I appen Blackboard Instructor skapar du och läser anslag i de enskilda kurserna. Anslag stöds för både Ultra- och Original-kurser.

Visa anslag

Öppna en kurs och tryck på Anslag på kursöversikten för att se Schemalagda, Aktuella, och Tidigare anslag för den kurs som du visar. I Ultra-kurser kan du även se Utkast till anslag. Om en kategori inte innehåller några anslag visas den inte. Tryck på anslaget för att se hela texten.

Du kan visa RTF-text och media i anslag. Du kan bara skapa anslag i RTF-format och media i webbläsarvyn för din kurs. I appen kan du skapa anslag med oformaterad text.

Var kan deltagare se anslag?

Du kan skapa anslag i webbläsarvyn för din kurs eller i mobilappen Blackboard Instructor. Anslag visas även för deltagare på båda ställena. Deltagare ser aktuella anslag i webbläsarvyn för Blackboard Learn och i Blackboard-appen för deltagare:

 • Webbläsarvy för Blackboard Learn
  • I enskilda kurser i området Anslag
  • I popup-fönster för enskilda kurser i Ultra-kurser
  • Fliken Mitt lärosäte för Original-gränssnittet
  • Aktivitetsflöde för Ultra-gränssnittet
 • Appen Blackboard
  • I enskilda kurser
  • Aktivitetsflöde

Original-kurser

I appen kan du skapa och ta bort anslag. För befintliga anslag kan du redigera ämnet och inställningarna, men inte meddelandets innehåll. Du kan schemalägga anslag som ska visas vid ett senare tillfälle. 

Förutom kursanslag visas lärosätesaviseringar i Anslag om systemadministratören har valt alternativet att posta i kurser.

Skapa nytt anslag

 1. Välj Anslag på kursöversikten.
 2. Tryck på Skapa.
 3. Ange ett ämne.
 4. Tryck på Lägg till anslagsinnehåll och skriv ett meddelande med oformaterad text. Tryck på Klar på tangentbordet och sedan på bakåtpilen.
 5. Du kan även välja ett Visa på- eller Dölj på- datum. Om du inte väljer något datum visas anslaget för deltagarna omedelbart. Du kan även välja alternativet att skicka en e-postkopia till deltagarna.

  Mer information om e-postkopior av anslag

 6. Välj Förhandsgranska för att visa anslaget. Annullera för att ta bort anslaget.
 7. Välj Posta för att publicera anslaget till kursmedlemmarna direkt eller på det datum som du har valt.
  • Original-kursanslagen har inte alternativet spara utkast. Om du inte är redo att posta trycker du på pilen bakåt och går tillbaka till sidan Nytt anslag. På den här skärmen kan du redigera mer eller trycka på Annullera för att ta bort anslaget.

Redigera anslag

En systemuppdatering krävs för att redigera anslag i Original-kurser. Uppdateringen av Building block är för närvarande schemalagd * för publicering i maj 2020.

Mer information för systemadministratörer om uppdateringen

Ta bort anslag

När du tar bort ett anslag i appen tas det även bort i kursens webbläsarvy.

 1. Tryck på ett enskilt anslag på skärmen Anslag.
 2. Tryck på de tre punkterna högst upp på skärmen och välj Ta bort.
 3. Klicka på ta bort i popup-fönstret för bekräftelse.

Ultra-kurser

I appen kan du skapa, redigera och ta bort anslag. Du kan schemalägga anslag som ska visas vid ett senare tillfälle. 

Skapa nytt anslag

 1. Välj Anslag på kursöversikten.
 2. Tryck på Skapa.
 3. Ange ett ämne.
 4. Tryck på Lägg till anslagsinnehåll och skriv ett meddelande med oformaterad text. Tryck på Klar på tangentbordet och sedan på bakåtpilen.
 5. Du kan även välja ett Visa på- eller Dölj på- datum. Om du inte väljer något datum visas anslaget för deltagarna omedelbart.
 6. Välj Förhandsgranska för att visa ditt anslag. Annullera för att ta bort anslaget.
 7. Välj Posta för att publicera anslaget till kursmedlemmarna direkt eller på det datum som du har valt. Välj Spara utkast för att spara anslaget men inte posta det. Du kan gå tillbaka till utkastet senare för att posta eller schemalägga det.

Redigera anslag

  I Ultra-kurser kan du redigera ämnet och texten för anslaget. Du kan även redigera alternativen Visa på, Dölj på, och Skicka e-postkopia.

  1. Tryck på ett enskilt anslag på skärmen Anslag.
  2. Tryck på de tre punkterna högst upp på skärmen och välj Redigera.
  3. Gör ändringar i alternativen ämne, innehåll eller version.
  4. Välj Förhandsgranska för att visa anslagets ändringar. Annullera för att ta bort anslagets ändringar.
  5. Tryck på Spara för att posta det redigerade anslaget.

  Ta bort anslag

  När du tar bort ett anslag i appen tas det även bort i kursens webbläsarvy.

  1. Tryck på ett enskilt anslag på skärmen Anslag.
  2. Tryck på de tre punkterna högst upp på skärmen och välj Ta bort.
  3. Klicka på ta bort i popup-fönstret för bekräftelse.

  Meddelanden om framtida utveckling

  *Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.