Med anslag kan du se till att kursdeltagarna får den information de behöver. I appen Blackboard Instructor skapar du och läser anslag i de enskilda kurserna.

Appen har i nuläget endast stöd för kursanslag i Original-kurser. När en användare öppnar en Ultra-kurs i appen visas inte anslagsverktyget.

Visa anslag

Tryck på Anslag på kursöversikten för att se aktuella och tidigare meddelanden inklusive avsändare, datum och meddelande. Tryck för att se hela anslagstexten i långa anslag.

Skapa anslag

Tryck på knappen Skapa för att skriva ett nytt meddelande. Du kan schemalägga anslag som ska skickas vid ett senare tillfälle och skicka en e-postkopia till användare. Om du inte kan se de här funktionerna behöver ditt lärosäte en systemuppdatering.

Var kan deltagare se anslag?

I Blackboard-appen ser deltagarna aktuella anslag inom enskilda kurser och i Aktivitetsflödet. När kursdeltagarna går in på Blackboard i en webbläsare ser de anslagen som du har skapat i appen i sin kurs och på fliken Mitt lärosäte.