I appen kan du se mappar, dokument, prov och uppgifter och annat som lagts in i kursen i webbläsarvyn. Du kan förhandsgranska objekt i appen för att kontrollera att de ser ut som de ska i mobila enheter, men objekten måste skapas i Blackboard Learn via en webbläsare. Du kan ändra vissa inställningar för kursobjekt.

Kursdeltagarna kan se allt kursinnehåll och kan göra prov och uppgifter i Blackboard-appen för kursdeltagare.

Du kan se om objekt döljs för kursdeltagare eller om de inte är tillgängliga för dem. Du kan förhandsgranska innehåll som är dolt eller inte tillgängligt i Blackboard Instructor, men kursdeltagarna ser inte det här innehållet i sin kursdeltagarapp.

Exportera filer

När du öppnar en bifogad fil i appen kan du visa, exportera eller skriva ut den. När du exporterar kan du välja ett av de installerade programmen på din mobila enhet. Du kan till exempel skicka filen med e-post eller spara den i molnlagringen.

Innehåll som stöds

När du lägger in dokument i en kurs i webbläsaren bör du kontrollera att filtyperna kan öppnas i mobilapparna.

Mer om kompatibla filtyper

Det mesta av kursinnehållet visas direkt i appen. Innehåll som inte stöds i appen kan i allmänhet öppnas i appens webbläsare. Förhandsgranska ditt innehåll och dina bedömningar i Blackboard Instructor eller skaffa en deltagarinloggning för att förhandsgranska innehållet i Blackboard-appen för deltagare.

Mer information om kursinnehåll som stöds

Original-kurser

Diskussioner. Det är bäst att öppna diskussioner från kursöversikten. Om du har en länk till diskussionsverktyget i kursmenyn i den ursprungliga kursvyn visas länken under Kursinnehåll även i appen. När kursdeltagarna trycker på diskussionslänken i Kursinnehåll öppnas diskussionen i en webbläsare.

Mer om diskussioner i appen

Länkar till verktyg i kursmenyn. Vissa av verktygen i Original-kurser finns inte i appen. När du trycker på en länk till ett av de här verktygen kommer du till verktygets webbvy.

Markera som granskad. Appen stöder för närvarande inte funktionen Markera som granskad. För den här funktionen måste du öppna kursen i en webbläsare.

Lärmoduler. Lärmoduler fungerar delvis i de mobila apparna. Användare kan inte se modulens innehållsförteckning på samma sätt som i en webbläsare. Innehåll listas på liknande sätt som i en innehållsmapp.

Ultra-kurser

Kursmeddelanden. Meddelanden syns inte i appen. För den här funktionen måste du öppna kursen i en webbläsare.

Aktivitetsflöde. Det mesta av informationen i aktivitetsflödet finns i kursöversikten i appen. Själva aktivitetsflödet är dock inte tillgängligt i Blackboard Instructor-appen. Blackboard-appen för deltagare inkluderar inte aktivitetsflödet.

Deltagarförteckning. Deltagarförteckningen finns inte i appen. För den här funktionen måste du öppna kursen i en webbläsare.

Lärmoduler

En lärmodul är en behållare med organiserade samlingar av innehåll. Du kan visa lärmoduler och redigera några inställningar i appen, men du skapar dem i webbvyn för din kurs. Du kan kräva att deltagarna slutför innehållet i en specifik ordningsföljd eller låta deltagarna utforska innehållet i valfri ordning.

För Ultra-kurser i Blackboard Instructor-appen kan du se samma gränssnitt för lärmodulen som deltagarna ser i Blackboard-appen.

  • Om du har krävt att deltagarna ska se innehållet i en viss ordningsföljd visas ORDNINGSFÖLJD PÅ. Om ordningsföljden inte är obligatorisk visas inte denna indikator.
  • Utvecklingen för lärmodulen går inte att spåra i appen för lärare.

