I Blackboard Instructor ingår Blackboard Collaborate Ultra för webbkonferenser i realtid. Du kan hålla virtuella lektioner och visa filer, deltagarna kan höra och se dig och du kan använda chatt och whiteboard. Du behöver inte installera något annat än Blackboard Instructor för att vara med i en session.

Collaborate med Original-gränssnittet stöds inte.

Collaborate stöds inte för Blackboard Instructor i Windows. Windows-versionen av appen gick över i underhållsläge i januari 2018 och det kommer inte längre att komma några nya funktioner i den här versionen.

Lärare kan gå med i sessioner via appen eller via webbvyn av Collaborate Ultra och har då tillgång till alla moderatorfunktioner. Lärare och moderatorer kan gå med i sessioner i webbvyn av Collaborate Ultra, medan deltagarna går med via sina telefoner. Även om deltagarna deltar via olika typer av enheter samarbetar alla på samma ställe.


Gå med i en session från en kurs

Collaborate Ultra-sessioner finns i en lista inuti kurserna i appen. Gå till en kurs, tryck på Collaborate under Kursmaterial och välj en session.

 • Kursrummet är en standardsession i Collaborate Ultra. Om en lärare inaktiverar det här rummet i webbläsarvyn av kursen visas det som låst i appen.
 • Tryck på den valbara session som du vill gå med i.
 • Sessioner som du inte kan gå med i för tillfället visas i listan, men du kan inte öppna dem.
 • Tryck på alternativen för en session och kopiera gästlänken. Om du öppnar kursen i en webbläsare på en dator har du tillgång till fler funktioner. Här kan du till exempel skapa sessioner.
 • För upprepade sessioner visas endast en session i mobilappen. I webbläsarvyn av Collaborate Ultra visas varje enskilt tillfälle av den upprepade sessionen. I en kommande uppdatering kommer vyn i mobilappen att se ut mer som webbläsarvyn.

Om det är möjligt är det bra om du går med i sessionen tidigt så att du har tid att bekanta dig med hur det ser ut först.


Gå med i en session via en länk

Du måste inte vara inskriven som användare i en kurs för att vara med i en session i Collaborate Ultra med Blackboard Instructor. Om du har en länk till sessionen och har appen installerad så är det bara att köra på.

Mer om att gå med i sessioner via länk


Bjuda in deltagare

Deltagarna ser sessionerna i Collaborate som hör till dina kurser i Blackboard-appen precis som du ser dem i Blackboard Instructor. Det kan eventuellt vara bra att använda anslag eller andra sätt att påminna kursdeltagarna om sessioner som är på gång.


Stora sessioner

Stora sessioner i Collaborate har över 250 och upp till 500 användare i sessionen. Vissa deltagarfunktioner är inaktiverade för att göra stora sessioner enklare att hantera.

Mer information om stora Collaborate-sessioner

Om du förväntar dig över 250 deltagare i din session måste du skicka in en begäran om stora sessioner till Collaborate-supportteamet hos Behind the Blackboard INNAN sessionen börjar.


Funktioner

Du kan göra följande:

 1. Ändra profilbild genom att trycka på den, ange din status som Borta och läsa hjälpinformation. Använd kontrollerna för att dela video eller röst, räcka upp handen och chatta med andra. När filer eller whiteboardtavlan visas syns videobilden på dig i nedre vänstra hörnet. Den som har ordet visas i det nedre högra hörnet.
 2. Tryck på pilen i ikonlisten för att öppna ritverktygen. Pilen visas bara om en sessionsmoderator har aktiverat whiteboardtavlan eller visar en fil. Välj pennan eller en form och börja rita. Du kan dra ihop och zooma medan du ritar.
 3. Om du trycker på menyn bredvid sessionsnamnet kan du se vilka som är med i sessionen och välja en delad fil.
 4. Lämna sessionen.

Se till att enheten du använder är fulladdad eller att strömkontakten är i.

Fler funktioner

Aktivitetsmeddelanden. Du kan se nya chattmeddelanden, uppräckta händer, när någon går med i eller lämnar en session och när inspelning börjar och slutar.

