kursöversikt

Om du trycker på ett kurskort i kurslistan visas en kortfattad vy över dessa objekt:

 • Kräver uppmärksamhet (endast kurser med ursprunglig vy) för snabb åtkomst till inlämningar som är redo för bedömning eller publicering. Kräver uppmärksamhet visas inte om det inte finns några objekt som du ska bedöma.
 • Inlämningsdag (endast Ultra-kurser) visar vad som är på gång för dina deltagare och du kan se förhandsgranskning av uppgiften.
 • Resultat (endast kurser med ursprunglig vy)
 • Anslag
 • Kursinnehåll
 • Diskussioner
 • Lärare
  • För tillfället kan det hända att rollerna som listas här inte stämmer överens med det du ser i webbvyn för Learn. Till exempel listas en Kontaktperson kanske som Lärare i appen. Öppna kursen i webbvyn för att kontrollera rätt roller.

Kurserna ser kanske lite annorlunda ut än i en webbläsare, men det är lätt att hitta i dem.


Inlämningsdag

Inlämningsdag visas i kursöversikten för Ultra-kurser. Du kan se vad som är på gång under de kommande två veckorna för dina deltagare och kan förhandsgranska utvärderingarna. Inlämningsdag ersätts med Behöver åtgärdas i Original-kurser.

Dessa innehållsobjekt visas i Inlämningsdatum för Ultra-kurser:

 • Prov
 • Uppgifter
 • Diskussioner
 • SCORM

Dessa innehållsobjektet visas inte i Inlämningsdag:

 • LTI-verktyg (tredje part)

Prov och uppgifter

Prov och uppgifter finns under Kursinnehåll. Du kan se information om en utvärdering, redigera vissa inställningar och förhandsgranska för att se hur det ser ut för kursdeltagarna.

Mer om prov och uppgifter


Bedömning

På huvudmenyn eller inom en kurs kan du snabbt granska, ge återkoppling och bedöma uppgiftsinlämningar. Du kan visa kopplade kriterier och bilagor. När du är klar publicerar du resultatet så deltagaren kan se det.

Mer information om att bedöma


Diskussioner

Se aktuell aktivitet, delta i diskussioner och redigera vissa inställningar.

Mer om diskussioner


Anslag

Du kan lägga upp anslag i enskilda kurser för att motivera kursdeltagarna och se till att de vet vad som är på gång.

Mer om anslag


Meny

Via menyn längst upp på sidan Kurser kan du öppna listor över dina kurser, organisationer, resultat eller inställningar. Under Inställningar kan du logga ut, aktivera touch- eller face-ID, lämna återkoppling samt läsa våra policyer.


Organisationer

Organisationer fungerar som kurser och innehåller verktyg som gör att medlemmarna kan kommunicera. För varje organisation där du är ledare kan du få åtkomst till innehåll, skapa anslag och moderera diskussioner.

Mer information om organisationslistan


Collaborate

Du kan starta Blackboard Collaborate Ultra-sessioner från Blackboard Instructor om det finns en länk i en kurs. Du dirigeras till en webbläsare för att gå med i sessionen.

Mer information om Collaborate


Push-aviseringar

Påminnelser om ny diskussionsaktivitet i kurser med Ultra-vy visas på din enhet.

Mer om push-aviseringar


Språk

Blackboard Instructor finns på över 30 språk, bland annat engelska, arabiska, kinesiska, nederländska, italienska, tyska, japanska, koreanska, portugisiska och spanska. I den viktiga informationen finns en lista över alla språk som Blackboard Instructor finns på.

Språket i appen hämtas från enhetens operativsystem, inte från språkinställningen i Blackboard Learn. Språkinställningarna påverkar gränssnittet i appen, men inte kursinnehållet.


Utformad för mobila enheter

Med appen Blackboard Instructor är din kursåtkomst särskilt anpassad för en liten skärm. Vår inbyggda app för mobila enheter drar nytta av de mobila enheternas unika funktioner, och med den går det att utföra särskilda aktiviteter som vi har optimerat för appen. Appen Blackboard Instructor finns tillgänglig för iOS och Android.

Blackboard Learn via en webbläsare är en robust lärplattform, med en bred och djup funktionalitet. Vissa funktioner är endast tillgängliga i webbläsarvyn av Blackboard Learn.


*Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.