Med anslag kan du se till att kursdeltagarna får den information de behöver. I appen Blackboard Instructor skapar du och läser anslag i de enskilda kurserna.

Appen har i nuläget endast stöd för kursanslag i Original-kurser. När en användare öppnar en Ultra-kurs i appen visas inte anslagsverktyget.

Visa anslag

Tryck på Anslag på kursöversikten för att se aktuella och tidigare meddelanden inklusive avsändare, datum och meddelande. Tryck för att se hela anslagstexten i långa anslag.

Anslag stöder visning av RTF-text och media. Men för närvarande kan man bara skapa anslag i RTF-format och med media i webbgränssnittet. I appen kan du skapa anslag med vanlig text.

Skapa anslag

Tryck på knappen Skapa för att skriva ett nytt meddelande. Du kan schemalägga anslag som ska skickas vid ett senare tillfälle och skicka en e-postkopia till användare. Om du inte kan se de här funktionerna behöver ditt lärosäte en systemuppdatering.

Var kan deltagare se anslag?

I Blackboard-appen ser deltagarna aktuella anslag inom enskilda kurser och i Aktivitetsflödet. När kursdeltagarna går in på Blackboard i en webbläsare ser de anslagen som du har skapat i appen i sin kurs och på fliken Mitt lärosäte.