Multitasking. Om du lämnar appen för att göra något annat på enheten kan du trycka på statusfältet på skärmen när du vill gå tillbaka.

Stäng av ljudet för alla. Om du stänger av ljudet för alla deltagare i webbversionen av Collaborate med ultragränssnittet slås alla mikrofoner av även i mobilappen.

Tips

Wi-Fi ger den bästa upplevelsen. Med trådlöst nät går det inte åt så mycket mobildata.

Ladda upp. Se till att batteriet är fulladdat eller att strömkabeln är ansluten så att du har tillräckligt med ström för att genomföra uppgifterna.

Upplever du problem? Om du får problem med Collaborate kan du skicka in ett ärende på Behind the Blackboard (endast på engelska).


Göra mer med andra roller

Deltagare

Om du öppnar Collaborate via en gästlänk kan du bara använda deltagarfunktionerna i appen.

Moderatorer i webbversionen av Collaborate kan göra deltagare på mobila enheter till moderatorer eller presentatörer.

Moderator eller presentatör

Om du öppnar Collaborate med moderatorlänk kan du även använda moderatorfunktionerna i appen. Användare med presentatörs- eller moderatorbehörighet kan göra följande via menyn bredvid sessionsnamnet:

 • Ladda upp och visa material.
 • Se när någon räcker upp handen och sänka händer.
 • Aktivera whiteboardfunktionerna så att deltagarna kan rita i delade filer.
 • Spela in sessioner, om du är moderator.

I Blackboard Instructor har presentatören och moderatorn tillgång till samma funktioner. I Collaborate med ultragränssnittet i webbläsaren har moderatorer tillgång till ytterligare funktioner.


Dela filer

Om du har presentatörs- eller moderatorbehörighet kan du visa filer för resten av deltagarna. Du kan visa bilder och PowerPoint- och PDF-filer medan du pratar om innehållet i dem och navigera i ett dokument eller en presentation. När du visar en fil i appen öppnas whiteboardtavlan automatiskt så att deltagarna kan rita i filen.

För att användarna ska få lov att rita måste moderatorerna i webbversionen av Collaborate tillåta ritning på whiteboardtavlan i sessionsinställningarna.

Alla andra användare med fildelningsbehörighet har tillgång till alla filer som laddas upp av moderatorer och presentatörer.

 1. Tryck på Delade filer. Den här ikonen visas endast om du har presentatörs- eller moderatorbehörighet.
 2. Tryck på Lägg till fil.
 3. Välj en fil från den mobila enheten eller en kurs.
  • Välj från min enhet: I iOS kan du endast ladda upp bilder från enheten. Med Android kan du lägga upp GIF-, JPEG-, PNG-, PDF- och PowerPoint-filer.
  • Välj en kurs: Du kan visa filer som du tidigare har lagt in i en kurs. Endast de filer som kan visas för andra visas i det fönster där du väljer fil. Prov och uppgifter kan till exempel inte visas för andra.
 4. Om du trycker på Sluta dela ser inte deltagarna filen längre.

Om du går med i en session som gäst kan du endast visa filer som finns på din enhet. Du kan inte dela filer från kurser.

Om du vill ta bort något från listan Delade filer sveper du med fingret åt vänster och trycker på Ta bort.


Smågrupper

Sessionsmoderatorer i webbläsarversionen av Collaborate kan dela upp deltagarna i grupper för mindre projekt och grupparbeten. I appen får du ett meddelande när du blivit placerad i en grupp eller flyttats ut från en grupp.

Endast gruppmedlemmarna kan se ljudfiler, videoklipp, chatta och dela filer inom en grupp i ett grupprum. Alla deltagare i en grupp är presentatörer så alla kan dela whiteboard, filer och program med de övriga i gruppen. Interaktioner inom grupper i grupprum fångas inte upp i sessionsinspelningar.

