Blackboard Instructor

På den här sidan

  Blackboard Instructor är en mobilapp där du kan se kursinnehåll, diskutera med kursdeltagarna och interagera med dem i Blackboard Collaborate. Appen är tillgänglig för mobila enheter som kör iOS, Android eller Windows.

  För mobil bedömning kan du använda iPad-appen Bb Grader. Vi planerar* att lägga till arbetsflöden för bedömning i Blackboard Instructor under de kommande månaderna. Du hittar tips om att skapa kurser i Mobilvänliga kurser.

  Se de här hjälpavsnitten för andra typer av användare:

  Visa alla   *Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.