I appen kan du se mappar, dokument, prov och uppgifter och annat som lagts in i kursen i webbläsarvyn. Du kan förhandsgranska objekt i appen för att kontrollera att de ser ut som de ska i mobila enheter, men objekten måste skapas i Blackboard Learn via en webbläsare.

Kursdeltagarna kan se allt kursinnehåll och kan göra prov och uppgifter i Blackboard-appen för kursdeltagare.

Du kan se om objekt döljs för kursdeltagare eller om de inte är tillgängliga för dem. Du kan förhandsgranska innehåll som är dolt eller inte tillgängligt i Blackboard Instructor, men kursdeltagarna ser inte det här innehållet i sin kursdeltagarapp.

Exportera filer

När du öppnar en bifogad fil i appen kan du visa den eller skriva ut den. Du kan också trycka på Öppna med för att exportera eller skicka filen via e-post.

Innehåll som stöds

När du lägger in dokument i en kurs i webbläsaren bör du kontrollera att filtyperna kan öppnas i mobilapparna.

Mer om kompatibla filtyper

Det mesta av kursinnehållet visas direkt i appen. Innehåll som inte stöds i appen kan i allmänhet öppnas i appens webbläsare. Förhandsgranska ditt innehåll och dina bedömningar i Blackboard Instructor eller skaffa en deltagarinloggning för att förhandsgranska innehållet i Blackboard-appen för deltagare.

Mer information om kursinnehåll som stöds

Kurser med den ursprungliga vyn

Diskussioner. Det är bäst att öppna diskussioner från kursöversikten. Om du har en länk till diskussionsverktyget i kursmenyn i den ursprungliga kursvyn visas länken under Kursinnehåll även i appen. När kursdeltagarna trycker på diskussionslänken i Kursinnehåll öppnas diskussionen i en webbläsare.

Mer om diskussioner i appen

Länkar till verktyg i kursmenyn Vissa av verktygen i kurser med den ursprungliga vyn finns inte i appen. När du trycker på en länk till ett av de här verktygen kommer du till verktygets webbvy.

Anpassad publicering. Blackboard-appen stöder anpassade versioner av innehåll, där du kan göra innehållet tillgängligt endast för deltagare som uppfyller vissa villkor. För den här funktionen måste du öppna kursen i en webbläsare.

Markera som granskad. Blackboard-appen stöder för närvarande inte funktionen Markera som granskad. För den här funktionen måste du öppna kursen i en webbläsare.

Kurser med ultravyn

Kursmeddelanden. Meddelanden syns inte i appen. För den här funktionen måste du öppna kursen i en webbläsare.

Aktivitetsflöde. Det mesta av informationen i aktivitetsflödet finns i kursöversikten i appen. Själva aktivitetsflödet är dock inte tillgängligt i Blackboard Instructor-appen. Blackboard-appen för deltagare inkluderar inte aktivitetsflödet.

Deltagarförteckning. Deltagarförteckningen finns inte i appen. För den här funktionen måste du öppna kursen i en webbläsare.