Den senaste viktiga informationen och annan administratörsfokuserad information för appen Blackboard Instructor hittar du här.

    Utforska ämnen


    Användarfokuserad information finns i hjälpen för Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-hjälpen.

    Information om att bygga kurser finns i Mobilvänliga kurser.

    Administratörsinformation om deltagarappen finns i Administratörsinformation för Blackboard-appen.