Redigera inställningar för lärmodul

I Ultra-lärmoduler i Blackboard Instructor kan du redigera titeln, visningen och beskrivningen. Du kan även ta bort Ultra-lärmoduler. Om du vill göra ytterligare ändringar ska du öppna din kurs i en webbläsare. Objektsinställningar för lärmoduler är inte tillgängliga för Original-kurser.

Deltagarvy av lärmoduler i Blackboard-appen

Om du vill se hur deltagare ser lärmodulen installerar du Blackboard-appen och skapar en låtsasanvändare.

Läs mer om deltagarvyn i Blackboard-appens lärmoduler

Redigera innehållsinställningar i appen

Du skapar allt kursinnehåll i webbläsarvyn för din kurs, inte i Blackboard Instructor. I appen kan du ändra vissa inställningar eller ta bort objekt. De ändringar du gör i appen återspeglas i webbläsarvyn för din kurs.

  1. Navigera till ett kursobjekt och markera det.
  2. Du kommer åt Inställningar på något av följande sätt:
    • Tryck på kugghjulsikonen högst upp på skärmen.
    • Tryck på de tre punkterna högst upp på skärmen och välj Inställningar.
  3. Gör dina ändringar och Spara.

I Ultra-kurser innehåller vissa innehållstyper en länk för att REDIGERA PÅ WEBBEN som öppnar en mobil webbläsare på enheten för att redigera ytterligare inställningar.

Inställningar

Inställningar som kan hanteras i appen varierar beroende på innehållstypen. Du kan ändra ytterligare inställningar i din webbläsarvyn för din kurs.

I den här tabellen beskrivs vilka innehållstyper som har inställningshantering i Blackboard Instructor-appen.

Innehållstyper som stöds i Blackboard-apparna
Innehållstyp Inställningshantering

Prov

Uppgifter

Ultra: Inställningar tillgängliga i appen.

Original
: Inställningar tillgängliga i appen. Du kan inte redigera beskrivningar eller maximalt antal poäng. Alternativet REDIGERA PÅ WEBBEN är inte tillgängligt.

Mer information om inställningar för prov och uppgifter i Blackboard Instructor

Diskussioner Ultra: Inställningar tillgängliga i appen.

Original: Inga inställningar.

Mer information om diskussionsinställningar i Blackboard Instructor

Dokument

Objekt

Ultra: Inställningar tillgängliga i appen.

Original
: Inställningar tillgängliga i appen. Du kan inte redigera beskrivningar. Alternativet REDIGERA PÅ WEBBEN är inte tillgängligt.
Länk

Webblänk

Ultra: Inställningar tillgängliga i appen.

Original
: Inställningar tillgängliga i appen. Du kan inte redigera beskrivningar. Alternativet REDIGERA PÅ WEBBEN är inte tillgängligt.
Mapp Ultra: Inställningar tillgängliga i appen.

Original
: Inställningar tillgängliga i appen. Du kan inte redigera beskrivningar. Alternativet REDIGERA PÅ WEBBEN är inte tillgängligt.
Lärmodul Ultra: Inställningar tillgängliga i appen. Alternativet REDIGERA PÅ WEBBEN är inte tillgängligt.

Original: Inga inställningar.
SCORM Ultra: Inställningar tillgängliga i appen.

Original: Inga inställningar.
Fil Ultra: Inställningar som är tillgängliga i appen för Dokument med uppladdade filer.

Original: Inställningar tillgängliga i appen för innehåll som skapats med menyn Bygg innehåll > Fil. Du kan redigera titeln, ändra tillgängligheten eller ta bort. Du kan inte redigera beskrivningen. Alternativet REDIGERA PÅ WEBBEN är inte tillgängligt.

Ljud

Bild

Bilder

Ultra: Inställningar som är tillgängliga i appen för Dokument med uppladdat ljud-, video- eller bildinnehåll.

Original: Inställningar tillgängliga i appen för innehåll som skapats med menyn Bygg innehåll > Ljud, Bild eller Video. Du kan redigera titeln, ändra tillgängligheten eller ta bort. Du kan inte redigera beskrivningen. Alternativet REDIGERA PÅ WEBBEN är inte tillgängligt.

Meddelanden om framtida utveckling

*Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.