Den här rapporten gör det möjligt för ditt lärosäte att få en korrekt bild av hur deltagare, fakultet och andra använder din lärplattform. Du kan upptäcka relevanta data för aktivitet på din lärplattform (LMS), i Collaborate-verktyget, Tillgänglighetsvektyget och Plagiatverktyget.  

Använd den här rapporten för att förstå hur deltagare, fakultet och andra användare interagerar med din lärplattform. Få relevanta insikter som kan påverka ditt lärosätes Användning av lärplattformen.   

Identifiera mönster. Se hur många användare som är aktiva på din lärplattform och på vilket sätt det är vanligast att de kommer åt den. Få reda på vilka veckodagar och tidsintervall som har mest aktivitet. Fastställ de mest och minst använda verktygen.   

Vidta datadrivna åtgärder för att förbättra användningen av din Lärplattform och använd datumjämförelser för att hålla koll på resultaten. 

Bekanta dig med rapporten 

Rapporten om användning av lärplattformen är ett lättanvänt verktyg för att samla in data för lärosäten. Därför är många principer och tillvägagångssätt samma för de olika datapunkterna. Bekanta dig med den här rapporten och få ut det mesta av den.   

Rapporten börjar med flikar där du kan välja vilket verktyg du vill se data för. Ha i åtanke att flikarna endast visar statistik för de verktyg som ditt lärosäte har tillgång till. Om du vill få åtkomst till andra verktyg ska du kontakta en Blackboard-representant

På varje flik kan det finnas anteckningar i slutet som förklarar sammanhanget och ger en mer ingående förklaring till den data som presenteras. Ta en titt så att du inte missar något. 

Huvudsaklig och jämförande datumintervall

Rapporten visar data enligt de tidsintervall som du har valt. Vid början av rapporten, kan du välja primärt och jämförande datumintervall.  

Det primära datumintervallet är den period du vill ställa in som grund. Det jämförande datumintervallet är den period du vill jämföra grundperioden med.   

Som standard innefattar det primära datumintervallet de senaste 30 dagarna och det jämförande datumintervallet de 30 dagarna före det primära datumintervallet. Välj önskade datumintervall för att uppdatera de data som visas.  

Använd datumintervall av samma längd för att få en korrekt jämförelse

Återställ datumintervall till standard 

 • Välj datumintervall. 

 • Välj menyn Fler alternativ i det övre högra hörnet.

 • Välj Återställ

 • Upprepa stegen på andra datum intervall du vill återställa. 

Datavisualisering  

Den här rapporten använder olika datavisualiseringsformat. Bland dem finns indikatorer, ringdiagram, linjediagram, färgdiagram och stapeldiagram.  

Indikatorer kan användas för att få en snabb överblick över de aktiviteter som du behöver hålla koll på. Den här rapporten använder indikatorer som baseras på värdet för det primära datumintervallet. Detta gäller förutom då titeln refererar till ett specifikt datumintervall, då baseras indikatorn på datumintervallet i titeln.  

 • Uppåtpil: Värdet, eller siffran, har ökat jämfört med det jämförande datumintervallet

 • Nedåtpil: Värdet, eller siffran, har minskat jämfört med det jämförande datumintervallet

 • Höger: Det finns ingen förändring mellan datumintervallen. 

 • DIV/0: Det finns inga data tillgängliga för valt jämförande datumintervall

 

Ringdiagram visar olika kategorier som delar av en helhet.  

 

Linjediagram ritar upp individuella datapunkter för att visa trender över vald datumintervall.  

 

Stapeldiagram möjliggör jämförelse mellan olika kategorier i en dataserie. 

 

Färgdiagram klassificerar data i förhållande till aktivitetsmängden per veckodag och tidsintervall på två timmar. Färgvariationerna representerar högre eller lägre aktivitetsperioder. Mörkare färger representerar dagar och tidsintervall med högre aktivitet. Ljusare färger visar dagar och tidsintervall med lägre aktivitet. 

 

Klicka på uppritade data i grafer och färgdiagram för att visa unika datapunkter. 

Exportera dina data till CSV 

Genom hela rapporten kan du ladda ner data i en CSV-fil för att se dem i tabellformat. 

 • Markera de data som du vill exportera.  

 • Klicka på ikonen Fler alternativ

 • Klicka på Exportera till CSV.  

 • När nedladdningen är klar ska du klicka på Klart för att gå tillbaka till rapporten.  

Användare kontra sessioner 

Denna rapport visar data för användaraktivitet och sessionsaktivitet. Observera att användare och sessioner representerar två olika koncept.    

En användare är en person som har använt ditt LMS. En aktiv LMS-användare är en användare som använt ditt LMS inom valt datumintervall.   

Sessioner visar hur många gånger varje användare har öppnat ditt LMS. En användare kan öppna många sessioner.  

