I Blackboard Instructor visas endast de kurser där du är lärare, lärarassistent kursbyggare eller har någon annan anpassad roll. Kursdeltagarna öppnar sina kurser via Blackboard-appen för deltagare istället.

Du kan göra följande i Blackboard Instructor:

  • Förhandsgranska kursobjekt, uppgifter och prov.
  • Delta i diskussioner.
  • Lägga upp anslag.
  • Interagera med din klass i Blackboard Collaborate.

Blackboard Instructor fungerar med både original- och ultrakurser.


Kurser

När du har loggat in ser du alla dina aktuella kurser där du är lärare, lärarassistent, kursbyggare eller har någon annan anpassad roll. Du öppnar kurser genom att trycka på kortet för önskad kurs.

Mer om kurslistan


Kursöversikt

Om du trycker på ett kurskort i kurslistan visas en kursöversikt för den kursen. I den här kortfattade översikten av kursen kan du se följande:

Här kan du även se en lista över lärare och skicka e-post till dem. Kurserna ser kanske lite annorlunda ut än i en webbläsare, men det är lätt att hitta i dem.


Prov och uppgifter

Prov och uppgifter finns under Kursinnehåll. Du kan se information om ett prov eller en uppgift och förhandsgranska för att se hur det ser ut för kursdeltagarna.

Mer om prov och uppgifter


Bedömning

På huvudmenyn eller inom en kurs kan du snabbt granska, ge återkoppling och bedöma uppgiftsinlämningar. Du kan visa kopplade kriterier och bilagor. När du är klar publicerar du resultatet så deltagaren kan se det.

Mer information om att bedöma


Diskussioner

Du kan se pågående aktivitet och delta i diskussioner. Du kan läsa och svara på kursdeltagarnas inlägg.

Mer om diskussioner


Anslag

Du kan lägga upp anslag i enskilda kurser för att motivera kursdeltagarna och se till att de vet vad som är på gång.

Mer om anslag


Meny

Via menyn längst upp på kurssidan kan du öppna listor över dina kurser eller organisationer, eller se inställningar. Under Inställningar kan du logga ut, gå till hjälpwebbplatsen, lämna återkoppling samt läsa våra policyer.


Organisationer

Organisationer fungerar som kurser och innehåller verktyg som gör att medlemmarna kan kommunicera. För varje organisation där du är ledare kan du få åtkomst till innehåll, skapa anslag och moderera diskussioner.

Mer information om organisationslistan


Collaborate

I Blackboard Instructor ingår Collaborate med Ultra-gränssnittet för webbkonferenser i realtid i mobila enheter. Du hittar dina sessioner inuti kurserna i appen och kan lätt öppna dem därifrån. Du kan även delta i sessioner som inte ingår i en kurs om moderatorn skickar en länk.

Mer information om Collaborate


Språk

Blackboard Instructor finns på över 30 språk, bland annat engelska, arabiska, kinesiska, nederländska, italienska, tyska, japanska, koreanska, portugisiska och spanska. I den viktiga informationen finns en lista över alla språk som Blackboard Instructor finns på.

Språket i appen hämtas från enhetens operativsystem, inte från språkinställningen i Blackboard Learn. Språkinställningarna påverkar gränssnittet i appen, men inte kursinnehållet.


Utformad för mobila enheter

Med appen Blackboard Instructor är din kursåtkomst särskilt anpassad för en liten skärm. Vår inbyggda app för mobila enheter drar nytta av de mobila enheternas unika funktioner, och med den går det att utföra särskilda aktiviteter som vi har optimerat för appen.

Appen Blackboard Instructor finns tillgänglig för iOS och Android. Windows-versionen av appen gick över i underhållsläge i januari 2018 och det kommer inte längre att komma några nya funktioner i den här versionen. Allvarliga problem kommer fortfarande att åtgärdas, och tekniska uppdateringar för integreringar och operativsystemkrav kommer fortfarande att göras.

Blackboard Learn via en webbläsare är ett robust hanteringssystem för lärande, med en bred och djup funktionalitet. Vissa funktioner är endast tillgängliga i webbläsarvyn av Blackboard Learn.


*Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.