I rapporten om användning av inlärningsverktyg kan du se vem som använder inlärningsverktygen på din Lärplattform (LMS) och när verktygen används. Upptäck hur användningen av verktygen förändras över tid. 

Jämför datumintervall

Välj datumintervallen för datajämförelse längst upp i rapporten. Som standard jämför rapporten data från de senaste 30 dagarna med föregående månad.

Intervall 1 är ditt aktuella eller senaste datumintervall. Som standard innefattar Intervall 1 de senaste 30 dagarna. Intervall 2 är datumintervallet före Intervall 1. Som standard är Intervall 2 månaden före Intervall 1.

När du ändrar datumintervallen ska du komma ihåg att datumen för Intervall 1 måste vara efter datumen för Intervall 2. Om du till exempel vill jämföra samma månad under de senaste två åren är Intervall 1 det nuvarande året och Intervall 2 föregående år.

Använd datumintervall av samma längd för att få korrekta jämförelser.

Data som visas genomgående i rapporten är data för Intervall 1. Pilar och tankstreck visar hur dessa data har ändrats sedan Intervall 2.

  • Uppåtpil: Värdet, eller siffran, har ökat sedan föregående datumintervall.
  • Nedåtpil: Värdet, eller siffran, har minskat sedan föregående datumintervall.
  • Tankstreck: Det finns ingen förändring mellan datumintervallen.

Vågrätt stapeldiagram

Vågräta stapeldiagram visar totalt antal användare eller kurser som använde inlärningsverktyg i Intervall 1

Håll pekaren över en stapel i diagrammet för att se exakta totalsiffror.

Använd filtren längst upp i rapporten för att få mer specifika uppgifter. Filtrera efter verktyg för att begränsa data till ett specifikt verktyg. Filtrera efter roll för att markera en specifik roll i diagrammet.

Du kan ladda ner data i en CSV-fil för att visa dem i tabellformat.

Lodrätt stapeldiagram

Lodräta stapeldiagram visar antalet användare som använde verktygen eller i hur många minuter verktygen har använts i genomsnitt per veckodag i Intervall 1. Håll pekaren över en stapel i diagrammet för att se information om genomsnitt och tid på dagen.

Använd filtren längst upp i rapporten för att få mer specifika uppgifter. Filtrera efter verktyg för att begränsa data till ett specifikt verktyg. Filtrera efter roll för att markera en specifik roll i diagrammet.

Du kan ladda ner data i en CSV-fil för att visa dem i tabellformat.

Linjediagram

Linjediagram visar datamönstret per dag i Intervall 1. Håll pekaren över en datapunkt i linjediagrammet för att se siffror för enskilda dagar.

Använd filtren längst upp i rapporten för att få mer specifika uppgifter. Filtrera efter verktyg för att begränsa data till ett specifikt verktyg. Filtrera efter roll för att begränsa data till en specifik roll.

Du kan ladda ner data i en CSV-fil för att visa dem i tabellformat.