De här länkade filerna är endast tillgängliga på engelska om inget annat anges.

Med Blackboard Instructor kan lärare på ett enkelt och intuitivt sätt hantera kurser, interagera med deltagare och visa innehåll. Med hjälp av de här adoptionsverktygen kan administratörer och lärare utbilda användare på ett effektivt sätt. Verktygsinnehåll kan skickas via e-post, skrivas ut och distribueras eller integreras med ditt lärosätes egna material.

Version 94.9.5+ av Mobile Web Services B2 krävs för appen Blackboard Instructor.


App-bricka

Ladda ner och ändra storleken på app-brickan om du vill. Spara den här bilden på datorn genom att högerklicka och välja Spara bild som.


Resurser för bedömningsfunktionen

Med Blackboard Instructor 2.0+ kan lärare och roller med bedömningsmöjligheter bedöma uppgifter i appen om systemet uppfyller kraven. Använd de här resurserna om din institution har tillgång till bedömningsfunktioner i appen.

Läs mer om systemkrav för bedömning i versionsinformationen för Blackboard Instructor

Om din institution inte har tillgång till bedömningsfunktioner i nuläget kan du använda resurserna som inte omfattar bedömning på den här sidan.


Hjälpdokumentation

Läs mer om Blackboard Instructor och skicka länken till undervisande personal.

Användarspecifik hjälp för Blackboard Instructor


Kommunikationschecklista

Vi har tagit fram en checklista för att spara tid och dra fördel av flera kanaler. Du kan ladda ner och anpassa den här checklistan så att den passar ditt lärosätes behov.


Blackboard Learn-modul

Den här modulen är endast tillgänglig på engelska.

Startfliken i Blackboard Learn är en bra plats för att hjälpa lärare upptäcka och hämta Blackboard-appen. Modulen Ladda ner Blackboard Instructor innehåller länkar till nedladdningsplatserna för Apple och Android.

Om du använder Blackboard Learn 9.1, följer du dessa anvisningar för att skapa en modul manuellt. Moduler är endast tillgängliga i det ursprungliga gränssnittet.

Skapa en Blackboard Instructor-modul


Anslag i Blackboard Learn

Använd verktyget Anslag för att låta undervisande personal veta att Blackboard Instructor finns tillgänglig att ladda ner. Här är ett exempel:

Blackboard Instructor finns nu tillgänglig i Apples och Googles appbutiker. Du kan hantera dina kurser, lägga upp anslag och få kontakt med deltagare via din telefon eller surfplatta. Ladda ner Blackboard Instructor i dag!

Mer om anslag


Resurser för lärare

Dela ut dessa ensidesdokument för att ge lärarna hjälp att förstå appens fördelar och funktioner.

Den här e-boken kan hjälpa lärare att designa mobilvänligt innehåll.


Vykort

Vykort kan hjälpa lärare att snabbt förstå fördelarna med Blackboard Instructor. Vi har skapat tre dubbelsidiga vykort som du enkelt kan skriva ut och dela ut.