Innehåll som delas i en grupp i ett grupprum är inte tillgänglig när gruppen har upplösts. För att behålla något för framtida användning, kan du ta skärmdumpar av filer och whiteboard som har delats i din grupp.


Jämfört med Collaborate i webbläsare

Utanför appen kan du använda Blackboard Collaborate med Ultra-gränssnittet i en webbläsare på följande sätt:

Funktionerna är de samma för båda alternativen.

Använd Blackboard Collaborate med Ultra-gränssnittet i en webbläsare för funktioner som inte är tillgängliga i appen:


Gå med via länk

Sessionslänkar som är kopplade till kurser visas i Blackboard Instructor och i Blackboard-appen. Om du inte är inskriven som användare på några kursen kan du ändå delta i sessioner om moderatorn skickar en länk. En moderator som inte har någon kurs i Blackboard kan till exempel skicka dig länken via e-post.

Så här går du med i en session via en länk:

 • Hämta Blackboard Instructor.
 • Öppna länken som du har fått från sessionsmoderatorn i webbläsaren på mobiltelefonen.
 • Följ instruktionerna på enheten.

Anvisningar för hur du går med i en session via länk

Om du stöter på problem när du försöker öppna en sessionslänk kan du göra följande:

 1. Installera Blackboard-appen. Om du inte har appen än går du till Snabbstart.
 2. Öppna länken till sessionen i mobilwebbläsaren på din enhet.
  • Om du öppnar en moderatorlänk har du de tillgängliga moderatorfunktionerna i appen.
  • Om du öppnar en kursdeltagarlänk har du endast deltagarfunktionerna i appen.
 3. Välj Blackboard Instructor i listan över appar på webbläsarsidan.
 4. Du ansluts till sessionen på ett av följande sätt:
  • Om du redan är inloggad i Blackboard Instructor går du automatiskt med i sessionen.
  • Om du inte är inloggad kan du göra något av följande:
   • Skriv in ditt namn och tryck på Gå med som gäst.
   • Logga in på Blackboard. Använd samma inloggningsuppgifter som när du loggar in till dina Blackboard-kurser på en dator. Med den här metoden fylls ditt namn i automatiskt i Collaborate-sessionen och du loggas in i appen.

Om ditt lärosäte inte har lagt till användning av appen Blackboard Instructor kan du alltid trycka på Gå med som gäst.

Skicka länkar till deltagare

Om du vill bjuda in deltagare till en mobil session i Collaborate som inte hör till någon kurs i Blackboard kan du skicka en gästlänk till deltagarna via e-post eller lägga upp gästlänken i en kurs. Oavsett vilket sätt du väljer öppnas appen direkt när deltagarna trycker på länken till Collaborate. Deltagarna kan logga in med inloggningsuppgifterna till Blackboard eller gå med som gäster.

Om du vill att en eller flera deltagare ska vara moderatorer skickar du moderatorlänken till dem.

Hämta sessionslänkar

Du hittar sessionslänkar på följande sätt:

I kurser i Blackboard: Beroende på vilka systeminställningar du har kan Collaborate finnas i webbvyn av en kurs. Kursverktyget Collaborate finns inte i appen.

Ursprungliga kursvyn

 1. Välj Blackboard Collaborate under Kursverktyg.
 2. Öppna menyn bredvid Kursrum.
 3. Välj Kopiera gästlänk – ELLER – Redigera inställningar och kopiera moderatorlänken.

Ultra-kursvyn

 1. Välj Kursrum under Detaljer och åtgärder.
 2. Öppna menyn bredvid Kursrum.
 3. Välj Hämta gästlänk – ELLER – Redigera inställningar och kopiera moderatorlänken.

Administratörer: Du får sessionslänkar från administratören som administrerar Collaborate för dig.

Blackboard Instructor: Du hittar gästlänken till en session i appen.

Utanför Blackboard: Om du har åtkomst till webbplatsen för schemaläggning av sessioner i Collaborate kan du skapa sessioner och kopiera moderator- och gästsessionslänkar där.

Mer om funktionen för schemaläggning av sessioner i Collaborate