Till exempel kan en deltagare skapa flera sessioner under en enda dag. Låt oss säga att en deltagare loggade in på ditt LMS under frukosten för att kontrollera sitt schema. Sedan loggade samma deltagare in igen för att ladda ner det innehåll en lärare hänvisar till under lektionen. Slutligen använde deltagaren ditt LMS igen hemma för att ladda upp en uppgift.    

I det här exemplet är det deltagaren som är en användare. De olika tiderna som deltagaren använde ditt LMS är då antalet sessioner. I det här fallet finns det en användare och tre sessioner från den användaren

Unika användare  

I Blackboard Data har varje användare ett unikt ID. Detta säkerställer att samma användare inte räknas två gånger om den till exempel går med i samma session två gånger. 

 

Generera relevanta insikter  

Efter att du valt dina datumintervall, tar rapporten om användning av lärplattformen fram de data du vill se på ett enkelt sätt. Nu är det dags att göra så att du kan använda dessa data till förmån för ditt lärosäte.  

Från den här rapporten kan du få förståelse för användningen av lärplattformen , definiera datadrivna åtgärder för att förbättra detta och få insikter som ni kan använda för att fatta beslut inom ditt lärosäte. 

Data är lika kraftfulla som de kopplingar du gör utifrån dem. Notera dina upptäckter så att du kan fortsätta utveckla dem till handlingsfokuserade insikter. Här är några idéer på hur du kan få ut det mesta av rapporten om användning av lärplattformen.  

Definiera frågor som du vill besvara  

Du kan koppla ihop data i rapporten på olika sätt. Bestäm vilka inledande frågor du vill svara på. Frågorna kan vara breda eller specifika. Granska data med dina frågor i åtanke för att få snabba insikter.  

Var öppen för nya frågor som kan uppstå i takt med att din förståelse för användningen av lärplattformen ökar. 

Jämför liknande akademiska perioder

Hur deltagare, lärare och andra användare interagerar med din Lärplattform förändras under läsåret.  

Genom att jämföra med hur det såg ut för liknande perioder från andra läsår kan du upptäcka användningscykler. Användningen kan till exempel ligga högt i början av varje läsår och minska före påsklovet. 

När du fått en tydlig bild av användningscyklerna kan du identifiera avvikelser från dessa cykler. Dessutom kan du upptäcka ovanliga beteenden som du kan agera utifrån.  

Om man jämför ojämna dataperioder kan data tolkas felaktigt. 

Använda riktmärken 

Riktmärken är till för att stödja målsättning och strategiutveckling. Fokusera inte bara på andra lärosätens användning som riktmärke. Utveckla dina egna interna riktmärken. 

Samla in insikter från fakulteten och ta reda på vilka åtgärder lärare vidtar för att använda och stödja deltagares användning av din Lärplattform. Hitta de bästa metoderna och dela med dig av dem för att förbättra användningen på hela lärosätet. 

Kombinera datainsikter 

Samla och kontrastera olika data som presenteras i rapporten. Detta kan göras på samma flik och mellan olika flikar. Upptäck ny information och observera hur olika information relaterar till varandra.  

Du kan till exempel förstå om användningscyklerna för ditt LMS kan kopplas till användningen av andra verktyg som Ally eller SafeAssign. Titta efter icke-korrelerade användningsmönster inom varje verktyg. Om användningsmönstret är positivt, kan du hitta åtgärder att implementera i andra verktyg.Om användningsmönstret är negativt ska åtgärder vidtas för att förbättra det.  

Upptäck mönster  

En av de mest värdefulla aspekterna med användningsdata är att du kan se mönster i hur användarna interagerar med din Lärplattform.  

Lägg märke till mönster som du kan använda i kurser, aktiviteter och administrativa uppgifter. Till exempel på fliken LMS-aktivitet kan du se vilket åtkomstsätt deltagare, lärare och andra använder mest. Om det mest använda åtkomstsättet är en mobilapp kan du utveckla åtgärder för att stödja dina lärare i utvecklingen av mobilvänligt innehåll.

Hitta ytterligare resurser för att uppmuntra till användning

Lärplattformsverktyg som Ally tillhandahåller resurser för att öka användningen av verktyg. Utforska dessa länkar för att öka medvetenheten och uppmuntra till användning.  

Ally – Verktygskit för kommunikation och uppmuntran till användning

Blackboard-appen – Verktygskit för kommunikation och uppmuntran till användning

Blackboard Instructor-appen – Verktygskit för kommunikation och uppmuntran till användning

Learn Ultra – Verktygskit för kommunikation och uppmuntran till användning

Skapa datadrivna åtgärder

Uppmuntra till användning för att skapa tillväxt. Använd dina insikter för att ytterligare utveckla datadrivna åtgärder som kan ta användandet inom ditt lärosäte till nästa nivå.  

Spåra resultat 

Du har bestämt vilka åtgärder du ska vidta för att öka användningen av din Lärplattform. Nu måste du även fastställa hur du ska mäta dessa baserat på de data som finns i din rapport om användningen av lärplattformen.   

Använd det jämförande datumintervallet för att hålla koll på implementeringen och känna igen tidiga framgångar för ditt lärosäte.